1. Domov
  2. Forum
  3. Mali oglasi
  4. UČBENIKI ZA GIMNAZIJE (lepo ohranjeni)

UČBENIKI ZA GIMNAZIJE (lepo ohranjeni)

Objavljeno 03.09.2006, 17:00 od Syriana

GEOGRAFIJA

* OBČA GEOGRAFIJA za 1. letnik srednjih šol (Jurij Kunaver, Borut Drobnjak, Marijan M. Klemenčič, Franc Lovrenčak, Marjan Luževič, Mirko Pak, Jurij Senegačnik); izdala DZS
--->>> 2500SIT

* OBČA GEOGRAFIJA za 1. letnik srednjih šol; Delovni zvezek
--->>> 2000SIT

* GEOGRAFIJA SLOVENIJE 1 (učbenik za 3. letnik gimnazij); Marijan M. Klemenčič, Igor Lipovšek); izdala DZS
--->>> 2000 SIT

* REGIONALNA GEOGRAFIJA SVETA 2 (Slavko Brinovec, Matjaž Jeršič, Marijan M. Klemenčič, Franc Lovrenčak); učbenik za 2. letnik gimnazij
--->>> 2000SIT

* GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI SLOVENIJE 4; (Ivan Gams); učbenik za 4. letnik gimnazij
--->>> 2300SIT

* GEOGRAFIJA NA MATURI (Dušan Matičič); Maturitetno gradivo kot pripomoček zahtevanih znanj po katalogu
--->>> 1800 SIT


SLOVENŠČINA

* NA PRAGU BESEDILA 3 (Martina Križaj Ortar, Marja Bešter Turk, Marija Končina, Mojca Bavdek, Mojca Poznanovič); učbenik za slovenski jezik v 3. letniku gimnazij, strokovnih in tehniških šol)
--->>> 2000 SIT

* NA PRAGU BESEDILA 4 (Martina Križaj Ortar, Marja Bešter Turk, Marija Končina, Mojca Bavdek, Mojca Poznanovič); učbenik za slovenski jezik v 4. letniku gimnazij, strokovnih in tehniških šol)
--->>> 2000 SIT

* SVET KNJIŽEVNOSTI (Janko Kos, Tomo Virk); uč. književnost za 2. letnik gimnazij
--->>> 3000SIT

MATEMATIKA

* OMEGA 4; Zaporedja, Zveznost in limita funkcije, Odvod, Integral; (Roman Brilej, Dezider Ivanec, Barbara Kušar); Zbrika nalog za matematiko v 4. letniku gimnazijskega izobraževanja
--->>> 3000SIT

* REŠENE NALOGE IZ MATEMATIKE 2 (Roman Brilej); za 2. letnik srednjih šol); založba Ataja
--->>> 2500SIT

* LINEA 1 (Dušan Kavka, Gregor Pavlič, Marina Rugelj, Janez Šparovec); matematika za 1. letnik gimnazij
--->>> 3000 SIT

ANGLEŠČINA, NEMŠČINA

* MOMENT MAL! – Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache; Lehrbuch 1 (Müller, Rusch, Scherling, Schmidt, Wertensclag, Wilms),učbenik za 1. in 2. letnik gimnzaij
--->>> 2500 SIT


FIZIKA, KEMIJA, BIOLOGIJA, ZGODOVINA

* NALOGE IN SPLOŠNE IN ANORGANSKE KEMIJE ZA SREDNJO ŠOLO (Nataša Bukovec, Saša Aleksij Glažar); izdala DZS
--->>> 2000SIT

* ANENIN; 777 nalog iz organske kemije za gimnazije in druge srednje šole, (Andrej Smrdu)
--->>> 1500SIT

* BILOGIJA ČLOVEKA (Berta Korošak)
--->>> 2000 SIT

* ZGODOVINA 3 (Janez Cvirn, Andrej Studen); učbenik za 3. letnik gimnazij
--->>> 2400 SIT

Syriana 05.09.2006, 14:01

Za sodelovanje v temi se prijavite.

  • © Dijaški.net 2000-2020
  • Vse pravice pridržane