Mali oglasi

 • Chat GPT Gratis: Una Revolución en la Comunicación Digital

  Mali oglasi / 16.04.2024, 10:07 od Amber Alani

  Tecnología Innovadora al Alcance de Todos

  El Chat GPT gratis ha emergido como una verdadera revolución en la comunicación digital. Esta tecnología innovadora, basada en inteligencia artificial, ofrece a los usuarios la oportunidad de interactuar con un sistema de procesamiento de lenguaje natural sin costo alguno, democratizando así el acceso a herramientas avanzadas de comunicación en línea.

  Acceso Universal y Sin Barreras Económicas

  Una de las características más destacadas del Chat GPT gratis es su accesibilidad universal. A diferencia de otras soluciones de inteligencia artificial que pueden estar limitadas por sus costos, esta plataforma está disponible de forma gratuita para cualquier persona con acceso a internet. Esto elimina las barreras económicas y garantiza que personas de todas las condiciones puedan disfrutar de sus beneficios.

  Facilitando la Interacción Humano-Máquina

  El Chat GPT gratis ofrece una experiencia de interacción humano-máquina sorprendentemente natural. Los usuarios pueden mantener conversaciones fluidas con el sistema, hacer preguntas, recibir respuestas detalladas e incluso participar en diálogos complejos sobre una variedad de temas. Esta capacidad de comunicación efectiva es un testimonio del poder de la inteligencia artificial para emular el comportamiento humano.

  Personalización para Necesidades Individuales

  Otro aspecto destacado es la capacidad del Chat GPT gratis para personalizar la experiencia del usuario. A través de algoritmos avanzados de aprendizaje automático, la plataforma puede adaptarse a los intereses y necesidades específicas de cada usuario, ofreciendo respuestas y sugerencias altamente relevantes. Esto garantiza que cada interacción sea significativa y satisfactoria para el usuario.

  Aplicaciones Versátiles en Diversos Contextos

  El potencial del Chat GPT gratis va más allá de la mera conversación. Esta tecnología puede aplicarse en una variedad de contextos, desde la asistencia al cliente y la educación hasta la creación de contenido y la investigación. Su versatilidad lo convierte en una herramienta valiosa para empresas, educadores y profesionales de todos los sectores.

  El Futuro de la Comunicación Digital

  En conclusión, el Chat GPT gratis representa el futuro de la comunicación digital. Con su capacidad para ofrecer interacciones humanas naturales, accesibilidad universal y aplicaciones versátiles, esta tecnología está transformando la forma en que nos comunicamos en línea. A medida que continúa evolucionando y mejorando, seguramente desempeñará un papel cada vez más importante en nuestra vida cotidiana.

  00
 • Zdravstvena nega in zdravljenje motenj v duševnem zdravju : učbenik

  Mali oglasi / 08.04.2024, 10:24 od Iza1976

  Kupim, če kdo prodaja.

  00
 • P: Učbeniki za vse 4 letnike srednješolskega programa ekonomski tehnik

  Mali oglasi / 17.03.2010, 18:59 od tirolc

  O prevzemu oziroma dostavi in načinu plačila se obrnite na slavius02@gmail.com. Samo nekateri učbeniki in delovni zvezki so še na zalogi.
  Simbolična cena.

  Na voljo so naslednji:

  J.Kos: Svet književnosti 1, učbenik, 2000

  Rozman et. al: Zgodovina na poklicni maturi, 2004, delovni zvezek

  Pavliha: Zgodovina na poklicni maturi, 2004, učbenik

  Dobeic et.al: Računovodstvo 1, 2000, učbenik

  Kolarič et. al: Računovodstvo 1 vaje, 2000

  H.Bock et. al:Themen neu 1 (DZ in knjiga), 2003

  H.Bock et. al:Themen neu 2 (DZ in knjiga), 2006

  W.Haupt:Biologija, 1996

  Soars:Headway (DZ (1999) in učbenik (2000)

  R. Murphy:English Grammar In Use, 2001

  Soars: New Headway Upper - Intermediate, učbenik, 2003

  Kolšek et.al: Berilo 3 (1997)

  Hefler: Umetnostna vzgoja, 2000

  Nahtigal, Vogler: Naučimo se uporabljati Word 97, 1999

  Bešter et.al:Na pragu besedila 1 (DZ in učbenik), 2000

  Čibej:Poslovna matematika 1.(1999) in 2.del (2002)

  Blaznik et.al:Matematika:Realna števila, lin. Funkcija, 2000

  Lokar et.al: Informatika, 2000

  Kunaver: Geografija, 1997

  Brilej: Matematika na poklicni maturi, 2003

  Igličar et. al: Uvod v pravo, 2003

  Jakoša: Slovenščina na poklicni maturi, 2004

  Soars: New Headway, 2003

  04
 • P: Učbeniki za maturo

  Mali oglasi / 17.03.2010, 20:51 od tirolc

  O prevzemu oziroma dostavi in načinu plačila se obrnite na prodajalca.
  Simbolična cena.

  Imam samo še te dve knjigi:

  Pavliha: Zgodovina na maturi, Učbenik, 2004

  Rozman et al.: Zgodovina na maturi, DZ, 2004
  Kontakt:slavius02@gmail.com

  02
 • K: Zapiske Informatika 1. let. Aškerčeva gim.

  Mali oglasi / 27.01.2014, 13:55 od MajaV

  Kupim zapiske za Računalništvo in informatiko, ki jo predava prof. Kostrevc .

  LP,
  M

  01
 • P: knjige za študij na Fakulteti za upravo

  Mali oglasi / 27.01.2014, 18:08 od anica-knjige

  Prodam v paketu ali posamezno sledeče knjige:

  Uvod v javno upravo (Stane Vlaj,2004) original 5EUR

  Poglavja iz delovnega in socialnega prava (Zvone Vodovnik, 2004) original 5EUR

  Pravo družb, statusno gospodarsko pravo (Šime Ivanjko, Marija Kocbek, 2001) 5EUR

  Temelji ekonomije (Stanka Setnikar Cankar, Nevenka Hrovatin, 2002) original 5EUR

  Ekonomika javnega sektorja in proračunsko financiranje (Maja Klun, Primož Pevcin, ..., 2005) original 5EUR

  Skripto Ekonomija javnih podjetij in javnih zavodov (Zdravko Pečar, 2003) 5EUR

  Strukture in procesi v organizaciji (Štefan Ivanko, 2004) original 5EUR

  Upravni praktikum I (Štefan Ivanko, 2003) original 5EUR

  Prenova in informatizacija delovnih procesov (Bojan Peček, 2004) original 5EUR

  Informatika (Mirko Vintar, 2003) original 5EUR

  Ustavno pravo Slovenije (Rudi Kocjančič, 2003) original 5EUR

  Lokalna samouprava (Stane Vlaj, 2004) original 5EUR

  Pravna ureditev javne uprave (Grega Virant, 2004) original 5EUR

  Lahko pošljem tudi po pošti, stroške pošte plača dobavitelj knjig.

  Naročila na anica.delo@gmail.com ali na ZS na forumu.

  01
 • P:* Učbeniki in delovni zvezki za GIMNAZIJE IN STROKOVNE ŠOLE (SLO,ANG,KEM,BIO)

  Mali oglasi / 15.07.2014, 21:47 od Scr14

  SLOVENŠČINA

  OD BRANJA DO ZNANJA 1 (DZS) 13€
  (D.Ambrož, J.J.Kenda, B.Krakar Vogel, J.Kvas) - nov, nerabljen učbenik za 1.letnik
  OD BRANJA DO ZNANJA 2 (DZS) 15€
  (J.J.Kenda, B.Krakar Vogel, J.Kvas, A.Špacapan) - nov, nerabljen učbenik za 2.letnik

  NA PRAGU BESEDILA 1 (Rokus Klett), delovni zvezek 10€
  (zelo malo rešene naloge v dz, lepo ohranjen)


  ANGLEŠČINA

  NEW ENGLISH FILE, (Oxford), učbenik + cd 15€
  NEW ENGLISH FILE (Oxford), delovni zvezek + rešitve 10€


  KEMIJA

  B.Čeh, D.Dolenc: SNOVI, OKOLJE, PREHRANA, (DZS), učbenik 15€ (nov)
  B.Čeh, D.Dolenc: SNOVI, OKOLJE, PREHRANA, (DZS), delovni zvezek 10€ (nov)

  B.Brajkovič: GENETIKA za gimnazije, (DZS), učbenik 15€ (nov)

  M.Božič, R.Predin,M.Trehtar: MIKROBIOLOGIJA delovni zvezek za mikrobiološke vaje, (DZS), 5€ (nov)

  UČBENIK POŠLJEM PO POŠTI, info zasebno sporočilo :)

  01
 • Skripti in delovni zvezek

  Mali oglasi / 04.10.2013, 15:35 od never_lost10

  Prodam naslednje stvari za potrebe študija na Fakulteti za šport:

  Ilustrurana anatomija-Raja Dahmane (fotokopirano in vezano s spiralo): 5€
  Skripta rešenih vseh 320. nalog za Biomehanniko 1 (fotokopirano in vezano s spiralo): 15€
  Rešeni delovni zvezek za angleščino Insights into Sports English-Alenka Vrbinc: 3€

  Za več info pišite na email: 1sigma1z@gmail.com

  01
 • P: Učbeniki, dz za srednje šole

  Mali oglasi / 25.08.2013, 20:24 od bolha2012

  Prodam naslednje učbenike in DZ:
  1. LETNIK:

  SLOVENŠČINA:
  - Stezice do besedne umetnosti 1 (10€)

  ANGLEŠČINA:
  - MATRIX, UPPER-INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK, Kathy Gude with Jayne Wildman, 2003 - učbenik (10€)
  - MATRIX, INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK, Kathy Gude with Jayne Wildman, 2003 - učbenik (10€)

  BIOLOGIJA:
  - BIOLOGIJA ČLOVEKA, Peter Stušek , 2002 - učbenik (12€)

  ZGODOVINA:
  - STARE DOBE, ZGODOVINA ZA 1. LETNIK GIMNAZIJ, Stane Berzelak 2003 - učbenik (8€)

  GLASBA:
  - GLASBA, UČBENIK ZA GLASBO V 1. LETNIKU GIMNAZIJE, Damijan Močnik, 2008 - učbenik (12€)

  NEMŠČINA:
  - STUFEN INTERNATIONAL 1, Anne Vorderwülbecke, 2008 - učbenik (10€)
  - STUFEN INTERNATIONAL 1, Vera Prijol, 2007 - delovni zvezek (10€)

  2. LETNIK:

  MATEMATIKA:
  - Planum (10€)

  ANGLEŠČINA:
  - MATRIX, UPPER-INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK, Kathy Gude with Jayne Wildman, 2003 - učbenik (10€)
  - MATRIX, INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK, Kathy Gude with Jayne Wildman, 2003 - učbenik (10€)

  GEOGRAFIJA:
  - Geografske značilnosti sveta - delovni zvezek za 2. letnik (6€)
  - Regionalna geografija sveta - delovni zvezek (6€)

  NEMŠČINA:
  - STUFEN INTERNATIONAL 2, Vera Prijol, 2002 - delovni zvezek (5€)

  3. LETNIK:

  GEOGRAFIJA:
  - Geografija Evrope - učbenik za 3. letnik gimnazij (8€)

  4. LETNIK:

  GEOGRAFIJA:
  - Geografske značilnosti Slovenije - delovni zvezek (7€)
  - Slovenija 1 - delovni zvezek za 3. letnik gimnazij(7€)

  ZGODOVINA:
  - Sodobna zgodovina - zgodovina za 4. letnik gimnazij (8€)

  MATURA:

  - Zbirka odgovorov na ustna vprašanja iz maturitetnega kataloga za matematiko 2006 (4€)
  - Jaka Lenardič - Književnost na maturi 2008 (10€)
  - Matematika v srednji šoli - Priprava na maturo - Dušan Kavka (10€)
  - Čez prag besedila (+rešitve) (13€)
  - Kaj znam za maturo? Slovenski jezik pregledno in nazorno (13€)
  - Geografija - zbirka maturitetnih nalog 1999-2005 (4€)

  Nakup možen v Mariboru ali preko pošte. Glede cen se še da kaj dogovorit. Kontakt: bolha2010@hotmail.com

  01
 • P: Ugodne učbenike in delovne zvezke za 1.-4. letnik gimnazije

  Mali oglasi / 24.08.2013, 20:34 od sunny_991

  PO ZELO UGODNIH CENAH PRODAM UČBENIKE IN DELOVNE ZVEZKE. SO ZELO DOBRO OHRANJENI, LE NEKATERI SO PONEKOD REŠENI.  PREVZEM MOŽEN V MURSKI SOBOTI ALI MARIBORU.  :)
  Za vprašanja piši na: gimknjige.sanja@gmail.com

  SLOVENŠČINA
  -   SVET KNJIŽEVNOSTI 4, Učbenik za pouk književnosti pri slovenščini za 4. Letnik gimnazij in drugih srednjih šol (Kos, Virk, Kocijan, Kralj, Kos), Obzorja 2003 – nov 7€
  -   SVET KNJIŽEVNOSTI 3, Učbenik za slovenščino - književnost v 3. Letniku splošnih in strokovnih gimnazij (Kos, Virk, Kocijan), Obzorja 2002 – nov 8€
  -   SVET KNJIŽEVNOSTI 2, Učbenik za 2. Letnik gimnazij  (Janko Kos, Tomo Virk), Obzorja 2004 – nov 8€
  -   NA PRAGU BESEDILA, Delovni zvezek za slovenski jezik v 1. Letniku gimnazij, strokovnih in tehniških šol (Bešter, Ortar, Končina, Bavdek, Poznanovič, Ambrož, Židan), Rokus 2006 – ponekod na začetku rešeno s svinčnikom 3€
  -   NA PRAGU BESEDILA, Učbenik za slovenski jezik v 4. Letniku gimnazij, strokovnih in tehniških šol (Ortar, Bešter Turk, Končina, Bavdek, Poznanovič), Rokus Klett 2009 – nov 9€
  -   STEZICE DO BESEDNE UMETNOSTI 1, Delovni zvezek in priročnik za pouk slovenskega jezika in književnosti v 1. Letniku gimnazij in srednjih šol (Vladimira Korošec), Rokus 1998 – ponekod popisano, podčrtano 3€
  -   STEZICE DO BESEDNE UMETNOSTI 2, Delovni zvezek in priročnik za pouk književnosti v 2. Letniku gimnazij in drugih srednjih šol (Vladimira Korošec), Rokus 1999 – le ponekod rešen 4€
  -   STEZICE DO BESEDNE UMETNOSTI 3, Delovni zvezek in priročnik za pouk književnosti v 3. Letniku gimnazij in drugih srednjih šol (Vladimira Korošec), Rokus 2000 – praktično nov 5€

  MATEMATIKA
  -   ZAPOREDJA, DIFERENCIALNI IN INTEGRALNI RAČUN, Matematična zbirka nalog za srednje šole, 2. izdaja (Ivan Štalec, Aleksander Cokan, Srečko Polanc), DZS 2006 – ponekod na začetku obkrožene naloge 4€
  -   GEOMETRIJA V RAVNINI, Matematična zbirka nalog za srednje šole, 3. Izdaja (Ivan Pavliha in Marijan Prosen), DZS 1995 – nepopisano 3€
  -   REALNA ŠTEVILA, LINEARNA FUNKCIJA, Matematična zbirka nalog za srednje šole, prenovljena izdaja (Blaznik, Dolenšek, Tomes, Žerovnik), DZS 2003 – s svinčnikom obkrožene naloge 3€
  -   OMEGA 2 – VEKTORJI, POTENCE IN KORENI, FUNKCIJA IN NJENE LASTNOSTI, Zbirka nalog za matematiko v 2. Letniku gimnazij (Roman Brilej, Karolina Ivanec, Darja Ostruh, Zlatko Rojs), Ataja 2006 – ponekod obkrožene naloge s svinčnikom 5€
  -   OMEGA 2 – ELEMENTARNE FUNKCIJE, KOMPLEKSNA ŠTEVILA, Zbirka nalog za matematiko v 2. Letniku gimnazij (Roman Brilej, Dezider Ivanec, Darja Ostruh, Damijan Purg), Ataja 2007 – dosti moteče obkroženih nalog 3€
  -   OMEGA 3 – PLOŠČINE, POVRŠINE IN PROSTORNINE, KOTNE FUNKCIJE, Zbirka nalog za matematiko v 3. Letniku gimnazij (Roman Brilej, Barbara Kušar, Tatjana Robič, Zlatko Rojs), Ataja 2008 – ponekod obkrožene naloge 5€
  -   OMEGA 3 – POLINOMI IN RACIONALNE FUNKCIJE, STOŽNICE, Zbirka nalog za matematiko v 3. Letniku gimnazij (Roman Brilej, Boro Nikič), Ataja 2008 – praktično nepopisano 5€
  -   TEMPUS?, Matematični učbenik za 4. Letnik gimnazij, 6. Izdaja (Šparovec, Kavka, Pavlič, Rugelj), Modrijan 2009 – praktično nov 10€

  KEMIJA
  -   KEMIJA ZA GIMNAZIJE 2, učbenik (Nataša Bukovec, Darko Dolenc in Boris Šket), DZS 2002 – nov 7€
  -   FLUOR NI FLOUR, Zbirka nalog za kemijo v gimnazijskem in srednjem tehniškem oz. strokovnem izobraževanju (Andrej Smrdu), Jutro 2006 – le ponekod rešeno 5€

  GEOGRAFIJA
  -   OBČA GEOGRAFIJA, Delovni zvezek za 1. Letnik gimnazij (Jurij Senegačnik, Borut Drobnjak), Modrijan 2006 – rešeno s svinčnikom 2€
  -   SVET, GEOGRAFIJA delovni zvezek za 2. Letnik gimnazij (Jurij Senegačnik), Modrijan 2007 – rešeno s svičnikom 2€
  -   EVROPA, GEOGRAFIJA delovni zvezek 2. In 3. Letnik gimnazij, 3. Izdaja (Jurij Senegačnik, Igor Lipovšek, Mirko Pak), Modrijan 2008  - s svinčnikom rešene ca. 4 strani 5€
  -   GEOGRAFIJA EVROPE 3, Učbenik za 2. In 3. Letnik srednjega izobraževanja (Senegačnik, Brinovec, Drobnjak), Mladinska knjiga 1998 – praktično nov 5€

  02
 • P: učbenike za 1-4. letnik gimnazij in priročnike za maturo

  Mali oglasi / 22.08.2013, 21:32 od nadjaj

  Prodam dobro ohranjene učbenike za 1-4 letnik gimnazije po ceni 10€ in priročnike za maturo po dogovoru.
  Kontakt: nadja.jel@gmail.com

  MATEMATIKA:
  -matematika 1,2,3 (Štalec, Strnad)
  -realna števila, linearna funkcija (Blaznik, Dolenšek)
  -kombinatorika, verjetnostni račun, statistika (Kopus, Avsec)
  -polinomi, racionalne funkcije, stožnice (blaznik, Strnad)
  -elementarne funkcije, kompleksna številan ( Robnik, Strnad)
  -zaporedja, diferencialni račun (štalec, Cokan)
  -merjenje v geometriji, kotne funkcije (Robnik, Prosen)
  -geometrija v ravnini (Pavliha, Prosen)

  ZGODOVINA:
  -mali zgodovinski atlas

  FIZIKA:
  -elektrika, svetloba in snov (Hribar, Oblak)
  -svet elektronov in atomov (Kladnik)

  NEMŠČINA:
  -themen aktuell 1,2 (Hueber)

  ANGLEŠČINA:
  -new english file(Oxenden)
  -new headway

  GEOGRAFIJA:
  -Slovenija 1
  -Slovenija 2
  -Evropa
  -Svet
  (Senegačnik)

  SLOVENŠČINA:
  -Branja 1,2,3
  -Na pragu besedila 1,2,3, učbeniki+ delovni zvezki

  ZA MATURO:
  -zbirka maturitetnih nalog za matematiko
  -zbirka odgovorov na ustna vprašanja iz matematike
  -književnost na maturi
  -geografija na maturi

  02
 • P: Ugodno: učbeniki za gimnazije in srednje šole

  Mali oglasi / 16.07.2013, 11:13 od ana_9

  SOCIOLOGIJA:
  -Uvod v sociologijo - 5 €

  BIOLOGIJA:
  -OD MOLEKULE DO CELICE, učbenik za biologijo v 1. letniku gimnazijskega izobraževanja
  Avtor: Tom Turk, Marina Dermastia - 8€

  -OD MOLEKULE DO CELICE, delovni zvezek za biologijo v 1. letniku gimnazijskega izobraževanja
  Avtor: Tom Turk, Marina Dermastia - 7€

  -BIOLOGIJA, Funkcionalna anatomija s fiziologijo, učbenik za biologijo v 4. letniku gimnazije
  Avtor: Peter Stušek, Nada Gogala - 10€

  -Biologija človeka, avtor: Peter Stušek - 10€

  SLOVENŠČINA
  -BRANJA 1, berilo in učbenik za 1. letnik gimnazij in štiriletnih strokovnih šol
  Avtor: Boža Krakar-Vogel, Darinka Ambrož, Vinko Cuderman- 10€

  -NA PRAGU BESEDILA 1, delovni zvezek z rešitvami za slovenščino-jezik v 1. letniku gimnazijskega in srednje tehniškega oz. strokovnega izobraževanja
  Avtor: Darinka Ambrož, Mojca Poznanovič, Martina Križaj Ortar, Mojca Bavdek, Stanislava Židan, Marija Končina, Marja Bešter Turk - 7€

  MATEMATIKA
  -OMEGA 1, Linearna funkcija, geometrija v ravnini, zbirka nalog za matematiko v 1. letniku gimnazijskega izobraževanja
  Avtor: Roman Brilej - 10€

  -OMEGA 1, Realna števila, zbirka nalog za matematiko v 1. letniku gimnazijskega izobraževanja
  Avtor: Roman Brilej - 10€

  KEMIJA
  -ANENIN, zbirka nalog iz organske kemije za gimnazije in druge srednje šole
  Avtor: Andrej Smerdu - 7€

  FIZIKA
  -Rešene naloge iz fizike 2, Toplota, nihanje in valovanje, Za srednje šole
  Avtor: Dejan Zupan - 10€

  -Rešene naloge iz fizike 3, Elektrika in magnetizem, atomika, Za srednje šole
  Avtor: Dejan Zupan - 10€

  -SVET ELEKTRONOV IN ATOMOV, učbenik za fiziko v 1., 2. in 3. letniku gimnazijskega , srednjega poklicnega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja
  Avtor: Rudolf Kladnik - 10€

  -ENERGIJA, TOPLOTA, ZVOK, SVETLOBA, učbenik za fiziko v 2. letniku gimnazijskega, srednjega poklicnega in srednjega tehniškega izobraževanja
  Avtor: Rudolf Kladnik - 10€

  -MEHANIKA IN TOPLOTA, učbenik za fiziko v 1. in 2. letniku gimnazijskega, srednjega poklicnega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja
  Avtor: Marjan Hribar, Slavko Kocjančič - 10€

  PSIHOLOGIJA
  - Uvod v psihologijo, učbenik - 6€

  GLASBA
  -GLASBA 1, učbenik za glasbo v 1. letniku gimnazije
  - Priponke in ostale možnosti
  Avtor: Manica Habjanič Gaberšek, Damijan Močnik, Samo Ivačič - 10€  Prevzem je možen v Ljubljani. Lahko pošljem tudi po pošti na stroške kupca.

  Več informacij na mail: 7.anci.9@gmail.com

  01
 • P: literatura za EF: 1.letnik

  Mali oglasi / 20.08.2013, 11:50 od Masja

  Prodam naslednje skripte:


  - Delovno pravo: dr. Barbara Kresal
  - matematika 1; vaje&primeri
  - Pravo družb in poslovno pravo: dr. Krešo Puharič
  - Statistika 1: Pfajfar, Arh

  Cena po dogovoru

  01
 • P: Učbeniki, delovni zvezki (tudi za maturo)

  Mali oglasi / 17.08.2013, 16:53 od unikat

  !!!Za vse informacije (glede cen, načinu plačila, pošiljanja) pošljite zasebno sporočilo!!! Po želji lahko pošljem tudi fotografije, da se prepričate o ohranjenosti.

  MATEMATIKA
  Roman Brilej - Rešene naloge iz matematike 1
  Prosen, Strnad - Vektorji. Merjenje v geometriji
  Brilej, Ivanec, Ostruh, Purg - Omega 2 (elementarne funkcije, kompleksna števila)
  Brilej, Ivanec, Ostruh, Rojs - Omega 2 (vektorji, potence in koreni, funkcija in njene lastnosti)
  Brilej, Nikič - Omega 3 (polinomi in racionalne funkcije, stožnice)
  Brilej, Kušar, Robič, Rojs - Omega 3 (ploščine, površine in prostornine, kotne funkcije)
  Legiša - Matematika (polinomi, racionalne funkcije, krivulje drugega reda)
  Legiša - Matematika 1 (realna števila, linearna funkcija)
  Amuš, Batagelj, Blaznik, Roblek, Strnad - Matematika (polinomi, racionalne funkcije, krivulje drugega reda)
  Blaznik, Dolenšek, Tomec, Žerovnik - Matematika (realna števila, linearna funkcija)
  Bon Klanjšček, Dvoržak, Felda - MATEMATIKA 1
  Pavlič, Rugelj, Šparovec, Kavka - Planum ( 2. letnik gimnazij)
  Legiša - MATEMATIKA (geometrija v ravnini)
  Pavliha, Prosen - Matematika (geometrija v ravnini)

  ANGLEŠČINA
  učbenik: Liz and John Soars - New Headway (the THIRD edition)
  delovni zvezek: Liz and John Soars, Sylvia Wheeldon - New Headway (the THIRD edition)
  učbenik: Liz and John Soars - New Headway (the FOURTH edition)
  delovni zvezek: Liz and John Soars - New Headway (the FOURTH edition)

  SLOVENŠČINA
  delovni zvezek: Na pragu besedila 4
  delovni zvezek: Na pragu besedila 1
  delovni zvezek: Na pragu besedila 3
  delovni zvezek: Na pragu besedila 2
  učbenik: Na pragu besedila 1
  učbenik: Na pragu besedila 2
  Ambrož, Cuderman, Kapus, Kenda, Vogel, Kvas, Špacapan, Štrancar - Branja 1
  Ambrož, Kapus, Vogel, Popov, Štrancar, Torkar - Papež, Sosič - Branja 3

  KEMIJA
  učbenik: Bukovec - Kemija za gimnazije 1

  BIOLOGIJA
  Tarman - Ekologija (2. letnik)

  GEOGRAFIJA
  Ingolič, Medved - ATLAS SVETA
  delovni zvezek: Senegačnik, Drobnjak - Obča geografija
  delovni zvezek: Senegačnik, Lipovšek, Pak - Evropa

  SOCIOLOGIJA
  Barle, Fajfar, Pluško, Počkar, Popit - Uvod v sociologijo

  NEMŠČINA
  Krenker - Pause!! 3
  delovni zvezek: Themen aktuell 1

  ZGODOVINA
  učbenik: Brodnik, Jernejčič, Zgaga - Zgodovina 1
  učbenik: Gabrič, Režek - Zgodovina 4

  MATURA
  Jesenovec, Lenardič - Književnost na maturi 2005
  Mirjan Bon Klanjšček - ZBIRKA ODGOVOROV NA USTNA VPRAŠANJA IZ MATURITETNEGA KATALOGA ZA MATEMATIKO
  Kavka - PRIPRAVA NA MATURO (OSNOVNA RAVEN)
  ZGODOVINA - zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2005 - 2010


  !!!Za vse informacije (glede cen, načinu plačila, pošiljanja) pošljite zasebno sporočilo!!! Po želji lahko pošljem tudi fotografije, da se prepričate o ohranjenosti.

  02
 • K: Zapiski za študij etnologije in kulturne antropologije (FF)

  Mali oglasi / 14.08.2013, 19:24 od unikat

  Živjo!

  Označila sem, da kupujem, ker ni opcije iščem. Zaenkrat samo iščem, mi je pa želja, da jih tudi kupim, če so dobri zapiski (lahko se tudi samo posodi za kopiranje).

  Trenutno bi potrebovala zapiske le za prvi letnik študija etnologije in kulturne antropologije. V primeru, da jih ima kdo, naj se javi v zasebnem sporočilu.  :)

  01
 • P: Učbeniki in maturitetno gradivo za gimnazije

  Mali oglasi / 06.07.2013, 12:16 od Miki0206

  Delovni zvezki:
  F. Castro: Uso de la gramatica espanola elemental (vadnica za špansko slovnico)5€
  J. Senegačnik: EVROPA 8€
  V. Evans: ENTERPRISE 4 8€
  E. M. Peris: Gente 1 (delovni zvezek + avdio CD) 10€

  Učbeniki:
  J. Senegačnik: OBČA GEOGRAFIJA 12€
  J. Senegačnik: SLOVENIJA 1 10€
  J. Senegačnik: SLOVENIJA 2 10€
  V.Evans: ENTERPRISE 4 intermediate coursebook 8€
  E.M. Peris: GENTE 1 9€
  N. Golob: UMETNOSTNA ZGODOVINA 8€
  D. Kavka: LINEA 8€
  A. Smrdu: KEMIJA snov in spremembe 1 9€
  R. Kladnik: GIBANJE, SILA, SNOV 6€
  A. Hozjan: Zgodovina 2 10€
  V. Brodnik in drugi: ZGODOVINA 1 10€

  Maturitetno gradivo in zbirke nalog:

  I. Ceklin Bačar: RAZLAGE IN PONAZORITVE JEZIKOVNIH RAVNI Z NEUMETNOSTNIMI BESEDILI (učbenik za ponovitev slovnice od 1.-4. letnika) 5€
  A. Širca: Literarni vodnik za esej na maturi, Revizor, Stebri družbe, Za narodov blagor, Limonada slovenica 5€
  H. Šolinc: SKOZI FIZIKO Z REŠENIMI NALOGAMI (KINEMATIKA, STATIKA), zbirka rešenih nalog za srednje šole 10€
  I. Štalec: MATEMATIKA 1, zbirka nalog za 1. letnik tehniških šol in gimnazij 4€

  Učbeniki so lepo ohranjeni. Zainteresirani se lahko javite na miki0206.pm@gmail.com. Prevzem je v Ljubljani. Pošljem tudi po pošti, poštnino prištejem k ceni.

  01
 • P: UČBENIKE ZA 1.,2.,3., IN 4. LETNIK GIMNAZIJSKI PROGRAM

  Mali oglasi / 24.07.2013, 15:17 od prodajalec10

  PRODAM UČBENIKE:
  Če na seznamu najdete učbenike, ki jih potrebujete pokličite na telefonsko številko
  041 721 409  NATAŠA. CENA 10€ PO UČBENIKU OZIROMA PO DOGOVORU.   

  1. LETNIK

  MATEMATIKA, BRILEJ ROMAN - OMEGA 1 (2kom) 10€ za kos
  MATEMATIKA, KAVKA..........  - LINEA 10
  SLOVENŠČINA, KONČINA...... - NA PRAGU BESEDILA + DELOVNI ZVEZEK
  SLOVENŠČINA, AMBROŽ....... - BRANJA 1
  GEOGRAFIJA, CUNDER.......... - OBČA GEOGRAFIJA
  GEOGRAFIJA, SENEGAČNIK... - OBČA GEOGRAFIJA
  ZGODOVOINA, BERZELAK..... - STARE DOBE
  FIZIKA, KLADNIK.................. - GIBANJE IN SILA

  2. LETNIK
  FIZIKA, KLADNIK..................- ENERGIJA,TOPLOTA, ZVOK...
  FIZIKA, HRIBAR,OBLAK......... - ZBIRKA VAJ MEHANIKA IN TOPLOTA
  SLOVENŠČINA, CUDERMAN.... - BRANJA 2
  SLOVENŠČINA, ORTAR.......... - NA PRAGU BESEDILA
  GEOGRAFIJA, SENEGAČNIK.... - SVET
  GEOGRAFIJA, BRINOVEC....... - REGIONALNA GEOGRAFIJA SVETA
  MATEMATIKA, PAVLIČ........... - PLATINUM

  3.LETNIK
  ZGODOVINA, GRANDA.......... - ZGODOVINA
  SLOVENŠČINA, AMBROŽ....... - BRANJA 3
  MATEMATIKA, LEGIŠA.......... - KOTNE FUNKCIJE, TRIGONOMETRIJA
  FIZIKA, HRIBAR...................- ZBIRKA NALOG- ELEKTRIKA,SVETLOBA (3.IN 4. LETNIK)
  FIZIKA............................... - UČBENIK
  FIZIKA, KLADNIK................ - SVET ELEKTRONOV IN ATOMOV

  4. LETNIK
  MATEMATIKA, ŠPAROVEC ..........- TEMPUS
  ZGODOVINA, REPE                    - SODOBNA ZGODOVINA
  SLOVENŠČINA, ORTAR............. - NA PRAGU BESEDILA

  OSTALO
  EKOLOGIJA, Tarman
  NALOGE IZ SPLOŠNE IN ANORGANSKE KEMIJE, Bukovec, Glažar
  UVOD V SOCIOLOGIJO, Barle, Fajfar......
  BIOLOGIJA - RAZNOLIKOST ŽIVIH BITIJ, Podobnik, Devetak
  MATEMATIKA - KOMBINATORIKA,VERJETNOSTNI RAČUN, STATISTIKA, Čibej
  PSIHOLOGIJA, Muser, Pečjak
  KEMIJA - SVET SNOVI, Holman
  BIOLOGIJA - BIOLOGIJA ČLOVEKA, Stušek
  FILOZOFIJA ZA GIMNAZIJE, Miščevič...
  ZBIRKA NALOG - SKOZI FIZIKO - TOPLOTA..., Šolinc
  FIZIKA - ZGRADBA SNOVI, TEKOČINE, Šolinc
  BIOLOGIJA - CELICA, Stušek,Podobnik
  MATRIX UČBENIK + DEL. ZVEZEK
  HEADWAY - INTERMEDIATE
  PANORAMA 2, FRANCOŠČINA   

  01
 • P: Študijska literatura za FDV - največ za Komunikologijo in Novinarstvo

  Mali oglasi / 07.07.2013, 23:47 od Ninaaa

  Prodam študijsko literaturo (skripte, knjige, ...) + zraven podarim zapiske! Največ iz Komunikologije in Novinarstva
  Vse knjige so zelo lepo ohranjene, skripte so spete s spiralo in prav tako večino zapiskov. Zapiske sem po večini delala sama in jih primerjala z ostalimi ter dopisala kakšne stvari :)

  Javno mnenje:

  • Komunikoloska hrestomatija 3 - Teorije javnega mnenja (18.50) = 8€ + zapiski iz vaj in povzetki (free) --> podcrtane pomembne stvari, ki smo jih omenjali na vajah
  • Javno mnenje: Teoretski razvoj in spori v 20. stoletju, S. Splichal (18.50) = 8€ + zapiski iz predavanj in povzetki (free) - podcrtane pomembne stvari iz predavanj in stvari, ki se ponavljajo na izpitih/kolokvijih
  • Sprintana dodatna gradiva


  Uvod v vizualno kulturo (7€) :

  • Skripta s članki
  • Sprintani barvni slajdi s spletnega referata
  • Zapiski s predavanj (dodatek slajdom)
  • Obnova člankov za prvi, drugi in tretji kolokvij + dodatno sprintano gradivo


  Zgodovina dokumentarne fotografije (povzetki člankov za prvi in drugi kolokvij + sprintani barvni slajdi) + Psihologija komuniciranja (zapiski s predavanj + povzetki iz obeh knjig) + Politike podob (kratki zapiski + barvni slajdi) = 3€


  Temelji filozofije (8€)

  • Skripta za vaje
  • Razlaga člankov iz skripte - zapiski iz vaj
  • Sprintani vsi slajdi - predavanje: barvni slajdi + razlaga
  • Izpitna vprašanja
  • Povzetki dodatne literature


  Statistika (8€):

  • Skripta: sprintano barvno gadivo + razlaga
  • Vaje iz statistike - rdeča mala knjigica
  • Seminarska naloga (ocena 9)


  Zgodovina medijev (7€) :

  • Knjiga: Socialna zgodovina medijev - Od Gutenberga do interneta + zapiski s predavanj + članek dodatno gradivo


  Mediji in občinstva (8€) :

  • Skripta s članki
  • Predavanja, povzetki in odgovori na vprašanja za prvi in drugi kolokvij (2 skripti)
  • Izpitna vprašanja


  Medijska kritika (8€)

  • Obvezno gradivo - članki
  • Zapiski s predavanj + vaj + vprašanja z izpitov + domače naloge - vse skupaj za prvi in drugi kolokvij (2 skripti)


  Športna vzgoja (5€) :

  • 3 skripte
  • Sprintani barvni slajdi
  • Izpitna vprašanja


  Uvod v sociologijo (ena skripta 4€) :

  • 2 skripti (ena starejša, druga novejša izvedba, člankov ne spreminja)

  Komunikacijski sistemi (7€) :

  • Skripta Media performance
  • Zapiski s predavanj skupaj s slajdi in dodatnimi gradivi


  Teorije medijev in komuniciranja (8€) :

  • Skripta s članki (obsežna)
  • Zapiski z vaj, povzetki člankov in izpitna vprašanja ter odgovori na njih


  Retorika (3€) :

  • Zapiski + izpitna vprašanja z odgovori


  Angleščina 1 za MKŠ (5€) :

  • Skripta za predavanja
  • Zapiski s predavanj, povzetki skripte in izpitna vprašanja z odgovori


  Angleščina 2 za MKŠ (5€) :

  • Skripta za predavanja
  • Zapiski s predavanj, povzetki skripte in izpitna vprašanja z odgovori


  Jezikovna kultura (12€) :

  • Knjiga: Jezikovnokulturni pristop h knjižni slovenščini - Monika Kalin Golob (19€)
  • Obsežni zapiski s predavanj
  • Obsežni zapiski z vaj + dodatne vaje
  • Delovni zvezek z rešenimi vajami
  • Izpitna vprašanja z odgovori


  Skladnja (7€):

  • Čisto nov nerabljen delovni zvezek kupljen po pomoti: Gradivo za vaje iz Skladnje SKJ (11,68€)


  Socialna in politična psihologija (7€) :

  • Zapiski s predavanj
  • Izpitna vprašanja z odgovori
  • Knjiga: Spoznavni temelji psihologije - Vlado Miheljak


  Španščina 1 + 2 (4€) :

  • Dve skripti, ki jih vsako leto izmenjuje


  Socialna in poltična antropologija (3€) :

  • V eni skripti je skupaj: zapiski s predavanj, povzetki obveznih gradiv, izpitna vprašanja z odgovori


  Osnove komunikološkega raziskovanja (3€) :

  • Skripta
  • Slajdi
  • Zapiski s predavanj


  Praktikum pisanja in branja (4€) :

  • Sprintana gradiva
  • Zapiski s predavanj
  • Knjiga Communication in the Global World: International Graduate Student Conference


  Temelji komunikologije (3€) :

  • Članki za vaje
  • Zapiski, predavanja, vaje


  Popularna glasba in mediji (2€) :

