Tretji predmet NPZ za 2019/20

Tudi v šolskem letu 2019/20 osnovnošolce 6. razredov in 9. razredov čaka nacionalno preverjanje znanja ali NPZ. Ministrsto za izobraževanje, znanost in šport je objavilo sklep o izboru predmetov, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli izvajali NPZ. Tako kot v preteklih letih, bodo tudi letos učenci 6. razreda opravljali NPZ iz materinščine, matematike in tujega jezika

Učenci 9. razreda bodo pisali NPZ iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta. Po sklepu MIZŠ so bili izbrani predmeti za določitev tretjega predmeta, ki bodo v šolskem letu 2019/20: biologija, zgodovina, šport in tuji jezik. Seznam šol ter njihove dodelitve tretjega predmeta strani je na voljo na spletnem mestu MIZŠ. Seveda pa ne pozabi tudi na koledar NPZ.

Dobrodošli v svet zdravega blagostanja!

AGRA 2019 bo v Gornji Radgoni od 24. do 29. avgusta s svojo 57. ponovitvijo eden najpomembnejših mednarodnih kmetijsko-živilskih sejmov v tem delu Evrope. Digitalizacijo v kmetijstvu in agroživilstvu, novosti, praktične nasvete ter pester program dogajanja ponuja 1850 razstavljavcev iz 32 držav na skupaj 71.800 m2 razstavnih in predstavitvenih površin. Dežela partnerica je avstrijska Štajerska. Kot veleva tradicija, bo druženje na Agri poslovno uspešno, strokovno in koristno, na več kot 150-ih dogodkih pa tudi družabno, veselo, prijateljsko, okusno in zabavno. Za vsakogar, ki prisega na okusno in zdravo hrano, pridelano s spoštovanjem do človeka in okolja.

Mednarodna sejemska razstava bo prikazala vrhunsko tehnologijo in tehniko za kmetijstvo, gozdarstvo, vinarstvo, živilstvo, ekološko pridelavo ter najboljše pridelke, vina in jedi.

Ob avstrijski Štajerski, se bodo predstavile Madžarska, Hrvaška, Severna Makedonija, Poljska, Bolgarija in Vietnam.

Najboljše tradicije in nove trajnostne prakse bodo oživljale strokovne predstavitve govedoreje, konjereje, drobnice ter razstava avtohtonih pasem domačih živali s ponudbo izdelkov kmetij. Maneža bo vsak dan prostor zanimivega dogajanja in atraktivnih revij. V Vrtcu malih živali bodo otroci lahko pobliže spoznavali živali in jih tudi pobožali.

Z zanimivimi delavnicami, predavanji in nasveti bujni sejemski vrtovi. Osrednji sejemski vrt prikazuje več kot 300 rastlin za zdravo samooskrbo, prvič tudi riž. Na poligonu Zeleni dragulji narave boste spoznali različne sorte konoplje, zdravilne, aromatične in medovite rastline, namakalne sisteme in energijske točke. Videli boste stare, nove pa tudi bodoče sorte slovenskega krompirja. Permakulturni center vabi s podkvastimi gredicami, s posebnimi rastlinami, ki so razen v kulinariki dobrodošle kot okras na vrtu, v kuhinji in na krožniku. Pri hiški iz slamnatih bal bodo dnevno predstavljali trajnostno ekološko gradnjo, permakulturo v poljedelstvu, sadjarstvu in v vrtnarstvu ter uporabo endokanaboidov v zdravstvu. Gozdno parkovni nasad vabi z gozdno pedagogiko, Gozdom eksperimentov in strokovnim vodenjem. Robot Rovitis 4.0 se bo vsakodnevno odpravil po sejmišču in prikazal svoje delo v vzorčnem nasadu. Zasaditev murve v vzorčnem nasadu opozarja na pozabljen pomen svilogojstva.

