Bralni klub za mlade

Škuc vabi na skupno branje in diskutiranje o knjigi Kavelj 22.

Bralni klub je namenjen vsem mladim, ki radi berete in se o prebranih knjigah tudi pogovarjate. Tokrat v Škucu berejo knjigo Kavelj 22, avtorja Josepha Hellerja.

Začarni krog Kavlja 22

Joseph Heller je bil ameriški avtor romanov in kratkih zgodb, pisal je tudi scenarije in igre. Kavelj 22 velja za njegovo najbolj znano delo. Dogajanje je postavljeno na vojno italijansko ozemlje. Ameriški vojni piloti, ki se tam bojujejo, se hočejo izogniti poletom z izgovorom, da so psihično nestabilni. Catch 22 je vojaško pravilo, ki jim to luknjo v sistemu onemogoča. Logika kavlja 22 je namreč ta, da je vsak vojak, ki se razglasi za nezmožnega opravljati svoje delo zaradi psihične nestabilnosti, dovolj stabilen, saj že dejstvo, da se tega zaveda, pomeni, da ni nor. Ta začaran krog se nikoli ne konča, saj število obveznih bojnih poletov naraste vsakič, ko kakšnemu pilotu skoraj uspe doseči normo. (Vir: MKL)

Preberite vsaj del knjige

Bralnega kluba se lahko udeležite, tudi če knjige niste prebrali v celoti. Na bralnem klubu namreč teme v knjigi navezujejo na lastno življenje in svoje izkušnje.

30. avgust ob 18h

Na bralnem klubu se ujamete 30. avgusta ob 18.00 v prostorih Škuc na Starem trgu 21 v Ljubljani.

Za vsa dodatna vprašanja so vam na voljo na info.center@skuc.org.

Javni razpis o štipendijah za nadarjene dijake in študente MOL v šolskem oziroma študijskem letu 2023/2024

Mestna občina Ljubljana razpisuje 90 štipendij za nadarjene dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana, v šolskem oziroma študijskem letu 2023/2024.

Ste upravičeni do štipendije?

Na MOL bodo nudili:

 • 16 štipendij za dijake,
 • 35 štipendij za študente dodiplomskega izobraževanja in enovitega magistrskega študija v Republiki Sloveniji,
 • 26 štipendij za študente podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Republiki Sloveniji,
 • 4 štipendije za dodiplomski študij v tujini,
 • 9 štipendij za podiplomski študij v tujini.

Na razpis se lahko prijavite dijaki od vključno 2. letnika srednješolskega izobraževanja,

Prijave za dijaške štipendije do 5.9.2023

Kandidati se boste lahko prijavili na razpis prek aplikacije E-razpis za štipendije za nadarjene dijake in študente Mestne občine Ljubljana od 1. 8. 2023 do izteka roka za prijavo. Ta je za dijake 5. september 2023, za študente pa 5. oktober 2023.

Vse informacije in obrazce, skupaj z razpisno dokumentacijo, najdete na strani Mestne občine Ljubljana.

Študentska poletna šola za dijakinje in dijake

Na študij in vse obveznosti ob prijavi se lahko pripraviš s pomočjo poletne šole Univerze v Ljubljani.

Na Univerzi v Ljubljani (UL) za dijake organizirajo poletno šolo, ki bo med ponedeljkom, 28. 8. 2023 in četrtkom, 31. 8. 2023, v prostorih rektorata UL, na Kongresnem trgu v Ljubljani.

Izbira študija in priprave na prijavo

Izbira študija je ena izmed večjih življenjskih odločitev in prelomnic, zato mora biti premišljena, vsekakor pa mora slediti željam, ciljem in tudi kariernim sanjam. Pozabiti ne smemo niti na to, da se je na izbrani študij treba tudi pravočasno prijaviti. 

Dijakinje in dijaki se lahko udeležite več dejavnosti in predstavitev:

 1. predstavitev članic (fakultet in akademij) Univerze v Ljubljani
 2. osebno svetovanje za dijake in starše/skrbnike
 3. možnost izračuna pričakovanih doseženih točk
 4. ter program po dnevih, ki ga lahko najdete na uradni spletni strani UL.

Prijava preko portala POPR

Za prijavo na delavnice se morajo dijaki registrirati v portal UL POPR (skupina Dijaki), na vsako predstavitev/delavnico pa pravočasno prijaviti.

Več informacij lahko najdete spletni strani UL ali preko e-naslova: sabina.znidarsic@uni-lj.si.

 

Štipendije za deficitarne poklice

Objavljen je javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2023/2024.

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene tistim dijakom, ki se izobražujete za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. 

Pogoji in merila za pridobitev štipendije

Vlagatelj mora biti prvič vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov ter izpolnjevati tudi druge razpisne pogoje. Merili, ki bosta upoštevani pri izboru kadidatov sta višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole/nižje poklicne šole in višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole oz. strokovnih predmetov v zaključnem razredu nižjega poklicnega izobraževanja.

Štipendija mesečno znaša 107,42 EUR.

Oddaja vlog vse do septembra 2023

Zainteresirani dijaki lahko vlogo vložitena naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 337. JR ŠDP« ali elektronsko preko portala Moja eUprava.

Vloge sprejemajo od 19. 6. 2023 do vključno 22. 9. 2023.

Več informacij najdete na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije sklada.

Matura 2023: razglasitev rezultatov

Objavljeni so rezultati spomladanskega roka splošne in poklicne mature.

Splošno maturo je v spomladanskem roku 2023 na 82 šolah po Sloveniji opravljalo 5965 kandidatov, med temi 91,6% uspešno, poklicno pa 8234 kandidatov, med temi 89,2% uspešno.

E-vpogled na dan objave rezultatov

Na dan objave rezultatov, 10. julija 2023, bodo kandidati imeli možnost do e-vpogleda v svoje rezultate in izpitno dokumentacijo na spletni strani Rica. E-vpogledi bodo trajali tri dni, in sicer od 10. do 12. julija.

Rok za eventualni obrazložen ugovor bo za vse kandidate 13. julij. Kandidati  bodo lahko od 10. do 12. julija v izpitno dokumentacijo vpogledali večkrat.

Jesenski rok mature

Kandidati se k jesenskemu izpitnemu roku splošne mature prijavijo na šoli, najbolje takoj, najkasneje pa naslednji dan po razglasitvi rezultatov, v torek, 11. julija. Pisne izpite bodo opravljali med 23. in 31. avgustom, do 3. septembra pa bodo šole izvajale tudi ustne izpite.

Z rezultati jesenskega izpitnega roka splošne mature bodo kandidati seznanjeni na šolah 15. septembra, s pomočjo svoje šifre pa si jih bodo lahko istega dne od 7. ure zjutraj ogledali tudi na spletu.

Več informacij poiščite na svojih srednjih šolah ali pa preberite gradivo iz tiskovne konference ob objavi rezultatov.

Učenje preko spleta

Poznate prednosti učenja jezikov in drugih veščin preko spletnih platform in aplikacij?

Svet se nam danes odpira na povsem nove načine, saj imamo preko spletnih platform in aplikacij neposreden dostop do številnih izobraževalnih virov. To nam omogoča učenje novih jezikov in pridobivanje drugih veščin kar s pomočjo mobilnih naprav ali računalnika. 

Udemy, Coursera, Duolingo, Memrise

Ste že slišali za Udemy, Coursero, Duolingo ali pa Memrise? To so le nekatere od spletnih platform, ki ponujajo dostop do brezplačnih izobraževalni vsebin. Preberite zakaj so tako uporabne ….

Raznolikost jezikov in veščin

Spletne platforme in aplikacije ponujajo širok nabor jezikov in veščin, ki jih lahko izbirate glede na svoje interese in cilje. Lahko se odločite za učenje tujega jezika, kot je angleščina, španščina ali kitajščina, ali pa se usmerite v druge veščine, kot so programiranje, oblikovanje, fotografija ali kuharstvo. 

Prilagodljivost in dostopnost

Spletni viri so izjemno prilagodljivi, saj vam omogočajo učenje v vašem lastnem tempu in v času, ki vam ustreza. Ni vam treba biti prisotni na določenem mestu ali se prilagajati urnikom. S pomočjo mobilnih naprav lahko dostopate do učnih vsebin kjerkoli in kadarkoli.

