Snov, zapiski

 
1. letnik - 6 datotek
2. letnik - 4 datoteke
3. letnik - 2 datoteki
ATP +55
Alge - 6 datotek
Aminokisline +10
Anatomija +47
Anatomija fiziologija +41
Anemija 0
Bakterije - 4 datoteke
Beljakovine - 4 datoteke
Biologija človeka +34
Biomapa - 2 datoteki
Biotska raznovrstnost v Sloveniji +25
Brstnice, praprotnice -7
Brstnice - 2 datoteki
Celica, tkiva +19
Celica - celična teorija, lastnosti +48
Celica - celotna snov +145
Celica - delitev +76
Celica - kemijska zgradba +37
Celica - membrana +34
Celica - mitoza, mejoza - 5 datotek
Celica - organske molekule, encimi, membrana +20
Celica - prehod snovi skozi membrano - 3 datoteke
Celica - presnova +19
Celica - procesi - 2 datoteki
Celica - rastlinska in živalska +42
Celica - slike - predstavitev -13
Celica - vrste - 2 datoteki
Celica - zgradba - 7 datotek
Celica - 10 datotek
Celična teorija +18
Celični organeli - 3 datoteke
Celično dihanje, fermentacija, fotosinteza +5
Celično dihanje - 3 datoteke
Cepljivke - 7 datotek
Cvet 0
Čebelarstvo +14
Človek - 5 datotek
Človeško telo - 4 datoteke
Črevesje - obolenja +16
Čutila, gibala, obtočila +19
Čutila - 6 datotek
DNK +38
DNK, sinteza beljakovin +48
Dihala - 9 datotek
Dihanje +8
Dihotomni ključ za določanje drevesnih vrst na osnovi njihovih listov +15
Dvoživke - 2 datoteki
Ekologija - 6 datotek
Ekologija populacije +4
Elementi, potrebni za rast rastlin +21
Encimi - 3 datoteke
Endosimbiontska hipoteza +27
Energijske pretvorbe +11
Enokaličnice, dvokaličnice +5
Enote, sistemi +3
Etologija +1
Evolucija, Darwinova hipoteza +24
Evolucija - 8 datotek
Evolucija človeka +3
Fosili +16
Fotoreceptorji +13
Fotosinteza, delitev celice +1
Fotosinteza - 7 datotek
Genetika - 7 datotek
Genetika človeka -2
Genetika križanje, mutacije +39
Gibala - 2 datoteki
Glasilke -4
Glive - 6 datotek
Golosemenke - seznam slovenskih in latinskih imen +11
Gozd +24
Hormonalne žleze - slika +15
Hormonalni sistem - 9 datotek
Hormoni +3
Humana genetika 0
Iglavci - lastnosti +7
Iglokožci +14
Imunski in limfni sistem +9
Izločala - 8 datotek
Kemoreceptorji +6
Klasična genetika - 2 datoteki
Klinična mikrobiologija 0
Koencim q10 +2
Kolobarniki +20
Kosti, tkiva, mišice +43
Koža, čutila, živčevje, hormoni +2
Koža - 5 datotek
Kraljestvo bakterij -4
Kraljestvo gliv -2
Kraljestvo rastlin - 2 datoteki
Kraljestvo živali - 3 datoteke
Krvne celice +21
Krvne skupine - 2 datoteki
Laboratorijske naprave in laboratoriji +2
Lipidi +17
Lišaji - 4 datoteke
Mahovi - 2 datoteki
Mehanoreceptorji -2
Mehkužci - 2 datoteki
Mejoza +21
Mesojedci +1
Metabolizem +16
Metode reševanja problema +4
Mikrobiologija +1
Mikrobne bolezni +1
Mikroskop - 2 datoteki
Mikroskopiranje - 2 datoteki
Mineralne snovi +4
Mišice, kosti +1
Mišičje - 6 datotek
Mitoza +31
Mitoza, mejoza +14
Mnogoceličarji +3
Mnogočlenarji - 2 datoteki
Molekularna genetika +6
Morje +35
Možgani -3
Možgani, hrbtenjača -22
Mutacije +27
Nečlenarji - 3 datoteke
Nitkarji -10
Nukleinske kisline - 3 datoteke
Obloustke -4
Obtočila, dihala, prebavila - izpiski -2
Obtočila - 6 datotek
Ogljikovi hidrati +16
Ogrodje - 5 datotek
Ogrodje okončin -9
Okostje - 4 datoteke
Oploditev, razvoj, porod +3
Organizem kot energetski sistem +15
Organske spojine - 2 datoteki
Osmoza, endocitoza +10
Ožigalkarji - 3 datoteke
Pajkovci +12
Pipalkarji -4
Ploskavci +14
Pojmi - 1. letnik 0
Populacijska genetika +2
Praprotnice - 2 datoteki
Praživali, nečlenarji, mnogočlenarji - tabela značilnosti +13
Praživali, spužve, mnogočlenarji - tabela značilnosti -4
Praživali - 5 datotek
Prebava +4
Prebavila, dihala, izločala - 2 datoteki
Prebavila - 9 datotek
Prehranjevanje organizmov +6
Primerjalno živčevje +10
Procesi, celica, dedovanje, življenje +3
Puščave - rastlinstvo in živalstvo -1
Raki - 2 datoteki
Rastline - 4 datoteke
Rastlinski hormoni +3
Rastlinski in živalski sistem +18
Razmnoževanje - 2 datoteki
Razmnoževanje živih bitij - 2 datoteki
Raznolikost živih bitij - osnove sistematike -2
Razvoj človeka +3
Razvoj prvih organizmov +3
Razvoj življenja - 2 datoteki
Regulacijski mehanizmi in hormonalni sistem +5
Regulacijski sistemi +24
Ribe +22
Sekundarna debelitev rastlin +9
Semenke - 2 datoteki
Sesalci +18
Simbioza +20
Sistematika - 10 datotek
Sistematika rastlin +6
Skelet - 2 datoteki
Skeletne mišice - zgradba -14
Sladkorna bolezen - 2 datoteki
Sorodnost -4
Spolne žleze +4
Spolni organi -18
Spužve - 3 datoteke
Srčni infarkt +9
Stonoge +9
Strunarji +6
Taksoni +5
Tkiva - 3 datoteke
Transportni sistemi pri živalih +33
Uvod v biologijo, celica +14
Uvod v biologijo, ekologija +16
Uvod v biologijo - 8 datotek
Valjavci +18
Varstvo okolja - onesnaževalci +1
Virusi - 10 datotek
Vitamini - 3 datoteke
Voda, ergotropne snovi +3
Voda - 2 datoteki
Vrenje +22
Vrenje, celično dihanje +36
Vretenčarji - tabela značilnosti +27
Zdrava prehrana +30
Zveri +23
Živalski sistem - 9 datotek
Živčevje - 11 datotek
Življenjski procesi - 2 datoteki
Žuželke +32
  • © Dijaški.net 2000-2022
  • Vse pravice pridržane