Slovenijo – Evropsko gastronomsko regijo 2021 bo napovedovala Agrina kuhinja z dnevno svežo kulinariko iz izdelkov, nagrajenih na strokovnih ocenjevanjih kakovosti ter iz pridelkov sejemskih vrtov. Najpomembnejša slovenska živilska podjetja bodo ponujala vsakodnevne pokušnje in ugodne nakupe izdelkov. Vabijo Agrina tržnica, kulinarična in turistična ponudba Pomurja, Medeni in Vinski hram

 

 

ZA UČENCE, DIJAKE IN ŠTUDENTE VELJA POSEBNA CENA VSTOPNIC

Učenci, dijaki in študentje lahko uživajo v vsem, kar ponuja sejem za samo 5,00 €, Skupine učencev, dijakov in študentov nad 20 oseb pa le za 4,00 € na osebo.

 

 

http://www.sejem-agra.si/

Šolsko leto 2018/19 zaključeno, čas za počitnice!

Pa smo jih le dočakali - počitnice so tu! Več kot 185.000 osnovnošolcev in 70.000 dijakov bo letos prejelo zaključna spričevala. Devetošolci so letos s poukom končali že 14.junija, srednješolci zadnjih letnikov pa konec maja, a so jih obveznosti kot sta matura in zaključni izpit še čakala.

Med počitnicami se imejte noro lepo in izkoristite prosti čas! Ne pozabite pa tudi na Dijaški.net, saj tudi mi ne bomo na vas. Zelo bomo veseli, če boste pobrskali po trdih diskih in nam poslali izdelke in gradiva, ki ste jih ustvarili med šolskim letom. Kot so drugi s svojimi prispevki pomagali vam in vam olajšali življenje, ga lahko tudi vi komu drugemu. :)

Pa uživajte v zasluženih počitnicah!.

Natečaj za najboljšo kratko zgodbo 2019

Program Ars Radia Slovenija razpisuje že 28. tradicionalni natečaj za najboljšo kratko zgodbo. Prijave so anonimne in potekajo do 3. junija 2019. Pogoji, ki jih morajo prijavitelji upoštevati so, da drelo ne sme presegati 6300 znakov in da delo pred natečajem ne sme biti nikjer objavljeno. 

Tričlanska strokovna komisija bo podelila tri nagrade, prvo v vrednosti 1000€, drugo v rednosti 750€ in tretjo v vrednosti 500€. Nagrajene in odklupljene kratke zgodbe bodo predvajane v oddaji Literarni nokturno na Tretjem in Prvem programu  Radia Slovenija.

Štiri kopije svoje kratke zgodbe označeno s šifro in s pripisom Natečaj za najboljšo kratko zgodbo na naslov: Uredništvo za kulturo, 3. program - program Ars, Radio Slovenija, Tavčarjeva 17, 1550 Ljubljana.

Več informacij najdeš na uradni spletni strani natečaja.

Vpis v srednjo šolo - število prijav in možnost prenosa prijave

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo število prijav za 1. vpisni rok v nižje in srednje poklicno izobraževanje, srednje strokovno izobraževanje ter gimnazije za šolsko leto 2019/20. Koliko je prijavljenih na tvoji izbrani šoli in ali ima še prosta mesta lahko preveriš na našem srednješolskem iskalniku, kjer so podatki že posodobljeni, Za vse, ki želite prenesti svojo prijavo, pa imate za to čas do torka, 23.4.2019.

Tisti osnovnošolci, ki ste se odločili za šolanje izven kraja bivanja in ste oddali prošnjo za dijaški dom, lahko stanje prijav spremljate na spletni strani ministrstva. V kolikor bi želeli prenesti prijavo za bivanje v dijaškem domu pa imate možnost do 21.6.2019.

Vse ostale pomembne informacije in datume za vpis v srednje šole, najdeš v rokovniku za vpis v srednjo šolo.

Pa veliko sreče pri vpisu!

Študentu prijazen in kakovosten študij na Novi univerzi

Nova univerza združuje fakultete, ki se zavedajo pomena študentu prijaznega in kakovostnega študija. Širok in poglobljen nabor pridobljenega znanja ter povezovanje teorije s prakso že v času študija omogoča diplomantom uspešen vstop na domači in mednarodni trg dela. Študij poteka v Novi Gorici, Kranju, Mariboru in Ljubljani, kjer ima prostore tudi dobro založena univerzitetna knjižnica.

Foto: Nova univerza

Evropska pravna fakulteta in njeni diplomanti sodelujejo pri razvoju slovenske pravne znanosti

Evropska pravna fakulteta izvaja študijski program Pravo ter interdisciplinarni študijski program Pravo in management infrastrukture in nepremičnin. Izkušen akademski kader na obeh programih študente prek močne teoretične osnove popelje do prakse, saj je prav kombinacija obojega tisto, kar diplomantom omogoča uspešno zaposlitev. Tako predavatelji kot študenti so dejavni v znanstveno-raziskovalni dejavnosti, slednji pa imajo še druge možnosti udejstvovanja ob študiju. Predavanja potekajo v popoldanskem času v Ljubljani in Novi Gorici, za dostopnost študijskega in strokovnega gradiva pa poskrbi dobro založena univerzitetna knjižnica.

http://www.evro-pf.si/

Fakulteta za državne in evropske študije  nudi diplomantom obširen nabor znanja s področja delovanja javne uprave, institucij EU ter prava, kar omogoča uspešen vstop na trg dela.

Fakulteta izvaja študijska programa Javna uprava in Upravno pravo. Na obeh študijskih programih študenti odlično teoretično podlago nadgradijo s prakso. Študent tekom študija osvoji znanje glede delovanja javne uprave in institucij EU, poleg tega pa dobi tudi poglobljeno pravno znanje, predvsem s področja davčnega prava, prava človekovih pravic, ustavnega prava in prava EU. Predavanja potekajo v Kranju, Mariboru ali Ljubljani v manjših skupinah, kar predstavlja prednost, saj se predavatelji lahko bolj posvetijo študentom. Študenti lahko brezplačno dostopajo do e-predavanj in na ta način v lastnem tempu utrdijo snov.

http://www.fds.si/

Foto: Nova univerza

Fakulteta za slovenske in mednarodne študije  nudi  edinstven pristop k poznavanju zgodovine slovenskega naroda in njegovega razvoja.

Fakulteta in vrhunski akademski kader izvajata in kakovosten študijski program, ki celovito obravnava slovenoslovje – od književnosti in kulture do zgodovine in geopolitike. Širok spekter pridobljenega znanja omogoča diplomantom odlične zaposlitvene možnosti v diplomaciji, nevladnih organizacijah, javni upravi, gospodarstvu, kulturni dediščini in turizmu. Študij poteka v popoldanskem času v manjših skupinah in se prilagaja potrebam študentov.

Fakulteta nudi možnosti pridobitve nižje šolnine.

http://www.fsms.si/

Postani to, kar želiš

Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica je dijakom prijazna šola z zanimivo zgodovino, urejenim okoljem in dobrimi prometnimi zvezami. Organizirana je kot enovit javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki združuje različne programe: program ekonomske gimnazije, program ekonomski tehnik in program medijski tehnik, zato je to odlična šola, kjer se vsebine lahko prepletajo in omogočajo prehodnost.

Šola je sodobno opremljena, ima specializirane učilnice z ustrezno opremo in pogoji za uspešno poučevanje tako splošnih kot tudi strokovnih predmetov kot so npr. laboratorij za kemijo in biologijo, računalniške učilnice s sodobno tehnologijo in programskimi orodji, snemalni studio, foto studio in radijski studio. Nadarjeni dijaki lahko razvijajo svoja znanja tudi na področju robotike.

Ekonomska gimnazija s poudarkom na splošnoizobraževalnih predmetih pripravlja dijake na študij. Poleg splošnih znanj krepi podjetniško miselnost in razvija uporabna ekonomska znanja. Dijaki lahko nabirajo izkušnje in prihajajo do boljšega znanja z mednarodno mobilnostjo, ki jo vključujemo v izbirne vsebine poslovnega komuniciranja.

Strokovna programa ekonomski in medijski tehnik usposabljata za poklice s področja bančništva, zavarovalništva, financ, trženja, oglaševanja in oblikovanja avdiovizualnih in sodobnih spletnih komunikacij.

Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
Foto: Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica

Šolanje v programih Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica omogoča široke možnosti nadaljnjega študija, razvija temeljna ekonomsko podjetniška znanja, razvija veščine za delo z informacijsko komunikacijsko tehnologijo, uči dijake, kako usklajevati šolsko delo z drugimi interesnimi dejavnostmi (šport in kultura), spodbuja dobre medsebojnih odnosov. Razvija ustvarjalnost ter spodbuja vedoželjnost in uporabnost znanja.

Dijaki se po zaključenem srednjem strokovnem izobraževanju in opravljeni poklicni maturi lahko zaposlijo ali pa nadaljujejo izobraževanje. Ekonomski tehniki se lahko zaposlijo v bančništvu, računovodstvu, zavarovalništvu, trgovinski dejavnosti, komerciali, špediterstvu ipd.. Medijski tehniki se lahko zaposlijo v filmski in TV industriji, oglaševalskih agencijah, časopisnih hišah, založbah in podjetjih, ki se ukvarjajo s spletnimi storitvami.

Dijaki obeh programov se po zaključeni poklicni maturi lahko vpišejo neposredno v programe višjega strokovnega izobraževanja in v visokošolske strokovne programe 1. bolonjske stopnje, če pa opravijo peti predmet na splošni maturi, pa tudi v številne univerzitetne programe.

Dijaki, ki so uspešno opravili splošno maturo,  se lahko vpišejo skoraj v vse univerzitetne programe, pa tudi v programe višjega strokovnega izobraževanja in v visokošolske strokovne programe. Če pa se dijak ne odloči za nadaljevanje izobraževanja, lahko opravi poklicni tečaj in si pridobi strokovne kvalifikacije.

Fakulteta z mednarodnimi akreditacijami, ki daje praktično znanje

Študij ekonomije in poslovanja

Če želite študirati na mladi dinamični fakulteti, kjer poleg teoretičnega znanja pridobivate ekonomsko in poslovno znanje strokovnjakov, ki so hkrati zaposleni v praksi, smo prava izbira za vas. Z možnostjo najmanj 6 tedenske strokovne prakse v podjetjih in drugih organizacijah že tekom študija pridete v stik s poslovnim okoljem in si nabirate dragocene izkušnje in stike z bodočimi delodajalci.

Mednarodno izkušnjo vam zagotavljamo preko številnih tujih profesorjev, ki vsako leto gostujejo pri nas, prav tako imate možnost Erasmus+ izmenjave za študij ali prakso v tujini, udeležbe na mednarodni poletni šoli ali konferenci.

Foto: Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

Povezava s prakso

Izobraževanje ekonomistov na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije je vpeto v poslovni svet tudi skozi številne ekskurzije v ugledna podjetja, skozi predavanja gostov iz prakse, delo na projektnih nalogah za konkretna podjetja, podjetniške delavnice in okrogle mize o aktualnih tematikah.

Prednost študija pri nas

Dostopnost profesorjev, študentsko tutorstvo ter odlično in sproščeno vzdušje na fakulteti. Dodana vrednost za naše študente so tudi sofinancirani tečaji tujih jezikov. Dobra dostopnost fakultete, ki se nahaja v bližini avtobusne in železniške postaje v mestnem središču Celja.

Mednarodne akreditacije programov

Na MFDPŠ izvajamo kakovosten in mednarodno usmerjen študij ekonomije, poslovanja in managementa, s katerim želimo prispevati k razvoju družbe znanja. Vsi naši študijski programi imajo akreditacijo Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu. Študijska programa Poslovanje v sodobni družbi in Management znanja imata akreditacijo avstrijske nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu AQ Austria. Fakulteta pa je pridobila tudi mednarodni certifikat hrvaške nacionalne agencije za znanost in visoko šolstvo AZVO.

Zgrabi priložnosti in se vpiši se na Mednarodno fakulteto!

Dodiplomski študij

Ekonomija v sodobni družbi (UN) –  dipl. ekon. (UN)

Poslovanje v sodobni družbi (VS) –  dipl .ekon. (VS)

Magistrski študij

Management znanja – mag. manag.

Vodenje in kakovost v izobraževanju – mag. manag. izob.

Doktorski študij

Management znanja – dr. znanosti

 

Letos bom informativne dneve ...

Rezultati

  • © Dijaški.net 2000-2021
  • Vse pravice pridržane