1. Domov
 2. Forum
 3. Mali oglasi

Mali oglasi

 • P: Učbeniki in delovni zvezki za srednje šole/gimnazije

  Mali oglasi / 05.07.2013, 17:54 od masa1126

  Po končani srednji šoli ugodno prodam rabljene učbenike in delovne zvezke od 1. do 4. letnika, za predmete matematika, slovenščina, angleščina, španščina, biologija, zgodovina, fizika, sociologija. Delovni zvezki so delno rešeni, vse rešitve pa so zapisane s svinčnikom, zato jih je možno izbrisati. Na voljo imam tudi nekaj zbirk maturitetnih vaj za slovenščino in angleščino.

  SEZNAM KNJIG IN UČBENIKOV ZA GIMNAZIJE/SREDNJE ŠOLE:

  MATEMATIKA:
  •   Učbeniki:
  1.   I. Štalec, M. Štalec, M. Strnad
  matematika 1, 2(2x), 3, 4
  •   Zbirke nalog:
  2.   A. Blaznik, M. Strnad, O. Arnuš, S. Polanc: Polinomi, racionalne funkcije, stožnice
  3.   I. Pavliha, M. Prosen: Geometrija v ravnini
  4.   A. Robnik, M. Prosen, J. Dolenšek, M. Vagaja: Merjenje v geometriji, kotne funkcije, trigonometrija
  5.   M. Prosen, M. Strnad: Kotne funkcije, vektorji
  6.   A. Robnik, A. Tiegel, D. Grešak, M. Strnad: Elementarne funkcije, kompleksna števila
  7.   R. Brilej, B. Kušar, T. Robič, Z. Rojs: OMEGA 3; Ploščine, površine in prostirnine, kotne funkcije
  8.   R. Brilej, B. Nikič: OMEGA 3; polinomi in racionalne funkcije, stožnice

  SLOVENŠČINA
  •   Učbeniki in delovni zvezki:
  1.   M. K. Ortar, M. B. Turk, M. Končina: Na pragu besedila 1
  2.   M. K. Ortar, M. B. Turk, M. Končina: Na pragu besedila 2
  3.   M. K. Ortar, M. B. Turk, M. Končina: Na pragu besedila 3
  •   Berilo
  1.   V. Cuderman, S. Fatur: Branja 1, 2, 3, 4
  •   Stezice
  1.   V. Korošec: stezice do besedne umetnosti 1(2x), 2(2X), 3


  ANGLEŠČINA
  •   Učbeniki in delovni zvezki
  1.   L. & J. Soars; New Headway; the THIRD edition; Upper-Intermediate
  2.   L. & J. Soars; New Headway; the THIRD edition; Intermediate
  3.   L. & J. Soars; New Headway; The NEW edition;Intermediate
  ŠPANŠČINA
  •   Učnebik in delovni zvezek
  1.   E. M. Peris, N. S. Baulenas: Gente 1
  BIOLOGIJA
  •   učbeniki
  1.   P. Stušek, A. Podobnik, N. Goala: Biologija 1- celica
  2.   A. Podobnik, D. Devetak: Biologija 4 in 5 – raznolikost živih bitij 1 in 2
  3.   P. Stušek: Biologija človeka

  ZGODOVINA
  •   Učbenik in delovni zvezek
  1.   V. Brodnik, R. A. Jernejčič, Z. Radonjič, T. U-Dornik: Zgodovina 1
  •   Atlas: Mali zgodovinski atlas; založba Modrijan

  SOCIOLOGIJA
  •   A. B. Lakota, M. Počkar, B. N. Fajfar, T. Popit, A. Pluško: Uvod v sociologijo

  FIZIKA
  •   M. Hribar, S. Kocjančič, A. Likar: Mehanika in toplota

  00
 • P: Učbeniki za vsa štiri leta gimnazije

  Mali oglasi / 28.06.2013, 11:52 od Micoo23

  Ugodno prodam učbenike in delovne zveze za vsa štiri leta gimnazije. Cena po dogovoru!!
  kontakt: tomazic.mitja65@gmail.com

  00
 • P: Ugodno prodam učbenike in delovne zvezke!

  Mali oglasi / 27.06.2013, 17:51 od Evosina

  Za nakup pokliči na telefonsko številko 031725794, Julija.


  Novi učbeniki: (10 EUR)
  UVOD V PSIHOLOGIJO (Učbenik za psihologijo za gimnazije in srednje tehniške oz. strokovne šole; Kompare, Stražišar …)
  BESEDE, učbenik za slovenski jezik (Gomboc)
  ZGODOVINA 3, učbenik za 3. letnik gimnazije (Cvirn, Studen)
   
  Delovni zvezki: (8 EUR)
  THEMEN AKTUELL 1, delovni zvezek za nemščino
  THEMEN AKTUELL 2, delovni zvezek za nemščino
  ENTERPRISE 4 workbook, delovni zvezek za angleščino (Evans, Dooley)
  BIOLOGIJA, Laboratorijsko delo (Smilja Pevec), delovni zvezek za laboratorijske vaje pri biologiji
  in: BIOLOGIJA, Navodila za laboratorijsko delo
   
  Zbirke nalog: (5 EUR)
  ANGLEŠČINA, zbirka maturitetnih nalog 1995-2003
  REALNA ŠTEVILA, LINEARNA FUNKCIJA, Zbirka nalog za srednje šole, matematika
  OMEGA 2, Elementarne funkcije; Kompleksna števila, zbirka nalog za matematiko
  NALOGE IZ SPLOŠNE IN ANORGANSKE KEMIJE ZA SREDNJO ŠOLO, DZS (Bukovec, Glažar)
  FLUOR NI FLOUR, 777 nalog iz splošne in anorganske kemije za gimnazije in srednje šole
   
  Učbeniki: (8 EUR)
  ZGODOVINA 2, učbenik za 2. letnik gimnazije (Hozjan, Potočnik)
  MALA SLOVNICA SLOVENSKEGA JEZIKA, učbenik za slovenščino (Gomboc)
  BRANJA 2, slovenščina (Berilo in učbenik za 2. letnik gimnazij in štiriletnih strokovnih šol)
  BRANJA 3, slovenščina
  PLANUM, učbenik za matematiko, 2. letnik (Rugelj, Šparovec, Kavka, Pavlič)
  SPATIUM, učbenik za matematiko, 3. letnik (Rugelj, Šparovec, Kavka, Pavlič)
  MEHANIKA in TOPLOTA, fizika (za 1. in 2. letnik srednjih šol)
  ELEKTRIKA. SVETLOBA. SNOV, učbenik za fiziko za 3. in 4. letnik srednjih šol
  BIOLOGIJA, Učbenik za splošne gimnazije, CELICA
  BIOLOGIJA, Učbenik za splošne gimnazije, RAZNOLIKOST ŽIVIH BITIJ
  KEMIJA. SNOV IN SPREMEMBE 3, učbenik za kemijo v 3. letniku gimnazije (Smrdu)

  00
 • P: Učbeniki in delovni zvezki za srednjo šolo/gimnazijo

  Mali oglasi / 27.06.2013, 17:59 od EvaJulija

  Za nakup pokliči Julijo na 031725794 ali piši na elektronski naslov ejprimozic@gmail.com, hvala