  • Zapiski in povzetki (vse potrebno za izpit, razen literature, ki je po profesorjevih besedah našteta zaradi univerzitetnih zahtev in v učnem procesu ni zahtevana in se ne obravnava)
  • Vprašanja in odgovori za izpit


  Sociologija izobraževanja (2€) :

  • Zapiski s predavanj (vse kar je potrebno za ta predmet)


  Komuniciranje in nove tehnologije (16€) :

  • Skripta s članki (člankov ne spreminja, le občasno zahteva manj člankov za izpit)
  • Sprintani slajdi
  • Zapiski s predavanj
  • Povzetki člankov za izpit
  • Izpitna vprašanja z odgovori
  Gradiva so zelo obsežna (3 skripte od tega 2 zelo obsežni + kup papirja)


  Podarjam:

  • Temelji ekonomije (zapiski ter vaje iz knjige)
  • Upravljanje in vodenje ob nesrečah (zapiski s predavanj)

  02
 • P: Ugodno: Učbeniki in delovni zvezki za gimnazije + super popust!

  Mali oglasi / 08.07.2013, 11:38 od Annja

  Prodam naslednje učbenike in delovne zvezke za gimnazije:

  1. LETNIK:
  SLOVENŠČINA
  Darinka Ambrož, Vinko Cuderman, Magda Degan Kapus...: BRANJA 1, berilo in učbenik za 1. letnik gimnazij ter štiriletnih strokovnih šol. 13€
  Mertina Križaj Ortar, Marija Končina...: NA PRAGU BESEDILA 1, delovni zvezek. 9€

  ANGLEŠČINA
  Oxford Wordpower Dictionary + Cd-Rom na stopnji B1-B2, slovar. 20€
  Bernarda Potočnik:ANGLEŠKO-SLOVENSKI, SLOVENSKO-ANGLEŠKI ŽEPNI SLOVAR. 9€

  MATEMATIKA
  Roman Brilej: REŠENE NALOGE IZ MATEMATIKE 1. 7€
  Ivan Pavliha, Marijan Prosen: GEOMETRIJA V RAVNINI, zbirka nalog za srednje šole. 9€

  BIOLOGIJA
  Smilja Pevec: BIOLOGIJA - LABORATORIJSKO DELO + NAVODILA ZA LABORATORIJSKO DELO. 5,50€

  ŠPANŠČINA
  Ernesto Martin Peris: GENTE 1, učbenik. 7€

  GEOGRAFIJA
  Jurij Senegačnik: OBČA GEOGRAFIJA, delovni zvezek za 1. letnik gimnazij. 4€
  ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE, 2005. 15€

  2. LETNIK:
  SLOVENŠČINA
  Vinko Cuderman, Silvo Fatur, Samo Koler...: BRANJA 2, berilo in učbenik za 2. letnik gimnazij ter štiriletnih strokovnih šol. 13€

  GEOGRAFIJA
  Jurij Senegačnik: SVET, delovni zvezek za 2. letnik gimnazij. 4€
  Jurij Senegačnik: EVROPA, delovni zvezek za 2. in 3. letnik gimnazij. 4€

  3. LETNIK
  SLOVENŠČINA
  Darinka Ambrož, Magda Degan Kapus, Jakob Kenda...: BRANJA 3, berilo in učbenik za 3. letnik gimnazij ter štiriletnih strokovnih šol. 13€

  KEMIJA
  Andrej Smrdu: KEMIJO RAZUMEM, KEMIJO ZNAM 3, naloge iz kemije za 3. letnik gimnazije in drugih srednjih šol, 2. zvezek. 9,50€

  4. LETNIK
  SLOVENŠČINA
  Darinka Ambrož, Jakob Kenda, Jana Kvas...: BRANJA 4, berilo in učbenik za 4. letnik gimnazij ter štiriletnih strokovnih šol. 13€
  Martina Križaj Ortar, Marija Končina...: NA PRAGU BESEDILA 4, delovni zvezek. 10€

  MATURA
  SLOVENŠČINA
  Irena Krapš Vodopivec: SLOVENŠČINA PRAVOPIS, besedila, naloge in razlage za gimnazijce in srednje šole. 6€

  MATEMATIKA
  ZBIRKA MATURITETNIH NALOG Z REŠITVAMI 1995-2006. 10€

  KEMIJA
  Andrej Smrdu: FLUOR NI FLOUR, 777 nalog iz splošne in anorganske kemije za gimnazije in druge srednje šole. 9€

  OSTALO
  Srednješolski plonk matematika, srednješolski plonk književnost , srednješolski plonk jezik . Cena posameznega plonka je 1,50€
  Pons slovnica bliskovito angleščina, Pons glagoli bliskovito angleščina. Cena za kos je 2€

  20% popust ob nakupu beril za vsa štiri leta!
  13% popust ob nakupu obeh angleških slovarjev

  Za vse ostale informacije in zanimanje pišite na mail: amy.rakovec@gmail.com

  01
 • P: Set likovnih potrebščin

  Mali oglasi / 26.07.2013, 13:51 od Annja

  Prodam komplet likovnih potrebščin.

  Komplet vsebuje:
  - 4x risalni blok oz. skupaj 45 risalnih listov,
  - 2x kolaž papir formata A4,
  - 1x kolaž papir formata A3,
  - 1x nerabljena paleta,
  - 1x tanke voščene barvice (neuporabljene),
  - 1x debele voščene barvice (rabljene, vendar so cele),
  - 1x vodene barvice,
  - 2x tempera barvice (že uporabljene, vendar niso prazne!),
  - 1x paket čopičev,
  - 1x modelirna masa Das,
  - 1x lonček za čiščenje čopičev,
  - 1x paket belih kred.

  Zraven dobite še torbo za likovni pribor GRATIS!

  Cena: po dogovoru.
  Za zanimanje in ostale informacije pišite na: amy.rakovec@gmail.com

  01
 • © Dijaški.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane