Matura 2022

Splošna matura se prične čez dva dni z esejem iz materinščine.

Splošno maturo opravljate dijaki gimnazij in maturitetnega tečaja ter je pogoj za nadaljevanja študija na višješolskih, visokošolskih in univerzitetnih programih. Vsi, ki se boste udeležili tega preizkusa znanja, ste morali že opraviti prijavo na maturo. Če tega niste storili je sreda 18. maj zadnji datum za prijavo iz opravičljivih razlogov.

Maja in junija gre zares

Esej iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) vas čaka že čez dva dni, 4. maja. Tisti, ki delate izpite nastope pri glasbi ali sodobnem plesu boste svoje znanje pokazali dober teden dni kasneje, med 9. in 19. majem.

Izpitne pole za ostale predmete pa vas bodo na šolskih klopeh čakale od 28. maja naprej, pa vse do 15. junija.

Od 13. do vključno 22. junija pa vas čaka še ustni del preizkusa znanja.

Ugovor na oceno

Tri dni po objavi rezultatov imate kandidati možnost, da zahtevate vpogled v izpitno dokumentacijo in na podlagi vpogleda lahko vložite ugovor na način izračuna izpitne ocene ali ugovor na oceno.

Srečno in uspešno!

Rok za prenos prijav za vpis v srednje šole

Še jutri imate čas za prenos prijave za vpis v srednjo šolo.

Najkasneje do 25. aprila lahko prijavljeni kandidati svojo prijavnico za vpis prenesete na drugo srednjo šolo ali program. Zakaj bi to storili? Če menite, da bi s tem lažje zagotovili vpis v srednjo šolo ali pa ste si premislili pri izbiri programa.

Kako poteka izbor kandidatov za sprejem

Celoten postopek in način izbora lahko najdete na tej povezavi, spodaj pa si preberite kratek povzetek:

Za gimnazije

Vsi prijavljeni na posamezni program se uvrstijo na izbirni seznam glede na doseženo število točk. Točke se izračunajo iz zaključnih ocen obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole, maksimalno število točk je 175. V primeru vpisa v športni oddelek gimnazije se upoštevajo še športni dosežki, ki prinesejo 5 ali 10 točk, ob vpisu v umetniško gimnazijo pa preizkus nadarjenosti.

Za programe poklicno-tehniškega izobraževanja

Kandidate se izbere na podlagi števila točk, pridobljenih iz uspeha pri materinščini in matematiki ter splošni učni uspeh - v 1. 2. in 3. letniku - največ 45 točk - ali uspeha pri materinščini, strokovnem predmetu in splošnim uspehom pri zaključnem izpitu - največ 15 točk (če predmetnim v vseh letnikih ne vključuje matematike).

Omejitev vpisa

V obeh primerih velja, da se vpis omeji če je prijav za posamezni program več kot je prostih mest. Po izbirnem postopku se lahko neizbrani kandidati in ostali najkasneje do začetka šolskega leta vpišejo v programe, ki še imajo prosta mesta.

Srečno!

Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2022/2023

Januarja je bil objavljen javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne police v šolskem letu 2022/2023 – vloge bo možno oddati sredi junija 2022.

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev.

Do konca prijavnega roka še 157 dni

Vlogo za štipendijo bo možno oddati od 13. 6. 2022 do 23. 9. 2022. Pri tem je pomemben podatek, da bodo vloge oddane pred začetkom roka ali po zaključku roka za prijavo zavržene.

Višina štipendije, ki jo bodo štipendisti mesečno prejeli na račun je 102,40 EUR.

Izbirni postopek

Pogoj za prijavo je, da je kandidat prvič vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.

Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za dosego zastavljenega cilja javnega razpisa (tj. dodelitev 1000 štipendij) izbrani po naslednjih merilih:

  1. višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole/nižje poklicne šole,
  2. višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole oz. strokovnih predmetov v zaključnem razredu nižjega poklicnega izobraževanja.

 Več informacij lahko najdete na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

Stanje prijav za vpis v srednje šole

Znano je stanje prvih prijav za vpis v srednje šole v šolskem letu 2022/2023.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je skupaj s srednjimi šolami pripravilo informacijo o številu prijavljenih kandidatov za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij za šolsko leto 2022/2023 po stanju na dan 8. 4. 2022.

Informacije za želeno srednjo šolo oziroma program poiščite tule.

Prenos prijav do 25. aprila 2022

Najkasneje do 25. aprila lahko prijavljeni kandidati svojo prijavnico za vpis prenesete na drugo srednjo šolo ali program. Če menite, da bi s tem lažje zagotovili vpis v srednjo šolo ali pa ste si premislili pri izbiri programa, ne zamudite te možnosti.

Kako naprej?

Do 27. maja bodo srednje šole kandidate obvestile o omejitvah vpisa, 16.junija pa bo že potekal vpis za sprejete v 1. krogu.

Do 24. junija nato poteka prijava za vpis v 2. krogu izbirnega postopka, 1. julija pa še vpis za sprejete v 2. krogu.

Natančen rokovnih z vsemi pomembnimi datumi lahko najdete na tej povezavi.

Razpis za vpis v srednje šole v letu 2022/2023

Za 19.881 učenk in učencev, ki v letošnjem letu zaključujejo osnovno šolo, je razpisanih 25.198 vpisnih mest na srednjih šolah.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je na spletni strani objavilo razpis za vpis v srednje šole 2022/2023.

