1. Domov
  2. Forum
  3. Mali oglasi
  4. P:* Zelo ugodni učbeniki in delovni zvezki za gimnazije in srednje šole

P:* Zelo ugodni učbeniki in delovni zvezki za gimnazije in srednje šole

Objavljeno 08.09.2014, 19:47 od s.pela

Prodajam rabljene učbenike in delovne zvezke za gimnazije in srednje šole (- 50 do 90% ceneje). --> http://www.bolha.com/uporabnik/e247

ANGLEŠČINA
- Straightforward. Intermediate Student’s Book. Kerr, Jones. Macmillan & Straightforward. Intermediate Workbook with keys. Kerr, Jones. Macmillan - 10€
- Straightforward. Upper Intermediate Student’s Book. Kerr, Jones. Macmillan & Straightforward. Upper Intermediate Workbook with keys. Kerr, Jones. Macmillan - 10€
- ANGLEŠČINA. Bralno razumevanje ter poznavanje in raba jezika. Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 1995 - 2003. Ljubljana: Državni izpitni center, 2004. - 7€
- ANGLEŠČINA. Bralno razumevanje ter poznavanje in raba jezika. Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2003 – 2010. Ljubljana: Državni izpitni center, 2011. - 7€
- Way Up. Upper-Intermediate. Učbenik za angleščino v 3. in 4. letniku gimnazij. Collie. Ljubljana: Rokus, 2011. & Way Up. Upper-Intermediate. Delovni zvezek za angleščino v 3. in 4. letniku gimnazij. Collie. Ljubljana: Rokus, 2011. - 16€
- New English File. Upper Intermediate Student's Book. Oxford. & New English File. Upper Intermediate Workbook Book. Oxford. - 10€
- First Certificate Language Practice. English Grammar and Vocabulary with key, 4th Edition. Vince. Macmillan. - 15€
- Angleščina. Matura čist simpl. Maturitetne teme. Besedila, naloge in nasveti za pripravo na maturo. Caltran, Hiti, Peklaj. Ljubljana: Rokus, 2009. - 7€
- Matrix. Intermediate Workbook. Wildman, Gude. Oxford. - 4€
- Matrix Intermediate Student's Book. Gude, Wildman. Oxford. - 4€
- Matrix. Upper Intermediate Workbook. Gude. Oxford. - 4€
- Matrix Upper Intermediate Student's Book. Gude, Wildman. Oxford. - 4€
- OXFORD BUSINESS ENGLISH. Grammar & practice. Duckworth. Oxford. - 5€

BIOLOGIJA

- BIOLOGIJA za gimnazije: delovni zvezek. Ljubljana: Modrijan, 2008. - 7€
- BIOLOGIJA. Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2002 – 2004. Ljubljana: Državni izpitni center, 2005. - 7€
- BIOLOGIJA. Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2005 – 2010. Ljubljana: Državni izpitni center, 2011. - 7€
- BIOLOGIJA 1. Celica. Stušek, Podobnik, Gogala. Ljubljana: DZS, 2002. - 4€
- BIOLOGIJA. Učbenik za splošne gimnazije. Celica. Stušek, Podobnik. Ljubljana: DZS, 2007. - 4€
- BIOLOGIJA 4 in 5 – RAZNOLIKOST ŽIVIH BITIJ. Podobnik, Devetak. Ljubljana: DZS, 1998. - 4€
- BIOLOGIJA - EKOLOGIJA. Učbenik za splošne gimnazije. Tarman. Ljubljana: DZS, 2005. - 4€
- Ekologija za strokovne in tehniške gimnazije. Tarman. Ljubljana: DZS, 1999. - 4€
- Ekologija. Naravoslovje za poklicne sole. Novak, Svetina. Ljubljana: DZS, 2001. - 4€
- BIOLOGIJA ČLOVEKA za gimnazije. Stušek. Ljubljana: DZS, 2002. - 6€
- BIOLOGIJA ČLOVEKA za gimnazije. Stušek. Ljubljana: DZS, 2005. - 6€
- Ekologija – evolucija, biotska pestrost in ekologija. Biologija v gimnaziji. Tome, Vrezec. Ljubljana:DZS, 2009. - 7€
- Zgradba in delovanje organizmov. Biologija v gimnaziji. Stušek, Škornik, Vodnik. Ljubljana: DZS, 2011. - 12€
- BIOLOGIJA. Navodila za laboratorijsko delo. Ljubljana: DZS, 2004.- 3€
- Kjer se življenje začne… Biologija celice in genetika za gimnazije. Dermastia, Komel, Turk. Ljubljana: Rokus, 2011. - 10€
- Geni in DNK. Genetika za šole. Claybourne. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2004. - 5€
- Od molekule do celice. Učbenik za splošno gimnazijo. Dermastia, Turk. Ljubljana: Rokus, 2005. - 4€

FILOZOFIJA

- FILOZOFIJA ZA GIMNAZIJE. Miščević, Kante, Klampfer, Vezjak. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2006. - 8€


FIZIKA
- Gibanje, sila, snov. Fizika za srednješolce 1. Kladnik. Ljubljana: DZS, 2005. - 5€
- Svet elektronov in atomov. Fizika za srednješolce 3. Kladnik. Ljubljana: DZS, 1998. - 5€

KEMIJA

- Naloge iz organske kemije za srednjo šolo. Vrtačnik, Šket. Ljubljana: DZS, 1998. - 3€

MATEMATIKA

- MATEMATIKA 1. Geometrija v ravnini. Legiša. Ljubljana: DZS, 2003. - 5€
- MATEMATIKA 1. Realna števila, linearna funkcija. Legiša. Ljubljana: DZS, 2000 - 5€
- MATEMATIKA 1 za 1. letnik gimnazij in tehniških šol. Štalec I., Štalec M., Strnad. Ljubljana: DZS, 2002. - 5€
- MATEMATIKA za drugi letnik. Kompleksna števila - Eksponentna funkcija in logaritem - Merjenje v geometriji. Legiša. Ljubljana: DZS, 1995. - 5€
- MATEMATIKA. Zbirka nalog za srednje šole. POLINOMI, RACIONALNE FUNKCIJE, STOŽNICE. Blaznik, Strnad, Arnuš, Polanc. Ljubljana: DZS, 2006. - 5€
- MATEMATIKA. Zbirka nalog za srednje šole. MERJENJE V GEOMETRIJI, KOTNE FUNKCIJE, TRIGONOMETRIJA. Robnik, Prosen, Dolenšek, Vagaja. Ljubljana: DZS, 2007. - 5€
- LINEA (črta). Matematika za 1. letnik gimnazij. Kavka, Pavlič, Rugelj, Šparovec. Ljubljana: Modrijan, 2004. - 6€
- PLANUM (ravnina). Matematika za 2. letnik gimnazij. Kavka, Pavlič, Rugelj, Šparovec. Ljubljana: Modrijan, 2005. - 6€
- SPATIUM (prostor). Matematika za 3. letnik gimnazij. Kavka, Pavlič, Rugelj, Šparovec. Ljubljana: Modrijan, 2010. - 6€
- TEMPUS (čas). Matematika za 4. letnik gimnazij. Kavka, Pavlič, Rugelj, Šparovec. Ljubljana: Modrijan, 2009. - 6€
- MATEMATIKA. Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 1995 – 2006. Ljubljana: Državni izpitni center, 2006. - 7€
- MATEMATIKA. Zbirka odgovorov na ustna vprašanja iz maturitetnega kataloga. Nova Gorica: Bomi, 2004. - 2€

