Poklicna matura

 
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2014 -1
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2015 -1
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2016 0
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2017 0
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2018 0
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2019 0
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2014 +2
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2015 -1
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2016 +1
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2017 0
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2018 0
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2019 0
Maturitetna pola 1, zimski rok 2014 0
Maturitetna pola 1, zimski rok 2015 -1
Maturitetna pola 1, zimski rok 2016 0
Maturitetna pola 1, zimski rok 2017 0
Maturitetna pola 1, zimski rok 2018 0
Maturitetna pola 1, zimski rok 2019 0
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2014 -1
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2015 -1
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2016 0
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2017 0
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2018 0
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2019 0
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2014 -1
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2015 0
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2016 0
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2017 0
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2018 0
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2019 0
Maturitetna pola 2, zimski rok 2014 0
Maturitetna pola 2, zimski rok 2015 0
Maturitetna pola 2, zimski rok 2016 0
Maturitetna pola 2, zimski rok 2017 0
Maturitetna pola 2, zimski rok 2018 0
Maturitetna pola 2, zimski rok 2019 0
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2014 0
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2015 0
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2016 0
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2017 0
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2018 0
Navodila za ocenjevanje, jesenski rok 2019 0
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2014 0
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2015 +1
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2016 -3
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2017 0
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2018 0
Navodila za ocenjevanje, spomladanski rok 2019 0
Navodila za ocenjevanje, zimski rok 2014 +1
Navodila za ocenjevanje, zimski rok 2015 0
Navodila za ocenjevanje, zimski rok 2016 0
Navodila za ocenjevanje, zimski rok 2017 0
Navodila za ocenjevanje, zimski rok 2018 0
Navodila za ocenjevanje, zimski rok 2019 0
  • © Dijaški.net 2000-2022
  • Vse pravice pridržane