Poklicna matura

 
Maturitetna pola 1 - priloga, jesenski rok 2004 +4
Maturitetna pola 1 - priloga, spomladanski rok 2004 +3
Maturitetna pola 1 - priloga, zimski rok 2004 +3
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2004 +4
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2008 +3
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2009 +3
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2011 +2
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2012 +2
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2017 +2
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2020 +2
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2021 +2
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2022 0
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2004 +3
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2005 +7
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2006 +3
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2007 +4
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2008 +3
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2009 +3
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2010 +3
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2011 +2
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2012 +2
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2013 +2
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2014 +2
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2015 +2
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2016 +2
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2017 0
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2018 +2
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2019 +2
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2020 +2
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2021 +2
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2022 0
Maturitetna pola 1, zimski rok 2004 +3
Maturitetna pola 1, zimski rok 2005 +3
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2004 +3
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2008 +3
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2009 +3
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2011 +2
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2012 +2
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2017 +2
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2020 +2
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2021 +2
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2022 0
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2004 +3
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2005 +3
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2006 +3
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2007 +3
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2008 +2
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2009 +2
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2010 +2
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2011 +1
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2012 +1
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2013 +1
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2014 +1
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2015 +1
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2016 +1
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2017 +1
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2018 +1
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2019 +1
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2020 +1
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2021 +1
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2022 0
Maturitetna pola 2, zimski rok 2004 +2
Maturitetna pola 2, zimski rok 2005 +3
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2004 +2
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2008 +2
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2009 +2
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2011 +1
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2012 +1
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2017 +1
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2020 +1
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2021 +2
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2022 0
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2004 +2
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2005 +2
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2006 +3
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2007 +2
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2008 +2
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2009 +2
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2010 +2
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2011 +1
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2012 +1
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2013 +1
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2014 +1
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2015 +1
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2016 +1
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2017 +1
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2018 +1
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2019 +1
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2020 +2
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2021 +1
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2022 0
Navodila za ocenjevanje, zimski rok 2004 +2
Navodila za ocenjevanje, zimski rok 2005 +2
Predmetni izpitni katalog 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 in 2015 +3
Predmetni izpitni katalog 2016, 2017 in 2018 +1
Predmetni izpitni katalog 2019, 2020 in 2021 +1
  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane