Vpis v dijaške domove

V dijaške domove se lahko vpišejo dijaki, vajenci ali študenti višjih strokovnih šol, na prosta mesta pa tudi študenti visokošolskih zavodov. Če izpolnjujete kriterije se prijavite in pridobite možnost bivanja.

Rok za prijavo: 4. april 2022

Dijaški domovi prijave zbirajo še do 4. aprila 2022. Z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport bodo do 11. aprila objavili številčno stanje prijav v posamezen dom, potem pa boste imeli kandidati še dva tedna časa (do 25. aprila 2022) za prenos prijav za vpis v dijaški dom. Vpisi bodo potekali med 16. in 21. junijem. Ob vpisu morate potrebno predložiti dokazilo o statusu dijaka ali študenta za prihajajoče šolsko leto.

Oskrbnina in sofinanciranje oskrbnine

Dijaki oziroma starši za nastanitev in prehrano v dijaškem domu plačujete mesečno oskrbnino. Možno pa je pridobiti tudi subvencijo oskrbnine. In sicer lahko subvencijo uveljavljajo družine z več dijaki, ki sočasno bivajo v istem ali drugem dijaškem domu, pri čemer subvencija pripada za drugega in naslednje dijake.

Pomembne povezave

Seznam dijaških domov lahko najdeš na tej povezavi.

Postopek sprejema in prijave na tej povezavi.

Natančen rokovnik za leto 2022/2023 pa tule.

Aktiviraj se!

Naša temeljna pravica je, da soodločamo, kdo bo vodil našo državo. Ampak zadnjih parlamentarnih volitev se ni udeležila več kot polovica mladih.

V okviru projekta Mala šola demokracije, ki ga financira Open Society Foundation, so nastale vsebine, ki vam skozi video ilustracije prikažejo in predstavijo delovanje vlade, potek odločevalskih procesov ter vašo vlogo v celotni demokratični zgodbi.

Volitve, delitve?

Volilno pravico ima vsak državljan starejši od 18 let. Z aktivno participacijo soodločamo o tem pod kakšnimi pogoji bomo živeli, ali bo dostop do zdravstva in šolstva brezplačen, bo država nudila pomoč pri reševanju stanovanjskega problema, kako bomo varovali naše okolje, … V okviru projekta Mala šola demokracije vas sprašujejo “Zakaj bi tako pomembne odločitve prepuščal drugim?”.

Na spletni strani filantropija.org si lahko ogledaš dve video vsebini, ki ti predstavijo delovanje sistema:

  • Pojdi na volitve, izVoli prihodnost!
  • Veš da bodo kmalu volitve?

Si za? Aktiviraj se!

Evropsko leto mladih v Sloveniji v letu 2022

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen leto 2022 razglasila za evropsko leto mladih. To pomeni, da bo letos glas mladih postavljen v ospredje, izpostavljene pa bodo tudi za mlade relevantne tematike, med drugimi s področja zdravja in dobrega počutja mladih, izobraževanja, zaposlovanja, okolja, participacije in kulturnega udejstvovanja, ter izzivi, s katerimi se mladi srečujejo.

Mladinski centri po Sloveniji

Da bo v evropskem letu mladih slišan glas mladih iz cele Slovenije, bodo poskrbele različne mladinske organizacije, med drugimi tudi 30 mladinskih centrov po Sloveniji.

V mladinskih centrih lahko pričakujete projekte in aktivnosti centrih s področja kulture, aktivnega državljanstva, trajnostnega razvoja in izobraževanja. Več informacij lahko najdete na tej povezavi.

Festival mladih v Ljubljani

V okviru leta mladih bo v Ljubljani potekal tudi osrednji dogodek za mlade – Festival mladih. Ta se bo zgodil v petek, 27. maja 2022. Na dogodku bomo proslavili Evropsko leto mladih 2022. Vabljeni!

