Dijaški nagradni natečaj za najbolši prevod leposlovnega besedila

Fakulteta za humanistične študije UP v sodelovanju z Založbo UP razpisujeta Nagradni natečaj za najboljši prevod leposlovnega besedila iz angleščine v slovenščino. Z natečajem želijo obeležiti pričetek izvajanja nove študijske smeri "angleščina-slovenščina" v okviru programa Medkulturno jezikovno posredovanje..

Na natečaju lahko sodelujejo dijaki 3. in 4. letnikov vseh slovenskih srednjih šol. Vsak sodelujoči lahko prevede enega od treh razpisanih besedil ter svoj prevod do 25. februarja 2020 pošlje na naslov natecaj.prevajanje.angslo@gmail.com. Za ogled razpisanih besedil in dodatnih informacij o natečaju, obišči spletno natečaja.

Fakulteta s tradicijo in sodobnimi programi

Študij na FERI je prava izbira za vse, ki ste radovedni in vedoželjni. Za vse, ki vas zanimajo novi izzivi, znanost in iskanje odgovorov ter si želite perspektivne prihodnosti.

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko je fakulteta s tradicijo in sodobnimi študijskimi programi. Je največja fakulteta Univerze v Mariboru, na kateri letno študira približno 2000 študentov.

Na voljo je širok nabor inženirskih študijskih programov (šest univerzitetnih in štirje visokošolski strokovni programi), tekom študija pa tudi veliko smeri in modulov, ki vzpodbujajo ustvarjalnost in inovativnost. Sodobne in atraktivne učne metode, dodatna izobraževanja, ekskurzije, kratkotrajno izobraževanje na tujih univerzah in udeležba na raznih tekmovanjih, naredijo študij še zanimivejši in kvalitetnejši. Fakulteta se lahko pohvali tudi z visokim standardom sodobno opremljenih predavalnic in laboratorijev.

Univerzitetni študijski programi

 • Elektrotehnika
 • Informatika in tehnologije komuniciranja
 • Medijske komunikacije
 • Mehatronika
 • Računalništvo in informacijske tehnologije
 • Telekomunikacije

Visokošolski strokovni študijski programi

 • Elektrotehnika
 • Informatika in tehnologije komuniciranja
 • Mehatronika
 • Računalništvo in informacijske tehnologije

Po zaključku študija na FERI so zaposlitvene možnosti zelo dobre in diplomanti z zaposlitvijo praviloma nimajo težav, saj po raziskavah spadajo med 20 najbolj iskanih profilov. Velike potrebe po poklicih, ki jih (lahko) opravljajo inženirjih, ki jih izobražujejo na fakulteti, napoveduje tudi najnovejša raziskava - Poklicni barometer 2019.

Večina študentov pridobiva izkušnje že v času svojega študija, saj fakulteta omogoča vključevanje v raziskovalno delo laboratorijev, kjer se študenti srečajo s svojimi prvimi raziskovalnimi izzivi. Z vključitvijo v delo raziskovalnih skupin lahko namreč pridobivajo znanja in izkušnje ob pomoči izkušenih raziskovalcev kar jim omogoča uspešno ter kakovostno delo tudi za prihodnost.

Več informacij najdeš na spletni strani PRIDI NA FERI, vabimo pa te tudi, da nas obiščeš na informativnem dnevu!

 

 

Enostavno Popoln Faks … zate

Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru

Ekonomist že dolgo ni samo ekonomist. S študijem na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru se ti odpirajo vrata v svet neomejenih poklicev. Kot veš, v vsaki organizacijski enoti potrebujejo nekoga s poslovnim znanjem, zato je skrb za zaposlitev odveč. S študijem na EPF imaš zagotovljen širok nabor znanja, poklicev in še mnogo več!

 

Vsaka kariera ima svoj začetek in na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru je v 60-tih letih obstoja in tradicije svojo kariero začelo več kot 33.000 diplomantov.

Razpisana imamo dva dodiplomska študijska programa 1. stopnje:

Po končanem dodiplomskem študiju pa lahko študentje nadaljujejo študij na 2. in na 3. stopnji.

Zakaj je dobro biti študent EPF?

Na EPF imajo študenti aktivno vlogo v študijskem procesu. Velik izbor izbirnih predmetov ponuja možnost, da si po lastnih poklicnih ambicijah prilagodite del študijskega programa in izberete tiste, ki vas najbolj zanimajo.

Študenti na EPF pridobijo ekonomska, poslovna in druga znanja, ki jim pomagajo razviti točno takšne kompetence, da so sposobni za opravljanje najzahtevnejših strokovnih nalog v podjetij, javnih podjetij in državnih upravi. Študenti se naučijo organizirati delovne procese, profesionalnega reševanja finančnih zadev, oglaševanja in trženja, borznega posredništva, managiranja in kako postati revizor ali prodoren podjetnik, opravljanje nalog izvoznega ali uvoznega komercialista, kako pripraviti tržne raziskave itd.

Ekonomsko-poslovna fakulteta je odprta, do študentov, prijazna fakulteta. Poleg visoke kakovosti in dobre zaposljivosti naših diplomantov, kar je zagotovo cilj vsakega diplomanta, lahko del študentskega časa na Ekonomsko-poslovni fakulteti, študenti izkoristijo za številne druge dejavnosti in osebno rast.

Da se prepričaš, da je EPF faks zate, te vabimo na Informativne dneve, ki bodo potekali, 14. in 15. februarja 2020. Na informativnem dnevu ti bomo podali vse informacije za lažjo odločitev o tvojih študijski karieri.

Za več informacij obišči našo spletno stran www.epf.um.si ali pa nam sledi na socialnih omrežjih, kjer sproti objavljamo aktualne informacije za dijake in študente:

ŠC PET Ljubljana vabi na informativne dneve

Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije

Višja strokovna šola ŠC PET Ljubljana vabi k vpisu v redni in izredni študij (VI/1), za študijsko leto 2020/21.

Razpisana programa Telekomunikacije in Ekonomist se bosta izvajala redno in izredno. Pri prvem se študenti v drugem letniku usmerijo v modul:

 • Elektronska komunikacijska omrežja in naprave,
 • Multimedijski sistemi ali
 • Trženje in prodaja.

V programu ekonomist pa se študenti odločijo za eno od smeri:

 • Poslovna logistika,
 • Zavarovalništvo ali
 • Bančništvo.
Za podrobnejše informacije obišči spletno stran ali pa pokliči na telefon 01 / 2342 454.

Objavljen razpis za vpis v srednješolske programe in dijaške domove 2020/2021

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo Razpis za vpis v srednješolske programe in dijaške domove za šolsko leto 2020/21. Osnovno šolo letos zaključuje 18.053 učencev in učenk (lani 17.684), ki se bodo lahko vpisali na skupno 23.782 mest (lani 23.756) v srednje šole. 

Za programe nižjega poklicnega izobraževanja (NPI) je razpisanih 656 mest, za programe srednjega poklicnega izobraževanja (SPI) 6.672 mest, za programe srednjega strokovnega izobraževanja (SSI) 9.348 mest in za program splošne in strokovne gimnazije (GIM) 7.106 mest. Ministrstvo razpisuje tudi programe poklicno tehniškega izobraževanja (PTI), poklicne tečaje (PT) in maturitetni tečaj (MT). 

Novosti v letošnjem šolskem letu so:

 • Program Mehanik kmetijskih in delovnih strojev (izvaja: Biotehniški izobraževalni center Naklo), 
 • programa Bolničar - negovalec in Zdravstvena nega (izvaja: Ekonomska in trgovska šola Brežice) in 
 • programa Umetniška gimnazija - likovna smer in Umetniška gimnazija - smer gledališče in film (izvaja: Gimnazija Ptuj).

Rok za vpis v srednješolske programe in dijaške domove je 2. april 2020

Vsem, ki zaključujete osnovno šolo, in se morate odločiti, na kateri srednji šoli bi nadaljevali šolanje, vam priporočamo, da se udeležite informativnih dnevov, ki bodo v petek, 14. februarja in soboto, 15. februarja. Pred tem pa glede na svoje želje naredite temeljit pregled na Iskalniku srednjšolskih programov.

Podjetnost, ustvarjalnost in uspešnost

Ekonomska šola Novo mesto je izredno razgibana šola, ki ima pestro ponudbo programov. Pouk je prilagojen sodobnemu življenju in potrebam trga ter se izvaja z uporabo sodobne tehnologije.

 

 

Pestrost ponujenih programov nam omogoča, da dijaki poleg teoretičnega znanja pridobijo tudi veliko praktičnih znanj za življenje. Razvijamo podjetnost, iščemo nove ideje, se odzivamo na sodobne izzive in veliko potujemo. Tako so dijaki, ki končajo izobraževanje pri nas, pripravljeni na izgradnjo svoje kariere.

EKONOMSKA GIMNAZIJA

Program ekonomske gimnazije je štiriletni splošnoizobraževalni program, ki se zaključi s splošno maturo. Od ostalih gimnazijskih programov se razlikuje po tem, da ima v predmetniku strokovna predmeta ekonomijo in podjetništvo. Dijaki dobijo osnovna znanja iz prava, nimajo pa fizike in filozofije.

 

EKONOMSKI TEHNIK

Štiriletni program SSI dijakom da splošna in temeljna ekonomsko-poslovna znanja ter jih nauči analitičnega mišljenja. V štiriletnem izobraževanju pridobijo organizacijske sposobnosti, sposobnosti timskega povezovanja in podjetniške lastnosti.

TRGOVEC

Program je namenjen dijakom, ki jih veseli trgovski poklic, delo z ljudmi pa jim ne predstavlja posebnih težav in so komunikativni. Traja 3 leta. Usmerjen je k cilju, da dijaki pridobijo vsa strokovnoteoretična in praktična znanja, ki jih potrebujejo za uspešno prodajno svetovanje.

 

MEDIJSKI TEHNIK

Ta štiriletni program SSI je idealna izbira za mlade, ki želijo v srednji šoli pridobiti številna znanja s področja multimedije, tiska, fotografije, videoprodukcije in spletnih aplikacij. Namenjen je dijakom, ki si želijo razgibanega in ustvarjalnega pouka, pri katerem lahko uporabijo svoj talent in ustvarjalnost.

 

 

Za več informacij o Ekonomski šoli Novo mesto obišči stran šole na Dijaski.net ali www.esnm.si.

 

 

Plačana pripravništva v Evropski komisiji

Evropska komisija dvakrat letno ponuja 1.800 plačanih mest za pripravništvo na področju administracije in prevajalstva.
5-mesečno pripravništvo je možno v različnih službah in agencijah v sestavi Evropske komisije v Bruslju, Luksemburgu in drugod po Evropski uniji. 

Pripravništva so možna v institucijah:

Pripravništva ponuja vpogled v procese in politike evropskih institucij in priložnost za izvajanje akademske teorije v praksi. 
Pripravništvo je sestavljeno iz obiskovanja, organiziranja sestankov, delovnih skupin in javnih obravnav, raziskovanja in priprave končne dokumentacije, odgovorov na poizvedbe državljanov in podpora upravljanju projektov. Od pripravnikov se zahteva odkrit pristop k evropskim vprašanjem, interes za spoznavanje delovnih metod, pripravljenost za delo v večkulturnem okolju in proaktiven odnos. 

Več informacij o pripravništvu si lahko prebereš na uradem razpisu. Prijave pa zbirajo do 31. januarja 2020. Pripravništvo se začne 1. marca 2020 in traja 5 mesecev.

24. in 25. januarja prihaja na Gospodarsko razstavišče že 12. Informativa

Že 12. Informativa – največji vseslovenski sejem izobraževanja in poklicev – bo 24. in 25. januarja na Gospodarskem razstavišču ponovno predstavila celovito paleto izobraževanj – od srednješolskih pa vse do dodiplomskih in podiplomskih programov, številne poklice ter informacije o štipendijah. V sklopu 12. Informative pa bo ponovno potekal projekt,  Moja prva zaposlitev. 

(PRED)INFORMATIVNI DAN ZA MLADE

Točno tri tedne pred uradnimi informativnimi dnevi, ki bodo po vsej Sloveniji potekali 14. in 15. februarja, bodo mladi na 12. Informativi  izobraževalne programe lahko spoznavali na enem mestu. Hkrati bodo lahko pridobili tudi različne, s poklici in izobraževanjem povezane, informacije. Informativa je edinstven (pred)informativni dan za učence, dijake in študente, da spoznajo, katere šole oz. fakultete jim ponujajo katere programe, jih med seboj primerjajo in se odločijo, katero izmed njih bodo obiskali na informativni dan ter kam bodo nato oddali prijavnico za vpis. V letošnjem letu se predstavlja tudi okoli 17 programov iz tujine.

MOJA PRVA ZAPOSLITEV – VEČ KOT 100 DELOVNIH MEST

V letošnjem letu bo na Informativi že tretjič potekal projekt zaposlovanja mladih Moja prva zaposlitev. Mladi bodo lahko stopili v neposreden stik z delodajalci, ki nudijo več kot 100 zaposlitev, štipendije, praktična usposabljanja, projektno in študentsko delo ter prvo zaposlitev. Zaposlitve bodo ponujali Agiledrop, Vouk, Slovenska vojska, Policija, Ministrstvo za pravosodje, GEN-i, Generali in Iskraemeco.

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Tudi na letošnji Informativi ne bo manjkal pester, predvsem pa bogat spremljevalni program, ki bo mladim nudil informacije o nadaljnjem izobraževanju. V predavalnicah se bodo tako s svojim interaktivnim programom  predstavili Univerza v Ljubljani, Univerza na Primorskem, Univerza v Mariboru, Slovenska vojska, Kratos, Policija, Go Fast in ASEF. Letos se bo v sklopu predavanj pridružil tudi portal Moja zaposlitev.si – Optius.  Obiskovalci bodo tako lahko našli veliko koristnih informacij o izbiri študija, štipendiranju, napakah pri izbiri študija ter še veliko drugih informacij.

 • © Dijaški.net 2000-2020
 • Vse pravice pridržane