Eseji, spisi

 
Alighieri, Dante: Božanska komedija +267
Antigona in Kreon +75
Austen, Jane: Prevzetnost in pristranost - poroka - rešitev ali poguba +57
Balzac, Honore de: Oče Goriot - 3 datoteke
Bergson, Henri: Esej o smehu - situacijska in besedna komika +46
Besedna umetnost +21
Bežati ali ostati na svoji zemlji +7
Blaznost v šestih dramah +26
Borges, Jorge Luis: Jug - dojemanje časa -2
Brez discipline ne moremo živeti +11
Byron, George Gordon Noel: Romanje grofiča Harolda - 2 datoteki
Camus, Albert: Tujec - 2 datoteki
Cankar, Ivan - lik učitelja v njegovih dramah +41
Cankar, Ivan: Hlapci +51
Cankar, Ivan: Martin Kačur - Kačurjeva ljubezen do Minke in Tončke +6
Cankar, Ivan: Na Klancu - 3 datoteke
Cervantes, Miguel de: Don Kihot - 2 datoteki
Christie, Agatha - umori po abecedi +40
Črna orhideja, Menuet za kitaro, Prišleki +69
Črna utopija +12
Dihur in Režonja +4
Dostojevski, Fjodor Mihajlovič: Zločin in kazen - 6 datotek
Dvojčici +49
Flaubert, Gustave: Gospa Bovary - 2 datoteki
Francka in njena mati +7
Gogolj, Nikolaj Vasiljevič: Plašč - oznaka Akakija +46
Gogolj, Nikolaj Vasiljevič: Revizor - interpretacija odlomka +15
Gosenica +5
Gospod stotnik +17
Grum, Slavko: Dogodek v mestu Gogi - 3 datoteke
Hemingway, Ernest: Sneg na Kilimandžaru +1
Homer: Iliada - esej o 6. spevu +58
Homer: Odiseja - prvoosebna pripoved +38
Ibsen, Henrik: Hiša lutk - Nora +69
Ibsen, Henrik: Strahovi +18
Ibsen, Henrik: Strahovi, Hiša lutk - Nora - osrednji ženski liki +31
Interpretativni in razpravljalni esej +35
Ionesco, Eugene: Plešasta pevka +18
Jurčič, Josip: Deseti brat - oznaka in vloga Margarete +7
Kafka, Franz: Preobrazba +33
Kersnik, Janko: Jara gospoda - 2 datoteki
Kersnik, Janko: Kmetske slike - primerjava dveh slik +10
Ko me je bilo strah +55
Ko mi je pobegnil pes +29
Kosmač, Ciril: Pomladni dan - kadetka in pisatelj +34
Krasni novi svet in 1984 - primerjava +17
Lainšček, Feri: Ločil bom peno od valov - 6 datotek
Leopardi, Giacomo: Sam sebi - 2 datoteki
Lepa Vida - prvoosebna pripoved +31
Levstik je nor +15
Ljubezen boli +7
Ljubezen in kriza vrednot - Revizor, Stebri družbe, Za narodov blagor, Limonada Slovenica +7
Ljubezensko pismo +14
Moderna - razlagalni spis +17
Moderna in modernizem 0
Moderna lirika +8
Moliere, Jean Baptiste: Tartuffe - 2 datoteki
Muck, Desa: Pred sabo ne moreš ubežati +9
Našla sem +3
Odisejevo potovanje v zavetje doma +9
Odnos Izidorja Cankarja do slovenske književnosti -11
O življenju vesolju in sploh vsem +10
Pet prijateljev na potepu +38
Petrarca, Dante, Shakespeare +10
Pobegel piščancek +7
Po poti Visoške kronike +19
Postala sem Lambergar +8
Potovanja +22
Pot v tolmin +15
Pregelj, Ivan: Matkova Tina - 2 datoteki
Prepovedana ljubezen +9
Prešeren, France: Krst pri Savici - 7 datotek
Prešeren, France: Nezakonska mati +38
Prešeren, France: Sonetje nesreče +43