  Novi učbeniki: (10 eur)
  UVOD V PSIHOLOGIJO (Učbenik za psihologijo za gimnazije in srednje tehniške oz. strokovne šole; Kompare, Stražišar …)
  BESEDE, učbenik za slovenski jezik (Gomboc)
  ZGODOVINA 3, učbenik za 3. letnik gimnazije (Cvirn, Studen)
  Delovni zvezki: (8 eur)
  THEMEN AKTUELL 1, delovni zvezek za nemščino
  THEMEN AKTUELL 2, delovni zvezek za nemščino
  ENTERPRISE 4 workbook, delovni zvezek za angleščino (Evans, Dooley)
  BIOLOGIJA, Laboratorijsko delo (Smilja Pevec), delovni zvezek za laboratorijske vaje pri biologiji
  in: BIOLOGIJA, Navodila za laboratorijsko delo
  Zbirke nalog: (5 eur)
  ANGLEŠČINA, zbirka maturitetnih nalog 1995-2003
  REALNA ŠTEVILA, LINEARNA FUNKCIJA, Zbirka nalog za srednje šole, matematika
  OMEGA 2, Elementarne funkcije; Kompleksna števila, zbirka nalog za matematiko
  NALOGE IZ SPLOŠNE IN ANORGANSKE KEMIJE ZA SREDNJO ŠOLO, DZS (Bukovec, Glažar)
  FLUOR NI FLOUR, 777 nalog iz splošne in anorganske kemije za gimnazije in srednje šole
  Učbeniki: (8 eur)
  ZGODOVINA 2, učbenik za 2. letnik gimnazije (Hozjan, Potočnik)
  MALA SLOVNICA SLOVENSKEGA JEZIKA, učbenik za slovenščino (Gomboc)
  BRANJA 2, slovenščina (Berilo in učbenik za 2. letnik gimnazij in štiriletnih strokovnih šol)
  BRANJA 3, slovenščina
  PLANUM, učbenik za matematiko, 2. letnik (Rugelj, Šparovec, Kavka, Pavlič)
  SPATIUM, učbenik za matematiko, 3. letnik (Rugelj, Šparovec, Kavka, Pavlič)
  MEHANIKA in TOPLOTA, fizika (za 1. in 2. letnik srednjih šol)
  ELEKTRIKA. SVETLOBA. SNOV, učbenik za fiziko za 3. in 4. letnik srednjih šol
  BIOLOGIJA, Učbenik za splošne gimnazije, CELICA
  BIOLOGIJA, Učbenik za splošne gimnazije, RAZNOLIKOST ŽIVIH BITIJ
  KEMIJA. SNOV IN SPREMEMBE 3, učbenik za kemijo v 3. letniku gimnazije (Smrdu)
   

  00
 • P: učbeniki in delovni zvezki za gimnazije in srednje šole > UGODNO

  Mali oglasi / 27.06.2013, 12:44 od frkica11

  Prodam učbenike in delovne zvezke za srednje šole in gimnazije, tudi za maturo. Lepo ohranjeno.

  geografija
  > Svet - geografija za 2. letnik gimnazije; J. Senegačnik; Modrijan, 2006 > 9 eur

  zgodovina
  > Zgodovina 1 - učbenik za 1. letnik gimnazije; V. Brodnik, R. Jernejčič, S. Zgaga; DZS, 2011 > 10 eur
  > Zgodovina 2 - učbenik za 2. letnik gimnazije; D. Mlacović, N. Urankar; DZS, 2011 > 10 eur
  > Zgodovina 3 - učbenik za 3. letnik gimnazije; J. Cvirn, A. Studen; DZS, 2010 > 10 eur
  > Zgodovina 4 - učbenik za 4. letnik gimnazije; A. Gabrič, M. Režek; DZS, 2011 > 10 eur
  > Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami (1999-2004); Državni izpitni center, 2005 > 5 eur
  > Zgodovina 1 - učbenik za 1. letnik gimnazije; Z. Radonjič, T. Urankar; DZS, 1999 > 5 eur
  > Zgodovina 2 - učbenik za 2. letnik gimnazije; A. Hozjan, D. Potočnik; DZS, 2004 > 5 eur
  > Zgodovina 3 - učbenik za 3. letnik gimnazije; S. Granda, F. Rozman; DZS, 2002 > 5 eur
  > Zgodovina 4 - učbenik za 4. letnik gimnazije; E. Dolenc, A. Gabrič; DZS, 2002 > 5 eur
  > Zgodovina 1 - delovni zvezek za zgodovino; Z. Pastar, J. Sobotkiewicz; DZS,2001 > 5 eur

  slovenščina
  > Branja 1, 2, 3, 4 - berilo in učbenik za gimnazije in štiriletne strokovne šole; lepo ohranjeno > 10 eur/kos
  > Na pragu besedila 3 - delovni zvezek; M.K. Ortar, M. Bešter Turk, M. Končina; 2. izdaja; Rokus Rlett, 2010 > 5 eur
  > Na pragu besedila 2 - delovni zvezek; M.K. Ortar, M. Bešter Turk, M. Končina; 2. izdaja; Rokus Rlett, 2009; posodobljena izdaja > 5 eur
  > Književnost na maturi 2006 - maturitetno gradivo kot pripomoček zahtevanih znanj po katalogu; A. Jesenovec, J. Lenardič; ICO, 2005 > 7 eur
  > Stezice do besedne umetnosti 1,2,3,4 - samostojni delovni zvezek za pouk književnosti; V. Korošec; Rokus > 5eur/kos
  > Na pragu besedila 1,2,3,4 - učbenik; Modrijan (neposodobljene izdaje) > 5 eur/kos

  kemija
  > Kemija: snov in spremembe 1 - učbenik za kemijo v 1. letniku gimnazije; A. Smradu; Založništvo Jutro, 2006 > 8 eur
  > Kemija: snov in spremembe 2 - učbenik za kemijo v 1. letniku gimnazije; A. Smradu; Založništvo Jutro, 2010 > 8 eur
  > Anenin - 777 nolog iz ogranske kemije za gimnazije in srednje šole; Založništvo Jutro, 2006 > 5 eur
  > Naloge iz organske kemije za srednjo šolo; M. Vrtačnik, B. Šket; DZS, 2000 > 5 eur
  > Organska kemija, učbenik; M. Vrtačnik, N. Zupačič Brouner; DZS,2002 > 8 eur
  > Naloge iz splošne in anorganske kemije za srednjo šolo; N. Bukovec, S. Aleksij Glažar; DZS, 2001 > 5 eur
  > 2O ali O2 kemijsko računanje za srednje šole; N. Bukovec, I. Leban; DZS, 2002 > 3 eur

  fizika
  > Fizika 1 - zbirka maturitetnih nalog z reštvami, 1995-2004; Državni izpitni center, 2004 > 5 eur
  > Gibanje, sila, snov 1 - fizika za srednješolce; R. Kladnik; DZS, 1998; 7 eur
  > Svet elektronov in atomov 3 - fizika za srednješolce; R. Kladnik; DZS, 2001; 7 eur

  matematika
  > Linea - matematika za 1. letnik gimnazije; D. Kavka, G. Pavlič, M. Rugelj, J. Šparovec; Modrijan, 2002 > 8 eur
  > Planum - matematika za 2. letnik gimnazije; G. Pavlič, M. Rugelj, J. Šparovec, D. Kavka; Modrijan, 2002 > 8 eur
  > Tempus - matematika za 4. letnik gimnazije; J. Šparovec, D. Kavka, G. Pavlič, M. Rugelj; Modrijan, 2004 > 8 eur
  > Omega 2 - zbirka nalog za matematiko v 2. letniku gimnazijskega izobraževanja; R. Brilej, D. Ivanec, D. Ostruh, D. Purg; Ataja, 2009 > 10 eur
  > Omega 3 - zbirka nalog za matematiko v 3. letniku gimnazijskega izobraževanja; R. Brilej, Boro Nikič; fotokopirano > 5 eur
  > Zbirka nalog za srednje šole Matematika; vektorji. merjenje v geometriji. realna števila. linearna funkcija. geometrija v ravnini. elemetarne funkcije. realna števila; 4 knjige > 10 eur/komplet
  > Matematika - zbirka odgovorov na ustna vprašanja iz maturitetnega kataloga za matematiko; M. Bon Klanjšček, P. Kante, D. Paravan  > 5 eur

  nemščina
  > Themen neu 1 Arbeitsbuch. Lehrwerk fur Deutsch als Fremdsprache; Hueber, 1999 > 5 eur

  angleščina
  > New Headway Intermediate Student's Book (the third editon); Liz and John Soars; Oxford > 15 eur
  > New Headway Intermediate workbook with key (3rd editon);  Liz and John Soars; Oxford > 10 eur
  > Vaje iz angleščine; P. Komac; Cankarjeva založba, 2003 > 5 eur
  > Essential Grammar in Use: a self-study reference and practice book for elementary students of English. second editon. R. Murphy; Cambridge,1998 > 10 eur

  sociologija
  > Uvod v socilogijo; M. Počkar, S. Andolšek, T. Popit, A. Barle Lakota; DZS,2009 (fotokopija) > 5 eur

