Fotografski natečaj - Ponovno odkritje narave

Evropska agencija za okolje - EEA razpisuje fotografski natečaj z namenom ozaveščanja o okoljski tematiki. Vabljeni vsi ljubitelji narave, ki v svoje objektive velikokrat ujamete čudeže in bisere narave. Letošnje tekmovanje ima naslov:  “REDISCOVER Nature”, ki poziva posameznike k povezanju z naravo in občudovanju le-te. 

 

Sodeluješ lahko v eni od treh kategorij:

  • Narava od blizu,
  • narava pred mojimi vrati in
  • širša slika narave.

 

Posnemi fotografijo, ji dodaj naslov in kratek opis in se prijavi preko spletnega obrazca. V vsaki kategoriji bo izbran nagrajenec, ki bo prejel 1000 €. 500 € pa bo prejela tudi nagrada javnega izbora in nagrada mladih, v kateri bodo vsi tekmovalci med 18. in 24. letom starosti. Prijave so odprte do srede, 30. septembra 2020.

Več o natečaju si preberi na uradni spletni strani natečaja.

Število vpisanih in omejitve dodiplomskih študijskih programov 2020/21

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo rezultate prvega prijavnega roka za slovenske državljane in prebivalce EU. Število sprejetih in minimum omejitev lahko vidiš tudi na naši spletni strani, pod rubriko ŠTUDIJ > ŠTUDIJSKI PROGRAMI IN OMEJITVE VPISA.

Kandidati, ki ste bili sprejeti na izbrano fakulteto, boste osebno obveščeni o vpisu na visokošolski zavod. Vpisi bodo potekali od ponedeljka, 27. julija do ponedeljka, 17. avgusta 2020. 

Kandidati, ki se boste vpisovali v drugem prijavnem roku, ne spreglejte seznama, katere fakultete bodo imele razpisan II. prijavni rok na spletnem portalu eVŠ, 19. avgusta 2020. Prijave za drugi prijavni rok bodo potekali med 20. in 28. avgustom 2020

Bodoči študenti, ki želite pridobiti subvencionirano bivanje v študentskem domu ali pri zasebniku, pa se ne pozabite prijaviti do najkasneje ponedeljka, 17. avgusta 2020. Več o subvenciji najdeš v naši prejšnji novici.

Odprt je razpis za subvencionirano bivanje v študentskih domovih ali zasebnikih

Objavljen je Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2020/2021.

Skupno je razpisano 11.569 mest za subvencionirano bivanje, od tega 4.175  za tiste, ki se prvič prijavljajo in 7.340 za tiste, ki podaljšujejo bivanje. Višina subvencije v javnih dijaških, dijaško študentskih in študentskih domovih v prihajajočem študijskem letu znaša 21,50 €, pri zasebnikih s subvencijo pa 32,0 €.

Prošnjo za sprejem ali podaljšanje je potrebno oddati preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ do ponedeljka, 17. avgusta 2020. Prednostno listo upravičencev, ki izpolnjujejo vse pogoje, bodo pisarne študentskih domov objavila na spletnem portalu eVŠ do srede, 16. septembra 2020

Več informacij o prijavi najdeš na portalu e-uprava.

Rezultati spomladanskega roka mature 2020

Danes od 7.00 ure zjutraj si lahko letošnji maturanti ogledajo rezultate splošne mature. Dijaki poklicnih šol so bili seznanjeni z ocenami že 7. julija 2020. Rezultati so dostopni na spletni strani Državnega izpitnega centra, prav tako pa je na današnji dan možen tudi e-vpogled v izpitno dokumentacijo in način točkovanja.  E-vpogled bo maturantom na voljo do srede, 15. julija, ugovor pa je možen do četrtka, 16. julija. 

Na splošno maturo se je prijavilo 6.078 kandidatov, ki so maturo v celoti opravlajli prvič. 905 zunanjih ocenjevalcev je ocenilo 66.666 izpitnih pol. Uspešnost kandidatov, ki so prvič pristopili k splošni maturi je 93,92 %. 280 maturantov je na splošni maturi doseglo od 30 do 34 točk, 11 izmed njih pa jih je doseglo maksimalno število točk, tj. 34 točk.
Na poklicno maturo se je prijavilo 9.489 kandidatov, od 8.204 kandidatov, ki so poklicno maturo opravljali prvič je bilo uspešnih 92,59 %, 112 izmed njih pa je doseglo najvišji možni uspeh.

Dijaki, ki bodo ponovno opravljali celotno splošno maturo ali le izbrane predmete se morajo prijaviti najkasneje do torka, 14. julija 2020.

Vsem, ki ste maturo uspešno opravili, čestitamo! Ostalim pa želimo veliko sreče na jesenskem roku.

Ps. Ne pozabi si izračunati število vpisnih točk na dijaški.net kalkulatorju.

