Spremembe v osnovni šoli

Sprejeta je bila novela zakona o osnovni šoli, ki določa, da se bodo že prvošolčki srečali z tujim jezikom, nacionalno preverjanje znanja (NPZ) pa čaka že otroke v tretjem razredu.

Nacionalno preverjanje znanja

Po dosedanji zakonodaji se je NPZ opravljal ob koncu 6. in 9. razreda osnovne šole.

Novela določa, da bo sedaj NPZ izvedeno tudi za učence 3. razreda. Obenem pa določa tudi, da je uspeh na NPZ-ju v 9. razredu lahko eno od meril pri vpisu na srednje šole v primeru omejitev vpisa.

Tuj jezik že v prvem razredu

Prvošolčke bo poleg prvega srečanja s slovenščino in matematiko, likovno in glasbeno umetnostjo, spoznavanjem okolja in športa, čakalo tudi srečanje z prvim tujim jezikom.

Zaostreno izobraževanje na domu

Za otroke, ki jih starši izobražujejo na domu, bo novela zakona prinesla spremembo v številu predmetnih izpitov, ki jih morajo otroci opraviti.

Novela pa prenavlja tudi koncept razširjenega programa v osnovnih šolah in vključevanje otrok priseljencev v obvezni program.

Dodiplomski študij za prihodnost

Fakulteta za informacijske študije (FIŠ) spada med vodilne slovenske izobraževalne institucije, ki nudi tako brezplačen redni kot tudi izredni študij na vseh treh stopnjah, s področij računalništva in spletnih tehnologij, informatike, podatkovnih znanosti, kibernetske varnosti in informacijske družbe.

Študijski programi Fakultete za informacijske študije so zasnovani na način, da študentom omogočajo pridobivanje najbolj aktualnih teoretičnih znanj in praktičnih izkušenj potrebnih za uspeh v dinamičnem svetu informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT). Na prvi, dodiplomski, stopnji pa se lahko izbira med dvema visokošolskima strokovnima študijskima programoma.

Tisti, ki jim je bližje družboslovje v povezavi s poslovnimi in informatičnimi znanji, se bodo našli v študijskem programu Informatika v sodobni družbi. Po končanju tega študijskega programa se diplomanti lahko zaposlijo kot managerji informacijskih sistemov, oblikovalci uporabniške izkušnje, projektni managerji ali odločevalci v različnih organizacijah, z odličnim razumevanjem pomena in uporabe IKT v družbi.

Računalništvo in spletne tehnologije je po drugi strani visokošolski strokovni študijski program v okviru katerega se usvoji razvojno-programerske veščine. V tem študijskem programu izobražujejo kadre za poklice kot so denimo razvijalec in analitik programske opreme, razvijalec spletnih rešitev, upravljalec podatkovnih baz in še mnogo več.

Oba dodiplomska študijska programa imata svoji istoimenski nadaljevanji tudi na magistrski stopnji, dodatno pa se jima pridružijo še magistrski programi Podatkovne znanostiKibernetska varnost in Poslovna informatikaInformacijska družba pa je njihov doktorski študijski program.

Pomembna prednost študija na FIŠ je možnost sodelovanja na predavanjih in vajah preko spleta na vseh treh stopnjah študija. Študenti lahko tako individualno izbirajo ali se bodo predavanj udeležili v živo, v prostorih fakultete, ali preko spleta od koderkoli v Sloveniji ali v tujini. Izpostaviti velja tudi mednarodno uveljavljene, a študentom vedno dostopne profesorje in raziskovalce, prijazne strokovne sodelavce ter tesno sodelovanje s podjetji iz lokalnega okolja.

FIŠ-evi diplomanti se zaposlijo zelo hitro po zaključku študija, nekateri pa že med samim študijem. Veliko je tudi povpraševanja različnih podjetij po študentih neposredno na fakulteto – tako preko kariernega centra kot tudi neposredno pri predavateljih. To dokazuje, da se na Fakulteti za informacijske študije izobražuje za opravljanje najbolj zaželenih poklicev prihodnosti. Več informacij je dostopnih na spletni strani fakultete na www.fis.unm.si.

Naročnik objave: FIŠ

ŠC PET Ljubljana vabi na informativne dneve

Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacijeVišja strokovna šola, ŠC PET Ljubljana, vabi k vpisu v redni in izredni študij za študijsko leto 2024/25.

Študijska programa (VI/1) Telekomunikacije (inž. tel.) in Ekonomist (ekon.), v drugem letniku ponujata izbirne smeri:

 • Komunikacijska omrežja in naprave, ali
 • Multimedijski sistemi

v študijskem programu Ekonomist pa: 

 • Poslovna logistika, ali
 • Zavarovalništvo, ali
 • Bančništvo.
Za podrobnejše informacije obišči spletno stran ali pa pokliči na telefon 01 / 2342 454.

 

Naročnik objave: ŠC PET

Drzni si upravljati (svojo) prihodnost!

Si tudi ti v dilemi, kako izbrati pravo študijsko smer, ker te zanima marsikaj, a se enostavno ne znaš odločiti le za eno? Potem je zate odlična izbira Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani (FU UL). Ponuja namreč široko paleto družboslovnih znanj – od prava in ekonomije do organizacije in informatike – ki ti po zaključku študija že po 1. stopnji omogočajo skoraj neomejene možnosti zaposlitve v Sloveniji in tujini.

Majhna, sodobna in prijazna do vseh – tako Fakulteto za upravo opisujejo njeni alumni, ki pridobljena znanja že uspešno unovčujejo v praksi. Mnogi med prednostmi študija na FU UL omenjajo tudi tesno povezano skupnost študentov in profesorjev, oseben pristop k študentom, timsko delo v majhnih skupinah in študentom prijazne urnike, ki omogočajo dovolj prostega časa za hobije ali vzporedno aktivno športno kariero.

Izberi si študij na Fakulteti za upravo!

Na Fakulteti za upravo lahko izbiraš med tremi študijskimi program 1. stopnje, od katerih sta dva nosilca evropske akreditacije EAPAA:

 • Univerzitetni študijski program UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA zagotavlja teoretična in praktična znanja na širšem področju upravnih in poslovnih ved, ki študentom omogočijo takojšnjo zaposljivost in primerno izhodišče za nadaljevanje študija. V 2.  letniku študenti izbirajo med splošno smerjo in smerjo Upravljanje v Evropski uniji.
 • Visokošolski študijski program UPRAVA je izrazito praktično naravnan, študente pa opremi z znanji in spretnostmi za učinkovito delo v javni ali poslovni upravi.
 • Interdisciplinarni univerzitetni študijski program UPRAVNA INFORMATIKA ustvarja specializirane inženirje informatike, ki znajo s poglobljenim razumevanjem procesov upravljanja, vodenja in menedžmenta razvijati boljše informacijske rešitve.

Kako izbrati pravega? Preprosto sledi svojim interesom in srcu – tako bodo študijska leta zabavna, prihodnost pa obetavna!

Kaj lahko počneš z diplomo Fakultete za upravo?

Študij na Fakulteti za upravo diplomantke in diplomante opremi z raznovrstnimi znanji, ki omogočajo nadaljevanje študija in hkrati olajšajo vstop na trg delovne sile. Z diplomo katerega koli programa 1. stopnje na Fakulteti za upravo se namreč lahko zaposliš tako v javnem sektorju kot tudi v gospodarstvu. Lahko opravljaš delo referenta v občinski upravi domače občine ali pa postaneš vodja službe v javnem zavodu. Lahko delaš kot svetovalec za različna področja upravljanja na ministrstvih ali pa postaneš vodja projektov javnih naročil v podjetjih, ki veliko sodelujejo z javnim sektorjem.

Če v tebi od nekdaj tli podjetniška žilica, lahko s pridobljenim znanjem in veščinami uspešno vodiš lastno podjetje. Če pa te je vedno vleklo v svet, te bo razveselilo, da diploma Fakultete za upravo odpira tudi vrata v tujino! Zakaj pa se ne bi prav ti po končanem študiju zaposlila v administraciji Evropske unije kot vodja projektov ali strokovni sodelavec v eni od številnih služb?

Drzni si in naredi korak v pravo smer: študiraj na Fakulteti za upravo!

Naročnik objave: Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani

Informativni dnevi 2024/2025

Že veste kam greste? Ta vikend ne zamudite informativnega dne, ki bo zagotovo pomagal pri izbiri šole.

Vpis v srednje šole se približuje! Informativna dneva bosta na srednjih šolah letos potekala:

 • petek, 16. februar 2024, ob 9. uri in 15. uri; 
 • sobota, 17. februar 2024, ob 9. uri. 

Na srednjih šolah, ki so vam zanimive, preverite kaj lahko pričakujete

Ne pozabite na primer preveriti kako poteka pouk (turnusi), kakšne zunajšolske dejavnosti, izobraževanja ali tekmovanja izvajajo na šoli, kako je s prehrano, če imajo na voljo prakso, kakšne jezike se lahko učite, katere krožke lahko pričakujete ter kakšen je zaključek šolanja, ipd. …

Informativni dan pa je namenjen tudi staršem, ki lahko tam dobijo odgovore na svoja vprašanja.

Postopek in rokovnik vpisa v letošnjem letu je takšen:

Do 4. 3. 2024 prijave za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti
Do 2. 4. 2024 prijave za vpis v srednje šole (do 8. 4. 2024 bo znano stanje prijavljenih kandidatov). 
Do 23. 4. 2024 morebitni prenosi prijav za vpis v srednje šole.
Do 29. 5. 2024 obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa.

Vsi datumi na eni povezavi

Če niste prepričani kdaj poteka prvi vpisni rok lahko tule preverite vse pomembne datume in roke. Pred vpisom pa si lahko ogledaš tudi pretekle omejitve in si izračunaš svoje vpisne točke.

Študij brez katerega bi bil svet dolgočasen in brezbarven

Naravoslovnotehniška fakulteta (UL NTF)  je nekakšen unikat znotraj Univerze v Ljubljani, saj deluje na področju naravoslovja, tehnike in umetnosti. Kljub raznolikosti študijskih programov, so skupni imenovalec materiali, saj se ukvarjajo z obdelavo skoraj vseh vrst surovin.

Na Naravoslovnotehniški fakulteti lahko izberete mednarodno primerljive in praktično naravnane študijske programe prve, druge in tretje stopnje na področjih geologije, geotehnologije, rudarstva in okolja, materialov in metalurgije, tekstilstva, grafike ter oblikovanja tekstilij in oblačil.

Študentje so tekom študija vključeni v različne raziskovalne projekte, terensko in laboratorijsko delo ter sodelovanje z gospodarstvom. Kar nekaj študentov se vsako leto odloči tudi za mednarodno izmenjavo ali prakso.

Obiščite jih na Informativi in Informativnih dneh 2024!

Spremljate nas na FB, IG in YT.

 

Naročnik objave: NTF UL

DOBRODOŠLI NA MLADOSTNI, FLEKSIBILNI, DINAMIČNI UNIVERZI NA PRIMORSKEM

UNIVERZA NA PRIMORSKEM IN NJENE ČLANICE

Univerzo na Primorskem (UP) sestavlja šest fakultet, univerzitetna knjižnica, študentski domovi in en raziskovalni inštitut. Fakultete v študijskem letu 2024/2025 predvidoma ponujajo 30 dodiplomskih študijskih programov, 35 magistrskih študijskih programov in 17 doktorskih študijskih programov različnih področij.

Foto: Jaka Ivančič

FAKULTETE UP ponujajo študijske programe s PODROČIJ:

 • UP Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ): antropologije, arheologije in kulturne dediščine, geografije, zgodovine, komuniciranja in medijev, slovenščine, italijanščine ter tujih jezikov (angleščina, francoščina, kitajščina).
 • UP Fakulteta za management (UP FM): managementa, prava, ekonomije, financ, trajnosti in politologije.
 • UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT): matematike, finančne matematike, računalništva, bioinformatike, biopsihologije, agronomije, in varstvene biologije.
 • UP Pedagoška fakulteta (UP PEF): pedagogike, predšolske vzgoje, razrednega pouka, inkluzivne in socialne pedagogike ter vizualnega oblikovanja.
 • UP Fakulteta za turistične študije – Turistica (UP FTŠ Turistica) trajnostnega turizma, digitalizacije v turizmu, turizma in kulture ter inovacij v turizmu.
 • UP Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ) zdravstvene nege, dietetike, kineziologije, fizioterapije in športne vzgoje.

KAJ JE UP?

Po 20 letih uspešne rasti je UP danes srednje velika, močno mednarodno vpeta in raziskovalno odlična univerza, ki se na nekaterih nišnih področjih uvršča v sam svetovni vrh raziskovalnih dosežkov. Od novembra 2023 tudi polnopravna članica Evropske univerze Transform4Europe (T4EU), kar pomeni, da lahko študenti UP svoj predmetnik dopolnijo s predmeti ostalih 9 univerz članic T4EU širom Evrope.  

Študentom pa so za določeno obdobje omogočene študijske izmenjave, da študirajo ali opravljajo praktično usposabljanje na tujem visokošolskem zavodu v tujini. V okviru programa Erasmus+, UP sodeluje z več kot 250 univerzami in se ponaša z več kot 350 medinstitucionalnimi študijskimi sporazumi.

KAJ JE ŠE UP?

Na UP je vzpostavljen Štipendijski sklad UP, unikum v slovenskem univerzitetnem prostoru, ki nagrajuje in spodbuja najboljše študente, obenem pa pomaga vzpostavljati stike študentov z delodajalci že v času študija in možnosti za takojšnjo zaposlitev po študiju, kar pomagata razvijati tudi Karierni center UP in Alumni klub UP.