Študij na Biotehniški fakulteti - vede o življenju ponujajo znanje za reševanje aktualnih vprašanj v družbi

Poslanstvo fakultete je ustvarjanje in ohranjanje vrhunskih znanj s področij bioloških in biotehniških ved ter krajinske arhitekture. Prav tako je poslanstvo fakultete posredovanje teh znanj družbi v procesu izobraževanja in raziskovanja, kot tudi prenos znanja in tehnologij v prakso.

Naloga fakultete je vzgojiti kompetentne posameznike za področja ved o življenju, zato so vsi študijski programi na Biotehniški fakulteti tesno povezani s praktičnim delom ter terenskimi in laboratorijskimi vajami. Le vrhunski raziskovalci in strokovnjaki bodo lahko verodostojno iskali odgovore na vprašanja, s katerimi se družba sooča danes, oziroma se bo z njimi srečala v prihodnje.

Biotehniška fakulteta je organizirana na različnih lokacijah v Ljubljani pod Rožnikom in na Rodici pri Domžalah. Raziskovalni centri in poskusna polja fakultete pa so na Krumperku, v Logatcu in na drugih lokacijah po Sloveniji, ki jih odlikuje značilno mirno, zeleno okolje in neposreden stik z naravo.

Na 1. bolonjski stopnji se na fakulteti izvajajo štirje visokošolski študijski programi:

Sočasno se izvaja tudi  devet univerzitetnih študijskih programov:

Raznolikost študijskih programov omogoča izrazito interdisciplinaren pristop ter odlične predavatelje na številnih izbirnih predmetih. Delo v manjših skupinah je še ena prednost, ki jo redno izpostavijo študentje in alumni Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

Prehod iz srednje šole na fakulteto za številne posameznike predstavlja velik izziv, zato je na Biotehniški fakulteti organizirano tutorstvo, v okviru katerega študentom, s poudarkom na študentih novincih in tujih študentih, nudijo pomoč študenti višjih letnikov ter učitelji mentorji.

Vedno večja mednarodna vpetost fakultete omogoča študentom, da del rednih študijskih obveznosti opravijo na več kot 160 tujih univerzah. Preko različnih aktivnosti in delavnic se na fakulteti spodbuja študente, da nova znanja in izkušnje iščejo tudi v okviru mednarodnih izmenjav z namenom študija, raziskovanja in praktičnega usposabljanja.

Te zanima študij ved o življenju, študij na področjih, ki se dotikajo življenj vseh nas?

Vabljen, da se nam pridružiš in spoznaš, katere izzive prihodnosti naslavljajo študijski programi Biotehniške fakultete ter kaj prinaša študij in delo v manjših skupinah, v mirnem in zelenem okolju ter z veliko praktičnega dela!

 

Naročnik objave: BF UL

Še lažji izračun točk za vpis!

Do sedaj ste točke za vpis na fakulteto na našem portalu lahko računali le na posameznih programih. Ampak naš cilj je poenostavljen dostop do vseh podatkov, ki jih potrebujete za vpis in študij, zato smo za vas pripravili nekaj novega.

Vnesi podatke, izračunaj z enim klikom

Na dijaski.net smo namreč pripravili posebno stran, ki je namenjena prav računanju točk vseh visokošolskih in višješolskih programov. To vam bo omogočilo še lažje in preglednejše računanje točk za izbrane programe oziroma za programe, ki jih imate v ožjem izboru.

Zakaj izračun točk za vpis?

V primeru, ko se v posameznem roku za vpis v določen študijski program prijavi več kandidatov, kot je razpisanih mest, se vpis v ta študijski program omeji. Za vsakega kandidata se nato izračuna število točk po postopku in merilih, ki so sprejeta za dani študijski program.

Vpis še do sredine marca!

In ne pozabite - prijava za vpis na javne in zasebne visokošolske zavode poteka elektronsko na spletnem portalu eVŠ še do 18. marca 2022!

Pa srečno!

Iščeš odgovore na vprašanja? SGGOŠ Ljubljana je lahko pravi odgovor

  • Imaš raje konkretne izzive kot teorijo?

 

  • Želiš z gradbenimi stvaritvami spreminjati zunanjo podobo sveta in hkrati varovati okolje?

