Snov, zapiski

 
2. letnik - 2 datoteki
Adicijski izreki - 2 datoteki
Cela števila - 2 datoteki
Deljivost +49
Eksponentna funkcija - 2 datoteki
Enačbe in sistemi enačb - 2 datoteki
Enotska krožnica 0
Formule - 2 datoteki
Funkcije - 8 datotek
Funkcije ene spremenljivke +6
Geometrija - 4 datoteke
Geometrija v prostoru +71
Geometrija v ravnini +67
Geometrijski liki - 3 datoteke
Geometrijski liki in telesa - 3 datoteke
Hiperbola, parabola, kotne funkcije +1
Integral - 2 datoteki
Interval +5
Izjave - 2 datoteki
Izrazi - 3 datoteke
Kombinatorika - 2 datoteki
Kombinatorika, stereometrija -3
Koordinatni sistem v ravnini -4
Korenska funkcija +4
Kosinusni izrek 0
Kotne funkcije - 13 datotek
Kotne in krožne funkcije +116
Krog, deli kroga +6
Krog, krožnica -2
Krogla - formule +15
Krožnica, elipsa, hiperbola, parabola +11
Kvadratna funkcija +49
Kvadratne funkcije, trigonometrija +2
Liki, telesa +31
Liki - obsegi, ploščine +24
Linearna funkcija, geometrija, trikotnik +11
Linearna funkcija - 2 datoteki
Logaritem -69
Logaritemska funkcija +41
Množice, izjave +1
Množice - 4 datoteke
Naravna števila - 3 datoteke
Neenačbe +12
Obratno sorazmerje - graf +6
Obrestni račun -2
Odvod - pravila +36
Odvodi +14
Osnovna matematika +21
Piramida - formule +131
Piramide +5
Piramide, prizme, stožec - formule +19
Pitagorov izrek [03] - formule +83
Pitagotov izrek - 2 datoteki
Ploščina večkotnika -6
Polinomi - 2 datoteki
Poslovna matematika - 2 datoteki
Potence - 2 datoteki
Potenčna funkcija +22
Pravila - potence, koreni, kvadratna enačba, logaritmi, kotne funkcije, eksponentna funkcija +15
Pravokotni koordinatni sistem v ravnini -2
Premo sorazmerje - graf +1
Preslikave +2
Pretvarjanje merskih števil -1
Prizma - formule +148
Prostor, polprostor, medsebojna lega dveh ravnin +3
Racionalna funkcija - 2 datoteki
Racionalna števila - 3 datoteke
Računski zakoni - 2 datoteki
Razmerja, sorazmerja -2
Razstavljanje izrazov +1
Realna števila +13
Rekurzivni obrazci 0
Sorazmerja -7
Statistika - 8 datotek
Stožec - formule +10
Števila, množice +1
Štirikotniki +3
Trigonometrija - 2 datoteki
Trikotniki - 2 datoteki
Ulomki +8
Valj - formule +22
Vektorji - 3 datoteke
Verjetnostni račun -6
Zaporedja - limita +33
  • © Dijaški.net 2000-2020
  • Vse pravice pridržane