Poklicna matura

 
Maturitetna pola 1 - priloga, jesenski rok 2004 +2
Maturitetna pola 1 - priloga, spomladanski rok 2004 +1
Maturitetna pola 1 - priloga, zimski rok 2004 +1
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2004 +2
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2008 +1
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2009 +1
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2011 0
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2012 0
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2017 0
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2020 0
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2021 0
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2004 +1
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2005 +5
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2006 +1
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2007 +2
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2008 +1
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2009 +1
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2010 +1
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2011 0
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2012 0
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2013 0
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2014 0
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2015 0
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2016 0
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2017 0
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2018 0
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2019 0
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2020 0
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2021 0
Maturitetna pola 1, zimski rok 2004 +1
Maturitetna pola 1, zimski rok 2005 +1
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2004 +1
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2008 +1
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2009 +1
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2011 0
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2012 0
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2017 0
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2020 0
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2021 0
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2004 +1
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2005 +2
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2006 +2
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2007 +2
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2008 +1
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2009 +1
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2010 +1
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2011 0
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2012 0
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2013 0
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2014 0
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2015 0
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2016 0
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2017 0
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2018 0
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2019 0
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2020 0
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2021 0
Maturitetna pola 2, zimski rok 2004 +1
Maturitetna pola 2, zimski rok 2005 +2
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2004 +1
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2008 +1
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2009 +1
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2011 0
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2012 0
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2017 0
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2020 0
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2021 0
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2004 +1
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2005 +1
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2006 +2
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2007 +1
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2008 +1
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2009 +1
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2010 +1
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2011 0
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2012 0
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2013 0
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2014 0
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2015 0
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2016 0
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2017 0
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2018 0
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2019 0
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2020 0
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2021 0
Navodila za ocenjevanje, zimski rok 2004 +1
Navodila za ocenjevanje, zimski rok 2005 +1
Predmetni izpitni katalog 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 in 2015 +2
Predmetni izpitni katalog 2016, 2017 in 2018 0
Predmetni izpitni katalog 2019, 2020 in 2021 0
  • © Dijaški.net 2000-2022
  • Vse pravice pridržane