Snov, zapiski

 
1. deklinacija - 2 datoteki
2. deklinacija - 2 datoteki
3. deklinacija - 3 datoteke
4. deklinacija +7
5. deklinacija +6
Besedišče: 1. - 5. lekcija - 2 datoteki
Besedišče: 6. - 10. lekcija - 2 datoteki
Besedišče: 11. - 19. lekcija +9
Besedišče: Medicina +16
Besedne vrste +4
Časi - 2 datoteki
Deklinacije, zaimki - 2 datoteki
Deklinacije - 3 datoteke
Deponentniki, poldeponentniki +9
Futur II +3
Gerundij, gerundiv +4
Glavni in vrstilni števniki +3
Infinitiv, accusativus cum infinitivo +3
Izgovorjava +3
Kaj je latinščina +4
Kazalni zaimki 0
Književnost srebrne dobe +4
Konjugacije, deklinacije, pridevniki +5
Konjugacije, deklinacije - 2 datoteki
Konjugacije - 2 datoteki
Naglas v večzložnih besedah +2
Nominatus cum infinitivo +3
Particip +1
Participium, coniunctum, ablativus absolutus +13
Pasiv - 2 datoteki
Pisava, izgovorjava +7
Pluskvamperfekt +3
Predmetni odvisnik za glagoli, zahtevne vsebine, namerni odvisniki - predstavitev +1
Reki, pregovori +11
Samostalniki tretje deklinacije +1
Sklanjatve - 3 datoteke
Slovnica - 3 datoteke
Spregatve +3
Supin +3
Števniki +1
Usus 1 - besede od 1. do 8. enote - 6 datotek
Verba, dicendi et sentiendi +2
Volo, nolo, malo +6
  • © Dijaški.net 2000-2022
  • Vse pravice pridržane