Interaktivnost in praksa

Na voljo so številne interaktivne načine učenja, ki vključujejo vaje, kvize, igre in druge interaktivne aktivnosti. To omogoča, da se učite na zabaven in praktičen način, kar pospešuje proces učenja in izboljšuje vaše razumevanje jezika ali veščine.

Skupnost in sodelovanje

Mnoge spletne platforme in aplikacije imajo vključene tudi skupnosti, kjer se lahko povežete z drugimi učenci, govorci jezika ali strokovnjaki na določem področju. To vam omogoča, da izmenjujete izkušnje, postavljate vprašanja, dobivate povratne informacije in se učite skupaj. 

Nadzor nad lastnim učenjem

Ena od velikih prednosti učenja je tudi, da imate popoln nadzor nad lastnim učenjem. Lahko si prilagodite tempo učenja, izbirate teme, ki vas zanimajo, in se osredotočite na svoje specifične cilje.

Ne glede na to, ali se želite naučiti novega jezika ali pridobiti nove veščine, so spletni viri odličen način za dosego svojih ciljev. Izkoristite prednosti sodobne tehnologije in začnite raziskovati svet učenja, ki je na dosegu vaših prstov.

Objava rezultatov 2. kroga

Znani so rezultati za vpis v srednje šole v 2. krogu izbirnega postopka.

Ste letos v postopku vpisa v srednjo šolo ter vam v 1. krogu ni uspelo priti na želeno šolo? V 2. krogu ste se lahko prijavili na preostalih 10 % vpisnih mest na šolah z omejenim vpisom ali na prosta vpisna mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov.

Sedaj, ko je tudi 2. krog vpisa mimo, pa so znani uradni rezultati vpisov.

Spodnje meje 2. kroga 

Spodnje meje 2. kroga izbirnega postopka na šolah z omejitvijo vpisa v šolsko leto 2023/2024 so objavljene na uradni strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje pod rubriko ‘Omejitev vpisa’.

Če ste bili pri prijavi uspešni, ste imeli do danes  (30. junij 2023) do 14. ure čas, da ste se vpisali na izbrano šolo oziroma v izbrani program. 

Vam ni uspelo?

Vsi, ki v izbirnem postopku niste bili izbrani ali se niste prijavili v noben program, pa se lahko najkasneje do začetka šolskega leta vpišete še v programe, ki še imajo prosta mesta po obeh dosedanjih krogih izbirnega postopka.

Več informacij je na voljo na uradni strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

Vpis 2023/2024: rezultati 1. kroga

Postopek vpisa v srednje šole se približuje vrhuncu. 1. krog izbirnega postopka je za nami. Ste sprejeti na želen program?

Rezultati vpisa v 1. krogu so na voljo na uradni državni spletni strani. Rezultate lahko najdete tudi v našem iskalniku srednjih šol, kjer boste našli tudi podatke o spodnjih mejah 1. kroga. 

Spodnje meje za vpis

Spodnje meje 1. kroga izbirnega postopka so namreč določene na srednjih šolah, kjer je bilo zaradi številčnega vpisa potrebno omejiti vpis. Te podatke lahko najdete tule in tule.

Zaključuje pa se tudi 2. krog vpisa

Kandidati, ki v 1. krogu niste bili sprejeti na želen program ali srednjo šolo imate  tudi možnost za vpis na srednje šole v 2. krogu.

Rok za prijavo za vpis v 2. krogu izbirnega postopka je 23. junij 2023, prijavili pa se boste lahko na izobraževalne programe, kjer bodo še na voljo prosta mesta, t.j. vsaj preostalih 10% vseh razpisanih mest (90% razpisanih mest je bilo na voljo v 1. krogu).

Vsak kandidat po prednostnem vrstnem redu navede največ deset izobraževalnih programov v katere se želi vpisati. Sprejet pa je v prvi program, za katerega ima dovolj točk.

Če je prijav v posamezni program več kot je prostih mest se vpis ponovno omeji.

Srečno!

 • © Dijaški.net 2000-2024
 • Vse pravice pridržane