Eseji, spisi

 
Alighieri, Dante: Božanska komedija +262
Antigona in Kreon +70
Austen, Jane: Prevzetnost in pristranost - poroka - rešitev ali poguba +58
Balzac, Honore de: Oče Goriot - 3 datoteke
Bergson, Henri: Esej o smehu - situacijska in besedna komika +48
Besedna umetnost +23
Bežati ali ostati na svoji zemlji +7
Blaznost v šestih dramah +28
Borges, Jorge Luis: Jug - dojemanje časa +1
Brez discipline ne moremo živeti +14
Byron, George Gordon Noel: Romanje grofiča Harolda - 2 datoteki
Camus, Albert: Tujec - 2 datoteki
Cankar, Ivan - lik učitelja v njegovih dramah +40
Cankar, Ivan: Hlapci +41
Cankar, Ivan: Martin Kačur - Kačurjeva ljubezen do Minke in Tončke +5
Cankar, Ivan: Na Klancu - 3 datoteke
Cervantes, Miguel de: Don Kihot - 2 datoteki
Christie, Agatha - umori po abecedi +40
Črna orhideja, Menuet za kitaro, Prišleki +69
Črna utopija +12
Dihur in Režonja +3
Dostojevski, Fjodor Mihajlovič: Zločin in kazen - 6 datotek
Dvojčici +48
Flaubert, Gustave: Gospa Bovary - 2 datoteki
Francka in njena mati +6
Gogolj, Nikolaj Vasiljevič: Plašč - oznaka Akakija +48
Gogolj, Nikolaj Vasiljevič: Revizor - interpretacija odlomka +15
Gosenica +7
Gospod stotnik +18
Grum, Slavko: Dogodek v mestu Gogi - 3 datoteke
Hemingway, Ernest: Sneg na Kilimandžaru 0
Homer: Iliada - esej o 6. spevu +58
Homer: Odiseja - prvoosebna pripoved +38
Ibsen, Henrik: Hiša lutk - Nora +69
Ibsen, Henrik: Strahovi +15
Ibsen, Henrik: Strahovi, Hiša lutk - Nora - osrednji ženski liki +34
Interpretativni in razpravljalni esej +36
Ionesco, Eugene: Plešasta pevka +18
Jurčič, Josip: Deseti brat - oznaka in vloga Margarete +5
Kafka, Franz: Preobrazba +29
Kersnik, Janko: Jara gospoda - 2 datoteki
Kersnik, Janko: Kmetske slike - primerjava dveh slik +11
Ko me je bilo strah +54
Ko mi je pobegnil pes +30
Kosmač, Ciril: Pomladni dan - kadetka in pisatelj +33
Krasni novi svet in 1984 - primerjava +17
Lainšček, Feri: Ločil bom peno od valov - 6 datotek
Leopardi, Giacomo: Sam sebi - 2 datoteki
Lepa Vida - prvoosebna pripoved +33
Levstik je nor +15
Ljubezen boli +8
Ljubezen in kriza vrednot - Revizor, Stebri družbe, Za narodov blagor, Limonada Slovenica +6
Ljubezensko pismo +13
Moderna - razlagalni spis +14
Moderna in modernizem +2
Moderna lirika +9
Moliere, Jean Baptiste: Tartuffe - 2 datoteki
Muck, Desa: Pred sabo ne moreš ubežati +10
Našla sem +5
Odisejevo potovanje v zavetje doma +8
Odnos Izidorja Cankarja do slovenske književnosti -11
O življenju vesolju in sploh vsem +11
Pet prijateljev na potepu +32
Petrarca, Dante, Shakespeare +9
Pobegel piščancek +7
Po poti Visoške kronike +18
Postala sem Lambergar +9
Potovanja +23
Pot v tolmin +15
Pregelj, Ivan: Matkova Tina - 2 datoteki
Prepovedana ljubezen +7
Prešeren, France: Krst pri Savici - 7 datotek
Prešeren, France: Nezakonska mati +38
Prešeren, France: Sonetje nesreče +42
