Priprave na maturo, učbeniki, delovni zvezki

Objavljeno 24.04.2009, 17:03 od kicklen

Prodam več učbenikov, delovnih zvezkov ter priprav na maturo. Predmeti so napisani v spodnjem seznamu. Cena posameznega prodajanega predmeta je 10€, razen predmetov pod številko 8(5€), 9 in 10(15€),
26(15€), 40(15€) ter 45 (5€)! Za vse ostale informacije na GSM: 051 241 640 ali pa e-mail: bblaz.perko@gmail.com ;)

ANGLEŠČINA >:D
1. Soars, L., Soars, J. (2000): New headway english course 1 - učbenik
2. Soars, L., Soars, J. (2000): New headway english course 1 - delovni zvezek
3. Soars, L., Soars, J. (1998): New headway english course 2 - učbenik
4. Štepic, L. (2002): Ali je angleščina v 3. letniku srednje šole res tako težka?
5. Štepic, L. (2002): Ali je angleščina v 4. letniku srednje šole res tako težka?
6. ZRSŠ (2002): Angleščina - zbirka nalog za pripravo na maturo
7. RIC (2004): Angleščina - zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 1995 - 2003
8. Pretnar, D., Zaplotnik, N. (2002): Angleščina na maturi - vzorci preizkusov z rešitvami

FIZIKA :W
9. RIC (2004): Fizika 1.del: zbirka maturitetih nalog z rešitvami 1995 - 2003
10. RIC (2007): Fizika 2.del: zbirka maturitetih nalog z rešitvami 1995 - 2003

GEOGRAFIJA ;D
11. Cunder, K., Hajdinjak, B., Kandrič, B., Kürbus, T. (2001): Obča geografija za 1. letnik gimnazij
12. Cunder, K., Bola Zupančič, K., Popit, S., Gartner, M., Purger, S. (2002): Geografske značilnosti Evrope za 2. in 3. letnik gimnazij
13. Gams, I. (1996): Geografske značilnosti Slovenije - učbenik za 4. letnik gimnazij

MATEMATIKA :|_
14. Brilej, M. (2004): Rešene naloge iz matematike 1
15. Brilej, M. (1999): Rešene naloge iz matematike 2
16. Brilej, M. (1999): Rešene naloge iz matematike 3
17. Brilej, M. (1994): Rešene naloge iz matematike 4
18. Brilej, M. (2002): Matematika na maturi
19. Dvoržak, B. (2001): Matematika na maturi
20. Kavka, D. (2000): Matematika na maturi

NEMŠČINA :K
21. Hueber Verlag, M. (2001): Themen neu - učbenik
22. Hueber Verlag, M. (1999): Themen neu - delovni zvezek
23. Hueber Verlag, M. (1997): Themen neu - učbenik
24. Hueber Verlag, M. (2002): Themen neu Zertifikatsband - učbenik
25. Kramar, N., Greif, A., Žalohar, M. (2001): Nemška vadnica za srednje šole in maturo
26. RIC (2004): Nemščina - zbrika maturitetnih nalog z rešitvami 1995 - 2003

SLOVENŠČINA ::)
27. Bešter, M., Končina, M., Židan, S., (1999): Na pragu besedila: učbenik za slovenski jezik v 1. letniku gimnazij, strokovnih in tehniških šol
28. Bešter, M., Končina, M., Židan, S., (1999): Na pragu besedila: delovni zvezek za slovenski jezik v 1. letniku gimnazij, strokovnih in tehniških šol
29. Bešter, M., Končina, M., Bavdek, M. (2000): Na pragu besedila: učbenik za slovenski jezik v 2. letniku gimnazij, strokovnih in tehniških šol
30. Bešter, M., Končina, M., Bavdek, M. (2000): Na pragu besedila: delovni zvezek za slovenski jezik v 2. letniku gimnazij, strokovnih in tehniških šol
31. Bešter, M., Končina, M., Bavdek, M. (2001): Na pragu besedila: učbenik za slovenski jezik v 3. letniku gimnazij, strokovnih in tehniških šol
32. Bešter, M., Končina, M., Bavdek, M. (2001): Na pragu besedila: delovni zvezek za slovenski jezik v 3. letniku gimnazij, strokovnih in tehniških šol
33. Bešter, M., Končina, M., Bavdek, M. (2003): Na pragu besedila: učbenik za slovenski jezik v 4. letniku gimnazij, strokovnih in tehniških šol
34. Bešter, M., Končina, M., Bavdek, M. (2003): Na pragu besedila: delovni zvezek za slovenski jezik v 4. letniku gimnazij, strokovnih in tehniških šol
35. Kos, J. (2004): Svet književnosti 1
36. Kos, J., Virk, T., (2004) Svet književnosti 2
37. Kos, J., Virk, T., Kocijan, G. (2004) Svet književnosti 3
38. Kos, J., Virk, T., Kocijan, G., Kralj, L., Kos, M. (2004) Svet književnosti 4
39. Cuderman, V., Fatur, S., Koler, S., Korošec, R. (2001): Branja 2: berilo in učbenik za 2. letnik gimnazij ter štiriletnih strokovnih šol
40. Levstik, N., Cazinkić, R., Ceklin Bačar, I. (2007): Slovenščina: jezik na maturi - zbirka nalog za slovenščino
41. Jesenovec, A., Lenardič (2003): Književnost na maturi

ZGODOVINA :*
42. Brodnik, V., Jernejčič, R., Radonjič, Z., Urankar Dornik, T. (2001): Zgodovina 1 - učbenik za 1. letnik gimnazije
43. Hozjan, A., Potočnik, D. (2001): Zgodovina 2 - učbenik za 2. letnik gimnazije
44. Granda, S., Rozman, F. (2001): Zgodovina 3 - učbenik za tretji letnik gimnazije
45. Rozman, T., Valič, A., Rozman, S. (2003): Zgodovina na maturi 2004


Za sodelovanje v temi se prijavite.

  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane