1. Domov
 2. Forum
 3. Mali oglasi

Mali oglasi

 • P:* Zelo ugodni učbeniki in delovni zvezki za gimnazije in srednje šole

  Mali oglasi / 08.09.2014, 19:47 od s.pela

  Prodajam rabljene učbenike in delovne zvezke za gimnazije in srednje šole (- 50 do 90% ceneje). --> http://www.bolha.com/uporabnik/e247

  ANGLEŠČINA
  - Straightforward. Intermediate Student’s Book. Kerr, Jones. Macmillan & Straightforward. Intermediate Workbook with keys. Kerr, Jones. Macmillan - 10€
  - Straightforward. Upper Intermediate Student’s Book. Kerr, Jones. Macmillan & Straightforward. Upper Intermediate Workbook with keys. Kerr, Jones. Macmillan - 10€
  - ANGLEŠČINA. Bralno razumevanje ter poznavanje in raba jezika. Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 1995 - 2003. Ljubljana: Državni izpitni center, 2004. - 7€
  - ANGLEŠČINA. Bralno razumevanje ter poznavanje in raba jezika. Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2003 – 2010. Ljubljana: Državni izpitni center, 2011. - 7€
  - Way Up. Upper-Intermediate. Učbenik za angleščino v 3. in 4. letniku gimnazij. Collie. Ljubljana: Rokus, 2011. & Way Up. Upper-Intermediate. Delovni zvezek za angleščino v 3. in 4. letniku gimnazij. Collie. Ljubljana: Rokus, 2011. - 16€
  - New English File. Upper Intermediate Student's Book. Oxford. & New English File. Upper Intermediate Workbook Book. Oxford. - 10€
  - First Certificate Language Practice. English Grammar and Vocabulary with key, 4th Edition. Vince. Macmillan. - 15€
  - Angleščina. Matura čist simpl. Maturitetne teme. Besedila, naloge in nasveti za pripravo na maturo. Caltran, Hiti, Peklaj. Ljubljana: Rokus, 2009. - 7€
  - Matrix. Intermediate Workbook. Wildman, Gude. Oxford. - 4€
  - Matrix Intermediate Student's Book. Gude, Wildman. Oxford. - 4€
  - Matrix. Upper Intermediate Workbook. Gude. Oxford. - 4€
  - Matrix Upper Intermediate Student's Book. Gude, Wildman. Oxford. - 4€
  - OXFORD BUSINESS ENGLISH. Grammar & practice. Duckworth. Oxford. - 5€

  BIOLOGIJA

  - BIOLOGIJA za gimnazije: delovni zvezek. Ljubljana: Modrijan, 2008. - 7€
  - BIOLOGIJA. Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2002 – 2004. Ljubljana: Državni izpitni center, 2005. - 7€
  - BIOLOGIJA. Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2005 – 2010. Ljubljana: Državni izpitni center, 2011. - 7€
  - BIOLOGIJA 1. Celica. Stušek, Podobnik, Gogala. Ljubljana: DZS, 2002. - 4€
  - BIOLOGIJA. Učbenik za splošne gimnazije. Celica. Stušek, Podobnik. Ljubljana: DZS, 2007. - 4€
  - BIOLOGIJA 4 in 5 – RAZNOLIKOST ŽIVIH BITIJ. Podobnik, Devetak. Ljubljana: DZS, 1998. - 4€
  - BIOLOGIJA - EKOLOGIJA. Učbenik za splošne gimnazije. Tarman. Ljubljana: DZS, 2005. - 4€
  - Ekologija za strokovne in tehniške gimnazije. Tarman. Ljubljana: DZS, 1999. - 4€
  - Ekologija. Naravoslovje za poklicne sole. Novak, Svetina. Ljubljana: DZS, 2001. - 4€
  - BIOLOGIJA ČLOVEKA za gimnazije. Stušek. Ljubljana: DZS, 2002. - 6€
  - BIOLOGIJA ČLOVEKA za gimnazije. Stušek. Ljubljana: DZS, 2005. - 6€
  - Ekologija – evolucija, biotska pestrost in ekologija. Biologija v gimnaziji. Tome, Vrezec. Ljubljana:DZS, 2009. - 7€
  - Zgradba in delovanje organizmov. Biologija v gimnaziji. Stušek, Škornik, Vodnik. Ljubljana: DZS, 2011. - 12€
  - BIOLOGIJA. Navodila za laboratorijsko delo. Ljubljana: DZS, 2004.- 3€
  - Kjer se življenje začne… Biologija celice in genetika za gimnazije. Dermastia, Komel, Turk. Ljubljana: Rokus, 2011. - 10€
  - Geni in DNK. Genetika za šole. Claybourne. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2004. - 5€
  - Od molekule do celice. Učbenik za splošno gimnazijo. Dermastia, Turk. Ljubljana: Rokus, 2005. - 4€

  FILOZOFIJA

  - FILOZOFIJA ZA GIMNAZIJE. Miščević, Kante, Klampfer, Vezjak. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2006. - 8€


  FIZIKA
  - Gibanje, sila, snov. Fizika za srednješolce 1. Kladnik. Ljubljana: DZS, 2005. - 5€
  - Svet elektronov in atomov. Fizika za srednješolce 3. Kladnik. Ljubljana: DZS, 1998. - 5€

  KEMIJA

  - Naloge iz organske kemije za srednjo šolo. Vrtačnik, Šket. Ljubljana: DZS, 1998. - 3€

  MATEMATIKA

  - MATEMATIKA 1. Geometrija v ravnini. Legiša. Ljubljana: DZS, 2003. - 5€
  - MATEMATIKA 1. Realna števila, linearna funkcija. Legiša. Ljubljana: DZS, 2000 - 5€
  - MATEMATIKA 1 za 1. letnik gimnazij in tehniških šol. Štalec I., Štalec M., Strnad. Ljubljana: DZS, 2002. - 5€
  - MATEMATIKA za drugi letnik. Kompleksna števila - Eksponentna funkcija in logaritem - Merjenje v geometriji. Legiša. Ljubljana: DZS, 1995. - 5€
  - MATEMATIKA. Zbirka nalog za srednje šole. POLINOMI, RACIONALNE FUNKCIJE, STOŽNICE. Blaznik, Strnad, Arnuš, Polanc. Ljubljana: DZS, 2006. - 5€
  - MATEMATIKA. Zbirka nalog za srednje šole. MERJENJE V GEOMETRIJI, KOTNE FUNKCIJE, TRIGONOMETRIJA. Robnik, Prosen, Dolenšek, Vagaja. Ljubljana: DZS, 2007. - 5€
  - LINEA (črta). Matematika za 1. letnik gimnazij. Kavka, Pavlič, Rugelj, Šparovec. Ljubljana: Modrijan, 2004. - 6€
  - PLANUM (ravnina). Matematika za 2. letnik gimnazij. Kavka, Pavlič, Rugelj, Šparovec. Ljubljana: Modrijan, 2005. - 6€
  - SPATIUM (prostor). Matematika za 3. letnik gimnazij. Kavka, Pavlič, Rugelj, Šparovec. Ljubljana: Modrijan, 2010. - 6€
  - TEMPUS (čas). Matematika za 4. letnik gimnazij. Kavka, Pavlič, Rugelj, Šparovec. Ljubljana: Modrijan, 2009. - 6€
  - MATEMATIKA. Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 1995 – 2006. Ljubljana: Državni izpitni center, 2006. - 7€
  - MATEMATIKA. Zbirka odgovorov na ustna vprašanja iz maturitetnega kataloga. Nova Gorica: Bomi, 2004. - 2€

  SLOVENŠČINA

  - SLOVENŠČINA: Z besedo do beside. Zbirka nalog za slovenščino – jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol . 1. DEL.. Vogel, Kastelic, Ozimek. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009. - 4 €
  - SLOVENŠČINA: Z besedo do beside. Zbirka nalog za slovenščino – jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol . 2. DEL..Vogel, Kastelic, Hodak. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009. - 4€
  - SLOVENŠČINA: Z besedo do beside. Učbenik za slovenščino – jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol . Vogel, Kastelic, Hodak. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009. + DVD k učbeniku za 1. Letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol - 8€
  - NA PRAGU BESEDILA 3. Delovni zvezek za slovenski jezik v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol. Križaj Ortar, Bešter, Končina, Poznanovič, Bavdek. Ljubljana: Rokus, 2010. . - 6€
  - NA PRAGU BESEDILA 3. Učbenik za slovenski jezik v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol. Križaj Ortar, Bešter, Končina, Poznanovič, Bavdek. Ljubljana: Rokus, 2010. . - 6€
  - BRANJA 4: Berilo in učbenik za 4. letnik gimnazij ter štiriletnih strokovnih šol. Ambrož, Krakar-Vogel, Kvas, Novak-Popov, Poznanovič, Štrancar, Zupan Sosič. Ljubljana: DZS, 2008. - 5€
  - BRANJA 3: Berilo in učbenik za 3. letnik gimnazij ter štiriletnih strokovnih šol. Ambrož, Degan-Kapus, Krakar-Vogel, Novak-Popov, Štrancar, Torkar-Papež, Zupan Sosič. Ljubljana: DZS, 2005. - 5€
  - NA PRAGU BESEDILA 2. Učbenik za slovenski jezik v 2. letniku gimnazij, strokovnh in tehniških šol. Križaj Ortar, Bešter, Končina, Poznanovič, Bavdek. Ljubljana: Rokus, 2005. . - 2€
  - NA PRAGU BESEDILA 2. Učbenik za slovenski jezik v 2. letniku gimnazij, strokovnh in tehniških šol. Križaj Ortar, Bešter, Končina, Poznanovič, Bavdek. Ljubljana: Rokus, 2008. . - 2€
  - NA PRAGU BESEDILA 3. Učbenik za slovenski jezik v 3. letniku gimnazij, strokovnih in tehniških šol. Križaj Ortar, Bešter, Končina, Poznanovič, Bavdek. Ljubljana: Rokus, 2004. . - 3€
  - NA PRAGU BESEDILA 2. Delovni zvezek za slovenski jezik v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol. Križaj Ortar, Bešter, Končina, Poznanovič, Bavdek. Ljubljana: Rokus, 2009. -6€
  - BERILO 3. Srednje izobraževanje. Kolšek, Kos, Lah, Logar, Šimec. Maribor: Založba obzorja, 2011. -3€

  SOCIOLOGIJA

  - UVOD v sociologijo. Učbenik za sociologijo v gimnazijskem izobraževanju. Barle-Lakota, Počkar, Novak-Fajfar, Popit, Pluško. Ljubljana: DZS, 2007. - 4€

  ŠPANŠČINA

  - En acción 2. Curso de Español. Cuaderno de actividades. Vaquero. En Clave. & En acción 2. Curso de Español. Libro del alumno. Verdía, Fruns, Martín, Ortín, Rodrigo, Vaquero. En Clave. - 10€

  ZGODOVINA

  - ZGODOVINA 3. Učbenik za 3. letnik gimnazije. Cvirn, Studen. Ljubljana: DZS, 2010. - 8€
  - Zgodovina 1. Učbenik za 1. letnik gimnazije. Brodnik, Jernejčič, Radonjič, Urankar-Dornik. Ljubljana: DZS, 2005. - 2€
  - Zgodovina 2. Učbenik za 2. letnik gimnazije. Hozjan, Potočnik. Ljubljana: DZS, 2002. - 2€
  - Zgodovina 3. Učbenik za 3. letnik gimnazije. Cvirn, Studen. Ljubljana: DZS, 2005. - 2€

  01
 • P: Prodam učbenike za srednjo šolo in gimnazijo

  Mali oglasi / 03.09.2013, 14:17 od katya90

  Prodam naslednje učbenike za srednjo šolo in gimnazijo, od 1. do 4. letnika, cene pa se gibljejo od 3 do 7 evrou:

  Slovenščina: Branja 1, Branja 2 (oboje po 7 evrou)

  Geografija: Geografija Slovenije 1 učbenik in delovni zvezek, ki je prazen; Klemenčič, Lipovšek (oboje po 5 evrou)

  Zgodovina: Zgodovina 1; Brodnik, Jernejčič in drugi (3 evre), Mali zgodovinski atlas (5 evrou)

  Biologija: Celica; Stušek, Podobnik, Gogala (3 evre), Raznolikost živih bitij 1 in 2; Podobnik, Devetak (5 evrou), Navodila za laboratorijsko delo (4 evre)

  Fizika: Energija, toplota, zvok, svetloba; Kladnik (5 evrou), Svet elektronov in atomov; Kladnik (5 evrou), Elektrika, svetloba in snov; zbirka nalog; Hribar, Oblak in drugi (3 evre)

  Kemija: Fluor ni flour; Smrdu (4 evre), Aneni; Smrdu (4 evre), Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2002-2004 (5 evrou)

  Matematika: Zbirka nalog za maturo, ki vključuje osnovno in višjo raven; Kavka (5 evrou), Matematika 3; Štalec, Strnad (4 evre), Rešene naloge iz matematike 1; Brilej (4 evre)


  Telefonska številka: 031-782-052

  Email: katja.bratusa@gmail.com

  02
 • P: Učbenike in delovne zvezke za gimnazijo in druge srednje šole

  Mali oglasi / 22.07.2010, 22:01 od vrtnica91

  Prodam neslednje delovne zvezke in učbenike. Nekateri so novi, drugi rabljeni, nekaj pa je tudi fotokopij. Večinoma so lepo ohranjeni. Cene po dogovoru, glede na ohranjenost določenega učbenika. Za nadaljne informacije me kontaktirajte na mail : petra.razborsek@gmail.com

  SEZNAM KNJIG:

      * UVOD V PSIHOLOGIJO, učbenik
                  o GIBANJE, SILA, SNOV, učbenik
            o SVET ELEKTRONOV IN ATOMOV, učbenik
            o UMETNOSTNA ZGODOVINA, učbenik
            o SOCIOLOGIJA, učbenik za 280-urni program sociologije
            o UVOD V SOCIOLOGIJO, učbenik
            o ZBIRKA ODGOVOROV NA USTNA VPRAŠANJA IZ MATEMATIKE IZ MATURITETNEGA KATALOGA ZA MATEMATIKO
                  o Zbirka vzorcev pisnih nalog iz matematike za 1. letnik gimnazije (FOTOKOPIJA)
            o Zbirka vzorcev pisnih nalog iz matematike za 2. letnik gimnazije
            o MATEMATIKA: Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 1995-2006 (FOTOKOPIJA)
            o Matematika na maturi. Primeri maturitetnih izpitov z izdelanimi rešitvami (FOTOKOPIJA)
                 o PLANUM, učbenik za matematiko za 2. letnik gimnazij
                o SPATIUM, učbenik za matematiko v 3. letniku gimnazijskega izobraževanja
                  o MATEMATIKA-ZBIRKA NALOG ZA SŠ: GEOMETRIJA V RAVNINI
                 o MATEMATIKA-ZBIRKA NALOG ZA SŠ: MERJENJE V GEOMETRIJI, KOTNE FUNKCIJE, TRIGONOMETRIJA
                  o MATEMATIKA-ZBIRKA NALOG ZA SŠ: POLINOMI, RACIONALNE FUNKCIJE, STOŽNICE
               o MATEMATIKA-ZBIRKA NALOG ZA SŠ: KOMBINATORIKA, VERJETNOSTNI RAČUN IN STATISTIKA
                  o MATEMATIKA-ZBIRKA NALOG ZA SŠ: ZAPOREDJA. DIFERENCIALNI IN INTEGRALNI RAČUN
                o OMEGA 2, Elementarne funkcije, kompleksna števila
                 o MATEMATIKA S KALKULATORJEM 1 za srednje šole
                 o Matematika v srednji šoli
                 o Matematika v gimnaziji
                  o Geografija Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 1999-2005
            o GEOGRAFIJA SLOVENIJE 1, delovni zvezek
            o OBČA GEOGRAFIJA, delovni zvezek za geografijo
                o GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI SVETA 2, delovni zvezek za geografijo
            o EVROPA, učbenik za geografijo za 2. in 3. letnik gimnazij
            o Ročni zemljevid Afrike + ročni zemljevid Azije
            o BIOLOGIJA - CELICA - splošne gimnazije
            o BIOLOGIJA EKOLOGIJA - splošne gimnazije
            o BIOLOGIJA ČLOVEKA, gimnazije, učbenik
            o BIOLOGIJA. Laboratorijsko delo
            o BIOLOGIJA.Navodila za laboratorijsko delo (FOTOKOPIJA)
            o KEMIJA, Snov in spremembe 1, učbenik za kemijo v 1. letniku gimnazije
            o FLUOR NI FLOUR, zbirka nalog za kemijo
            o 2O ALI O2, Kemijsko računanje za srednje šole
            o KEMIJA ZA GIMNAZIJE 2, učbenik
            o NALOGE IZ SPLOŠNE IN ANORGANSKE KEMIJE ZA SŠ
                  o NALOGE IZ ORGANSKE KEMIJE ZA SREDNJO ŠOLO
            o NEMŠKA VADNICA ZA SREDNJE ŠOLE IN MATURO
                 o NEMŠČINA, 1995 - 2003, Zbirka maturitetnih nalog
            o STUFEN INTERNATIONAL 1, delovni zvezek
            o STUFEN INTERNATIONAL 1, delovni učbenik
              o THEMEN AKTUELL 1, delovni zvezek za nemščino
            o THEMEN AKTUELL 1, učbenik za nemščino
                 o THEMEN AKTUELL 2, delovni zvezek za nemščino
                  o THEMEN AKTUELL 2, učbenik za nemščino
                  o THEMEN AKTUELL 3, delovni zvezek za nemščino
                  o ZGODOVINA 1, učbenik
             o ZGODOVINA 1, delovni zvezek
            o ZGODOVINA 2, učbenik
            o ZGODOVINA 3, učbenik
            o ZGODOVINA 4, učbenik
            o SODOBNA ZGODOVINA, učbenik za zgodovino za 4. letnik gimnazijskega izobraževanja
            o Zgodovina na maturi 2008 (FOTOKOPIJA)
        Avtor: Borisa Pavliha
            o Zgodovina na maturi 2008
        Avtor: Janez Globočnik
            o Zgodovina na maturi 2010
        Avtor: Janez Globočnik
            o ENTERPRISE 4, Intermediate, učbenik za angleščino kot prvi tuji jezik v 1., 2. in 3. letniku gimnazijskega izobraževanja
                o ENTERPRISE GRAMMAR 4, Students Book
            o NEW HEADWAY, Intermediate, 3. izdaja, delovni zvezek za angleščino v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanja in 3. in 4. letniku srednjega poklicnega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja
            o NEW HEADWAY, Intermediate, 3. izdaja, učbenik za angleščino v 1. in 2. letniku
            o NEW HEADWAY, Upper-Intermediate, 3. izdaja, delovni zvezek za angleščino kot prvi tuji jezik v 3. in 4. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja
            o NEW HEADWAY, Upper-Intermediate, 3. izdaja, učbenik za angleščino kot prvi tuji jezik v 3. in 4. letniku
            o Ali je angleščina v 1. letniku srednje šole res tako težka
             o Ali je angleščina v 2. letniku srednje šole res tako težka
            o English Grammar in Use Intermediate + CD ROM
            o English Grammar in Use Supplementary Exercises
            o Angleščina, bralno razum. ter poznavanje in raba jezika Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 1995-2003
            o The curious incident of the dog in the night time (FOTOKOPIJA)
        Avtor: Mark Haddon

            o NA PRAGU BESEDILA 1 NA PRAGU BESEDILA 1 Učbenik
        Avtor: Marja Bešter Turk, Martina Križaj Ortar
            o NA PRAGU BESEDILA 1 NA PRAGU BESEDILA 1 Delovni zvezek
        Avtor: Marja Bešter Turk, Martina Križaj Ortar
            o NA PRAGU BESEDILA 2 NA PRAGU BESEDILA 2 Učbenik
        Avtor: Marja Bešter Turk, Martina Križaj Ortar
            o NA PRAGU BESEDILA 2 Delovni zvezek
        Avtor: Marja Bešter Turk, Martina Križaj Ortar
            o NA PRAGU BESEDILA 3 NA PRAGU BESEDILA 3 učbenik
        Avtor: Marja Bešter Turk, Martina Križaj Ortar
            o NA PRAGU BESEDILA 3 NA PRAGU BESEDILA 3
        Avtor: Marja Bešter Turk, Martina Križaj Ortar
            o NA PRAGU BESEDILA 4 NA PRAGU BESEDILA 4 Učbenik
        Avtor: Marja Bešter Turk, Martina Križaj Ortar
            o NA PRAGU BESEDILA 4 delovni zvezek
        Avtor: Marja Bešter Turk, Martina Križaj Ortar
            o BRANJA 3, berilo
        Avtor: Boža Krakar-Vogel, Et Al.
            o STEZICE DO BESEDNE UMETNOSTI 1
        Avtor: Vladimira Korošec
            o STEZICE DO BESEDNE UMETNOSTI 2
        Avtor: Vladimira Korošec
            o STEZICE DO BESEDNE UMETNOSTI 3  
        Avtor: Vladimira Korošec
            o Po korakih do slovenščine na maturi Razčlembe neumetnostnih besedil po učnih vsebinah
        Avtor: Mojca Kolenik, Živa Željeznov
            o Slovenski jezik in sporočanje, 1
        Avtor: Jože Toporišič
            o Kaj znam za maturo? Slovenski jezik pregledno in nazorno
        Avtor: Irena Cekin, Nina Levstik
            o MATURA-Zbirka vzorčnih nalog za SLOVENSKI JEZIK pri maturi-razčlemba neumetnostnega besedila
        Avtor: Darinka Ambrož,...
            o Književnost in jezik na maturi 2008
        Avtor: Vinko Cuderman

  02
 • Učbeniki in delovni zvezki za gimnazije in druge strokovne šole

  Mali oglasi / 01.08.2008, 10:40 od Manuela89

  Po polovični ceni prodam učbenike za gimnazije in druge šole. Učbeniki so odlično ohranjeni, delovni zvezki pa skoraj nerešeni.
  Ponujam tudi veliko učbenikov, ki pomagajo pri pripravah na maturo.

  Za več informacij mi pišite na email naslov: manuela.dajnko@siol.net

  SEZNAM UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV:

  SLOVENŠČINA, Jezik na maturi, Zbirka nalog za slovenščino – jezik v 4. letniku gimnazijskih programov, cena 10 €

  SLOVENŠČINA, Razlage in ponazoritve jezikovnih ravni z neumetnostnimi besedili, Za ponovitev jezika od 1. do 4. letnika gimnazij, cena 10 €

  SLOVENŠČINA, Delovni zvezek NA PRAGU BESEDILA za slovenski jezik v 4. letniku gimnazij, strokovnih in tehniških šol, cena 8 €

  SLOVENŠČINA, Delovni zvezek NA PRAGU BESEDILA za slovenski jezik v 3. letniku gimnazij, strokovnih in tehniških šol, cena 8 €

  SLOVENŠČINA, Delovni zvezek NA PRAGU BESEDILA za slovenski jezik v 2. letniku gimnazij, strokovnih in tehniških šol, cena 7 €

  SLOVENŠČINA, Delovni zvezek NA PRAGU BESEDILA za slovenski jezik v 1. letniku gimnazij, strokovnih in tehniških šol, cena 5 €

  SLOVENŠČINA, Učbenik NA PRAGU BESEDILA za slovenski jezik v 3. letniku gimnazij, strokovnih in tehniških šol, cena 8 €

  SLOVENŠČINA, Zbirka maturitetnih nalog 1996–2004 + besedila in rešitve, cena 8 €

  SLOVENŠČINA, Književnost na maturi 2008, cena 10€

  MATEMATIKA, Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 1995 – 2006, cena 8 €

  MATEMATIKA, Zbirka nalog za srednje šole,1. letnik,GEOMETRIJA V RAVNINI,cena 8 €

  MATEMATIKA, Zbirka nalog za srednje šole, 1. letnik, REALNA ŠTEVILA, LINEARNA FUNKCIJA, cena 8€

  MATEMATIKA, Zbirka nalog za srednje šole, 4. letnik, KOMBINATORIKA, VERJETNOSTNI RAČUN, STATISTIKA, cena 8 €

  MATEMATIKA, Zbirka nalog za srednje šole, 3. letnik, MERJENJE V GEOMETRIJI, KOTNE FUNKCIJE, TRIGONOMETRIJA, cena 8 €

  MATEMATIKA, Zbirka nalog za srednje šole, 2. letnik, ELEMENTARNE FUNKCIJE, KOMPLEKSNA ŠTEVILA, cena 10 €

  MATEMATIKA, Zbirka nalog za srednje šole, 2. letnik, KOTNE FUNKCIJE, VEKTORJI, cena 8€

  MATEMATIKA, Zbirka nalog za srednje šole, 3. letnik, POLINOMI, RACIONALNE FUNKCIJE, STOŽNICE, cena 8 €

  MATEMATIKA, Zbirka nalog za srednje šole, 4. letnik, ZAPOREDJA, DIFERENCIALNI IN INTEGRALNI RAČUN, cena 8 €

  ZGODOVINA, Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 1999-2004, cena 8 €


  ANGLEŠČINA, Slušno razumevanje 2001-2005 + CD, cena 7 €

  ANGLEŠČINA pri maturi, KAKO SE USPEŠNO PRIPRAVIMO NA PREIZKUS ZNANJA IZ ANG. JEZIKA, cena 10€

  SLOVENŠČINA, BRANJA 3, Berilo in učbenik za 3. letnik gimnazij in štiriletnih strokovnih šol, cena 7 €

  KEMIJA, ANENIN, Zbirka nalog iz organske kemije za gimnazije in druge srednje šole, 3. letnik, 7 €

  GEOGRAFIJA, Delovni zvezek za geografijo EVROPA, 2, 3. letnik, cena 5€

  FIZIKA, MEHANIKA IN TOPLOTA, Zbirka nalog. Cena 7 €

  FIZIKA, ELEKTRIKA, SVETLOBA IN SNOV, Zbirka nalog, cena 7 €

  BIOLOGIJA, NAVODILA ZA LABORATORIJSKO DELO, 2 €


     

  03
 • Anketa o varnosti na internetu

  Mali oglasi / 17.05.2020, 16:18 od Tomaž Jakopin

  Zdravo,


  Če ima kdo čas, lepo prosim, da reši anketo o varnosti na internetu. Nujno rabim odgovore za analizo. Hvala za čas. :)


  ANKETA

  00
 • Pomoč pri pisanju seminarskih nalog

  Mali oglasi / 23.02.2020, 13:44 od Pomagam Ti

  Živijo J

   

  Ø  Nimaš časa/volje za pisanje zaključnih del (seminarsko delo, maturitetna zaključna dela)?

  Ø  Potrebuješ izpiske za določen predmet?

  Ø  Potrebuješ nekoga s katerim bi se lahko učil?

   

  V kolikor je odgovor na katerokoli podano vprašanje DA, potem me kontaktiraj preko e-poštnega naslova: nenehno.ucenje@gmail.com, ter se dogovoriva o nadaljnjih korakih J

   

  "Uči se tako, kot da še nisi dosegel cilja, kot da znanja še nisi osvojil, zakoplji se v učenje, Kot da bi se bal, da ga boš zamudil." - (Konfucij)

   

  00
 • inštrukcije Microsoft paketa (Word, PowerPoint, itd.)

  Mali oglasi / 23.02.2020, 13:42 od Pomagam Ti

  Živijo J

   

  Ø  Ti programi Microsoft Office-a (Word, Excel, PowerPoint, itd.) povzročajo težave?

  Ø  Meniš, da so določene zadeve pretežke, da bi se jih lahko naučil?

  Ø  Potrebuješ osnovno znanje ali napredno znanje o programih?

   

  V kolikor je odgovor na katerokoli podano vprašanje DA, potem me kontaktiraj preko e-poštnega naslova: nenehno.ucenje@gmail.com, ter se dogovoriva o nadaljnjih korakih J

   

  "Uči se tako, kot da še nisi dosegel cilja, kot da znanja še nisi osvojil, zakoplji se v učenje, Kot da bi se bal, da ga boš zamudil." - (Konfucij)

  00
 • Pisanje seminarskih

  Mali oglasi / 14.01.2020, 17:26 od ItsTanja

  Ker sem bila tudi js srednjesolka vem kko nas bumbajo s temi seminarskimi in bi dala useeee da mi jih napise kdo drug :) ugodno vam ponujam svojo pomoc. Ce si v stiski ali se ti pac ne da, se za razumljivo ceno zmenimo na info.mylips@gmail.com :D

  00
 • Prodajam call of duty black ops 4 PS4

  Mali oglasi / 02.11.2019, 11:00 od David Kovačević

  Prodam za 30 ali 25 evrov. V big bangu se prodaja za 70. Če vas zanima mi pošljite mail na mojdavid@gmail.com. Pošiljam po povzetju, ampak poštnina je vaš strošek.

  00
 • Prenosnik Gaming

  Mali oglasi / 24.10.2019, 15:03 od Danijel

  Prodajam malo rabljeni (3 mesece)  HP Pavilion Gaming Laptop 17-cd0919ng.


  Specifikacije: 

  Intel Core i7-9750H (2,6 GHz), 16 GB (2x8GB) DDR4, SSD 512 GB PCIe NVME, 43,9 cm (17,3'') FHD AG LED, NVIDIA GeForce GTX 1650 (4GB), no ODD, USB 3.1, DP, HDMI, Webcam, CardReader, Backlit Kbd, Microsoft Windows 10 (64-bit)


  Več info link -> http://www.secondoption.si/izdelek/hp-pavilion-gaming-laptop-17cd0919ng-7du51ear?search=7du


  Prodajam ga, ker ga ne potrrebujem. Imam PC OMEN...

  Cena 900eur :) 


  00
 • Iščem sostanovalca- Koper

  Mali oglasi / 20.09.2019, 10:14 od Angela

  Sem iz Makedonije, to je moj prvi letnik študija v Кoper, in potrebujem sostanovalca. Če vas zanima, mi pošljite e-pošto: angelatrajceva@hotmail.com

  00
 • Get an official IELTS / TOEFL certificate.

  Mali oglasi / 18.06.2019, 08:51 od ronyielts
  Get an official IELTS / TOEFL certificate.
  The world's most popular English language proficiency test for higher education and global migration, accepted by over 10,000 organizations worldwide, can be your key to achieving your academic and professional goals.

  We issue a legit IELTS test certificate with registration in the database system to those who, for one reason or another, are unable to take the test or obtain the required band scores demanded by institutions, employers or the embassy.

  Contact us through the details below to know more about our services;

  Telegram: Registraboard
  E-mail: cservices.uk@protonmail.ch
  bc.jpeg

  00
 • Razumljiva matematika - rešene naloge z razlago za vse srednje šole in gimnazijo

  Mali oglasi / 26.02.2019, 11:33 od razumljivamatematika

  NOVO V SLOVENIJI ZA VSE SREDNJE ŠOLE IN GIMNAZIJO - REŠENE NALOGE Z RAZLAGO

  V knjigi Razumljiva matematika so rešene naloge s postopkom in z razlago, s katero uporabnik knjige prejme nedvoumno razlago, kako in po katerem matematičnem pravilu se naloga reši.
  Naloge so sestavljene tako, da uporabnik hitro in enostavno doseže zahtevano znanje in s tem tudi višjo oceno pri tem predmetu (obenem pa se na ta način prihrani tudi veliko denarja, ki je potreben za obisk inštruktorjev iz tega predmeta, prav tako lahko knjigo v naslednjem šolskem letu proda bodočim uporabnikom,…).

  Vsaka knjiga je v velikosti formata A4, obsega cca 250 strani.

  Cena za eno knjigo znaša samo 15 €+poštnina po veljavnem ceniku Pošte Slovenije.
  Osebni prevzem knjig je možen v Mariboru in na Ptuju po predhodnem dogovoru na 031 535 171..

  Več informacij in kontakt: razumljiva.mat@gmail.com

  KNJIGA 1: Naravna cela števila in racionalna števila, množice, izjave, potence z naravnimi in celimi eksponenti
  Ta zbirka nalog vsebuje sledeče snovi: naravna števila, cela števila, urejenost celih števil, potence z naravnimi eksponenti, izrazi, deljivost naravnih in celih števil (relacija deljivosti, kriteriji za deljivost, osnovni izrek o deljenju, praštevila in sestavljena števila, največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik, Evklidov izrek), množice in računanje z njimi, izjave in izjavne povezave, racionalna števila, potence s celimi eksponenti.
  KNJIGA 2: Linearna enačba in neenačba, sklepni in procentni račun, intervali in absolutna vrednost
  Ta zbirka nalog vsebuje sledeče snovi: decimalni zapis, linearna enačba in enačba višje stopnje, sistem dveh linearnih enačb z dvema neznankama, sistem treh linearnih enačb s tremi neznankami, sklepni račun, procentni račun, kvadratni in kubični koren, interval, linearna neenačba, sistem neenačb, absolutna vrednost.
  KNJIGA 3: Koreni poljubnih stopenj, iracionalna enačba, potence z racionalnimi eksponenti, lastnosti funkcij, potenčna funkcija, kvadratna funkcija, kvadratna enačba in neenačba
  KNJIGA 4 : Kompleksna števila, eksponentna funkcija, eksponentna enačba in neenačba, logaritmi.
  KNJIGA 5: Polinomi, enačbe in neenačbe višje stopnje, racionalna funkcija, racionalna enačba in neenačba.
  razumljiva-matematika-a31.jpeg

  00
 • Nudim izdelavo predstavitev v wordu in powerpointu

  Mali oglasi / 12.02.2019, 13:41 od Špela Gutnik

  Ker sem sama šolo že končala, sem se odločila da bom pomagala tistim,  ki jim zmankuje časa, ali pa se jim preprosto ne da, in s tem še malo zaslužila.

  Torej, naredim vam lahko predstavitev v powerpointu in še posebej samo besedilo v wordu, odvisno kakšne so želje.

  Vi mi samo sporočite katero temo imate, in koliko dolga mora biti predstavitev, ostalo vam naredim jaz.

  Cena je odvisna od dolžine in zahtevnosti predstavitve.

  Kontaktirate me lahko na moj mail : spelcek1999@gmail.com


  Lp,


  Špela 

  00
 • Kupim ita za prvi razred

  Mali oglasi / 09.01.2018, 01:00 od Klara50

  Kupim zvezek učenca, učbenik in delovni zvezek za Ita za prvi razred OŠ.

  00
 • Postani mlad razvijalec spletnih strani - super ponudba za dijake

  Mali oglasi / 11.10.2017, 15:47 od pzagar

  INDIVIDUALNE INŠTRUKCIJE IZDELAVE SPLETNIH STRANI v WORDEPRESSU za dijake in dijakinje (predznanje NI obvezno)
  Postani pravi programer spletnih strani. V kompletu privh dveh ur (120 strani) lahko že postavimo osnovno spletno stran (odvisno od hitrosti učenja dijaka) in se boš seznanil/a z osnovami spletne aplikacije Wordpress, ki je vse bolj razširjena aplikacija za izdelavo spletnih strani.
  Če te interesira mi piši na valor.doo@gmail.com ali pokliči na 040452797.
  Učenje lahko poteka pri nas (S-market d.o.o., Rozmanova ulica 1, 1000 Ljubljana) ali na vašem domu.
  Komplet prvih dveh ur stane 35,00 EUR. Naprej po dogovoru.

  00
 • K: Knjigi avtorja Miki Benčik

  Mali oglasi / 09.10.2015, 17:08 od Helena

  Kupim knjigi avtorja Miki Benčik:

  1. NEMŠKA SLOVNICA za slovenske šole z vajami in rešitvami,
  2. Ein bisschen mehr als alle anderen....

  Cena in prevzem po dogovoru.

  00
 • P: Učbenike, delovne zvezke in dodatne vaje, pripomočke za gimnazijo

  Mali oglasi / 02.10.2015, 10:38 od Tami91

  Prodam veliko učbenikov, delovnih zvezkov, knjig za gimnazijo, vključno za maturo. Stvari so rabljene, vendar lepo ohranjene.

  Seznam:
  1.ANGLEŠČINA
  •Angleščina, bralno razum. ter poznavanje in raba jezika, Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 1995-2003
  •Mark Haddon: The Curious Incident of the Dog in the Night Time, 2004
  •Jerome David Salinger: The Catcher in the Rye
  •Monica Caltran, Saša Hiti, Brigita Peklaj: Čist simpl - Angleščina: Maturitetne teme, 2009
  •Virginia Evans: Successful Writing: Student's Book Upper intermediate

  2.KEMIJA
  •Kemija, Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 1995-2001
  •Andrej Smrdu: Svet kemije
  •učbenik za 1. letnik gimnazij:Kemija za gimnazije:N. Bukovec in J.Brenčič;DZS, 2001
  •Saša Aleksij Glažar, Mojca Graunar, Barbara Modec, Barbara Šket, Boris Šket: KEMIJA DANES - UČENJE Z NALOGAMI, zbirka nalog za 8. in 9. razred, 2004

  3.ZGODOVINA
  •Zgodovina, Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 1999-2004
  •Vida Šifrer: Zgodovina 2, 2001

  4.MATEMATIKA
  •Bojana Dvoržak: Matematika na maturi: Odgovori na vprašanja in zbirka nalog na osnovni ravni maturitetnega kataloga. Založba Gyrus.
  •Roman Brilej, Barbara Kušar, Boro Nikič, Tatjana Robič, Zlatko Rojs: OMEGA 3 (3.letnik; 2004)

  5.PSIHOLOGIJA
  •Alenka Kompare, Mihaela Stražišar, Tomaž Vec, Irena Dogša, Norbert Jaušovec, Janina Curk: Psihologija. Spoznanja in dileme, učbenik, 2002
  •Alenka Kompare, Tanja Rupnik Vec, Jasna Vesel, Tomaž Vec, Janina Turk: Psihologija, Spoznanja in dileme

  6.FIZIKA
  •Marjan Hribar, Seta Oblak, Miro Trampuš, Fedor Tomažič: Elektrika, svetloba in snov, Zbirka nalog, Fizika za 3. in 4. letnik srednjih šol
  •Marjan Hribar, Seta Seta Oblak, Miro Trampuš, Fedor Tomažič: Mehanika in toplota, zbirka nalog, Fizika za 1. in 2. letnik srednjih šol

  7.GEOGRAFIJA
  •Jurij Senegačnik, Borut Drobnjak: Obča geografija, delovni zvezek
  •Jurij Senegačnik, Mirko Pak, Igor Lipovšek: Evropa, Geografija za 2. in 3. letnik gimnazij, delovni zvezek
  •Jurij Senegačnik: Svet, delovni zvezek

  8.INFORMATIKA
  •Matija Lokar, Rado Wechtersbach: Informatika. Učbenik za 1. , 2. in 3. letnik srednjih šol
  •Matija Lokar, Rado Wechtersbach: Informatika. Učbenik za 1. in 2. letnik srednjih šol

  - Tavčar, Ivan. (2005): Visoška kronika. Mladinska založba, Ljubljana (ob strani so opombe, za maturo)
  - Fjodor M. Dostojevski – Zločin in kazen
  - Ana Nuša Kern, Dušan Nećak, Božo Repe: Naše stoletje 8, 2000
  - Rudolf Kladnik: Svet elektronov in atomov
  - Maja Žvanut, Peter Vodopivec: Vzpon meščanstva, zgodovina za 7. razred osnovne šole, Izdala založba Modrijan, 2000
  - Gustave Flaubert: Gospa Bovary
  - Jure Šink: KRESNICE; Ivan Tavčar: Visoška kronika
  - Etienne Benson, Wendy Cheng: KRESNICE; Fjodor Mihajlovič Dostojevski: Zločin in kazen
  - Esej na maturi 20120; Lojze Kovačič: Prišleki in Andrei Makine: Francoski testament

  Za več informacij pišite na papajica@hotmail.com.
  Lep pozdrav

  00
 • P: Učbeniki in delovni zvezki za gimnazijo

  Mali oglasi / 03.09.2015, 15:20 od pprebe

  Prodam sledeče učbenike in delovne zvezke:

  Slovenščina - jezik na maturi (prva tri poglavja rešena s svinčnikom) 10 €
  Slovenščina na ustni maturi (neuporabljen) 10€
  Linea nova (manjše opombe s svinčnikom in/ali kulico) 8€
  Spatium novum (manjše opombe s svinčnikom in/ali kulico) 9€
  Tempus novum (manjše opombe s svinčnikom in/ali kulico) 9€
  Planum novum (manjše opombe s svinčnikom in/ali kulico) 9€
  Matematika v gimnaziji (manjše opombe s svinčnikom in označbe s signirjem) 9€
  Matematika v srednji šoli  (neuporabljen) 10€
  Svet (nekatere besede podčrtane s svinčnikom) 8€
  New English File Upper-Intermediate UČB (popolnoma nov) 15€

  New English File Intermediate DZ (nepopisan in neuporabljen, vendar je na prvi strani etiketa z imenom) 12€
  Na pragu besedila 3 DZ (eno poglavje rešeno s svinčnikom) 8€
  En accion 2 DZ (nekaj malega rešeno s svinčnikom) 9€
  Kemiijo razumem, kemijo znam 2 DZ (popolnoma nov, še zapakiran) 10€


  Sem iz Maribora - možen je osebni prevzem ali vam pošljem po pošti, ceni se prišteje 1€ za poštnino. Kontaktirate me lahko na mail pia.prebevsek@gmail.com. Pošljem lahko tudi slike učbenikov.

  00
 • P: učbenike in delovne zvezke za gimnazijo

  Mali oglasi / 01.09.2015, 14:30 od MasaS

  Prodam delovne zvezke in učbenike za gimnazijo ter pripomočke za pripravo na splošno maturo. Vso gradivo je zelo ohranjeno!

  - Svet književnosti 3 (berilo) 4€
  - Anenin 777 nalog (DZ) 4€
  - Kemijo razumem kemijo znam 3 (1. + 2. DZ) 8€
  - Optimal A1 (nemščina, DZ+UČB) 11€
  - Zgodovina 2 (UČB) 5€
  - Navodila za laboratorijsko delo (biologija) 2€
  - Laboratorijsko delo (biologija) 2€
  - Kemijske reakcije (laboratorijske vaje za kemijo) 5€
  - Uvod v sociologijo (UČB) 8€
  - Umetnostna zgoodovina (UČB) 4€
  - An ideal husband (knjiga za angleščino na maturi) 3€
  - The diamond as big as the ritz (knjiga za angleščino na maturi) 3€
  - Spoznanja in dileme (psihologija, UČB) 8€
  - Spoznanja in dileme (psihologija, DZ) 5€
  - Uvod v psihologijo (UČB) 6€
  - Obča geografija (UČB) 8€
  - Svet (geografija, DZ+UČB) 8€
  - Evropa (geografija, DZ) 4€
  - Slovenija 1 (geografija, UČB) 7€
  - Umetnost besede 1 (berilo za slovenščino + CD) 10€
  - Umetnost besede 2 (berilo za slovenščino + CD) 10€
  - Umetnost besede 4 (berilo za slovenščino + CD) 10€
  - Studio D A2 (nemščina, UČB z DZ) 13€
  - Matura matematika (za pripravo na splošno maturo; TAKOLAHKO) 6€
  - Zbirka odgovorov na ustna vprašanja iz maturitetnega kataloga za matematiko 6€
  - Slovenščina-jezik na maturi 8€
  - Slovenščina na ustni maturi (književnost) 10€
  - Na pragu besedila 3 (slovenščina, DZ+UČB) 16€
  - Na pragu besedila 4 (slovenščina, DZ+UČB; nikoli uporabljeno!) 17€
  - Success (angleščina, DZ+UČB, za 1. in 2. letnik) 15€

  Kontakt na: masa.smej@gmail.com

  00
 • © Dijaški.net 2000-2020
 • Vse pravice pridržane