Enostavno Popoln Faks … zate

Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru

S študijem na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru se ti odpirajo vrata v svet neomejenih poklicev. Kot veš, v vsaki organizacijski enoti potrebujejo nekoga s poslovnim znanjem, zato je skrb za zaposlitev odveč. S študijem na EPF imaš zagotovljen širok nabor znanja, poklicev in še mnogo več!

 

Vsaka kariera ima svoj začetek in na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru je v 60-tih letih obstoja in tradicije svojo kariero začelo več kot 33.000 diplomantov.

Izobražujemo na dveh dodiplomskih študijskih programih 1. stopnje:

Po končanem dodiplomskem študiju pa lahko študentje nadaljujejo študij na 2. in na 3. stopnji.

Zakaj študirati na EPF?

EPF je fakulteta s tradicijo in veliko prepoznavnostjo v regiji, diplomanti EPF so priznani strokovnjaki v lokalnem in mednarodnem okolju, diploma EPF vam odpira široke možnosti za zaposlitev, diplome EPF so mednarodno primerljive, študenti EPF imajo aktivno vlogo v študijskem procesu, EPF se ponaša s sodobno opremljenimi predavalnicami in digitalno podporo študiju, predvsem pa je EPF do študentov prijazna fakulteta.  

Študenti na EPF pridobijo ekonomska, poslovna in druga znanja, ki jim pomagajo razviti točno takšne kompetence, da so sposobni za opravljanje najzahtevnejših strokovnih nalog v podjetjih, javnih podjetjih in državni upravi. Študenti se naučijo organizirati delovne procese, profesionalnega reševanja finančnih zadev, oglaševanja in trženja, borznega posredništva, managiranja in kako postati revizor ali prodoren podjetnik, opravljanja nalog mednarodnega poslovanja, e-poslovanja, poslovanja v turizmu itd.

 

Ekonomsko-poslovna fakulteta je odprta, do študentov, prijazna fakulteta. Poleg visoke kakovosti in dobre zaposljivosti naših diplomantov, kar je zagotovo cilj vsakega diplomanta, lahko del študentskega časa na Ekonomsko-poslovni fakulteti, študenti izkoristijo za številne druge dejavnosti in osebno rast.

Da se prepričaš, da je EPF faks zate, te vabimo na Informativne dneve, ki bodo potekali, 17. in 18. februarja 2023. Na informativnem dnevu ti bomo podali vse informacije za lažjo odločitev o tvojih študijski karieri.

Za več informacij obišči našo spletno stran https://www.epf.um.si/ ali pa nam sledi na socialnih omrežjih, kjer sproti objavljamo aktualne informacije za dijake in študente:

 

 

Naročnik objave: Ekonomsko-poslovna fakulteta UM

EGSŠ Radovljica omogoča široke možnosti nadaljnjega študija

Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica je dijakom prijazna šola z zanimivo zgodovino, urejenim okoljem in dobrimi prometnimi zvezami. Organizirana je kot enovit javni vzgojno-izobraževalni zavod, kjer se vsebine prepletajo, omogočajo prehodnost saj združuje različne programe:

 • program ekonomske gimnazije,
 • program ekonomski tehnik in
 • program medijski tehnik

Šola je sodobno opremljena, ima specializirane učilnice z ustrezno opremo in pogoji za uspešno poučevanje tako splošnih kot tudi strokovnih predmetov kot so npr. laboratorij za kemijo in biologijo, računalniške učilnice s sodobno tehnologijo in programskimi orodji, snemalni studio, foto studio in radijski studio. Nadarjeni dijaki lahko razvijajo svoja znanja tudi na področju robotike.

Dijaki EGSŠ Radovljica na praksi - Braga, Portugalska

Ekonomska gimnazija s poudarkom na splošnoizobraževalnih predmetih pripravlja dijake na študij. Poleg splošnih znanj krepi podjetniško miselnost in razvija uporabna ekonomska znanja. Dijaki lahko nabirajo izkušnje in prihajajo do boljšega znanja z mednarodno mobilnostjo, ki jo vključujemo v izbirne vsebine poslovnega komuniciranja.

Strokovna programa ekonomski in medijski tehnik usposabljata za poklice s področja bančništva, zavarovalništva, financ, trženja, oglaševanja in oblikovanja avdiovizualnih in sodobnih spletnih komunikacij.

Šolanje v programih Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica omogoča široke možnosti nadaljnjega študija, razvija temeljna ekonomsko podjetniška znanja, razvija veščine za delo z informacijsko komunikacijsko tehnologijo, uči dijake, kako usklajevati šolsko delo z drugimi interesnimi dejavnostmi (šport in kultura), spodbuja dobre medsebojnih odnosov. Razvija ustvarjalnost ter spodbuja vedoželjnost in uporabnost znanja.

Dijaki se po zaključenem srednjem strokovnem izobraževanju in opravljeni poklicni maturi lahko zaposlijo ali pa nadaljujejo izobraževanje. Ekonomski tehniki se lahko zaposlijo v bančništvu, računovodstvu, zavarovalništvu, trgovinski dejavnosti, komerciali, špediterstvu ipd.. Medijski tehniki se lahko zaposlijo v filmski in TV industriji, oglaševalskih agencijah, časopisnih hišah, založbah in podjetjih, ki se ukvarjajo s spletnimi storitvami.

 

Dijaki obeh programov se po zaključeni poklicni maturi lahko vpišejo neposredno v programe višjega strokovnega izobraževanja in v visokošolske strokovne programe 1. bolonjske stopnje, če pa opravijo peti predmet na splošni maturi, pa tudi v številne univerzitetne programe.

Dijaki, ki so uspešno opravili splošno maturo,  se lahko vpišejo skoraj v vse univerzitetne programe, pa tudi v programe višjega strokovnega izobraževanja in v visokošolske strokovne programe. Če pa se dijak ne odloči za nadaljevanje izobraževanja, lahko opravi poklicni tečaj in si pridobi strokovne kvalifikacije.

 

Naročnik objave: Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica

Zakaj študirati na fakulteti za pravo in poslovne vede?

Fakulteta za pravo in poslovne vede je zasebna fakulteta, ki sledi viziji in poslanstvu ustanovitelja, Katoliškega inštituta. Dejavnost Katoliškega inštituta obsega raziskovalno in razvojno dejavnost na področju družboslovja in humanistike.

Možnosti študija na FPPV: univerzitetni študij ekonomija, magistrski študij poslovne vede ter magistrski študij pravo.

FPPV je zasebna fakulteta, zato je študij na naši fakulteti plačljiv, a je kljub temu možno pridobiti štipendijo za delno ali celotno šolnino. Triletni univerzitetni program Ekonomija (do 1.200,00 EUR/letnik)

 • Dvoletni magistrski program Poslovne vede (do 1.900,00 EUR/letnik)

 • Dvoletni magistrski program Pravo NOVO!!! (do 1.900,00 EUR/letnik)
 • Doktorski program Ekonomija in pravo (v sodelovanju s tujimi partnerji)

Zakaj ravno k nam in ne kam drugam?

Sodobnost vsebin:

 • pri oblikovanju predmetnika se zgledujemo po uglednih tujih šolah, kot npr.: UIC Barcelona, Boston College, MIT, Harvard University, Sacro Cuore Milano…
 • uporabljamo študijski material, ki je učno čtivo tudi na drugih uglednih mednarodnih univerzah
 • posamezna predavanja se sproti posodabljajo z aktualnimi mednarodnimi vsebinami

Usposobljenost diplomantov:

 • pridobitev raznorodnih kompetence s področij prava, ekonomije, trženja, vodenja in etičnosti
 • možno sodelovanje pri izvedbi konferenc in strokovnih posvetov
 • študij semestra v tujini je omogočen vsakomur

Etičnost v delovanju:

 • vodstvo fakultete in vsi sodelavci smo zavezani k upoštevanju najvišjih etičnih načel
 • v delu s študenti redno izpostavljamo pomen etičnosti v poslovanju

Zaposljivost diplomantov:

 • diplomanti FPPV so uspešni v svojem kariernem razvoju,
 • diplomanti FPPV so zaposleni tudi v največjih svetovnih multinacionalkah
 • diplomanti FPPV so samostojni podjetniki

Mednarodno sodelovanje:

 • sodelujemo z mnogimi mednarodnimi šolami v okviru mednarodne izmenjave Erasmus (sklenjenih imamo 25 sporazumov)
 • dostop do najuglednejših katoliških univerz po svetu

Povezovanje s podjetji in ustanovami:

 • omogočen je obisk državnih institucij (Banka Slovenije, Ustavno sodišče RS, Državni svet RS, sodišča), podjetij (odvetniške pisarne, samostojni podjetniki, mednarodna podjetja, finančne institucije)

Oseben odnos s študenti:

 • pedagoške aktivnosti potekajo v majhnih skupinah
 • spremljamo karierni razvoj študentov
 • spoštljiv osebni odnos do študentov
 • visoka raven prilagodljivosti

Kakovost in ugled učiteljev v strokovni javnosti:

 • naši učitelji so redni udeleženci na mednarodnih konferencah in objavljajo v uglednih mednarodnih publikacijah
 • aktivni smo tudi v javnih razpravah o širših gospodarsko-političnih vprašanjih

Vrhunski raziskovalni program:

 • sodelovanje z domačimi in tujimi partnerji v različnih strokovnih, aplikativnih in znanstvenih projektih

Sodobno opremljeni prostori fakultete:

 • delujemo v sodobno opremljenih prostorih v centru Ljubljane, kjer je našim študentom in sodelavcem na voljo vsa infrastruktura za vrhunsko pedagoško in znanstvenoraziskovalno delo


Več o fakulteti si lahko preberete tudi na spletni strani: https://www.katoliski-institut.si/
 

Naročnik objave: Fakulteta za pravo in poslovne vede

Nova univerza, nove priložnosti

Nova univerza združuje tri fakultete – Evropsko pravno fakulteto, Fakulteto za državne in evropske študije ter Fakulteto za slovenske in mednarodne študije. Nova univerza povezuje akademsko skupnost profesorjev, raziskovalcev, študentov in drugih sodelavcev ter skrbi za svojo prepoznavnost in uveljavitev doma in tudi po svetu.

 

NOVA UNIVERZA, FAKULTETA ZA SLOVENSKE IN MEDNARODNE ŠTUDIJE

Fakulteta za slovenske in mednarodne študije izvaja edinstven univerzitetni dodiplomski študijski program Slovenski študiji, ki je prvi in edini študijski program slovenoslovja v Sloveniji. Širok spekter pridobljenega znanja daje diplomantom odlične zaposlitvene možnosti v diplomaciji, javni upravi, nevladnih organizacijah, kulturni dediščini, turizmu in gospodarstvu, novinarstvu, kreativnih in kulturnih industrijah, kulturnih in turističnih organizacijah, občinski upravi, gospodarstvu in podjetniških razvojnih projektih; na področju dela z medijskimi komunikacijami, kulturno in naravno dediščino, literarnimi in zgodovinskimi vedami ter digitalno humanistiko.

NOVA UNIVERZA, FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE

Fakulteta za državne in evropske študije izvaja dodiplomski univerzitetni študijski program Javna uprava in dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Državne in evropske študije. Diplomanti fakultete pridobijo širok spekter znanja tako s pravnega in upravnega področja kot tudi s področja prava EU in prava človekovih pravic. To omogoča pestre zaposlitvene možnosti v javni upravi, institucijah EU, mednarodnih organizacijah in tudi v zasebnem sektorju.

NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA

Evropska pravna fakulteta izvaja dodiplomski univerzitetni študijski program Pravo in dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Pravo in management infrastrukture in nepremičnin. Fakulteta si prizadeva za prijazen in individualen pristop do študentov ter ob odlični teoretični osnovi daje velik poudarek praksi, s čimer dosega najvišje standarde pri ustvarjanju in posredovanju znanja.

 

 

Prijavo za vpis lahko oddaš od 13. 6. 2023 do 12. 8. 2023 na spletnem portalu eVŠ.

Za več informacij obišči našo spletno stran: https://www.nova-uni.si.

 

 

 

Naročnik objave: Nova Univerza

Razpis za vpis v srednje šole 2023/24

Objavljen je razpis in merila za vpis v srednje šole v šolskem letu 2023/24.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo Razpis za vpis v srednješolske programe in dijaške domove za šolsko leto 2023/24. Do njega lahko dostopate na tej povezavi.

Vse, ki zaključujete osnovno šolo, in se morate še odločiti, kje bi radi nadaljevali šolanje sedaj vabimo da naredite temeljit pregled možnosti na Iskalniku srednješolskih programov.

Pred vpisom na izbran program lahko preverite tudi pretekle omejitve in si izračunate svoje vpisne točke.

Mesta za šolanje po vsej Sloveniji

V Gorenjski regiji je tako razpisanih 2.282 mest, v Goriški 1.246, v Jugovzhodni regiji pa 1.940 mest. V sklopu Koroške regije je razpisanih 810 mest, v Primorsko – notranjski je na voljo 398 mest, v Obalno – kraški regiji pa je na voljo 1.214 mest. V Osrednjeslovenski regiji je razpisanih 6.106 mest, v Podravski regiji 3.774, v Pomurski 1.230, v Savinjski 3.246, v Posavski 526 in v Zasavski 544 mest.

Informativni dnevi že v februarju

Informativni dnevi so v skladu s šolskim koledarjem predvideni:

 • petek, 17. februar 2023, ob 9.00 in 15.00
 • sobota, 18. februar 2023, ob 9.00

Letos bodo informativni dnevi ponovno potekali v fizični obliki, na posameznih šolah.

Rok za vpis je 3. april 2023!

Rok za vpis v srednješolske programe in dijaške domove je 3. april 2023. Ostale pomembne datume lahko najdeš v Dijaški.net rokovniku.

Srečno!

Podjetnost, ustvarjalnost in uspešnost

Ekonomska šola Novo mesto je izredno razgibana šola, ki ima pestro ponudbo programov. Pouk je prilagojen sodobnemu življenju in potrebam trga ter se izvaja z uporabo sodobne tehnologije.

 

 

Pestrost ponujenih programov nam omogoča, da dijaki poleg teoretičnega znanja pridobijo tudi veliko praktičnih znanj za življenje. Razvijamo podjetnost, iščemo nove ideje, se odzivamo na sodobne izzive in veliko potujemo. Tako so dijaki, ki končajo izobraževanje pri nas, pripravljeni na izgradnjo svoje kariere.

EKONOMSKA GIMNAZIJA

Program ekonomske gimnazije je štiriletni splošnoizobraževalni program, ki se zaključi s splošno maturo. Od ostalih gimnazijskih programov se razlikuje po tem, da ima v predmetniku strokovna predmeta ekonomijo in podjetništvo. Dijaki dobijo osnovna znanja iz prava, nimajo pa fizike in filozofije.

 

EKONOMSKI TEHNIK

Štiriletni program SSI dijakom da splošna in temeljna ekonomsko-poslovna znanja ter jih nauči analitičnega mišljenja. V štiriletnem izobraževanju pridobijo organizacijske sposobnosti, sposobnosti timskega povezovanja in podjetniške lastnosti.

TRGOVEC

Program je namenjen dijakom, ki jih veseli trgovski poklic, delo z ljudmi pa jim ne predstavlja posebnih težav in so komunikativni. Traja 3 leta. Usmerjen je k cilju, da dijaki pridobijo vsa strokovnoteoretična in praktična znanja, ki jih potrebujejo za uspešno prodajno svetovanje.

 

MEDIJSKI TEHNIK

Ta štiriletni program SSI je idealna izbira za mlade, ki želijo v srednji šoli pridobiti številna znanja s področja multimedije, tiska, fotografije, videoprodukcije in spletnih aplikacij. Namenjen je dijakom, ki si želijo razgibanega in ustvarjalnega pouka, pri katerem lahko uporabijo svoj talent in ustvarjalnost.

 

 

Za več informacij o Ekonomski šoli Novo mesto obišči stran šole na Dijaski.net ali www.esnm.si.

 

 

Naročnik objave: EŠNM

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru - SE PREDSTAVI

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru se razvija v mednarodno prepoznavno središče inovativnih znanj za izzive 21. stoletja s področij kemije, kemijske in biokemijske tehnike ter sorodnih ved. Postaja vse privlačnejša za motivirane študente, kvalitetne univerzitetne učitelje in raziskovalce, prav tako pa vse zanimivejša za domače in mednarodne znanstvene mreže ter kemično in procesno industrijo. Skrbi za človeka in trajnostni razvoj, bogati zakladnico znanja, dviguje raven zavedanja, krepi humanistične vrednote, kulturo dialoga, kakovost bivanja in globalno pravičnost.

Na fakulteti izvajamo kvalitetne in mednarodno veljavne študijske programe. Pri tem dajemo največji poudarek usposobljenosti in zaposljivosti diplomantov na vseh študijskih stopnjah. Izobraževanje na fakulteti izhaja iz raziskovanja, zato rezultate svojih raziskav o novih spoznanjih in odkritjih nenehno prenašamo v študijski proces. Študenti na dodiplomskem in podiplomskem študiju uspešno raziskujejo in tako sodelujejo pri ustvarjanju novega znanja. Vključujemo se v različne oblike mednarodnega sodelovanja in postajamo mednarodno vse prepoznavnejši.

Tudi študenti sodelujejo v izmenjavah na vrsti evropskih univerz. Imajo vzpostavljen tutorski sistem.  Skupna želja študentov Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo je, da zraven študija naredijo tudi kaj koristnega in hkrati zabavnega, kajti študentska leta so ena najlepših v življenju. Študenti so organizirani v društvu Kemik ter v Študentskem svetu FKKT. Vsako leto skupaj pripravijo kostanjev piknik, spoznavni večer, brucovanje, poizpitno zabavo ter meduniverzitetni piknik, ki pripomorejo k medsebojnemu spoznavanju in krepitvi vezi med študenti ter k odprtemu sodelovanju študentov in profesorjev. V sklopu strokovnih ekskurzij obiskujejo tovarne, ki so povezane s kemijo oz. biokemijo, tudi v tujini. V športnem duhu se udeležujejo športnih tekmovanj na univerzitetnem kot tudi mednarodnem področju. Vsako leto se uspešno predstavljajo na mednarodnih srečanjih študentov: Euroijadi in Tehnologijadi. Študentski svet in društvo za študente pripravljata različna strokovna predavanja, tečaje in humanitarne akcije, Študentski svet pa aktivno sodeluje tudi pri reševanju študentskih vprašanj ter pri izboljšanju kvalitete študijskega procesa.

Študij na FKKT v Mariboru daje študentom široko znanje kemije, kemijskega inženirstva ter načrtovanja procesov in opreme, kar omogoča razvoj novih proizvodov in procesov. Pridobijo lahko znanje o biokemiji in biotehnologiji, nanokemiji in nanotehnologiji, naprednih funkcionalnih materialih, produktih in energiji iz obnovljivih virov in odpadkov, trajnostnih procesih, krožnega gospodarstva, obvladujejo lahko problematiko voda, hrane, zdravil ipd. Diplomanti imajo tudi obsežno znanje ekonomike in računalništva, zato so njihove zaposlitvene možnosti izredno široke tako doma kot v tujini. Poudariti velja, da je v razvitih evropskih državah veliko povpraševanje po visoko izobraženih strokovnjakih s področja kemije in kemijskega inženirstva. Diplomanti vseh stopenj se lahko zaposlijo v številnih industrijskih panogah. Pridobljene kompetence in izboljšane spretnosti komuniciranja jim omogočajo prevzemanje odgovornih funkcij v podjetjih, zaposlujejo pa se lahko tudi v negospodarskih dejavnostih. Sodelujejo pri vodenju podjetij, proizvodnih procesov in različnih projektov. Zasedajo lahko vodilna mesta v gospodarstvu, javnih zavodih, državni upravi, srednjem in visokem šolstvu, raziskovalnih inštitutih in v politiki.

Naročnik objave: FKKT UM

Študij brez katerega bi bil svet dolgočasen in brezbarven

Naravoslovnotehniška fakulteta (UL NTF)  je nekakšen unikat znotraj Univerze v Ljubljani, saj deluje na področju naravoslovja, tehnike in umetnosti. Kljub raznolikosti študijskih programov, so skupni imenovalec materiali, saj se ukvarjajo z obdelavo skoraj vseh vrst surovin.

Na Naravoslovnotehniški fakulteti lahko izberete mednarodno primerljive in praktično naravnane študijske programe prve, druge in tretje stopnje na področjih geologije, geotehnologije, rudarstva in okolja, materialov in metalurgije, tekstilstva, grafike ter oblikovanja tekstilij in oblačil.

Študentje so tekom študija vključeni v različne raziskovalne projekte, terensko in laboratorijsko delo ter sodelovanje z gospodarstvom. Kar nekaj študentov se vsako leto odloči tudi za mednarodno izmenjavo ali prakso.

Obiščite jih na Informativi in Informativnih dneh 2023!

Spremljate nas na FB, IG in YT.

 

 

Naročnik objave: NTF UL

 • © Dijaški.net 2000-2023
 • Vse pravice pridržane