1. Domov
  2. Forum
  3. Mali oglasi
  4. P: Učbenike in delovne zvezke za gimnazijo in druge srednje šole

P: Učbenike in delovne zvezke za gimnazijo in druge srednje šole

Objavljeno 22.07.2010, 22:01 od vrtnica91

Prodam neslednje delovne zvezke in učbenike. Nekateri so novi, drugi rabljeni, nekaj pa je tudi fotokopij. Večinoma so lepo ohranjeni. Cene po dogovoru, glede na ohranjenost določenega učbenika. Za nadaljne informacije me kontaktirajte na mail : petra.razborsek@gmail.com

SEZNAM KNJIG:

    * UVOD V PSIHOLOGIJO, učbenik
                o GIBANJE, SILA, SNOV, učbenik
          o SVET ELEKTRONOV IN ATOMOV, učbenik
          o UMETNOSTNA ZGODOVINA, učbenik
          o SOCIOLOGIJA, učbenik za 280-urni program sociologije
          o UVOD V SOCIOLOGIJO, učbenik
          o ZBIRKA ODGOVOROV NA USTNA VPRAŠANJA IZ MATEMATIKE IZ MATURITETNEGA KATALOGA ZA MATEMATIKO
                o Zbirka vzorcev pisnih nalog iz matematike za 1. letnik gimnazije (FOTOKOPIJA)
          o Zbirka vzorcev pisnih nalog iz matematike za 2. letnik gimnazije
          o MATEMATIKA: Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 1995-2006 (FOTOKOPIJA)
          o Matematika na maturi. Primeri maturitetnih izpitov z izdelanimi rešitvami (FOTOKOPIJA)
               o PLANUM, učbenik za matematiko za 2. letnik gimnazij
              o SPATIUM, učbenik za matematiko v 3. letniku gimnazijskega izobraževanja
                o MATEMATIKA-ZBIRKA NALOG ZA SŠ: GEOMETRIJA V RAVNINI
               o MATEMATIKA-ZBIRKA NALOG ZA SŠ: MERJENJE V GEOMETRIJI, KOTNE FUNKCIJE, TRIGONOMETRIJA
                o MATEMATIKA-ZBIRKA NALOG ZA SŠ: POLINOMI, RACIONALNE FUNKCIJE, STOŽNICE
             o MATEMATIKA-ZBIRKA NALOG ZA SŠ: KOMBINATORIKA, VERJETNOSTNI RAČUN IN STATISTIKA
                o MATEMATIKA-ZBIRKA NALOG ZA SŠ: ZAPOREDJA. DIFERENCIALNI IN INTEGRALNI RAČUN
              o OMEGA 2, Elementarne funkcije, kompleksna števila
               o MATEMATIKA S KALKULATORJEM 1 za srednje šole
               o Matematika v srednji šoli
               o Matematika v gimnaziji
                o Geografija Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 1999-2005
          o GEOGRAFIJA SLOVENIJE 1, delovni zvezek
          o OBČA GEOGRAFIJA, delovni zvezek za geografijo
              o GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI SVETA 2, delovni zvezek za geografijo
          o EVROPA, učbenik za geografijo za 2. in 3. letnik gimnazij
          o Ročni zemljevid Afrike + ročni zemljevid Azije
          o BIOLOGIJA - CELICA - splošne gimnazije
          o BIOLOGIJA EKOLOGIJA - splošne gimnazije
          o BIOLOGIJA ČLOVEKA, gimnazije, učbenik
          o BIOLOGIJA. Laboratorijsko delo
          o BIOLOGIJA.Navodila za laboratorijsko delo (FOTOKOPIJA)
          o KEMIJA, Snov in spremembe 1, učbenik za kemijo v 1. letniku gimnazije
          o FLUOR NI FLOUR, zbirka nalog za kemijo
          o 2O ALI O2, Kemijsko računanje za srednje šole
          o KEMIJA ZA GIMNAZIJE 2, učbenik
          o NALOGE IZ SPLOŠNE IN ANORGANSKE KEMIJE ZA SŠ
                o NALOGE IZ ORGANSKE KEMIJE ZA SREDNJO ŠOLO
          o NEMŠKA VADNICA ZA SREDNJE ŠOLE IN MATURO
               o NEMŠČINA, 1995 - 2003, Zbirka maturitetnih nalog
          o STUFEN INTERNATIONAL 1, delovni zvezek
          o STUFEN INTERNATIONAL 1, delovni učbenik
            o THEMEN AKTUELL 1, delovni zvezek za nemščino
          o THEMEN AKTUELL 1, učbenik za nemščino
               o THEMEN AKTUELL 2, delovni zvezek za nemščino
                o THEMEN AKTUELL 2, učbenik za nemščino
                o THEMEN AKTUELL 3, delovni zvezek za nemščino
                o ZGODOVINA 1, učbenik
           o ZGODOVINA 1, delovni zvezek
          o ZGODOVINA 2, učbenik
          o ZGODOVINA 3, učbenik
          o ZGODOVINA 4, učbenik
          o SODOBNA ZGODOVINA, učbenik za zgodovino za 4. letnik gimnazijskega izobraževanja
          o Zgodovina na maturi 2008 (FOTOKOPIJA)
      Avtor: Borisa Pavliha
          o Zgodovina na maturi 2008
      Avtor: Janez Globočnik
          o Zgodovina na maturi 2010
      Avtor: Janez Globočnik
          o ENTERPRISE 4, Intermediate, učbenik za angleščino kot prvi tuji jezik v 1., 2. in 3. letniku gimnazijskega izobraževanja
              o ENTERPRISE GRAMMAR 4, Students Book
          o NEW HEADWAY, Intermediate, 3. izdaja, delovni zvezek za angleščino v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanja in 3. in 4. letniku srednjega poklicnega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja
          o NEW HEADWAY, Intermediate, 3. izdaja, učbenik za angleščino v 1. in 2. letniku
          o NEW HEADWAY, Upper-Intermediate, 3. izdaja, delovni zvezek za angleščino kot prvi tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja
          o NEW HEADWAY, Upper-Intermediate, 3. izdaja, učbenik za angleščino kot prvi tuji jezik v 3. in 4. letniku
          o Ali je angleščina v 1. letniku srednje šole res tako težka
           o Ali je angleščina v 2. letniku srednje šole res tako težka
          o English Grammar in Use Intermediate + CD ROM
          o English Grammar in Use Supplementary Exercises
          o Angleščina, bralno razum. ter poznavanje in raba jezika Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 1995-2003
          o The curious incident of the dog in the night time (FOTOKOPIJA)
      Avtor: Mark Haddon

          o NA PRAGU BESEDILA 1 NA PRAGU BESEDILA 1 Učbenik
      Avtor: Marja Bešter Turk, Martina Križaj Ortar
          o NA PRAGU BESEDILA 1 NA PRAGU BESEDILA 1 Delovni zvezek
      Avtor: Marja Bešter Turk, Martina Križaj Ortar
          o NA PRAGU BESEDILA 2 NA PRAGU BESEDILA 2 Učbenik
      Avtor: Marja Bešter Turk, Martina Križaj Ortar
          o NA PRAGU BESEDILA 2 Delovni zvezek
      Avtor: Marja Bešter Turk, Martina Križaj Ortar
          o NA PRAGU BESEDILA 3 NA PRAGU BESEDILA 3 učbenik
      Avtor: Marja Bešter Turk, Martina Križaj Ortar
          o NA PRAGU BESEDILA 3 NA PRAGU BESEDILA 3
      Avtor: Marja Bešter Turk, Martina Križaj Ortar
          o NA PRAGU BESEDILA 4 NA PRAGU BESEDILA 4 Učbenik
      Avtor: Marja Bešter Turk, Martina Križaj Ortar
          o NA PRAGU BESEDILA 4 delovni zvezek
      Avtor: Marja Bešter Turk, Martina Križaj Ortar
          o BRANJA 3, berilo
      Avtor: Boža Krakar-Vogel, Et Al.
          o STEZICE DO BESEDNE UMETNOSTI 1
      Avtor: Vladimira Korošec
          o STEZICE DO BESEDNE UMETNOSTI 2
      Avtor: Vladimira Korošec
          o STEZICE DO BESEDNE UMETNOSTI 3  
      Avtor: Vladimira Korošec
          o Po korakih do slovenščine na maturi Razčlembe neumetnostnih besedil po učnih vsebinah
      Avtor: Mojca Kolenik, Živa Željeznov
          o Slovenski jezik in sporočanje, 1
      Avtor: Jože Toporišič
          o Kaj znam za maturo? Slovenski jezik pregledno in nazorno
      Avtor: Irena Cekin, Nina Levstik
          o MATURA-Zbirka vzorčnih nalog za SLOVENSKI JEZIK pri maturi-razčlemba neumetnostnega besedila
      Avtor: Darinka Ambrož,...
          o Književnost in jezik na maturi 2008
      Avtor: Vinko Cuderman

vrtnica91 24.08.2010, 10:54

Alenka Slabe 02.06.2020, 14:01

Za sodelovanje v temi se prijavite.

  • © Dijaški.net 2000-2020
  • Vse pravice pridržane