 

  • Boš kasneje nadaljeval šolanje?

 

  • Mogoče pa te že sedaj zanima najkrajša pot do znanosti na področjih arhitekture, gradbeništva in geodezije?

 

  • Ali pa se nameravaš čim prej zaposliti in poskrbeti za svoj »lastni hladilnik«?

 

SGGOŠ ponuja poklicne (2- in 3-letne), poklicno-tehniške (3+2), srednje strokovne (4-letne) programe in 4-letni izobraževalni program tehniške gimnazije. Vsi poklici omogočajo odlično zaposljivost kot tudi možnost študija na strokovnih področjih arhitekture, gradbeništva, geodezije in okoljevarstva. Šola nudi tudi mednarodne izmenjave, sodelovanje pri projektih in še marsikaj. Smo na odlični lokaciji in imamo najlepšo šolsko športno dvorano v Ljubljani.

Obišči nas na informativnih dnevih, Informativi in na vseh številnih predstavitvah, ki jih intenzivno izvajamo v jesensko-zimskem času šolskega leta.

Za sveže informacije obišči našo spletno stran, slediš pa nam lahko na Facebooku, Instagramu, You Tubu in Tik-Toku.

Naočnik objave: SGGOŠ Ljubljana

Matematika je univerzalni jezik

Na Fakulteti za matematiko naravoslovje in informacijske tehnologije (FAMNIT) Univerze na Primorskem,  boste lahko študirali Matematiko (v slovenščini in angleščini) in Matematiko v ekonomiji in financah, po zaključku študija pa boste lahko svoje znanje poglobili tudi na magistrski in doktorski stopnji.

Matematiko je potrebno razumeti kot najbolj natančen jezik s katerim lahko zelo učinkovito opisujemo pojave okoli nas. Računalničar bo s pomočjo matematike razvijal nove programe in sisteme, biolog jo bo uporabil za razumevanje zapletenih genetskih značilnostih, bioinformatik pa bo z njeno pomočjo uredil in interpretiral velike količine podatkov.

Kompleksnost sveta je povzročila, da bodo v desetletjih, ki prihajajo potrebna interdisciplinarna znanja. Programska smer Matematika v ekonomiji in financah, ponuja širok nabor znanj s področja ekonomije in financ ter matematike in računalništva, s pomočjo katerih je danes najlažje narediti prve korake na relativno trdi in neizprosni karierni poti. 

Danes ima ekonomist ali finančnik, z dobrim znanjem matematike, neverjetno konkurenčno prednost. Ne samo, da z matematičnim jezikom lažje razmišlja o povsem družboslovnih fenomenih ampak je tudi sposoben poiskati odgovore na zelo kompleksne pojave v svetu ekonomije in financ. Posledično tudi ni presenetljivo, da se vsi študenti Matematike v ekonomiji in financah na UP FAMNIT, zdaj že tradicionalno, zaposlijo takoj po koncu študija. In mogoče kar je še bolj zanimivo, odprejo se jim karierne poti, ki jim ponudijo izjemne izzive in možnost dolgoročnega napredovanja na delovnih mestih v bančni, finančni in zavarovalniški industriji, pa tudi v čisto analitičnih državnih institucijah oz. v gospodarstvu.

Poleg Matematike in Matematike v ekonomiji in financah, FAMNIT ponuja še naslednje dodiplomske študijske programe:

Danes se odloči za jutri. Izberi znanost – izberi Famnit.

 

 

Naročnik objave: FAMNIT UP

Logistika je ZATE

Sicer pa je logistika nenehno podvržena spremembam, a so se nekatere stvari v času pandemije ali pa kot posledica lansko letne nesreče v sueškem prekopu, še hitreje spremenile. Volatilnost trga kaže na ranljivost globalizacije. Geopolitična nestabilnost pa je čez noč prinesla dvig cen surovin, pomanjkanje kapacitet skladišč in transporta, ki ga spremlja še astronomska rast cen.

Predvsem pa smo se v času zaprtja kar v večini prestavili na nakupe po spletu. Si predstavljate, kaj to pomeni za logistiko na svetovni ravni? Napovedi kažejo, da bo do 2023 rast e-potrošnje za 50 % višja kot leta 2019. To zahteva ogromno načrtovanja, optimizacije, brez digitalizacije procesov bo to neobvladljivo. Pa ne pri tem pozabiti še na dejstvo, da se ob tem dviguje pritisk na podjetja in države po zmanjševanju negativnih družbenih ali okoljskih vplivov pri pridobivanju blaga in storitev.

In tukaj brez logistov ne bo šlo.

In kje lahko vse to pridobiš bolje kot na edini specializirani fakulteti za logistiko v Sloveniji?

Fakulteta za logistiko je članica Univerze v Mariboru, a s sedežem v Celju in dislocirano enoto v Ljubljani. So edina fakulteta za logistike in oskrbovalnih verig, ki področje celovito obravnavamo.

Študijski programi so mednarodno akreditirani, kar pomeni, da so vsebine inovativne in da diplomanti pridobijo nova znanja, ustvarjajo ideje, tehnike, strategije in predlagajo rešitve, ki rešujejo obstoječe in prihodnje izzive logistike. To je še posebej pomembno, če se želite zaposliti na primer v Nemčiji ali ZDA, saj si morate verificirati diplomo, kar je povezano s časom in denarjem. Na osnovi naših akreditacij pa imate direktno priznano izobrazbo, zato imate vrata široko odprta.

Študijske programe izvajajo na hibriden način, kar pomeni, da  se del obveznosti izvaja v predavalnici in del v online obliki. S tem študente pripravljajo na samostojno iskanje rešitev in na fleksibilnost. Hkrati pa tudi v razredu ne izvajajo klasičnega katedrskega predavanja, temveč je veliko timskega dela, dela v laboratorijih iz različnih logističnih področij, pripravljanja seminarskih del na realnih izzivih gospodarstva in javnega nastopanja.

Kdo je logist?

Najpomembnejša vrlina dobrega logista je fleksibilnost. Dinamika dela v logistiki namreč zahteva različna znanja in sicer managerska, ekonomska znanja s področja ekonomike, stroškov, upravljanja ljudi, poslovne komunikacije, kot tudi inženirska znanja s področja optimizacijskih metod, simulacij, uporabe IKT, mehatronike, tudi avtomatizacije in robotizacije.

Učite se programirati robotsko roko, natisniti izdelek s 3D printerjem, izdelate digital twin skladišča in simulirate kako ga izboljšati, izvedete razgovor za službo, spoznate strategije vodenja, vključujemo tudi gamification. Da ne pozabimo trajnostne mobilnosti, kjer s posebnimi očali simulirate vožnjo pod vplivom alkohola, vozite in polnite električni avto, računate return of investment pri prehodu na ZEV, preučujete varnost vožnje z e-skirojem ipd.

Ravno zato so programi interdisciplinarni, da celovito obravnavate različna področja in da dobite znanja, ki jih znate med seboj povezovati in tudi praktično uporabljati.

V višjih letnikih na Fakulteti za logistiko ponujajo modularni model, ki vam omogoča specializacijo iz področja, ki vas najbolj zanima. Če vas bolj zanima poslovna logistika je pravi gospodarski modul, ki se osredotoča na vzpostavitev in presojo trajnostnih oskrbovalnih verig, intralogistiko, nabavo, e-poslovanje in logistiko ov specifičnih okoljih. Če imate radi inovativne, zelene tehnologije, informacijske sisteme, avtomatizacijo, ERP, potem je za vas tehniški modul.

Za več informacij o študiju logistike obiščite: https://fl.um.si/studij/studijski-programi/.

Odločite se za študij logistike in si ustvarite kariero v razburljivem in vedno dinamičnem okolju.

 

Naročnik objave: Fakulteta za logistiko UM

  • © Dijaški.net 2000-2022
  • Vse pravice pridržane