1. Domov
 2. Forum
 3. Mali oglasi

Mali oglasi

 • K: Zapiski - ekonomska gimnazija ali splošna gimnazija

  Mali oglasi / 15.07.2013, 13:42 od sara320

  Mogoče če jih ima kdo za dati ali posoditi. Predvsem naravoslovni predmet,ekonomija in angleščina. Kontakt: amywinehouse.adele1988@gmail.com

  00
 • P: Ugodno: Učbeniki in delovni zvezki za gimnazije + super popust!

  Mali oglasi / 08.07.2013, 11:38 od Annja

  Prodam naslednje učbenike in delovne zvezke za gimnazije:

  1. LETNIK:
  SLOVENŠČINA
  Darinka Ambrož, Vinko Cuderman, Magda Degan Kapus...: BRANJA 1, berilo in učbenik za 1. letnik gimnazij ter štiriletnih strokovnih šol. 13€
  Mertina Križaj Ortar, Marija Končina...: NA PRAGU BESEDILA 1, delovni zvezek. 9€

  ANGLEŠČINA
  Oxford Wordpower Dictionary + Cd-Rom na stopnji B1-B2, slovar. 20€
  Bernarda Potočnik:ANGLEŠKO-SLOVENSKI, SLOVENSKO-ANGLEŠKI ŽEPNI SLOVAR. 9€

  MATEMATIKA
  Roman Brilej: REŠENE NALOGE IZ MATEMATIKE 1. 7€
  Ivan Pavliha, Marijan Prosen: GEOMETRIJA V RAVNINI, zbirka nalog za srednje šole. 9€

  BIOLOGIJA
  Smilja Pevec: BIOLOGIJA - LABORATORIJSKO DELO + NAVODILA ZA LABORATORIJSKO DELO. 5,50€

  ŠPANŠČINA
  Ernesto Martin Peris: GENTE 1, učbenik. 7€

  GEOGRAFIJA
  Jurij Senegačnik: OBČA GEOGRAFIJA, delovni zvezek za 1. letnik gimnazij. 4€
  ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE, 2005. 15€

  2. LETNIK:
  SLOVENŠČINA
  Vinko Cuderman, Silvo Fatur, Samo Koler...: BRANJA 2, berilo in učbenik za 2. letnik gimnazij ter štiriletnih strokovnih šol. 13€

  GEOGRAFIJA
  Jurij Senegačnik: SVET, delovni zvezek za 2. letnik gimnazij. 4€
  Jurij Senegačnik: EVROPA, delovni zvezek za 2. in 3. letnik gimnazij. 4€

  3. LETNIK
  SLOVENŠČINA
  Darinka Ambrož, Magda Degan Kapus, Jakob Kenda...: BRANJA 3, berilo in učbenik za 3. letnik gimnazij ter štiriletnih strokovnih šol. 13€

  KEMIJA
  Andrej Smrdu: KEMIJO RAZUMEM, KEMIJO ZNAM 3, naloge iz kemije za 3. letnik gimnazije in drugih srednjih šol, 2. zvezek. 9,50€

  4. LETNIK
  SLOVENŠČINA
  Darinka Ambrož, Jakob Kenda, Jana Kvas...: BRANJA 4, berilo in učbenik za 4. letnik gimnazij ter štiriletnih strokovnih šol. 13€
  Martina Križaj Ortar, Marija Končina...: NA PRAGU BESEDILA 4, delovni zvezek. 10€

  MATURA
  SLOVENŠČINA
  Irena Krapš Vodopivec: SLOVENŠČINA PRAVOPIS, besedila, naloge in razlage za gimnazijce in srednje šole. 6€

  MATEMATIKA
  ZBIRKA MATURITETNIH NALOG Z REŠITVAMI 1995-2006. 10€

  KEMIJA
  Andrej Smrdu: FLUOR NI FLOUR, 777 nalog iz splošne in anorganske kemije za gimnazije in druge srednje šole. 9€

  OSTALO
  Srednješolski plonk matematika, srednješolski plonk književnost , srednješolski plonk jezik . Cena posameznega plonka je 1,50€
  Pons slovnica bliskovito angleščina, Pons glagoli bliskovito angleščina. Cena za kos je 2€

  20% popust ob nakupu beril za vsa štiri leta!
  13% popust ob nakupu obeh angleških slovarjev

  Za vse ostale informacije in zanimanje pišite na mail: amy.rakovec@gmail.com

  00
 • P: Študijska literatura za FDV - največ za Komunikologijo in Novinarstvo

  Mali oglasi / 07.07.2013, 23:47 od Ninaaa

  Prodam študijsko literaturo (skripte, knjige, ...) + zraven podarim zapiske! Največ iz Komunikologije in Novinarstva
  Vse knjige so zelo lepo ohranjene, skripte so spete s spiralo in prav tako večino zapiskov. Zapiske sem po večini delala sama in jih primerjala z ostalimi ter dopisala kakšne stvari :)

  Javno mnenje:

  • Komunikoloska hrestomatija 3 - Teorije javnega mnenja (18.50) = 8€ + zapiski iz vaj in povzetki (free) --> podcrtane pomembne stvari, ki smo jih omenjali na vajah
  • Javno mnenje: Teoretski razvoj in spori v 20. stoletju, S. Splichal (18.50) = 8€ + zapiski iz predavanj in povzetki (free) - podcrtane pomembne stvari iz predavanj in stvari, ki se ponavljajo na izpitih/kolokvijih
  • Sprintana dodatna gradiva


  Uvod v vizualno kulturo (7€) :

  • Skripta s članki
  • Sprintani barvni slajdi s spletnega referata
  • Zapiski s predavanj (dodatek slajdom)
  • Obnova člankov za prvi, drugi in tretji kolokvij + dodatno sprintano gradivo


  Zgodovina dokumentarne fotografije (povzetki člankov za prvi in drugi kolokvij + sprintani barvni slajdi) + Psihologija komuniciranja (zapiski s predavanj + povzetki iz obeh knjig) + Politike podob (kratki zapiski + barvni slajdi) = 3€


  Temelji filozofije (8€)

  • Skripta za vaje
  • Razlaga člankov iz skripte - zapiski iz vaj
  • Sprintani vsi slajdi - predavanje: barvni slajdi + razlaga
  • Izpitna vprašanja
  • Povzetki dodatne literature


  Statistika (8€):

  • Skripta: sprintano barvno gadivo + razlaga
  • Vaje iz statistike - rdeča mala knjigica
  • Seminarska naloga (ocena 9)


  Zgodovina medijev (7€) :

  • Knjiga: Socialna zgodovina medijev - Od Gutenberga do interneta + zapiski s predavanj + članek dodatno gradivo


  Mediji in občinstva (8€) :

  • Skripta s članki
  • Predavanja, povzetki in odgovori na vprašanja za prvi in drugi kolokvij (2 skripti)
  • Izpitna vprašanja


  Medijska kritika (8€)

  • Obvezno gradivo - članki
  • Zapiski s predavanj + vaj + vprašanja z izpitov + domače naloge - vse skupaj za prvi in drugi kolokvij (2 skripti)


  Športna vzgoja (5€) :

  • 3 skripte
  • Sprintani barvni slajdi
  • Izpitna vprašanja


  Uvod v sociologijo (ena skripta 4€) :

  • 2 skripti (ena starejša, druga novejša izvedba, člankov ne spreminja)

  Komunikacijski sistemi (7€) :

  • Skripta Media performance
  • Zapiski s predavanj skupaj s slajdi in dodatnimi gradivi


  Teorije medijev in komuniciranja (8€) :

  • Skripta s članki (obsežna)
  • Zapiski z vaj, povzetki člankov in izpitna vprašanja ter odgovori na njih


  Retorika (3€) :

  • Zapiski + izpitna vprašanja z odgovori


  Angleščina 1 za MKŠ (5€) :

  • Skripta za predavanja
  • Zapiski s predavanj, povzetki skripte in izpitna vprašanja z odgovori


  Angleščina 2 za MKŠ (5€) :

  • Skripta za predavanja
  • Zapiski s predavanj, povzetki skripte in izpitna vprašanja z odgovori


  Jezikovna kultura (12€) :

  • Knjiga: Jezikovnokulturni pristop h knjižni slovenščini - Monika Kalin Golob (19€)
  • Obsežni zapiski s predavanj
  • Obsežni zapiski z vaj + dodatne vaje
  • Delovni zvezek z rešenimi vajami
  • Izpitna vprašanja z odgovori


  Skladnja (7€):

  • Čisto nov nerabljen delovni zvezek kupljen po pomoti: Gradivo za vaje iz Skladnje SKJ (11,68€)


  Socialna in politična psihologija (7€) :

  • Zapiski s predavanj
  • Izpitna vprašanja z odgovori
  • Knjiga: Spoznavni temelji psihologije - Vlado Miheljak


  Španščina 1 + 2 (4€) :

  • Dve skripti, ki jih vsako leto izmenjuje


  Socialna in poltična antropologija (3€) :

  • V eni skripti je skupaj: zapiski s predavanj, povzetki obveznih gradiv, izpitna vprašanja z odgovori


  Osnove komunikološkega raziskovanja (3€) :

  • Skripta
  • Slajdi
  • Zapiski s predavanj


  Praktikum pisanja in branja (4€) :

  • Sprintana gradiva
  • Zapiski s predavanj
  • Knjiga Communication in the Global World: International Graduate Student Conference


  Temelji komunikologije (3€) :

  • Članki za vaje
  • Zapiski, predavanja, vaje


  Popularna glasba in mediji (2€) :

  • Zapiski in povzetki (vse potrebno za izpit, razen literature, ki je po profesorjevih besedah našteta zaradi univerzitetnih zahtev in v učnem procesu ni zahtevana in se ne obravnava)
  • Vprašanja in odgovori za izpit


  Sociologija izobraževanja (2€) :

  • Zapiski s predavanj (vse kar je potrebno za ta predmet)


  Komuniciranje in nove tehnologije (16€) :

  • Skripta s članki (člankov ne spreminja, le občasno zahteva manj člankov za izpit)
  • Sprintani slajdi
  • Zapiski s predavanj
  • Povzetki člankov za izpit
  • Izpitna vprašanja z odgovori
  Gradiva so zelo obsežna (3 skripte od tega 2 zelo obsežni + kup papirja)


  Podarjam:

  • Temelji ekonomije (zapiski ter vaje iz knjige)
  • Upravljanje in vodenje ob nesrečah (zapiski s predavanj)

  01
 • P: Učbeniki in maturitetno gradivo za gimnazije

  Mali oglasi / 06.07.2013, 12:16 od Miki0206

  Delovni zvezki:
  F. Castro: Uso de la gramatica espanola elemental (vadnica za špansko slovnico)5€
  J. Senegačnik: EVROPA 8€
  V. Evans: ENTERPRISE 4 8€
  E. M. Peris: Gente 1 (delovni zvezek + avdio CD) 10€

  Učbeniki:
  J. Senegačnik: OBČA GEOGRAFIJA 12€
  J. Senegačnik: SLOVENIJA 1 10€
  J. Senegačnik: SLOVENIJA 2 10€
  V.Evans: ENTERPRISE 4 intermediate coursebook 8€
  E.M. Peris: GENTE 1 9€
  N. Golob: UMETNOSTNA ZGODOVINA 8€
  D. Kavka: LINEA 8€
  A. Smrdu: KEMIJA snov in spremembe 1 9€
  R. Kladnik: GIBANJE, SILA, SNOV 6€
  A. Hozjan: Zgodovina 2 10€
  V. Brodnik in drugi: ZGODOVINA 1 10€