SLOVENŠČINA

- SLOVENŠČINA: Z besedo do beside. Zbirka nalog za slovenščino – jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol . 1. DEL.. Vogel, Kastelic, Ozimek. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009. - 4 €
- SLOVENŠČINA: Z besedo do beside. Zbirka nalog za slovenščino – jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol . 2. DEL..Vogel, Kastelic, Hodak. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009. - 4€
- SLOVENŠČINA: Z besedo do beside. Učbenik za slovenščino – jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol . Vogel, Kastelic, Hodak. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009. + DVD k učbeniku za 1. Letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol - 8€
- NA PRAGU BESEDILA 3. Delovni zvezek za slovenski jezik v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol. Križaj Ortar, Bešter, Končina, Poznanovič, Bavdek. Ljubljana: Rokus, 2010. . - 6€
- NA PRAGU BESEDILA 3. Učbenik za slovenski jezik v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol. Križaj Ortar, Bešter, Končina, Poznanovič, Bavdek. Ljubljana: Rokus, 2010. . - 6€
- BRANJA 4: Berilo in učbenik za 4. letnik gimnazij ter štiriletnih strokovnih šol. Ambrož, Krakar-Vogel, Kvas, Novak-Popov, Poznanovič, Štrancar, Zupan Sosič. Ljubljana: DZS, 2008. - 5€
- BRANJA 3: Berilo in učbenik za 3. letnik gimnazij ter štiriletnih strokovnih šol. Ambrož, Degan-Kapus, Krakar-Vogel, Novak-Popov, Štrancar, Torkar-Papež, Zupan Sosič. Ljubljana: DZS, 2005. - 5€
- NA PRAGU BESEDILA 2. Učbenik za slovenski jezik v 2. letniku gimnazij, strokovnh in tehniških šol. Križaj Ortar, Bešter, Končina, Poznanovič, Bavdek. Ljubljana: Rokus, 2005. . - 2€
- NA PRAGU BESEDILA 2. Učbenik za slovenski jezik v 2. letniku gimnazij, strokovnh in tehniških šol. Križaj Ortar, Bešter, Končina, Poznanovič, Bavdek. Ljubljana: Rokus, 2008. . - 2€
- NA PRAGU BESEDILA 3. Učbenik za slovenski jezik v 3. letniku gimnazij, strokovnih in tehniških šol. Križaj Ortar, Bešter, Končina, Poznanovič, Bavdek. Ljubljana: Rokus, 2004. . - 3€
- NA PRAGU BESEDILA 2. Delovni zvezek za slovenski jezik v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol. Križaj Ortar, Bešter, Končina, Poznanovič, Bavdek. Ljubljana: Rokus, 2009. -6€
- BERILO 3. Srednje izobraževanje. Kolšek, Kos, Lah, Logar, Šimec. Maribor: Založba obzorja, 2011. -3€

SOCIOLOGIJA

- UVOD v sociologijo. Učbenik za sociologijo v gimnazijskem izobraževanju. Barle-Lakota, Počkar, Novak-Fajfar, Popit, Pluško. Ljubljana: DZS, 2007. - 4€

ŠPANŠČINA

- En acción 2. Curso de Español. Cuaderno de actividades. Vaquero. En Clave. & En acción 2. Curso de Español. Libro del alumno. Verdía, Fruns, Martín, Ortín, Rodrigo, Vaquero. En Clave. - 10€

ZGODOVINA

- ZGODOVINA 3. Učbenik za 3. letnik gimnazije. Cvirn, Studen. Ljubljana: DZS, 2010. - 8€
- Zgodovina 1. Učbenik za 1. letnik gimnazije. Brodnik, Jernejčič, Radonjič, Urankar-Dornik. Ljubljana: DZS, 2005. - 2€
- Zgodovina 2. Učbenik za 2. letnik gimnazije. Hozjan, Potočnik. Ljubljana: DZS, 2002. - 2€
- Zgodovina 3. Učbenik za 3. letnik gimnazije. Cvirn, Studen. Ljubljana: DZS, 2005. - 2€

Alenka Slabe 02.06.2020, 14:03

Za sodelovanje v temi se prijavite.

  • © Dijaški.net 2000-2020
  • Vse pravice pridržane