Vpis do 4. aprila 2022

Časa za prijavo je le še 3 dni – 4. april je namreč zadnji dan. Vse informacije o poteku vpisa lahko najdete na tej povezavi. Ministrstvo za šolstvo bo nato najkasneje do 8. aprila 2022 do 16.00 na spletni strani objavilo stanje prijav za vpis po posameznih programih oziroma šolah. Informacijo lahko pričakujete tudi med našim novičkami in na Facebook strani.

Še ne veste kam?

Informativni dnevi so žal že mimo. Če pa še vedno niste odločeni, lahko informacije o srednjih šolah poiščete na tej povezavi, ali pa morda v razmislek preberete tole informacijo s spletne strani državne uprave:

“Pri izbiri poklicne smeri je učencem lahko v pomoč tudi seznam deficitarnih poklicev, ki ga vsako leto objavi Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Gre za poklice, za katere je na trgu dela manj delavcev, kot jih potrebujejo delodajalci. Zanje so razpisane štipendije, ki so dijakom lahko v pomoč v času šolanja.”

Srečno ob vpisu!

Vpis v dijaške domove

Informativni dnevi so mimo, prijava kandidatov za vpis v dijaške domove pa poteka še do 4. aprila 2022.

V dijaške domove se lahko vpišejo dijaki, vajenci ali študenti višjih strokovnih šol, na prosta mesta pa tudi študenti visokošolskih zavodov. Če izpolnjujete kriterije se prijavite in pridobite možnost bivanja.

Rok za prijavo: 4. april 2022

Dijaški domovi prijave zbirajo še do 4. aprila 2022. Z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport bodo do 11. aprila objavili številčno stanje prijav v posamezen dom, potem pa boste imeli kandidati še dva tedna časa (do 25. aprila 2022) za prenos prijav za vpis v dijaški dom. Vpisi bodo potekali med 16. in 21. junijem. Ob vpisu morate potrebno predložiti dokazilo o statusu dijaka ali študenta za prihajajoče šolsko leto.

Oskrbnina in sofinanciranje oskrbnine

Dijaki oziroma starši za nastanitev in prehrano v dijaškem domu plačujete mesečno oskrbnino. Možno pa je pridobiti tudi subvencijo oskrbnine. In sicer lahko subvencijo uveljavljajo družine z več dijaki, ki sočasno bivajo v istem ali drugem dijaškem domu, pri čemer subvencija pripada za drugega in naslednje dijake.

Pomembne povezave

Seznam dijaških domov lahko najdeš na tej povezavi.

Postopek sprejema in prijave na tej povezavi.

Natančen rokovnik za leto 2022/2023 pa tule.

Aktiviraj se!

Veš kaj počnejo poslanci v državnem zboru, kdo sestavi vlado in kaj vlada dela? Nauči se skozi ilustracije.

Naša temeljna pravica je, da soodločamo, kdo bo vodil našo državo. Ampak zadnjih parlamentarnih volitev se ni udeležila več kot polovica mladih.

V okviru projekta Mala šola demokracije, ki ga financira Open Society Foundation, so nastale vsebine, ki vam skozi video ilustracije prikažejo in predstavijo delovanje vlade, potek odločevalskih procesov ter vašo vlogo v celotni demokratični zgodbi.

Volitve, delitve?

Volilno pravico ima vsak državljan starejši od 18 let. Z aktivno participacijo soodločamo o tem pod kakšnimi pogoji bomo živeli, ali bo dostop do zdravstva in šolstva brezplačen, bo država nudila pomoč pri reševanju stanovanjskega problema, kako bomo varovali naše okolje, … V okviru projekta Mala šola demokracije vas sprašujejo “Zakaj bi tako pomembne odločitve prepuščal drugim?”.

Na spletni strani filantropija.org si lahko ogledaš dve video vsebini, ki ti predstavijo delovanje sistema:

  • Pojdi na volitve, izVoli prihodnost!
  • Veš da bodo kmalu volitve?

Si za? Aktiviraj se!

Evropsko leto mladih v Sloveniji v letu 2022

V letošnjem letu bo glas mladih postavljen v ospredje.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen leto 2022 razglasila za evropsko leto mladih. To pomeni, da bo letos glas mladih postavljen v ospredje, izpostavljene pa bodo tudi za mlade relevantne tematike, med drugimi s področja zdravja in dobrega počutja mladih, izobraževanja, zaposlovanja, okolja, participacije in kulturnega udejstvovanja, ter izzivi, s katerimi se mladi srečujejo.

Mladinski centri po Sloveniji

Da bo v evropskem letu mladih slišan glas mladih iz cele Slovenije, bodo poskrbele različne mladinske organizacije, med drugimi tudi 30 mladinskih centrov po Sloveniji.

V mladinskih centrih lahko pričakujete projekte in aktivnosti centrih s področja kulture, aktivnega državljanstva, trajnostnega razvoja in izobraževanja. Več informacij lahko najdete na tej povezavi.

Festival mladih v Ljubljani

V okviru leta mladih bo v Ljubljani potekal tudi osrednji dogodek za mlade – Festival mladih. Ta se bo zgodil v petek, 27. maja 2022. Na dogodku bomo proslavili Evropsko leto mladih 2022. Vabljeni!

  • © Dijaški.net 2000-2023
  • Vse pravice pridržane