Snov, zapiski

 
1. letnik +188
19. stoletje +2
Abstraktna umetnost - 2 datoteki
Analiza likovnega dela - 2 datoteki
Antična, Bizantinska in krščanska umetnost, gotika, romanika +10
Antična in rimska umetnost +11
Antična umetnost - miselni vzorec +8
Arhitektura +2
Arhitektura 19. stoletja -13
Arhitektura 20. stoletja +2
Arhitektura 20. stoletja na Slovenskem +2
Barok - 2 datoteki
Barok na Slovenskem +3
Bizantinska umetnost -7
Egejska umetnost +3
Egipčanska umetnost -7
Ekspresionizem -8
Etruščanska umetnost +3
Futurizem -7
Gotika -1
Gotska arhitektura +11
Grafika +4
Grška umetnost -10
Historizem +1
Impresionizem - 3 datoteke
Impresionizem na Slovenskem 0
Inženirska arhitektura +2
Japonska +7
Kiparstvo +5
Kiparstvo v baroku na Slovenskem -1
Kitajska kultura -1
Kompozicija, slikarstvo skozi stoletja 0
Kubizem 0
Likovna umetnost - 7 datotek
Likovne tehnike - 2 datoteki
Ljudsko slikarstvo -1
Mezopotamska umetnost +2
Motivi -3
Nadrealizem 0
Neoimpresionizem, secesija -3
Neoklasicizem - 2 datoteki
Oblikovna analiza -1
Perspektiva, kompozicija -4
Pojmi 0
Pojmi po obdobjih 0
Postimpresionizem - 4 datoteke
Prazgodovinska umetnost - 3 datoteke
Realizem - 2 datoteki
Renesansa, manierizem +7
Renesansa - 3 datoteke
Rimska, starokščanska, bizantinska in karolinška umetnost +4
Rokoko 0
Romanika -25
Romanika, gotika -9
Romantika - 2 datoteki
Secesija +1
Simbolizem +1
Slika, slikarstvo, kiparstvo - 2 datoteki
Slikarstvo, grafika, vitraž -2
Slikarstvo 20. stoletja 0
Slikarstvo - 2 datoteki
Slikarstvo in kiparstvo 20. stoletja 0
Slovenska umetnost v 20. stoletju +3
Starokrščanska umetnost +3
Umetniška dela +1
Umetnostna zgodovina - 4 datoteke
Umetnost v 19. stoletju +12
Umetnost v 20. stoletju +36
Umetnost v zgodovinskih obdobjih +3
Vloga in pomen umetnosti 0
Vsebinska analiza +2
  • © Dijaški.net 2000-2021
  • Vse pravice pridržane