  Maturitetno gradivo in zbirke nalog:

  I. Ceklin Bačar: RAZLAGE IN PONAZORITVE JEZIKOVNIH RAVNI Z NEUMETNOSTNIMI BESEDILI (učbenik za ponovitev slovnice od 1.-4. letnika) 5€
  A. Širca: Literarni vodnik za esej na maturi, Revizor, Stebri družbe, Za narodov blagor, Limonada slovenica 5€
  H. Šolinc: SKOZI FIZIKO Z REŠENIMI NALOGAMI (KINEMATIKA, STATIKA), zbirka rešenih nalog za srednje šole 10€
  I. Štalec: MATEMATIKA 1, zbirka nalog za 1. letnik tehniških šol in gimnazij 4€

  Učbeniki so lepo ohranjeni. Zainteresirani se lahko javite na miki0206.pm@gmail.com. Prevzem je v Ljubljani. Pošljem tudi po pošti, poštnino prištejem k ceni.

  00
 • P: učbenike za splošno in ekonomsko gimnazijo za vse letnike

  Mali oglasi / 06.07.2013, 15:04 od srecnica

  Prodam učbenike in DZ za splošno in ekonomsko gimnazijo. Učbenike vam lahko pošljem po pošti, ali pa osebni prevzem v Velenju z okolico. Moj mail je: prusek.ajda@gmail.com
  GEOGRAFIJA
  •   J. Senegačnik: EVROPA (učbenik (zelo ohranjen) + DZ (1/3 rešen) za 2. in 3. letnik gimnazij) – 20€ (cena obeh skupaj)
  •   Zbirka maturitetnih nalog 1999-2005: GEOGRAFIJA (DZ (malo rešen) + priložene priloge in rešitve) – 12€ (komplet)
  •   D. Matičič: GEOGRAFIJA NA MATURI 2012 (zajeta vsa snov srednje šole – gimnazije) – 10€
  SLOVENŠČINA
  •   D. Ambrož: BRANJA 1 (2003) – 12€
  •   D. Ambrož: Branja 3 (2004) – 13€
  MATEMATIKA
  •   P. Hafner: MATEMATIKA NA MATURI – Vsak korak šteje (2010); nerabljeno – 13€
  •   M. Rugelj: SPATIUM (prostor); učbenik za 3. letnik gimnazij (2004) – 8€
  •   R. Brilej: MATEMATIKA NA MATURI – Vzorci preizkusov z izdelanimi rešitvami (2005) – 10€
  PSIHOLOGIJA
  •   A. Kompare: UVOD V PSIHOLOGIJO (2007) – za 2. letnik gimnazije – 7€
  PODJETNIŠTVO
  •   M. Glas: PODJETNIŠTVO 2 – Pripravljam poslovni načrt (2005) – 10€
  •   M. Glas: PODJETNIŠTVO 3 – Poslovna znanja za uspešno poslovanje (2006) – 8€
  ZGODOVINA
  •   B. Repe: SODOBNA ZGODOVINA – za 4. letnik gimnazije (2008) – 10€
  •   J. Cvirn: ZGODOVINA 3 – za 3. Letnik gimnazije (2008) – 8€
  NEMŠČINA
  •   THEMEN AKTUELL 2 (učbenik (zelo ohranjen) + DZ (1/3 rešen) za 3. In 4. Letnik gimnazije) – 27€ (cena kompleta)
  EKONOMIJA
  •   M. Glas: EKONOMIJA – Temelji ekonomije in sodobno tržno gospodarstvo (skripta) 5€
  •   N. Hrovatin: EKONOMIJA 4 – Razvojne poti slovenskega gospodarstva (2010) - 9€
  SOCIOLOGIJA
  •   Skripta za učenje za maturo: zajeta vsa snov, ki je bila na maturi leta 2012 (napisano zelo podrobno in vsebuje 280 strani) – priloženi še primeri testov za vsako snov – 30€ (zapiski so res zelo dobro napisani, zato je cena višja)
  ANGLEŠČINA
  •   L. Štepic: ALI JE ANGLEŠČINA V 3. LETNIKU SREDNJE ŠOLE RES TAKO TEŽKA? – Zbirka vaj za angleški jezik, razlaga pravil v slovenskem jeziku in vaje z rešitvami (2003) – 8€

  00
 • P: Učbeniki in delovni zvezki za srednje šole/gimnazije

  Mali oglasi / 05.07.2013, 17:54 od masa1126

  Po končani srednji šoli ugodno prodam rabljene učbenike in delovne zvezke od 1. do 4. letnika, za predmete matematika, slovenščina, angleščina, španščina, biologija, zgodovina, fizika, sociologija. Delovni zvezki so delno rešeni, vse rešitve pa so zapisane s svinčnikom, zato jih je možno izbrisati. Na voljo imam tudi nekaj zbirk maturitetnih vaj za slovenščino in angleščino.

  SEZNAM KNJIG IN UČBENIKOV ZA GIMNAZIJE/SREDNJE ŠOLE:

  MATEMATIKA:
  •   Učbeniki:
  1.   I. Štalec, M. Štalec, M. Strnad
  matematika 1, 2(2x), 3, 4
  •   Zbirke nalog:
  2.   A. Blaznik, M. Strnad, O. Arnuš, S. Polanc: Polinomi, racionalne funkcije, stožnice
  3.   I. Pavliha, M. Prosen: Geometrija v ravnini
  4.   A. Robnik, M. Prosen, J. Dolenšek, M. Vagaja: Merjenje v geometriji, kotne funkcije, trigonometrija
  5.   M. Prosen, M. Strnad: Kotne funkcije, vektorji
  6.   A. Robnik, A. Tiegel, D. Grešak, M. Strnad: Elementarne funkcije, kompleksna števila
  7.   R. Brilej, B. Kušar, T. Robič, Z. Rojs: OMEGA 3; Ploščine, površine in prostirnine, kotne funkcije
  8.   R. Brilej, B. Nikič: OMEGA 3; polinomi in racionalne funkcije, stožnice

  SLOVENŠČINA
  •   Učbeniki in delovni zvezki:
  1.   M. K. Ortar, M. B. Turk, M. Končina: Na pragu besedila 1
  2.   M. K. Ortar, M. B. Turk, M. Končina: Na pragu besedila 2
  3.   M. K. Ortar, M. B. Turk, M. Končina: Na pragu besedila 3
  •   Berilo
  1.   V. Cuderman, S. Fatur: Branja 1, 2, 3, 4
  •   Stezice
  1.   V. Korošec: stezice do besedne umetnosti 1(2x), 2(2X), 3


  ANGLEŠČINA
  •   Učbeniki in delovni zvezki
  1.   L. & J. Soars; New Headway; the THIRD edition; Upper-Intermediate
  2.   L. & J. Soars; New Headway; the THIRD edition; Intermediate
  3.   L. & J. Soars; New Headway; The NEW edition;Intermediate
  ŠPANŠČINA
  •   Učnebik in delovni zvezek
  1.   E. M. Peris, N. S. Baulenas: Gente 1
  BIOLOGIJA
  •   učbeniki
  1.   P. Stušek, A. Podobnik, N. Goala: Biologija 1- celica
  2.   A. Podobnik, D. Devetak: Biologija 4 in 5 – raznolikost živih bitij 1 in 2
  3.   P. Stušek: Biologija človeka

  ZGODOVINA
  •   Učbenik in delovni zvezek
  1.   V. Brodnik, R. A. Jernejčič, Z. Radonjič, T. U-Dornik: Zgodovina 1
  •   Atlas: Mali zgodovinski atlas; založba Modrijan

  SOCIOLOGIJA
  •   A. B. Lakota, M. Počkar, B. N. Fajfar, T. Popit, A. Pluško: Uvod v sociologijo

  FIZIKA
  •   M. Hribar, S. Kocjančič, A. Likar: Mehanika in toplota

  00
 • P: Učbeniki za vsa štiri leta gimnazije

  Mali oglasi / 28.06.2013, 11:52 od Micoo23

  Ugodno prodam učbenike in delovne zveze za vsa štiri leta gimnazije. Cena po dogovoru!!
  kontakt: tomazic.mitja65@gmail.com

  00
 • P: Ugodno prodam učbenike in delovne zvezke!

  Mali oglasi / 27.06.2013, 17:51 od Evosina

  Za nakup pokliči na telefonsko številko 031725794, Julija.


  Novi učbeniki: (10 EUR)
  UVOD V PSIHOLOGIJO (Učbenik za psihologijo za gimnazije in srednje tehniške oz. strokovne šole; Kompare, Stražišar …)
  BESEDE, učbenik za slovenski jezik (Gomboc)
  ZGODOVINA 3, učbenik za 3. letnik gimnazije (Cvirn, Studen)
   
  Delovni zvezki: (8 EUR)
  THEMEN AKTUELL 1, delovni zvezek za nemščino
  THEMEN AKTUELL 2, delovni zvezek za nemščino
  ENTERPRISE 4 workbook, delovni zvezek za angleščino (Evans, Dooley)
  BIOLOGIJA, Laboratorijsko delo (Smilja Pevec), delovni zvezek za laboratorijske vaje pri biologiji
  in: BIOLOGIJA, Navodila za laboratorijsko delo
   
  Zbirke nalog: (5 EUR)
  ANGLEŠČINA, zbirka maturitetnih nalog 1995-2003
  REALNA ŠTEVILA, LINEARNA FUNKCIJA, Zbirka nalog za srednje šole, matematika
  OMEGA 2, Elementarne funkcije; Kompleksna števila, zbirka nalog za matematiko
  NALOGE IZ SPLOŠNE IN ANORGANSKE KEMIJE ZA SREDNJO ŠOLO, DZS (Bukovec, Glažar)
  FLUOR NI FLOUR, 777 nalog iz splošne in anorganske kemije za gimnazije in srednje šole
   
  Učbeniki: (8 EUR)
  ZGODOVINA 2, učbenik za 2. letnik gimnazije (Hozjan, Potočnik)
  MALA SLOVNICA SLOVENSKEGA JEZIKA, učbenik za slovenščino (Gomboc)
  BRANJA 2, slovenščina (Berilo in učbenik za 2. letnik gimnazij in štiriletnih strokovnih šol)
  BRANJA 3, slovenščina
  PLANUM, učbenik za matematiko, 2. letnik (Rugelj, Šparovec, Kavka, Pavlič)
  SPATIUM, učbenik za matematiko, 3. letnik (Rugelj, Šparovec, Kavka, Pavlič)
  MEHANIKA in TOPLOTA, fizika (za 1. in 2. letnik srednjih šol)
  ELEKTRIKA. SVETLOBA. SNOV, učbenik za fiziko za 3. in 4. letnik srednjih šol
  BIOLOGIJA, Učbenik za splošne gimnazije, CELICA
  BIOLOGIJA, Učbenik za splošne gimnazije, RAZNOLIKOST ŽIVIH BITIJ
  KEMIJA. SNOV IN SPREMEMBE 3, učbenik za kemijo v 3. letniku gimnazije (Smrdu)

  00
 • P: Učbeniki in delovni zvezki za srednjo šolo/gimnazijo

  Mali oglasi / 27.06.2013, 17:59 od EvaJulija

  Za nakup pokliči Julijo na 031725794 ali piši na elektronski naslov ejprimozic@gmail.com, hvala

  Novi učbeniki: (10 eur)
  UVOD V PSIHOLOGIJO (Učbenik za psihologijo za gimnazije in srednje tehniške oz. strokovne šole; Kompare, Stražišar …)
  BESEDE, učbenik za slovenski jezik (Gomboc)
  ZGODOVINA 3, učbenik za 3. letnik gimnazije (Cvirn, Studen)
  Delovni zvezki: (8 eur)
  THEMEN AKTUELL 1, delovni zvezek za nemščino
  THEMEN AKTUELL 2, delovni zvezek za nemščino
  ENTERPRISE 4 workbook, delovni zvezek za angleščino (Evans, Dooley)
  BIOLOGIJA, Laboratorijsko delo (Smilja Pevec), delovni zvezek za laboratorijske vaje pri biologiji
  in: BIOLOGIJA, Navodila za laboratorijsko delo
  Zbirke nalog: (5 eur)
  ANGLEŠČINA, zbirka maturitetnih nalog 1995-2003
  REALNA ŠTEVILA, LINEARNA FUNKCIJA, Zbirka nalog za srednje šole, matematika
  OMEGA 2, Elementarne funkcije; Kompleksna števila, zbirka nalog za matematiko
  NALOGE IZ SPLOŠNE IN ANORGANSKE KEMIJE ZA SREDNJO ŠOLO, DZS (Bukovec, Glažar)
  FLUOR NI FLOUR, 777 nalog iz splošne in anorganske kemije za gimnazije in srednje šole
  Učbeniki: (8 eur)
  ZGODOVINA 2, učbenik za 2. letnik gimnazije (Hozjan, Potočnik)
  MALA SLOVNICA SLOVENSKEGA JEZIKA, učbenik za slovenščino (Gomboc)
  BRANJA 2, slovenščina (Berilo in učbenik za 2. letnik gimnazij in štiriletnih strokovnih šol)
  BRANJA 3, slovenščina
  PLANUM, učbenik za matematiko, 2. letnik (Rugelj, Šparovec, Kavka, Pavlič)
  SPATIUM, učbenik za matematiko, 3. letnik (Rugelj, Šparovec, Kavka, Pavlič)
  MEHANIKA in TOPLOTA, fizika (za 1. in 2. letnik srednjih šol)
  ELEKTRIKA. SVETLOBA. SNOV, učbenik za fiziko za 3. in 4. letnik srednjih šol
  BIOLOGIJA, Učbenik za splošne gimnazije, CELICA
  BIOLOGIJA, Učbenik za splošne gimnazije, RAZNOLIKOST ŽIVIH BITIJ
  KEMIJA. SNOV IN SPREMEMBE 3, učbenik za kemijo v 3. letniku gimnazije (Smrdu)
   

  00
 • P: učbeniki in delovni zvezki za gimnazije in srednje šole > UGODNO

  Mali oglasi / 27.06.2013, 12:44 od frkica11

  Prodam učbenike in delovne zvezke za srednje šole in gimnazije, tudi za maturo. Lepo ohranjeno.

  geografija
  > Svet - geografija za 2. letnik gimnazije; J. Senegačnik; Modrijan, 2006 > 9 eur

  zgodovina
  > Zgodovina 1 - učbenik za 1. letnik gimnazije; V. Brodnik, R. Jernejčič, S. Zgaga; DZS, 2011 > 10 eur
  > Zgodovina 2 - učbenik za 2. letnik gimnazije; D. Mlacović, N. Urankar; DZS, 2011 > 10 eur
  > Zgodovina 3 - učbenik za 3. letnik gimnazije; J. Cvirn, A. Studen; DZS, 2010 > 10 eur
  > Zgodovina 4 - učbenik za 4. letnik gimnazije; A. Gabrič, M. Režek; DZS, 2011 > 10 eur
  > Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami (1999-2004); Državni izpitni center, 2005 > 5 eur
  > Zgodovina 1 - učbenik za 1. letnik gimnazije; Z. Radonjič, T. Urankar; DZS, 1999 > 5 eur
  > Zgodovina 2 - učbenik za 2. letnik gimnazije; A. Hozjan, D. Potočnik; DZS, 2004 > 5 eur
  > Zgodovina 3 - učbenik za 3. letnik gimnazije; S. Granda, F. Rozman; DZS, 2002 > 5 eur
  > Zgodovina 4 - učbenik za 4. letnik gimnazije; E. Dolenc, A. Gabrič; DZS, 2002 > 5 eur
  > Zgodovina 1 - delovni zvezek za zgodovino; Z. Pastar, J. Sobotkiewicz; DZS,2001 > 5 eur

  slovenščina
  > Branja 1, 2, 3, 4 - berilo in učbenik za gimnazije in štiriletne strokovne šole; lepo ohranjeno > 10 eur/kos
  > Na pragu besedila 3 - delovni zvezek; M.K. Ortar, M. Bešter Turk, M. Končina; 2. izdaja; Rokus Rlett, 2010 > 5 eur
  > Na pragu besedila 2 - delovni zvezek; M.K. Ortar, M. Bešter Turk, M. Končina; 2. izdaja; Rokus Rlett, 2009; posodobljena izdaja > 5 eur
  > Književnost na maturi 2006 - maturitetno gradivo kot pripomoček zahtevanih znanj po katalogu; A. Jesenovec, J. Lenardič; ICO, 2005 > 7 eur
  > Stezice do besedne umetnosti 1,2,3,4 - samostojni delovni zvezek za pouk književnosti; V. Korošec; Rokus > 5eur/kos
  > Na pragu besedila 1,2,3,4 - učbenik; Modrijan (neposodobljene izdaje) > 5 eur/kos

  kemija
  > Kemija: snov in spremembe 1 - učbenik za kemijo v 1. letniku gimnazije; A. Smradu; Založništvo Jutro, 2006 > 8 eur
  > Kemija: snov in spremembe 2 - učbenik za kemijo v 1. letniku gimnazije; A. Smradu; Založništvo Jutro, 2010 > 8 eur
  > Anenin - 777 nolog iz ogranske kemije za gimnazije in srednje šole; Založništvo Jutro, 2006 > 5 eur
  > Naloge iz organske kemije za srednjo šolo; M. Vrtačnik, B. Šket; DZS, 2000 > 5 eur
  > Organska kemija, učbenik; M. Vrtačnik, N. Zupačič Brouner; DZS,2002 > 8 eur
  > Naloge iz splošne in anorganske kemije za srednjo šolo; N. Bukovec, S. Aleksij Glažar; DZS, 2001 > 5 eur
  > 2O ali O2 kemijsko računanje za srednje šole; N. Bukovec, I. Leban; DZS, 2002 > 3 eur

  fizika
  > Fizika 1 - zbirka maturitetnih nalog z reštvami, 1995-2004; Državni izpitni center, 2004 > 5 eur
  > Gibanje, sila, snov 1 - fizika za srednješolce; R. Kladnik; DZS, 1998; 7 eur
  > Svet elektronov in atomov 3 - fizika za srednješolce; R. Kladnik; DZS, 2001; 7 eur

  matematika
  > Linea - matematika za 1. letnik gimnazije; D. Kavka, G. Pavlič, M. Rugelj, J. Šparovec; Modrijan, 2002 > 8 eur
  > Planum - matematika za 2. letnik gimnazije; G. Pavlič, M. Rugelj, J. Šparovec, D. Kavka; Modrijan, 2002 > 8 eur
  > Tempus - matematika za 4. letnik gimnazije; J. Šparovec, D. Kavka, G. Pavlič, M. Rugelj; Modrijan, 2004 > 8 eur
  > Omega 2 - zbirka nalog za matematiko v 2. letniku gimnazijskega izobraževanja; R. Brilej, D. Ivanec, D. Ostruh, D. Purg; Ataja, 2009 > 10 eur
  > Omega 3 - zbirka nalog za matematiko v 3. letniku gimnazijskega izobraževanja; R. Brilej, Boro Nikič; fotokopirano > 5 eur
  > Zbirka nalog za srednje šole Matematika; vektorji. merjenje v geometriji. realna števila. linearna funkcija. geometrija v ravnini. elemetarne funkcije. realna števila; 4 knjige > 10 eur/komplet
  > Matematika - zbirka odgovorov na ustna vprašanja iz maturitetnega kataloga za matematiko; M. Bon Klanjšček, P. Kante, D. Paravan  > 5 eur

  nemščina
  > Themen neu 1 Arbeitsbuch. Lehrwerk fur Deutsch als Fremdsprache; Hueber, 1999 > 5 eur

  angleščina
  > New Headway Intermediate Student's Book (the third editon); Liz and John Soars; Oxford > 15 eur
  > New Headway Intermediate workbook with key (3rd editon);  Liz and John Soars; Oxford > 10 eur
  > Vaje iz angleščine; P. Komac; Cankarjeva založba, 2003 > 5 eur
  > Essential Grammar in Use: a self-study reference and practice book for elementary students of English. second editon. R. Murphy; Cambridge,1998 > 10 eur

  sociologija
  > Uvod v socilogijo; M. Počkar, S. Andolšek, T. Popit, A. Barle Lakota; DZS,2009 (fotokopija) > 5 eur

  psihologija
  > Psihologija spoznanja in dileme; A. Kompare, M. Stražišar, T. Vec; I. Dogša; DZS, 2004 > 10 eur
  > Uvod v psihologijo - učbenik za psihologijo v 2. letniku gimnazijskega in srednje tehniškega oz. strokovnega izobraževanja; A. Kompare; DZS, 2008 > 10 eur

  biologija
  > Biologija, laboratorijsko delo; Smilja Pevec; DZS, 2008 > 5 eur

  španščina
  > nuevo ven Libro del alumno 1 - espanol lengua extranjera; edelso, 2003 > 13 eur
  > nuevo ven Libro de ejercicios 1 -  espanol lengua extranjera; edelso, 2003 > 8 eur

  Za več informacij pišite na tejcka.muhic@gmail.com ali pokličite na 031370375.
  Možen prevzem v Novem mestu ali v Ljubljani. Lahko pošljem tudi po pošti.

  00
 • P: Knjiga TEMELJI BIOKEMIJE, Rodney Boyer 2005

  Mali oglasi / 01.11.2012, 15:22 od leksikonvsega

  Prodam knjigo
  Rodney Boyer, Temelji Biokemije, izšlo pri Študentski založbi leta 2005.

  Primerna je za študente predvsem prvih letnikov naravoslovnih smeri (biologija, kemija, medicina, veterina ipd.).

  Knjiga je kot nova, nepopisana, skoraj nič rabljena. Kupljena je bila leta 2006.

  Cena: 40€


  Kontakt:
  Leksikon.Vsega@gmail.com (Prosim, ne pišite mi ZSjev na forumu.)

  00
 • K: New Opportunities, Intermediate, učbenik in delovni zvezek

  Mali oglasi / 17.12.2012, 16:43 od imacman

  KUPIM rabljena: NEW OPPORTUNITIES, Intermediate, učbenik in delovni zvezek
  NUJNO

  00
 • P: Učbeniki..ugodno!

  Mali oglasi / 30.06.2008, 19:59 od Kgirl

  Ugodno prodam našteto literaturo, dobro ohranjeno...zelo ugodno.

  Benčik, Miki: Nemška slovnica za slovenske šole z vajami in rešitvami, samozaložba, Ljutomer 1995 (6 evrov)

  Pavliha, Ivan: Geometrija v ravnini, DZS, Ljubljana 1993 (3 evre)

  Zajc, Pavle: Tekmujmo za Vegova priznanja, Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, Ljubljana 2004 (3 evre)

  Črv Sužnik, Mateja: Esej na maturi 2007: razdalje in bližine v sodobnem romanu, Intelego, Ljubljana 2006 (3 evre)


  Müller, Marin: Moment mal! Lehrbuch 2, Langenscheidt KG, Berlin 1997 (5 evrov)

  Wertenschlag, Lukas: Moment mal! Arbeitsbuch 3, Langenscheidt KG, Berlin 2000 (4 evre)

  Kos, Janko: Svet književnosti 4, Obzorja, Maribor 2003 (6 evrov)

  Kavka, Dušan: Linea: matematika za 1. letnik gimnazij, Modrijan, Ljubljana 2003 (6 evrov)

  Bešter, Marja: Na pragu besedila 1: delovni zvezek, Rokus, Ljubljana 2003 (4 evre)

  Korošec, Vladimira: Stezice do besedne umetnosti 4, Rokus, Ljubljana 2001 (6 evrov)

  Smrdu, Andrej: Fluor ni flour: 777 nalog iz splošne in anorganske kemije za gimnazije in druge srednje šole, Jutro, Ljubljana 2003 (5 evrov)

  Križaj Ortar, Martina: Na pragu besedila 3: učbenik za slovenski jezik v 3. letniku gimnazij, strokovnih in tehniških šol, Rokus, Ljubljana 2005 (6 evrov)

  Kos, Janko: Svet književnosti 3, Obzorja, Maribor 2004 (6 evrov)

  Jesenovec, Ana: Književnost na maturi 2007, ICO, Mengeš 2006 (10 evrov)

  Kavka, Dušan: Matematika v srednji šoli: zbirka nalog srednješolske matematike, Modrijan, Ljubljana 2006 (8 evrov)

  Alt, Zvonka: Matematika: zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 1995-2002, Državni izpitni center, Ljubljana 2003 (10 evrov)

  01
 • P: Učbenike, knjige za gimnazijo in srednjo šolo

  Mali oglasi / 17.10.2012, 13:11 od Tami91

  Prodam veliko učbenikov, delovnih zvezkov, knjig za gimnazijo, vključno za maturo. Stvari so rabljene, vendar lepo ohranjene.
  Seznam:
  1.ANGLEŠČINA
  •Angleščina, bralno razum. ter poznavanje in raba jezika, Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 1995-2003 ~ 10e
  •Lilijana Štepic: Angleščina po slovensko II ~ 20e, 2005
  •Lilijana Štepic: Ali je angleščina v 1. letniku SŠ res tako težka? ~17e, 2006
  •Lilijana Štepic: Ali je angleščina v 2. letniku SŠ res tako težka? ~ 17e, 2003
  •Lilijana Štepic: Ali je angleščina v 3. letniku SŠ res tako težka? ~ 17e, 2003
  •Lilijana Štepic: Ali je angleščina v 4. letniku SŠ res tako težka? ~ 17e, 2004
  •Lilijana Štepic: Vaje iz angleških časov za 3.in.4. letnik ~ 10e, 2002
  •Mark Haddon: The Curious Incident of the Dog in the Night Time ~ 5e, 2004
  •Jerome David Salinger: The Catcher in the Rye ~ 5e, 2
  •Monica Caltran, Saša Hiti, Brigita Peklaj: Čist simpl - Angleščina: Maturitetne teme ~ 10e, 2009
  •Virginia Evans: Successful Writing: Student's Book Upper intermediate ~ 20e
  •Urška Sešek, Cvetka Sokolov: Pen to paper Osnove pisanja v angleščini na primeru šolskega sestavka ~ 5e
  •Susan Lawrence: Angleščina - slovnica : 2000 hitrih vaj ~ 5e
  •Petra Grmek: Priprava na maturo (angleščina), Didakta ~ 5e
  2.KEMIJA
  •Kemija,  Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 1995-2001~ 10e
  •Andrej Smrdu: Svet kemije ~ 15e
  •učbenik za 1. letnik gimnazij:Kemija za gimnazije:N. Bukovec in J.Brenčič;DZS, 2001 ~ 5€
  •Saša Aleksij Glažar, Mojca Graunar, Barbara Modec, Barbara Šket, Boris Šket: KEMIJA DANES - UČENJE Z NALOGAMI, zbirka nalog za 8. in 9. razred, 2004 ~ 15e
  3.ZGODOVINA
  •Zgodovina, Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 1999-2004 ~ 10e
  •Vida Šifrer:  Zgodovina 2 ~ 8e, 2001
  4.MATEMATIKA
  •Bojana Dvoržak: Matematika na maturi: Odgovori na vprašanja in zbirka nalog na osnovni ravni maturitetnega kataloga. Založba Gyrus. ~ 5e
  •Roman Brilej, Barbara Kušar, Boro Nikič, Tatjana Robič, Zlatko Rojs: OMEGA 3 (3.letnik; 2004)
  5.PSIHOLOGIJA
  •Alenka Kompare, Mihaela Stražišar, Tomaž Vec, Irena Dogša, Norbert Jaušovec, Janina Curk: Psihologija. Spoznanja in dileme, učbenik, 2002 ~ 10e
  •Alenka Kompare, Tanja Rupnik Vec, Jasna Vesel, Tomaž Vec, Janina Turk: Psihologija, Spoznanja in dileme ~ 10e
  6.FIZIKA
  •Marjan Hribar, Seta Oblak, Miro Trampuš, Fedor Tomažič: Elektrika, svetloba in snov, Zbirka nalog, Fizika za 3. in 4. letnik srednjih šol ~ 10e
  •Marjan Hribar, Seta Seta Oblak, Miro Trampuš, Fedor Tomažič: Mehanika in toplota, zbirka nalog, Fizika za 1. in 2. letnik srednjih šol ~ 10e
  7.GEOGRAFIJA
  •Jurij Senegačnik, Borut Drobnjak: Obča geografija, delovni zvezek ~ 5e
  •Jurij Senegačnik, Mirko Pak, Igor Lipovšek: Evropa, Geografija za 2. in 3. letnik gimnazij, delovni zvezek ~ 5e
  •Jurij Senegačnik: Svet, delovni zvezek ~ 5e
  8.INFORMATIKA
  •Matija Lokar, Rado Wechtersbach: Informatika. Učbenik za 1. , 2. in 3. letnik srednjih šol ~ 10e
  •Matija Lokar, Rado Wechtersbach: Informatika. Učbenik za 1. in 2. letnik srednjih šol  ~ 10e
  - Tavčar, Ivan. (2005): Visoška kronika. Mladinska založba, Ljubljana (ob strani so opombe, za maturo) ~ 10e
  - Fjodor M. Dostojevski – Zločin in kazen ~ 15e
  - Ana Nuša Kern, Dušan Nećak, Božo Repe: Naše stoletje 8, 2000 ~ 3e
  - Rudolf Kladnik: Svet elektronov in atomov ~ 10e
  - Maja Žvanut, Peter Vodopivec: Vzpon meščanstva, zgodovina za 7. razred osnovne šole, Izdala založba Modrijan, 2000 ~ 3e
  - Gustave Flaubert: Gospa Bovary: ~ 25e
  - Jure Šink: KRESNICE; Ivan Tavčar: Visoška kronika ~ 3e
  - Etienne Benson, Wendy Cheng: KRESNICE; Fjodor Mihajlovič Dostojevski: Zločin in kazen ~ 3e
  - Esej na maturi 20120; Lojze Kovačič: Prišleki in Andrei Makine: Francoski testament

  Cene so samo okvirne, za več informacij pišite na papajica@hotmail.com.
  Lep pozdrav :)

  00
 • P: Učbeniki in delovni zvezki 1. - 4. letnik

  Mali oglasi / 15.10.2012, 15:10 od sabinaaa

  Prodam veliko učbenikov in delovnih zvezkov, za gimnazijo, vključno za maturo. Stvari so lepo ohranjene, nekatere sploh niso rabljene.
  Če je kdo zainteresiran, me naj kontaktira pa mu pošljem seznam gradiva.
  Lep pozdrav.

  00
 • P: zapiski za sociologijo za maturo

  Mali oglasi / 29.09.2012, 12:33 od pekic.tina

  Prodam odlične zapiske za maturo za sociologijo po predpisanih standardih za 10eur.. sama sem naredila maturo s 4, 3% so mi manjkali do 5.

  Če želiš zapiske, me kontaktiraj na pekic.tina@gmail.com

  00
 • K: Učbenike za Splošno maturo (21-letnik) za leto 2013

  Mali oglasi / 24.09.2012, 16:21 od kelecz

  Potrebujem:

  -angleščina
  -slovenščina
  -matematika
  -informatika
  -psihologija

  Mail: elgradlogistika@yahoo.com

  01
 • K: Učbenik ter delovni zvezek za Angleščino: New English File Intermediate

  Mali oglasi / 30.08.2012, 10:26 od audiallroad

  Slika o učebeniku ter delovnem zvezku:


  http://shrani.si/f/2Q/PN/2U2QPK9z/201208301023111.jpg

  Lp

  01
 • P: Učbeniki za gimnazijo

  Mali oglasi / 14.09.2012, 20:16 od petra09

  prodam učbenike za gimnazijo (od 1. do 4. letnika). So dobro ohranjeni.

  FIZIKA
   -R. Kladnik: Gibanje, sila, snov
  -R. Kladnik: Energija, toplota, zvok, svetloba
   -R. Kladnik: Pot k maturi iz fizike
  -M. Hribar, S. Oblak, F. Tomažič, M. Trampuš: Mehanika in toplota, zbirka nalog za 1. in 2. letnik
   
  ZGODOVINA
   -V. Brodnik, R. Jernejčič, S. Zgaga: Zgodovina 1-nova izdaja
  -Z. Pastar, J. Sobotkiewicz: Zgodovina 1 delovni zvezek

  UMETNOSTNA ZGODOVINA
   -N. Golob: Umetnostna zgodovina

  ANGLEŠČINA
   -L. & J. Soars: Intermediate Student's book New Headway English Course

  BIOLOGIJA
   -Biologija: navodila za laboratorijsko delo

  PSIHOLOGIJA
   -J. Musek, V. Pečjak: Psihologija
  -A. Kompare, M. Stražišar: Uvod v psihologijo
   
  NEMŠČINA
   -M. Muller, P. Rusch, T. Sherling: Moment mal! Lehrbuch 1
  -M. Muller, P. Rusch, T. Sherling: Moment mal! Lehrbuch 2
   -Themen aktuell 1 Kursbuch
   
  KEMIJA
   -N. Bukovec, D. Dolenc, B. Šket: Kemija za gimnazije 2
   

  Cene so po dogovoru, za več informacij: email: petra.javornik@gmail.com ali telefonska šetilka: 031593416

  00
 • © Dijaški.net 2000-2020
 • Vse pravice pridržane