  psihologija
  > Psihologija spoznanja in dileme; A. Kompare, M. Stražišar, T. Vec; I. Dogša; DZS, 2004 > 10 eur
  > Uvod v psihologijo - učbenik za psihologijo v 2. letniku gimnazijskega in srednje tehniškega oz. strokovnega izobraževanja; A. Kompare; DZS, 2008 > 10 eur

  biologija
  > Biologija, laboratorijsko delo; Smilja Pevec; DZS, 2008 > 5 eur

  španščina
  > nuevo ven Libro del alumno 1 - espanol lengua extranjera; edelso, 2003 > 13 eur
  > nuevo ven Libro de ejercicios 1 -  espanol lengua extranjera; edelso, 2003 > 8 eur

  Za več informacij pišite na tejcka.muhic@gmail.com ali pokličite na 031370375.
  Možen prevzem v Novem mestu ali v Ljubljani. Lahko pošljem tudi po pošti.

  00
 • P: Knjiga TEMELJI BIOKEMIJE, Rodney Boyer 2005

  Mali oglasi / 01.11.2012, 15:22 od leksikonvsega

  Prodam knjigo
  Rodney Boyer, Temelji Biokemije, izšlo pri Študentski založbi leta 2005.

  Primerna je za študente predvsem prvih letnikov naravoslovnih smeri (biologija, kemija, medicina, veterina ipd.).

  Knjiga je kot nova, nepopisana, skoraj nič rabljena. Kupljena je bila leta 2006.

  Cena: 40€


  Kontakt:
  Leksikon.Vsega@gmail.com (Prosim, ne pišite mi ZSjev na forumu.)

  00
 • K: New Opportunities, Intermediate, učbenik in delovni zvezek

  Mali oglasi / 17.12.2012, 16:43 od imacman

  KUPIM rabljena: NEW OPPORTUNITIES, Intermediate, učbenik in delovni zvezek
  NUJNO

  00
 • P: Učbeniki..ugodno!

  Mali oglasi / 30.06.2008, 19:59 od Kgirl

  Ugodno prodam našteto literaturo, dobro ohranjeno...zelo ugodno.

  Benčik, Miki: Nemška slovnica za slovenske šole z vajami in rešitvami, samozaložba, Ljutomer 1995 (6 evrov)

  Pavliha, Ivan: Geometrija v ravnini, DZS, Ljubljana 1993 (3 evre)

  Zajc, Pavle: Tekmujmo za Vegova priznanja, Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, Ljubljana 2004 (3 evre)

  Črv Sužnik, Mateja: Esej na maturi 2007: razdalje in bližine v sodobnem romanu, Intelego, Ljubljana 2006 (3 evre)


  Müller, Marin: Moment mal! Lehrbuch 2, Langenscheidt KG, Berlin 1997 (5 evrov)

  Wertenschlag, Lukas: Moment mal! Arbeitsbuch 3, Langenscheidt KG, Berlin 2000 (4 evre)

  Kos, Janko: Svet književnosti 4, Obzorja, Maribor 2003 (6 evrov)

  Kavka, Dušan: Linea: matematika za 1. letnik gimnazij, Modrijan, Ljubljana 2003 (6 evrov)

  Bešter, Marja: Na pragu besedila 1: delovni zvezek, Rokus, Ljubljana 2003 (4 evre)

  Korošec, Vladimira: Stezice do besedne umetnosti 4, Rokus, Ljubljana 2001 (6 evrov)

  Smrdu, Andrej: Fluor ni flour: 777 nalog iz splošne in anorganske kemije za gimnazije in druge srednje šole, Jutro, Ljubljana 2003 (5 evrov)

  Križaj Ortar, Martina: Na pragu besedila 3: učbenik za slovenski jezik v 3. letniku gimnazij, strokovnih in tehniških šol, Rokus, Ljubljana 2005 (6 evrov)

  Kos, Janko: Svet književnosti 3, Obzorja, Maribor 2004 (6 evrov)

  Jesenovec, Ana: Književnost na maturi 2007, ICO, Mengeš 2006 (10 evrov)

  Kavka, Dušan: Matematika v srednji šoli: zbirka nalog srednješolske matematike, Modrijan, Ljubljana 2006 (8 evrov)

  Alt, Zvonka: Matematika: zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 1995-2002, Državni izpitni center, Ljubljana 2003 (10 evrov)

  01
 • P: Učbenike, knjige za gimnazijo in srednjo šolo

  Mali oglasi / 17.10.2012, 13:11 od Tami91

  Prodam veliko učbenikov, delovnih zvezkov, knjig za gimnazijo, vključno za maturo. Stvari so rabljene, vendar lepo ohranjene.
  Seznam:
  1.ANGLEŠČINA
  •Angleščina, bralno razum. ter poznavanje in raba jezika, Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 1995-2003 ~ 10e
  •Lilijana Štepic: Angleščina po slovensko II ~ 20e, 2005
  •Lilijana Štepic: Ali je angleščina v 1. letniku SŠ res tako težka? ~17e, 2006
  •Lilijana Štepic: Ali je angleščina v 2. letniku SŠ res tako težka? ~ 17e, 2003
  •Lilijana Štepic: Ali je angleščina v 3. letniku SŠ res tako težka? ~ 17e, 2003
  •Lilijana Štepic: Ali je angleščina v 4. letniku SŠ res tako težka? ~ 17e, 2004
  •Lilijana Štepic: Vaje iz angleških časov za 3.in.4. letnik ~ 10e, 2002
  •Mark Haddon: The Curious Incident of the Dog in the Night Time ~ 5e, 2004
  •Jerome David Salinger: The Catcher in the Rye ~ 5e, 2
  •Monica Caltran, Saša Hiti, Brigita Peklaj: Čist simpl - Angleščina: Maturitetne teme ~ 10e, 2009
  •Virginia Evans: Successful Writing: Student's Book Upper intermediate ~ 20e
  •Urška Sešek, Cvetka Sokolov: Pen to paper Osnove pisanja v angleščini na primeru šolskega sestavka ~ 5e
  •Susan Lawrence: Angleščina - slovnica : 2000 hitrih vaj ~ 5e
  •Petra Grmek: Priprava na maturo (angleščina), Didakta ~ 5e
  2.KEMIJA
  •Kemija,  Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 1995-2001~ 10e
  •Andrej Smrdu: Svet kemije ~ 15e
  •učbenik za 1. letnik gimnazij:Kemija za gimnazije:N. Bukovec in J.Brenčič;DZS, 2001 ~ 5€
  •Saša Aleksij Glažar, Mojca Graunar, Barbara Modec, Barbara Šket, Boris Šket: KEMIJA DANES - UČENJE Z NALOGAMI, zbirka nalog za 8. in 9. razred, 2004 ~ 15e
  3.ZGODOVINA
  •Zgodovina, Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 1999-2004 ~ 10e
  •Vida Šifrer:  Zgodovina 2 ~ 8e, 2001
  4.MATEMATIKA
  •Bojana Dvoržak: Matematika na maturi: Odgovori na vprašanja in zbirka nalog na osnovni ravni maturitetnega kataloga. Založba Gyrus. ~ 5e
  •Roman Brilej, Barbara Kušar, Boro Nikič, Tatjana Robič, Zlatko Rojs: OMEGA 3 (3.letnik; 2004)
  5.PSIHOLOGIJA
  •Alenka Kompare, Mihaela Stražišar, Tomaž Vec, Irena Dogša, Norbert Jaušovec, Janina Curk: Psihologija. Spoznanja in dileme, učbenik, 2002 ~ 10e
  •Alenka Kompare, Tanja Rupnik Vec, Jasna Vesel, Tomaž Vec, Janina Turk: Psihologija, Spoznanja in dileme ~ 10e
  6.FIZIKA
  •Marjan Hribar, Seta Oblak, Miro Trampuš, Fedor Tomažič: Elektrika, svetloba in snov, Zbirka nalog, Fizika za 3. in 4. letnik srednjih šol ~ 10e
  •Marjan Hribar, Seta Seta Oblak, Miro Trampuš, Fedor Tomažič: Mehanika in toplota, zbirka nalog, Fizika za 1. in 2. letnik srednjih šol ~ 10e
  7.GEOGRAFIJA
  •Jurij Senegačnik, Borut Drobnjak: Obča geografija, delovni zvezek ~ 5e
  •Jurij Senegačnik, Mirko Pak, Igor Lipovšek: Evropa, Geografija za 2. in 3. letnik gimnazij, delovni zvezek ~ 5e
  •Jurij Senegačnik: Svet, delovni zvezek ~ 5e
  8.INFORMATIKA
  •Matija Lokar, Rado Wechtersbach: Informatika. Učbenik za 1. , 2. in 3. letnik srednjih šol ~ 10e
  •Matija Lokar, Rado Wechtersbach: Informatika. Učbenik za 1. in 2. letnik srednjih šol  ~ 10e
  - Tavčar, Ivan. (2005): Visoška kronika. Mladinska založba, Ljubljana (ob strani so opombe, za maturo) ~ 10e
  - Fjodor M. Dostojevski – Zločin in kazen ~ 15e
  - Ana Nuša Kern, Dušan Nećak, Božo Repe: Naše stoletje 8, 2000 ~ 3e
  - Rudolf Kladnik: Svet elektronov in atomov ~ 10e
  - Maja Žvanut, Peter Vodopivec: Vzpon meščanstva, zgodovina za 7. razred osnovne šole, Izdala založba Modrijan, 2000 ~ 3e
  - Gustave Flaubert: Gospa Bovary: ~ 25e
  - Jure Šink: KRESNICE; Ivan Tavčar: Visoška kronika ~ 3e
  - Etienne Benson, Wendy Cheng: KRESNICE; Fjodor Mihajlovič Dostojevski: Zločin in kazen ~ 3e
  - Esej na maturi 20120; Lojze Kovačič: Prišleki in Andrei Makine: Francoski testament

