Univerza v Ljubljani
1
Izbira univerze
2
Izbira fakultete
3
Izbira programa
4
Omejitve & izračun točk

Študijski programi

# Študijski program Stopnja Redni Izredni
1 Anglistika (enopredmetni) B1-UNI
2 Anglistika (dvopredmetni) B1-UNI
3 Antični in humanistični študiji (enopredmetni) B1-UNI
4 Arheologija (enopredmetni) B1-UNI
5 Bibliotekarstvo in informatika (enopredmetni) B1-UNI
6 Bibliotekarstvo in informatika (dvopredmetni) B1-UNI
7 Češki jezik in književnost (dvopredmetni) B1-UNI
8 Etnologija in kulturna antropologija (enopredmetni) B1-UNI
9 Etnologija in kulturna antropologija (dvopredmetni) B1-UNI
10 Filozofija (enopredmetni) B1-UNI
11 Filozofija (dvopredmetni) B1-UNI
12 Francistika (dvopredmetni) B1-UNI
13 Geografija (enopredmetni) B1-UNI
14 Geografija (dvopredmetni) B1-UNI
15 Germanistika (enopredmetni) B1-UNI
16 Germanistika (dvopredmetni) B1-UNI
17 Grški jezik, književnost in kultura (dvopredmetni) B1-UNI
18 Italijanski jezik in književnost (dvopredmetni) B1-UNI
19 Japonologija (enopredmetni) B1-UNI
20 Japonologija (dvopredmetni) B1-UNI
21 Južnoslovanski študiji (dvopredmetni) B1-UNI
22 Koreanistika (dvopredmetni) B1-UNI
23 Latinski jezik, književnost in kultura (dvopredmetni) B1-UNI
24 Muzikologija (enopredmetni) B1-UNI
25 Pedagogika in andragogika (enopredmetni) B1-UNI
26 Pedagogika in andragogika (dvopredmetni) B1-UNI
27 Polonistika (dvopredmetni) B1-UNI
28 Prevajalstvo: slovenščina-angleščina-francoščina (enopredmetni) B1-UNI
29 Prevajalstvo: slovenščina-angleščina-italijanščina (enopredmetni) B1-UNI
30 Prevajalstvo: slovenščina-angleščina-nemščina (enopredmetni) B1-UNI
31 Primerjalna književnost in literarna teorija (enopredmetni) B1-UNI
32 Primerjalna književnost in literarna teorija (dvopredmetni) B1-UNI
33 Primerjalno jezikoslovje (dvopredmetni) B1-UNI
34 Primerjalno slovansko jezikoslovje (dvopredmetni) B1-UNI
35 Psihologija (enopredmetni) B1-UNI
36 Rusistika (dvopredmetni) B1-UNI
37 Sinologija (enopredmetni) B1-UNI
38 Sinologija (dvopredmetni) B1-UNI
39 Slovakistika (dvopredmetni) B1-UNI
40 Slovenistika (enopredmetni) B1-UNI
41 Slovenistika (dvopredmetni) B1-UNI
42 Sociologija (dvopredmetni) B1-UNI
43 Sociologija kulture (enopredmetni) B1-UNI
44 Splošno jezikoslovje (dvopredmetni) B1-UNI
45 Španski jezik in književnost (dvopredmetni) B1-UNI
46 Teološki študiji (Ljubljana) - UL FF (dvopredmetni) B1-UNI
47 Umetnostna zgodovina (enopredmetni) B1-UNI
48 Umetnostna zgodovina (dvopredmetni) B1-UNI
49 Zgodovina (enopredmetni) B1-UNI
50 Zgodovina (dvopredmetni) B1-UNI
# Študijski program Stopnja Redni Izredni
Legenda
  • Polja REDNI in IZREDNI označujeta ali se študijski program izvaja redno oziroma izredno.
  • Stopnja B1-VSŠ označuje visokošolski študijski program
  • Stopnja B1-UNI označuje univerzitetni študijski program
  • Stopnja B1-MAG označuje enoviti magistrski študijski program
  • © Dijaški.net 2000-2021
  • Vse pravice pridržane