Informativno: NPK mladinski delavec

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) mladinski delavec/mladinska delavka omogoča mladim, ki imajo izkušnje na področju mladinskega dela, pridobitev poklica in priznavanje njihovega znanja.

Veliko znanj in organizacijskih sposobnosti

Kvalifikacija zagotavlja usposobljenost za organiziranje, izvedbo in vrednotenje (evalvacijo) dejavnosti mladih, informiranje mladih, zagovarjanje pravic mladih, načrtovanje in vodenje neformalnih izobraževanja ter nudenje strokovne podpore mladim.

Mladinski delavec mlade spodbuja k participaciji in skupaj z njimi načrtuje in izvaja programe, delavnice in projekte, vodi in nadzira ostalo osebje, vodi in upravlja organizacijo, sodeluje z drugimi strokovnjaki, starši, mladimi in skupinami v skupnosti.

Lažje do zaposlitve

S pridobitvijo NPK mladinski delavec lahko mladinski delavec lažje dobi zaposlitev, saj lahko delodajalci pregledajo katere kompetence poseduje oseba in ga zaposlijo kot mladinskega delavca.

Več informacij lahko najdete na strani Mladinskega sveta Slovenije.

Je matura za vami?

Splošno maturo je na 82 šolah po Sloveniji opravljalo 5865 kandidatov, ki so svoje znanje preverjali iz 33 maturitetnih predmetov. 

Uspešna generacija

Splošno maturo je uspešno opravilo 95,41 odstotka dijakov, 18 pa jih je doseglo najvišji možni uspeh, kar je 34 točk.

Jesenski rok je pred vrati

Kandidati ste se morali k jesenskemu izpitnemu roku splošne mature prijaviti na šoli najkasneje naslednji dan po razglasitvi rezultatov, v torek, 12. julija.

Pisne izpite boste opravljali med 24. in 31. avgustom, do 3. septembra pa bodo šole izvajale tudi ustne izpite. Z rezultati jesenskega izpitnega roka splošne mature boste kandidati seznanjeni na šolah 16. septembra, s pomočjo svoje šifre pa si jih boste lahko istega dne od 7. ure zjutraj ogledali tudi na spletu. 

Poklicna matura

Poklicne mature se je na 138 srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih udeležilo 8073 kandidatk in kandidatov, od tega 7390 dijakinj in dijakov ter 683 ostalih. 

Kandidati lahko popravljate ali izboljšujete rezultat spomladanskega izpitnega roka poklicne mature v skladu z veljavnimi predpisi. 

Več informacij o splošni ali poklicni maturi najdete na naši spletni strani, celoten maturitetni koledar pa tule.

Poletne aktivnosti za mlade 2022

“Če želiš počitnice preživeti na drugačen način, prispevati svoj delček za boljši svet in se srečati z vrstniki, ki jim ni težko pomagati drugim, te vabimo v prostovoljstvo!” sporočajo iz Slovenske filantropije.

Katalog aktivnosti s širokim naborom

Vabijo k sodelovanju v aktivnostih, ki bodo med poletnimi počitnicami 2022 potekale v različnih krajih po Sloveniji, marsikatero aktivnost pa lahko izvajate tudi od doma. 

Pomagajte v pisarni, pri delavnicah z otroci, prevzemajte donatorska kosila in hrano iz trgovin, pomagajte pri izvedbi mladinskih festivalov, starostniko berite knjige, animirajte otroke, polnite knjigobežnice z novimi knjigami, ipd.

Za mlajše in malo starejše

V tokratnem poletnem katalogu so zbrane aktivnosti, namenjene mladim prostovoljcem do 30. leta. Nekatere so primerne tudi za mladoletne, in so na vrhu označene z zeleno roko – znakom »Mladim prostovoljcem prijazna organizacija«. To pomeni, da za mlade prostovoljce poskrbijo usposobljeni mentorji, ki mlade uvedejo v delo, jih pri tem spremljajo, spodbujajo in jim zagotavljajo varne pogoje dela.

Na seznamu pa so tudi aktivnosti označene z modrim znakom. Modri znak (roke) označuje aktivnosti, ki so medgeneracijske obarvane.

Pogumno v svet novih znanj in poznanstev! Več informacij najdete tule.

Objavljen je razpis za Zoisovo štipendijo

Javni razpis je namenjen novim vlagateljem, ki še niso bili upravičeni do Zoisove štipendije oziroma se prvič prijavljajo za dodelitev in tistim, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2022/2023 prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja.

Pogoji za pridobitev

Za pridobitev Zoisove štipendije morajo vlagatelji poleg splošnih pogojev izpolnjevati tudi posebne pogoje:

• izkazati vsaj en ustrezen izjemni dosežek in hkrati

• ustrezen šolski ali študijski uspeh ali drugo posebno merilo.

Posamezni pogoji so podrobneje opredeljeni v zakonu, pravilniku ter so povzeti tudi v javnem razpisu.

Višina štipendije

Mesečni prejemek štipendije znaša 128,90€, oziroma 257,80€ za tujino, pri čemer sta možna dodatka za bivanje (v višini 85,93€) in za štipendiste s posebnimi potrebami (v višini 53,71€).

Časa za oddajo še 60 dni

Vlogo lahko oddate do 9.9.2022 oziroma še naslednjih 60 dni. Oddaja vloge je mogoče preko pošte, skupaj z vsemi dokazili. Po novem pa lahko v letošnjem letu vlogo oddate tudi elektronsko preko portala Moja eUprava.

 

Objava rezultatov 2. kroga

Ste letos v postopku vpisa v srednjo šolo ter vam v 1. krogu ni uspelo priti na želeno šolo in ujeti enega od 90% razpisanih mest? V 2. krogu ste se lahko prijavili na preostalih 10 % vpisnih mest na šolah z omejenim vpisom ali na prosta vpisna mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov.

Sedaj, ko je tudi 2. krog vpisa mimo, pa so znani uradni rezultati vpisov.

Spodnje meje 2. kroga 

Spodnje meje 2. kroga izbirnega postopka na šolah z omejitvijo vpisa v šolsko leto 2022/2023 so objavljene na uradni strani ministrstva za izobraževanje znanost in šport, pod rubriko ‘Omejitev vpisa’.

Katere točke veljajo?

Na ministrstvu opozarjajo, da je na šolah, na katerih je bilo na spodnji meji več kandidatov z istim številom točk, pridobljenih z učnimi uspehi (ocenami) v 7., 8. in 9. razredu, bil zato izbor opravljen na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja. Tudi te točke so objavljene v dokumentu.

Vam je uspelo?

Vpis v srednje šole 2022/2023

Postopek vpisa v srednje šole se približuje vrhuncu. 1. krog izbirnega postopka je za nami, objava rezultatov pa je na voljo na uradni državni spletni strani. Rezultate lahko najdete tudi v našem iskalniku srednjih šol. Tam prav tako najdete tudi objavo spodnjih mej 1. kroga.

Spodnje meje za vpis

Spodnje meje 1. kroga izbirnega postopka so namreč določene na srednjih šolah, kjer je bilo zaradi številčnega vpisa potrebno omejiti vpis. Te podatke poiščite tule.

Na voljo tudi 2. krog vpisa

Rok za prijavo za vpis v 2. krogu izbirnega postopka je 24. junij 2022, prijavili pa se boste lahko na izobraževalne programe, kjer bodo še na voljo prosta mesta, t.j. vsaj preostalih 10% vseh razpisanih mest (90% razpisanih mest je bilo na voljo v 1. krogu).

Vsak kandidat po prednostnem vrstnem redu navede največ deset izobraževalnih programov v katere se želi vpisati. Sprejet pa je v prvi program, za katerega ima dovolj točk.

Če je prijav v posamezni program več kot je prostih mest se vpis ponovno omeji.

Srečno!

Kakšne so tvoje vrednote?

Tradicionalni letni natečaj je namenjen pridobivanju kreativnih idej, energije in inovativnosti mladih za promocijo kulture miru in trajnostnega razvoja.

Moje vrednote

Tema letošnjega natečaja je “Moje vrednote”. Naše vrednote namreč določajo, kako razmišljamo in delujemo, ter oblikujejo družbo, v kateri živimo. Zato organizatorji vzpodbujajo k razmišljanju o treh vprašanjih:

  1. Katere so vrednote, ki so vam pomembne?
  2. Kako lahko najbolje živite svoje življenje v skladu s temi vrednotami?
  3. Kakšno družbo upate ustvariti ob upoštevanju teh vrednot?

Nagradni natečaj

Eseji morajo biti napisani v angleškem jeziku in dolgi do 700 besed. Oddate jih lahko v dveh starostnih kategorijah: do 14 let in od 15 do 25 let.

Razpisane pa so tudi nagrade: za 1. mesto  bo zmagovalec prejel certifikat, 840 dolarjev in darilo, za 2. mesto certifikat, 420 dolarjev in darilo, za 3. mesto pa certifikat in darilo.

Možnost prijave še do 15. junija do 23:59. Razmislite in izlijte svoje misli na papir.

Več informacij najdete na tej povezavi.

Poletna šola: Pot do uspeha

Na 5-dnevni poletni šoli boste lahko pridobili uporabna znanja s področij mehkih veščin, osebnih financ, kariernih in podjetniških strategij, vrednot in motivacije za uresničitev svojih potencialov.

Za mlade od 16 do 18 let

Poletna šola je namenjena mladim od 16. do 18. leta, ki imajo višji potencial, kot ga izkazujejo njihove ocene in šolski uspeh in jim lahko pomagamo pri uresničitvi njihovih podjetniških, umetniških, kariernih in drugih življenjskih podvigov.

5 dni, 15 podjetnikov

Predavalo bo več kot 15 uspešnih mladih podjetnikov, medijskih osebnosti, vrhunskih športnikov in drugih posameznikov, ki so kljub mladosti že dosegli zavidljive dosežke.

3 razlogi za prijavo

  1. Prijavi se ker je zate pomembno, da pridobiš uporabna znanja in veščine, ki običajno niso vključene v splošni kurikulum srednjih šol in gimnazij.
  2. Prijavi se, če potrebuješ zgled in mentorstvo uspešnih vrstnikov, saj se z odraslimi predavatelji težje poistovetiš
  3. Prijavi se, če se želiš pripraviti na uspešno osebno in poslovno rast v lokalnem in mednarodnem okolju.

Poletna šola bo potekala od 9. do 13. julija 2022 v prostorih Podružnice Osnovne Šole Bovec na Soči. Več informacij in možnost prijave najdi na tej spletni strani.

 

  • © Dijaški.net 2000-2022
  • Vse pravice pridržane