  Cene so samo okvirne, za več informacij pišite na papajica@hotmail.com.
  Lep pozdrav :)

  00
 • P: Učbeniki in delovni zvezki 1. - 4. letnik

  Mali oglasi / 15.10.2012, 15:10 od sabinaaa

  Prodam veliko učbenikov in delovnih zvezkov, za gimnazijo, vključno za maturo. Stvari so lepo ohranjene, nekatere sploh niso rabljene.
  Če je kdo zainteresiran, me naj kontaktira pa mu pošljem seznam gradiva.
  Lep pozdrav.

  00
 • P: zapiski za sociologijo za maturo

  Mali oglasi / 29.09.2012, 12:33 od pekic.tina

  Prodam odlične zapiske za maturo za sociologijo po predpisanih standardih za 10eur.. sama sem naredila maturo s 4, 3% so mi manjkali do 5.

  Če želiš zapiske, me kontaktiraj na pekic.tina@gmail.com

  00
 • K: Učbenike za Splošno maturo (21-letnik) za leto 2013

  Mali oglasi / 24.09.2012, 16:21 od kelecz

  Potrebujem:

  -angleščina
  -slovenščina
  -matematika
  -informatika
  -psihologija

  Mail: elgradlogistika@yahoo.com

  01
 • K: Učbenik ter delovni zvezek za Angleščino: New English File Intermediate

  Mali oglasi / 30.08.2012, 10:26 od audiallroad

  Slika o učebeniku ter delovnem zvezku:


  http://shrani.si/f/2Q/PN/2U2QPK9z/201208301023111.jpg

  Lp

  01
 • P: Učbeniki za gimnazijo

  Mali oglasi / 14.09.2012, 20:16 od petra09

  prodam učbenike za gimnazijo (od 1. do 4. letnika). So dobro ohranjeni.

  FIZIKA
   -R. Kladnik: Gibanje, sila, snov
  -R. Kladnik: Energija, toplota, zvok, svetloba
   -R. Kladnik: Pot k maturi iz fizike
  -M. Hribar, S. Oblak, F. Tomažič, M. Trampuš: Mehanika in toplota, zbirka nalog za 1. in 2. letnik
   
  ZGODOVINA
   -V. Brodnik, R. Jernejčič, S. Zgaga: Zgodovina 1-nova izdaja
  -Z. Pastar, J. Sobotkiewicz: Zgodovina 1 delovni zvezek

  UMETNOSTNA ZGODOVINA
   -N. Golob: Umetnostna zgodovina

  ANGLEŠČINA
   -L. & J. Soars: Intermediate Student's book New Headway English Course

