Gospodarsko poslovanje

Objavljeno 06.12.2010, 21:35 od johnorka

Pripravljam se na izpit iz gospoodarskega poslovanja 4, za ekonomski tehnik.

Prosim za pomoč

G POSLOVANJE 4. LETNIK

1.Ali nastajajo problemi v zvezi s slabimi delovnimi pogoji samo pri nočnem delu ali tudi pri delu v pisarnah?

Navedite primere!
Kako bi v zgoraj omenjenih primerih humanizirali delovna mesta?

2.   Predstavljajte si, da ste v vlogi kadrovnika!
Na kratko predstavite sodobne plačilne sisteme in pri tem pojasnite povezavo med motivacijskimi teorijami in možnostmi za oblikovanje plačilnih sistemov!

3.   Tajnica obvlada dva tuja jezika. Podjetje jo zelo dobro plačuje. Vsak dan prepisuje v svoji pisarni poslovna pisma v tujem jeziku po zapisu na zvočnem traku. Zvočne trakove ji prinaša kurir, ki tudi odnaša prepisana pisma. Tajnica odpove službo in se zaposli na slabše plačanem delovnem mestu.

Kakšen bi lahko bil razlog?
Poskusite oblikovati ukrepe z instrumenti urejanja dela, s katerimi bi naredili to delovno mesto atraktivnejše za tajnico!

4.   Trgovski center Lipa d.d. išče za razširitev računalniške podpore dva pomočnika vodje.
Premišljujejo, ali naj vključijo kadrovskega svetovalca?
Katere funkcije lahko prevzame kadrovski svetovalec?

5.   Vodja kadrovske službe Simona Sotlar naroči oddelkovodjem, naj izpolnijo ocenjevalne liste za svoje sodelavce.
Če je ocena pozitivna, povabi delavce in vodjo na razgovor.
Če je ocena negativna ali srednje dobra, jih ne bo  povabila, da delavci ne bi bili demotivirani.
Čemu je namenjena kontrola uspešnosti zaposlenih?
Kako ocenjujete odločitev gospe Sotlar z ekonomskega in človeškega vidika?

6.   Nad premoženjem družbe “Hitstar” z omejeno odgovornostjo je bil uveden stečajni postopek.
Kako bi se lahko izognili prenehanju družbe?

7.   Katere trditve se nanašajo na stečaj in katere na poravnavo? Odgovore utemeljite!

- Izločitvene in ločitvene zahtevke ter terjatve do stečajne mase mora stečajni dolžnik v celoti pokriti.
- Preostanek terjatev, ki presegajo stečajno kvoto, upniki odpišejo.
- V okviru postopka pride do likvidacije podjetja.
- Po zaključenem postopku dobi dolžnik ponovno razpolagalno pravico do premoženja in lahko naprej vodi podjetje.

8.   Delniška družba “Investment” je plačilno nesposobna.

Kaj lahko spodbudi upnike, da soglašajo s ponudbo delniške družbe za izvensodno poravnavo, po kateri je pripravljena plačati 60% dolgov v 24 mesečnih obrokih, če upniki odpišejo preostanek dolga?

Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za sodni poravnalni postopek v gornjem primeru?

9.   Delniška družba “Elitegroup” je zašla v velike plačilne težave.

Ali je možna sanacija z zmanjšanjem lastnega kapitala?
Katere sanacijske ukrepe bi priporočili?

10.   V podjetje “Help” d.o.o. ste prinesli v popravilo osebni računalnik. Družba je šla v stečaj.

Ali lahko zahtevate, da vam izročijo vaš osebni računalnik? Odgovor utemeljite!

11.   Pojasnite pojem “obvladovanje tveganja” na dveh primerih:

- pri prevozu blaga po železnici
- pri proizvodnji blaga na Bližnjem Vzhodu.

12.   Podjetje “Telestar” delniška družba, izdeluje elektronsko krmiljene stružnice. Sestavne dele dobavljata dva dobavitelja iz Vzhodne Azije.

Na tem primeru proučite nabavna tveganja in opredelite ukrepe, povezane s politiko tveganja!

13.   Katera pravila so kršili pri skupinskem odločanju v naslednjih primerih:

- Prosimo, da vsak član skupine pove svoje mnenje, nato pa bomo tajno glasovali o tem, kdo bo naš novi sodelavec.
- Gospa Novakova, vi ste zadnja, ki je še drugačnega mnenja. Ali se ne morete pridružiti našim pogledom? Vsi bi končno radi šli domov.
14.   Katere stile vodenja domnevno predstavljajo naslednji predstojniki?

- Vodja oddelka gospod Senčar pravi: “ Če svojim delavcem ne predpišem vseh podrobnosti natančno, delajo nekateri same neumnosti”.

- Direktorica gospa Bizjakova pravi: “Mojim ljudem ni treba po več tednov reči, ali delajo dobro ali slabo, sami vedo najbolje kaj morajo delati”.

- Vodja nabave ugotavlja: “Danes sta me gospod Slabanja in gospa Grašek v enournem pogovoru prepričala, da je njun načrt o razdelitvi prodajnih področij boljši od mojega”.

15.   Premislite, katere naloge bi kontroler lahko izpolnjeval na naslednjih poslovnih področjih:

- pri evropskem proizvajalcu tekstila, ki izdeluje predvsem športna oblačila
- v podjetju z živili za področje “sladoled”.

16.   V časopisu ste prebrali vest o ustanovitvi kartela papirnic.

Kako lahko ugotovite ali gre v resnici za kartel?
Ali bi bila ustanovitev takšnega kartela pravno možna?
Kakšne dogovore bi lahko sklenili v okviru tega kartela?

17.   Podjetje Gašper Sajovic in drugi d.n.o. dosega letno vrednost prodaje 800 milijonov SIT. Lastniki podjetja razmišljajo, da bi izbrali drugo pravno-organizacijsko obliko za svoje podjetje.

Kateri razlogi bi bili odločilnega pomena za takšno odločitev?

Domnevajte, da nameravajo preoblikovati d.n.o. v delniško družbo. Kateri razlogi govorijo v korist preoblikovanja v delniško družbo?
Ali drži trditev, da imajo družbeniki v kapitalskih družbah, zlasti v d.d., precej manjšo možnost nadzora kot v osebnih družbah?

Eden izmed družbenikov bi rajši izbral obliko družbe z omejeno odgovornostjo, da bi se tako izognil strogim predpisom, ki urejajo javnost delovanja delniških družb. Ali je to mnenje pravilno?

18.   Kateri lokacijski dejavniki so pomembni za naslednja podjetja:
- veleblagovnice
- prodajalna pohištva
- papirnica

19.   Sašo Hribar je podedoval hišo. V njej je poslovni prostor, ki je trenutno prazen in meri 90m2 . Sašo Hribar je zaposlen  v tekstilni industriji kot zastopnik. Sedaj razmišlja ali ne bi tudi sam ustanovil podjetje.

Na tem primeru obrazložite, kako lahko vplivajo na temeljno odločitev osebne življenske navade gospoda Hribarja, ter njegova nagnjenja in usposobljenost.

20.   Ali je mogoče ustanoviti podjetje brez lastnega kapitala? Premislite o morebitnih variantah financiranja! S katerimi stroški je povezana ustanovitev novega podjetja?


Za sodelovanje v temi se prijavite.

  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane