Plonkci

 
19. stoletje - gospodarske razmere +43
20. stoletje +1
Absolutistične monarhije +7
Absolutizem, parlamentarizem +6
Absolutizem - 3 datoteke
Absolutizem v Franciji -3
Amerika -9
Amerika pred odkritji -3
Ameriska revolucija, nastanek ZDA - 2 datoteki
Anglija -1
Arabci, islam +1
Atene +4
Bachov absolutizem +6
Balkan v srednjem veku -15
Bizanc - 2 datoteki
Boljševizem, fašizem, nacizem +5
Buržoazna revolucija - 2 datoteki
Centralizacija +4
Druga svetovna vojna - 8 datotek
Druga svetovna vojna na Slovenskem +12
Dunajski kongres - 3 datoteke
Egipt +8
Evropa pred odkritji +4
Evropa v 9. in 10. stoletju -1
Fevdalizem - 4 datoteke
Francoska revolucija - 6 datotek
Frankovska država, boj za investituro, Karantanija +6
Frankovska država - 3 datoteke
Geografska odkritja - 3 datoteke
Grčija - 6 datotek
Grška kolonizacija +17
Grška kultura +3
Grško-perzijske vojne +5
Habsburška monarhija +4
Helenizem +2
Humanizem +10
Humanizem, renesansa, osvajalci +8
Humanizem, renesansa - 2 datoteki
Humanizem in renesansa [03] +4
Ilirske province +4
Imperializem, prva svetovna vojna +3
Imperializem - 2 datoteki
Industrializacija 0
Industrializacija, slovenci v Avstro-Ogrski +7
Industrijska revolucija +18
Islam, arabci +6
Italska ljudstva +4
Jakobinska diktatura - 2 datoteki
Jugoslavija med in po prvi svetovni vojni +9
Jugoslavija med vojnama +9
Južni slovani do 15. stoletja +5
Karantanija, Spodnja panonija +6
Karantanija - 2 datoteki
Karantanija pod Franki +9
Kitajska, Indija +12
Kmečki upori +14
Kolonizacija +7
Kraljevina SHS +28
Kriza osmanskega cesarstva +8
Kriza zahodnorimskega imperija +6
Križarske vojne +6
Kuga v srednjem veku +8
Makedonija, Aleksander Veliki, Grčija, rimljani +20
Merovinška in Karolinška država +6
Mongoli - osvajalni pohodi +4
Napoleon, slovenci konec 18. in začetek 19. stoletja +1
Napoleon Bonaparte - 3 datoteke
Naselitev slovanov v Vzhodne Alpe +7
Nastanek slovenskih dežel +4
Obdobje med vojnama - 2 datoteki
Od kmečkih uporov do boja slovencev za meje okoli leta 1941 +4
Politična podoba Evrope po 1870 +4
Politične stranke +1
Politični sistemi v srednjem veku +1
Prazgodovina - 2 datoteki
Pred prvo svetovno vojno +6
Preseljevanje ljudstev v Evropi +1
Preseljevanje ljudstev v Evropi in Aziji +2
Prostorske in življenske spremembe na podeželju ob prehodu iz zgodnjega v visoki srednji vek +3
Protireformacija -1
Protireformacija, verski zemljevid +6
Protireformacije, reformacija, Ilirske province, Napoleon, Dunajski kongres +2
Prva svetovna vojna, čas med vojnama -1
Prva svetovna vojna - 11 datotek
Prve visoke civilizacije - 8 datotek
Punske vojne 0
Razsvetljeni absulotizem +3
Razsvetljenstvo, Ilirske province, Dunajski kongres, liberalizem, konzervatizem, socializem, ustavnost parlamentarizem +7
Razsvetljenstvo, francoska revolucija, jakobinska diktatura, Napoleon 0
Razsvetljenstvo - 3 datoteke
Reformacija, protireformacija +8
Reformacija - 3 datoteke
Reformacija na Slovenskem +3
Revolucija leta 1848 +12
Revolucije 0
Revolucije v novem veku 0
Rimljani - 11 datotek
Rimski cesarji +8
Rimsko-nemško cesarstvo 0
Rimsko pravo +7
Rusija v 19. stoletju 0
Rusko-japonska vojna +3
Slovani - 2 datoteki
Slovenske dežele med 12. in 15. stoletjem +3
Slovensko ozemlje v 9. in 10. stoletju -2
Socializem, fašizem, nacizem +1
Spodnja panonija -5
Spremembe življenja v Evropi med 11. in 14. stoletjem 0
Srednjeveška kolonizacija na Slovenskem +1
Srednjeveška mesta - 2 datoteki
Srednji vek - 5 datotek
Španija - stanovska monarhija +1
Torcesilska pogodba in posledice -2
Turški imperij +2
Turški vpadi - 2 datoteki
Uvod v zgodovino, prazgodovina, prve civilizacije - 2 datoteki
Velika potovanja +1
Zahodnorimsko cesarstvo - propad - 2 datoteki
Združitev Italije - 2 datoteki
Združitev Nemčije - 2 datoteki
Zgodnji nacionalizem -3
  • © Dijaški.net 2000-2020
  • Vse pravice pridržane