Prešeren in romantika +42
Preteklost vedno vpliva na sedanjost -6
Prežihov Voranc in Miško Kranjec - dva vidika slovenskega socialnega realizma +15
Primerjava: Antigoni - 2 datoteki
Primerjava: Boj na požiralniku, Samorastniki - zakaj propadejo +10
Primerjava: Deseti brat, Visoška kronika -16
Primerjava: Dogodek v mestu Gogi, Saloma - problem sprevržene erotike -8
Primerjava: Don Kihot, Hamlet - 2 datoteki
Primerjava: Gospa Bovary, Jara gospoda - 2 datoteki
Primerjava: Hlapec Jernej in njegova pravica, Martin Kačur +10
Primerjava: Jara gospoda, Deseti brat - 2 datoteki
Primerjava: Jara gospoda, Visoška kronika - 3 datoteke
Primerjava: Jeprški učitelj, Plašč - 2 datoteki
Primerjava: Matkova Tina, Samorastniki - 2 datoteki
Primerjava: Nakit, Plašč +20
Primerjava: Pevcu, Sonetni venec - tema pesništva -12
Primerjava: Romanje grofiča Harolda, Slovo od mladosti +12
Primerjava: Ta veseli dan ali Matiček se ženi, Tartuffe - moralno sporna dejanja +92
Primerjava: Tilka, Telečja pečenka +12
Primerjava: Vladimir, Tartuffe -4
Primerjava zakonskih mož +12
Prišel je Peter Klepec - domišljijski spis +36
Realizem -4
Recenzija filma 'The King's Speech' +4
Rokovnjači -15
Romeo in Julija v današnjem času +77
Sartre, Jean Paul +16
Shakespeare, William: Hamlet - 3 datoteke
Shakespeare, William: Hamlet [03] - Hamlet med razmišljanjem in dejanjem +45
Shakespeare, William: Romeo in Julija - Julija pripoveduje +176
Shakespeare, William: Sonet 66 +11
Slovenska ljudska balada - motiv matere -5
Služabniki ukanejo svoje gospodarje +8
Smole, Dominik: Antigona - interpretativni esej -2
Sofoklej: Antigona - primerjava Antigone in Ismene - 2 datoteki
Sofoklej: Antigona - primerjava Antigone in Kreona - 3 datoteke
Sofoklej: Antigona - 7 datotek
Sofoklej: Kralj Ojdip - kriv brez krivde +7
Sreča +10
Sreča je čustvo -13
Svetokriški, Janez: Na noviga lejta dan +14
Tavčar, Ivan: Visoška kronika - 3 datoteke
Tihotapila sem protestantsko knjigo +19
Tina in Meta, pokončni ženski in materi v boju z nenaklonjenim časom +2
Tujec - Za narodov blagor, Limonada Slovenica, Stebri družbe, Revizor +6
V čem je Gregor Samsa drugačen in v cem smo vsi mi Gregorje Samse +7
Velikanke se zaljubijo -2
Veronika +2
Vesna - filmska vzgoja 0
V gaju življenja, Pot v Tolmin +2
Vidmar, Janja: Nimaš pojma - zdaj se je počutil tako prekleto sam +60
Vloga znanosti v delih Veliki briljantni valček in Fiziki 0
Voranc, Prežihov: Potolčeni kramoh - poustvarjanje +15
Voranc, Prežihov: Samorastniki - interpretacija +93
Vrednote - Za narodov blagor, Stebri družbe -5
V spomin Andreju Smoletu +3
Wilde, Oscar: Saloma - 2 datoteki
Wildova Saloma in Dostojevskega Sonja +33
Zapravil sem denar, kaj reče oče +26
Življenje žre življenje -5
Župančič, Matjaž: Vladimir - 3 datoteke
  • © Dijaški.net 2000-2022
  • Vse pravice pridržane