1. Domov
  2. Forum
  3. Mali oglasi
  4. P: Učbenike in delovne zvezke

P: Učbenike in delovne zvezke

Objavljeno 20.08.2014, 13:56 od teja 1234

matematika:
2x Peter Legiša:matematika 1 (realna števila, linearna funkcija) 8€(cena enega)
1x Peter Legiša:matematika 1 (geometrija v ravnini) 5€
1x Peter Legiša:matematika 3(merjenje v geometriji,kotne funkcije,trigonometrija) 8€
2x Ivan Pavliha, Marjan Prosen:geometrija v ravnini 8€ (cena enega)
1x Blaznik,Dolenšek,Tomec,Žerovnik:zbirka nalog za srednje šole(realna št.,linearna) 5€
1x Grešak,Strnad,Tiegl:matematika (elementarne funkcije, kompleksna števila) 8€
1x Dušan Kavka:matematika v gimnaziji priprava na maturo osnovna raven 15€
1x Gregor Pavlič,Kavka,Rugelj, Šparovec:planum novum(mat za gimnazije) 18€
1x Pavlič,Kavka,Rugelj,Šparovec:spatium (prostor ,gim 3 letnik) 7€
1x Kavka: matematika v srednji šoli zbirka nalog (osnovna in višja raven matura) 10€
1x Pavlič,Kavka,Rugelj,Šparovec:planum( ravnina, mat 2 letnik gim) 8€
1x Mirjam Bon Klanjšček,Kante,Paravan:zbirka odg.na ustna vpr. iz maturitetnega kataloga za matematiko(4 letnik gim.) 6€

angleščina:
1x Liz inoJohn Soars :Headway new edition učbenik 5€
2x Liz in John Soars,Sylvia Wheeldon: Headway new edition delovna zvezka (en nepopisan in drug  malo popisan) 12€
2x Liz in John Soars: Headway third edition učbenik 15€ ( drugi malo popisan učbenik 5€)

fizika:
1x Ivan Kušče, Moljk,Kranjc,Peternel:fizika (za sr.šole 1 del )  10€

zgodovina:
1x Hozjan,Potočnik: zgodovina 2 učbenik za 2 letnik gimnazije 10€
1x Mlacović,Urankar: zgodovina 2 učbenik 2 letnik gimnazije 10€
1x Repe : sodobna zgodovina za 4 letnik gimnazije 12€

sociologija:
1x Počkar,Andolšek,Popit,Barle Lakota: uvod v sociologijo učb.soc.za gimnazijo 10€

geografija:
1x Senegačnik,Lipovšek,Pak :Evropa(geografija za 2 in 3 letnik gimnazije) 7€
1x Senegačnik : Svet( geografija za 2 letnik)+ delovni zvezek 8€
1x Državni izpitni center: geografija ( priloge in rešitve) 8€

biologija:
1x Stušek : celica( za strokovne in tehniške gimnazije) 10€
1x Stušek,Škornik,Vodnik :zgradba in delovanje organizmov(biologiva v gim) 18€


ekonomija:
1x Glas: ekonomija 1 temeljni ekonomski pojmi in procesi 1 letnik(priročnik) 4€

slovenščina:
1x Cuderman,Koler,Fatur,Špacapan,Krakar Vogelj,Poznanovič.Korošec:branja 2   15€
1x Ortar,Bešter,Končina,Poznanovič,Bavdek: na pragu besedila učbenik(2letnik)    12€
1x Korošec : stezice do besedne umetnosti 2 delovni zvezek za gim. in sr. šole        7€

nemščina:
1x Krenker : pause!! (zbirka vaj k themen aktuell 2 letnik) 9€
1x moment mal! učbenik za 2 letnik 10€ , delovni zvezek 5€
1x Bedenk, Muster-Čenčur: deutsch perfekt 1 (delovni zvezek) 10€

kemija:
1x Smrdu:kemijo razumem kemijo znam 2 (2 letnik, delovni zvezek)8€
2x Smrdu: fluor ni flour naloge za gimnazije in srednje šole 8€
1x Bukovec,Leban: 2O ali O2 kemijsko računanje( za sr. šole, prip. na maturo, samostojno učenje) 8€


Za sodelovanje v temi se prijavite.

  • © Dijaški.net 2000-2021
  • Vse pravice pridržane