1. Domov
  2. Forum
  3. Na kateri faks?
  4. Priprava na sprejemni izpit

Priprava na sprejemni izpit

Objavljeno 24.01.2009, 13:52 od _palcica_

PRIPRAVE NA SPREJEMNI IZPIT

Študijsko risanje po živem modelu (enkrat tedensko po 3 ure)

Ta program je namenjen vsem, ki se pripravljajo na sprejemne izpite na:
– Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje (smer: slikarstvo, kiparstvo, restavratorstvo, vizualne komunikacije, industrijsko oblikovanje);
– NTF (oddelek za oblikovanje tekstilij in oblačil);
– Pedagoški fakulteti (smer likovna pedagogika)...
Sprva je poudarek na risanju tihožitij in prostorskih postavitev, v nadaljnjem delu programa pa preidemo na risanje po živem modelu, kjer se slušatelji naučijo proporcev, zakonitosti figure in portreta ter spoznavajo človeško anatomijo.
Prav tako ste vabljeni tudi tisti, ki bi se radi seznanili z akademskim pristopom risanja figure.
 

Tečaj arhitekturnega risanja (enkrat tedensko po 3 ure)
V prvem sklopu programa se tečajniki seznanijo z osnovami prostorskega risanja. Spoznajo različne vrste  perspektiv, uporabljajo to vedenje pri risanju kock, kvadrov, stožčastih in valjastih teles ter drugih  predmetov.
Drugi sklop tega programa pa temelji predvsem na uporabi prerezne metode risanja in viziranja, ki pa sta pogoj pri risanju zahtevnejših predmetov. Prav tako pa se tečajniki seznanijo z risanjem interierja in eksterierja, kompozicije, reševanjem nalog iz prostorske predstave, Esherjem, zgodovino svetovne in slovenske arhitekture ter aktualnim dogajanjem na področju arhitekture …
Prvi in drugi sklop programa se dopolnjujeta in temeljita na zahtevah po znanju, ki je potrebno pri opravljanju sprejemnega izpita na fakulteti za arhitekturo.

Tečaj industrijskega oblikovanja in tečaj vizualnih komunikacij (enkrat tedensko po 3 ure)
Tečaj industrijskega oblikovanja
Tečajniki se seznanijo s problemom analize dejavnikov oblikovanja izdelkov, oblikujejo 3D telesa (seznanijo se z osnovami in zakonitostmi gradnje kompozicije), oblikujejo konstrukcije (izdelava maket), izvedejo predelave določenega predmeta …
Tečaj vizualnih komunikacij
Program se nanaša na spoznavanje osnov likovnega jezika, kreativnih metod in spretnosti za dvodimenzionalno oblikovanje (črkovni in ilustrativni diptihi), slikovnih znakov v grafičnem oblikovanju (logotipi) ter oblikovanje objekta iz papirja (3D živali). Kot ena izmed enakovrednih nalog na sprejemnih izpitih za vizualne komunikacije pa je tudi slikanje tihožitja,  tako da tečajniki pridobijo tudi znanje iz teorije barv.

Delo poteka v manjših skupinah (največ 7 tečajnikov), kar omogoča oseben pristop in nenehne korekture, ki so nujne za dobro pripravo tečajnikov na sprejemne izpite.

PRIJAVE:
telefon: 041 224 302

www.slikarskiatelje.com


Za sodelovanje v temi se prijavite.

  • © Dijaški.net 2000-2020
  • Vse pravice pridržane