Omejitev vpisa v srednje šole 2020/2021

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo seznam posameznih srednješolskih programov, ki bodo imeli omejitve vpisa v šolskem letu 2020/2021. Najdeš ga pod oznako Omejitev vpisa na uradni spletni strani ministrstva za vpis v srednješolske programe. Spodnje meje točk prvega kroga izbirnega postopka bodo znane 6. julija 2020. Kandidati, ki so prijavljeni v srednješolske programe z omejitvijo vpisa in imajo manj točk, kolikor je potrebnih, imajo možnost ponovne prijave v drugem prijavnem krogu, ki bo potekal od 6. julija do 9. julija 2020.

 

Prvi rok za vpis kandidatov v srednješolsko izobraževanje se je zaključil 11. maja 2020. Do 16. junija 2020 pa je od skupno 19.055 prijavljenih,  1.187 kandidatov preneslo prijavo. MIZŠ je kasneje zmanjšal število prijavnih mest za 420, ker se na nekatere programe ni prijavil nihče oziroma zelo malo število kandidatov. Tako je sedaj na 23.362 razpisanih mest prijavljenih 19.262 kandidatov.

V programe nižjega poklicnega izobraževanja se je prijavilo 507 kandidatov (2,6 %), v programe srednjega poklicnega izobraževanja 3.726 kandidatov (19,3 %), od tega se jih je 78 odločilo za vajeniško obliko izobraževanja, v programe srednjega strokovnega izobraževanja 8.150 kandidatov (42,3 %) in v gimnazijske programe 6.879 kandidatov (35,7 %).

Pregled vseh srednješolskih programov najdeš tudi v našem iskalniku ali pa na seznamu srednjih šol.

Pa veliko uspeha ob vpisu! 

Rok za oddajo vloge za enkratni solidarnostni dodatek

Višješolski in visokošolski študenti in študentke, ki so upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka za študente in vloge še niso oddali, imajo možnost, da to storijo do končnega datuma, 30. junij 2020. Vlogo oddajo tako, da oddajo izpolnjen elektronski obrazec “Vloga za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka študentom” na eUpravi.

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo določa, da se izplača enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov študentom s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se v študijskem letu 2019/2020 izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih v RS. 

Znano število prijav za vpis na dodiplomske študijske programe 2020/21

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo podatke o številu vpisanih v 1. prijavni rok na dodiplomski in enoviti magistrski študij za študijsko leto 2020/21. Na 16.948 razpisanih mest se je prijavilo 15.117 kandidatov. 

Glede na 1. željo ima omejitev vpisa 92 študijskih programov. V našem posodobljenem študijskem iskalniku lahko preveriš, ali bo imel tvoj izbrani program omejitev ali ne.

Kandidati in kandidatke bodo o rezultatih obveščeni po pošti do 24. julija 2020. Vpis bo potekal na visokošolskih zavodih od 27. julija do 17. avgusta 2020. Podatki o prostih mestih za 2. prijavni rok bodo znani do 19. avgusta 2020, možnost vpisa pa od 20. avgusta do 28. avgusta 2020

Želimo vam obilo uspeha ob vpisu!

Odprte prijave za štipendije za deficitarne poklice

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je na spletni strani objavil nov razpis za pridobitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2020/2021 v okvirni vrednosti 3,5 milijona evrov. Podeljenih bo do 1000 štipendij po 102,40 evra mesečno.

 

Štipendijo bodo lahko pridobili dijaki prvih letnikov izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja za programe: kamnosek, mehatronik operater, izdelovalec kovinskih konstrukcij, inštalater, oblikovalec kovin orodjar, elektrikar, avtokaroserist, pek, slaščičar, mesar, tapetnik, mizar, zidar, tesar, klepar-krovec, izvajalec suhomontažne gradnje, slikopleskar-črkoslikar, pečar, gozdar, dimnikar, steklar in tehnik steklarstva.

Za izobraževalni program poklicno tehniškega izobraževanja v italijanski narodni skupnosti so določeni programi ekonomski tehnik, avtoserviser in predšolska vzgoja.

Za madžarsko narodno skupnost pa so razpisani programi srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja mehatronik operater, strojni tehnik, kemijski tehnik in ekonomski tehnik.

Vlogo z izpolnjenim obrazcem in fotokopijo spričevala zadnjega zaključnega razreda je potrebno oddati do vključno 25. 9. 2020. Izpolnjeno vlogo se pošlje preko navadne pošte na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 292. JR ŠDP.«

Če bodo na skladu prejeli več vlog, kot je na voljo sredstev, bodo vloge razvrščali glede na višjo povprečno oceno v zaključnem razredu osnovne šole in glede na višjo povprečno oceno izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole.

Še nekaj pomembnih informacij:

  • Prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka in na višino plačila dohodnine,
  • štipendijo bodo dijaki prejeli za celotno obdobje izobraževanja in jo bodo lahko prejemali hkrati z državno štipendijo in vsemi ostalimi, razen s kadrovsko,
  • v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto,
  • v zaključnem letniku izobraževanja je zadnje izplačilo štipendije za mesec junij.
  • © Dijaški.net 2000-2022
  • Vse pravice pridržane