Prešeren in romantika +41
Preteklost vedno vpliva na sedanjost -7
Prežihov Voranc in Miško Kranjec - dva vidika slovenskega socialnega realizma +15
Primerjava: Antigoni - 2 datoteki
Primerjava: Boj na požiralniku, Samorastniki - zakaj propadejo +9
Primerjava: Deseti brat, Visoška kronika -15
Primerjava: Dogodek v mestu Gogi, Saloma - problem sprevržene erotike -8
Primerjava: Don Kihot, Hamlet - 2 datoteki
Primerjava: Gospa Bovary, Jara gospoda - 2 datoteki
Primerjava: Hlapec Jernej in njegova pravica, Martin Kačur +11
Primerjava: Jara gospoda, Deseti brat - 2 datoteki
Primerjava: Jara gospoda, Visoška kronika - 3 datoteke
Primerjava: Jeprški učitelj, Plašč - 2 datoteki
Primerjava: Matkova Tina, Samorastniki - 2 datoteki
Primerjava: Nakit, Plašč +19
Primerjava: Pevcu, Sonetni venec - tema pesništva -11
Primerjava: Romanje grofiča Harolda, Slovo od mladosti +13
Primerjava: Ta veseli dan ali Matiček se ženi, Tartuffe - moralno sporna dejanja +90
Primerjava: Tilka, Telečja pečenka +11
Primerjava: Vladimir, Tartuffe -5
Primerjava zakonskih mož +12
Prišel je Peter Klepec - domišljijski spis +35
Realizem -3
Recenzija filma 'The King's Speech' +3
Rokovnjači -15
Romeo in Julija v današnjem času +77
Sartre, Jean Paul +15
Shakespeare, William: Hamlet - 3 datoteke
Shakespeare, William: Hamlet [03] - Hamlet med razmišljanjem in dejanjem +45
Shakespeare, William: Romeo in Julija - Julija pripoveduje +172
Shakespeare, William: Sonet 66 +10
Slovenska ljudska balada - motiv matere -5
Služabniki ukanejo svoje gospodarje +9
Smole, Dominik: Antigona - interpretativni esej -2
Sofoklej: Antigona - primerjava Antigone in Ismene - 2 datoteki
Sofoklej: Antigona - primerjava Antigone in Kreona - 3 datoteke
Sofoklej: Antigona - 7 datotek
Sofoklej: Kralj Ojdip - kriv brez krivde +7
Sreča +10
Sreča je čustvo -14
Svetokriški, Janez: Na noviga lejta dan +14
Tavčar, Ivan: Visoška kronika - 3 datoteke
Tihotapila sem protestantsko knjigo +18
Tina in Meta, pokončni ženski in materi v boju z nenaklonjenim časom +1
Tujec - Za narodov blagor, Limonada Slovenica, Stebri družbe, Revizor +6
V čem je Gregor Samsa drugačen in v cem smo vsi mi Gregorje Samse +7
Velikanke se zaljubijo -2
Veronika +4
Vesna - filmska vzgoja 0
V gaju življenja, Pot v Tolmin +3
Vidmar, Janja: Nimaš pojma - zdaj se je počutil tako prekleto sam +63
Vloga znanosti v delih Veliki briljantni valček in Fiziki -1
Voranc, Prežihov: Potolčeni kramoh - poustvarjanje +16
Voranc, Prežihov: Samorastniki - interpretacija +89
Vrednote - Za narodov blagor, Stebri družbe -6
V spomin Andreju Smoletu +3
Wilde, Oscar: Saloma - 2 datoteki
Wildova Saloma in Dostojevskega Sonja +34
Zapravil sem denar, kaj reče oče +27
Življenje žre življenje -3
Župančič, Matjaž: Vladimir - 3 datoteke
  • © Dijaški.net 2000-2019
  • Vse pravice pridržane