Za enotno komunikacijo s študenti UP skrbi aplikacija STUDO, brezplačna za študente UP, in nudi enostaven dostop do vseh ključnih informacij, ki so potrebne za uspešen študij na UP. Kot edina univerza v Sloveniji, UP v aplikaciji študentom nudi tudi digitalno študentsko izkaznico (dID).

Na UP vas čaka razgibano obštudijsko življenje:

 • Uradna rekreacija študentov ŠportUP spodbuja zdravje in dobro počutje tekom študija, z aktivnostmi, ki jih skozi vse leto organizira na različnih lokacijah v Kopru, na voljo pa je tudi fitnes galerija.
 • Skrb za zdravje je nudena tako z Ambulanto UP, ki je odprta za vse študente in pa Psihološko svetovalnico na UP, ki lahko pomaga študentom v stiski.
 • Podporo pri študiju in obštudijskih dejavnostih nudijo tutorji UP, ki organizirajo spoznavna in družabna srečanja ter tutorji učitelji, ki svetujejo individualno in so študentom v pomoč.
 • Za študente so na več lokacijah na Obali vzpostavljeni prostori srečevanja in druženja (MixUP), čitalniški in študijski prostori pa so na voljo v prenovljeni Univerzitetni knjižnici UP, v centru mesta Koper, kjer je za vse knjigoljube na voljo tudi Knjižni klub UP. Vse študente ob pričetku leta pozdravimo na velikem dogodku na prostem – ŠtartUP.
 • Google Developer Club UP skrbi za učenje novih tehničnih spretnosti.
 • Študentski studio za trajnostni razvoj in inovativnost v turizmu UP FTŠ (sTOUdio Turistica) spodbuja sodelovanja študentov na razvojnih projektih s fokusom na analitiki, svetovanju, inoviranju in praktičnem delu v gospodarstvu.
 • ESN Primorska skrbi za vključevanje študentov na Erasmus izmenjavi in študente UP povezuje s klubi na izbranih lokacijah izmenjav.
 • Za vse željne vključevanja v raziskovanje tekom študija so na voljo Študentski projekti tako v delovnem okolju kot tudi raziskovalni.

KAKO DO NAS?

Spoznajte okolje UP in zaposlene ter študente v živo. Vabimo vas, da se nam pridružite na Informativnih dnevih Univerze na Primorskem, v petek, 16. in v soboto, 17. februarja 2024, v živo na fakultetah UP. Organiziran je tudi brezplačni avtobusni prevoz za dijake, v petek, 16. februarja 2024.

Več na upr.si (Informativni dogodki).

Izberi modro. Izberi UP.

Naročnik objave: Univerza na primorskem

Ustvari si prihodnost - Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru

Današnje družbe si brez inženirjev, ki izhajajo iz študijskih programov Fakultete za strojništvo UM, sploh ne moremo več predstavljati. Mi smo tisti, ki skrbimo za razvoj novih, kreativnih izdelkov na najrazličnejših področjih človeškega ustvarjanja. Mi smo tisti, ki razvijamo nove tehnologije, s katerimi proizvedemo nove izdelke. Napredek na področju tehnike in tehnologije žene naprej celotni svet, tudi vse storitvene dejavnosti in ne samo tiste panoge, ki so nam, inženirjem, bližje. Izbereš lahko svet, v katerem boš odkrival svoje ideje in kreativno razvijal nove izdelke, tehnologije in sisteme.

Fakulteta za strojništvo UM izvaja naslednje raznovrstne dodiplomske študijske programe:

Dodiplomski univerzitetni (UN) in visokošolski strokovni (VS) študijski programi

 • Strojništvo (UN, VS)
 • Gospodarsko inženirstvo (UN)
 • Mehatronika (UN, VS)
 • Okoljsko inženirstvo (UN)
 • Oblikovanje in tekstilni materiali (UN)
 • Tehnologije tekstilnega oblikovanja (VS)
16. in 17. februarja 2024 vas vabimo na informativni dan dodiplomskih študijskih programov  1. stopnje Fakultete za strojništvo UM, kjer vam bomo predstavili potek študija na posameznem študijskem programu.
Mergime Rexhau, Sara Oprešnik, Tjaša Rojnik (Foto: Fakulteta za strojništvo UM)
Mergime Rexhau, Sara Oprešnik, Tjaša Rojnik (Foto: Fakulteta za strojništvo UM)

Oglejte si predstavitveni video študija na Fakulteti za strojništvo UM: 

 

Naročnik objave: Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru

 • © Dijaški.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane