P: Učbenike in delovne zvezke za gimnazijo oz srednjo šolo

Objavljeno 18.07.2008, 20:14 od beyb

Prodam naslednje učbenike:

Angleščina:
-New Headway intermediate
-New Headway intermediate workbook
-New Headway upper-intermediate
-New Headway upper-intermediate workbook

Španščina:
-Gente 1 (s cd-jem)
-Gente 1 delovni zvezek
-Gente 2 (s cd-jem)
-Gente 2 delovni zvezek (s cd-jem)

Geografija:
-Evropa, geografija za 2. in 3. letnik gimnazij, Modrijan
-Obča geografija za 1. letnik gimnazij, delovni zvezek, založba Mladinska knjiga
-Geografske značilnosti Slovenije 4, založba Mladinska knjiga

Umetnostna zgodovina:
-Umetnostna zgodovina, učbenik za umetnostno zgodovino v gimnazijskem izobraževanju, srednje tehniškem oz. strokovnem izobraževanju in poklicno tehniškem izobraževanju, DZS

Biologija:
-Genetika, za gimnazije, Brigita Brajkovič, DZS
-Evolucija, DZS
-Ekologija, DZS
-Shematski pregledi, Tehniška založba Slovenije
-Zbirka maturitetnih nalog 2002-2004
-Celica, DZS

Psihologija:
-Psihologija, Spoznanja in dileme, DZS
-Psihologija, Spoznanja in dileme, DZS, Učbenik za psihologijo v 4. letniku gimnazijskega izobraževanja

Kemija:
-Anenin, delovni zvezek, založništvo Jutro
-Fluor ni flour, delovni zvezek, založništvo Jutro

Fizika:
-Elektrika, svetloba, snov, fizika za 3. in 4. letnik srednjih šol, Modrijan
-Fizika 8, računske naloge, DZS

Zgodovina:
-Zgodovina 1, učbenik za prvi letnik gimnazije, DZS
-Zgodovina 1, delovni zvezek za zgodovino, DZS

Slovenščina:
-Književnost na maturi 2008
-Na pragu besedila 1, delovni zvezek, Rokus
-Na pragu besedila 2, delovni zvezek, Rokus
-Na pragu besedila 3, delovni zvezek, Rokus

Matematika:
-Linea, matematika za 1. letnik gimnazij, Modrijan
-Omega 2, Elementarne funkcije, kompleksna števila,
-Omega 2, Vektorji, potence in koreni, funkcija in njene lastnosti
-Omega 3, Ploščine, površine in prostornine, kotne funkcije
-Omega 3, Polinomi in racionalne funkcije, stožnice
-Omega 4, Zaporedja, zveznost in limita funkcije, odvod, integral
-Zbirka maturitetnih nalog, 1995-2006
-Rešene naloge iz matemtike, za prvi razred srednjih šol, Roman Brilej
-Matematika 1, Realna števila, linearna funkcija, DZS
-Matematika: zbirka odgovorov na ustna vprašanja iz maturitetnega kataloga za matematiko

Dodatne informacije na: katka.katya@gmail.com

beyb 18.07.2008, 20:55

beyb 22.07.2008, 20:04

beyb 06.09.2008, 19:41

beyb 06.09.2008, 19:41

beyb 25.06.2009, 19:56

beyb 10.09.2009, 00:31

beyb 24.08.2010, 22:59

Za sodelovanje v temi se prijavite.

  • © Dijaški.net 2000-2024
  • Vse pravice pridržane