1. Domov
  2. Forum
  3. V šolskih klopeh
  4. Večletna povprečna ocena >> Zoisova štipendija

Večletna povprečna ocena >> Zoisova štipendija

Objavljeno 05.10.2011, 10:29 od jozekuch

Spoštovani,
 
 Kaj menite o naslednjem predlogu medresorski delovni skupini?
 
 1.
 Med dobitnike Zoisove štipendije je potrebno, tudi v prihodnje vključiti dijake in študente z najvišjimi večletnimi povprečnimi ocenami (povprečna ocena se računa od 8. razreda OŠ naprej).
 
 2.
 Zoisova štipendija na podlagi večletne povprečne ocene se začne podeljevati v drugem letniku srednje šole. Pogoji za prve prosilce in tiste, ki so v preteklem šolskem letu štipendijo že prejemali, so enaki.
 
 3.
 Vsaki generaciji se podeli enako število štipendij – glede na razpoložljiva sredstva.
 1000 Zoisovih štipendij na podlagi večletne povprečne ocene bi tako npr. pomenilo, da bo vsaka generacija prejela cca. 125 Zoisovih štipendij + 125 štipendij za podiplomski študij.
 Tako bi lahko povprečno oceno brez prilagajanja različnih sistemov ocenjevanj (ocene 1-5 in 5-10) računali od 8. razreda OŠ do konca študija.
 
 4.
 Obstoječi sistem je mogoče zadevno z dopolnitvami predpisov posodobiti in nadgraditi že z naslednjim šolskim letom ter vanj vključiti že obstoječe prejemnike Zoisove štipendije.
 
 
 Obrazložitev:
 NAJVIŠJE VEČLETNE POVPREČNE OCENE so IZJEMNI DOSEŽEK in ena izmed konkurenčnih oblik oz. manifestacij nadarjenosti v primerjavi z drugimi izjemnimi dosežki (inovacije, znanost, kultura, šport..) in le-te pretežno celo vključuje.
 
 Pravilnik o ocenjevanju: ocenjevanje mora upoštevati »doseganje pričakovanih učnih ciljev, poznavanje in razumevanje učne snovi, uporabo znanja, zmožnost analize, sinteze in vrednotenja znanja«
 
 dob'r dan, želim

hazel 21.02.2015, 13:42

Za sodelovanje v temi se prijavite.

  • © Dijaški.net 2000-2021
  • Vse pravice pridržane