  BIOLOGIJA
   -Biologija: navodila za laboratorijsko delo

  PSIHOLOGIJA
   -J. Musek, V. Pečjak: Psihologija
  -A. Kompare, M. Stražišar: Uvod v psihologijo
   
  NEMŠČINA
   -M. Muller, P. Rusch, T. Sherling: Moment mal! Lehrbuch 1
  -M. Muller, P. Rusch, T. Sherling: Moment mal! Lehrbuch 2
   -Themen aktuell 1 Kursbuch
   
  KEMIJA
   -N. Bukovec, D. Dolenc, B. Šket: Kemija za gimnazije 2
   

  Cene so po dogovoru, za več informacij: email: petra.javornik@gmail.com ali telefonska šetilka: 031593416

  00
 • P: Učbeike za geografijo

  Mali oglasi / 24.09.2012, 12:44 od Miki0206

  J. Senegačnik: OBČA GEOGRAFIJA
  J. Senegačnik: SVET
  J. Senegačnik: EVROPA
  J. Senegačnik: SLOVENIJA 1
  J. Senegačnik: SLOVENIJA 2

  Učbenike lahko prevzamete osebno v Ljubljani ali po pošti. Poštnino prišteem k ceni.
  Učbeniki so lepo ohranjeni. Učbenika Slovenija sta popolnoma nova in nerabljena.
  Zainteresirani se lahko javite na miki0206.pm@gmail.com

  00
 • K:Špansko-slovenski, slovensko-španski slovar

  Mali oglasi / 08.09.2012, 08:50 od Kaja

  Kupim Špansko-slovenski, slovensko-španski slovar v eni knjigi. 

  www.emka.si/img/product/tuji-jeziki-and-slovarji/slovarji/1524/9789612315122.gif

  kaja.pika@gmail.com

  00
 • K: Učbenike, delovne zvezke za 2. Letnik

  Mali oglasi / 05.09.2012, 19:08 od someonelovesyou2012

  Potrebujem učbenike za 2. letnik srednje šole in sicer :

  Od branja do znanja 2  učbenik
  Slovenščina z besedo do besede 2 delovni zvezek 1. in 2. del

  Cafe Italia 1   Delovni zvezek in učbenik

  Matematika : 
  Učbenik : Od piramid do kaosa, založba Modrijan, 2 letnik strokovne šole

  Geografija:  Svet  2

  Pokliči  051-845-148  ali sporoči na   adoro-te@windowslive.com

  00
 • P: Učbenike za gimnazijo

  Mali oglasi / 04.09.2012, 10:57 od evaaa

  MATEMATIKA:
  Dušan Kavka - Matematika v srednji šoli,
  Alfa 4,
  Tempus

  GEOGRAFIJA:
  Geografija na maturi 2010.
  Geografske značilnosti Slovenije - priprava na maturo

  KEMIJA:
  Andrej Smrdu - Kemijo razumem,kemijo znam 3(učbenik in delovni zvezek,
  Svet kemije: FLuor in flour

  SLOVENŠČINA
  Z besedo do besede (zbirka nalog, 2.del),
  Na pragu besedila 1 (učbenik in delovni zvezek,
  Slovenščina na maturi 2010
  Branje 3 in Branje 4

  ZGODOVINA 1 (delovni zvezek)
  SOCIOLOGIJA 4 (učbenik) in Uvod v sociologijo
  INFORMATIKA (učbenik)
  BIOLOGIJA: Od molekule do celice (Helena Potočnik)

  Priročnik: Dober voznik bom

  01
 • P: Osnovnošolske učbenike

  Mali oglasi / 03.09.2012, 21:00 od morana1

  Znam za več Matematika 7,8
  Presečišče matematika za 7.razred
  Skrivno življenje besed 8
  Extra Methode de francais  1
  Mldi kitarist 2, 1. in 2. del, Tehnične vaje
  Mladi kitarist 3 Etude
  Dobro ohranjeno in ugodno, prevzem v Šiški.
  Kličite popoldne na 068 163324

  00
 • © Dijaški.net 2000-2020
 • Vse pravice pridržane