1. Domov
  2. Splošna matura
  3. Slovenščina kot drugi jezik na narodnostno mešanem območju v Slovenski Istri
Splošna matura

Slovenščina kot drugi jezik na narodnostno mešanem območju v Slovenski Istri

Maturitetne pole in gradiva

Meje za ocene

Slovenščina kot drugi jezik na narodnostno mešanem območju v Slovenski Istri - Višja raven

Ocena
Leto PP 2 3 4 5 6 7 8
2017 40 50 61 66 72 78 84 90
2016 40 50 61 66 72 78 84 90
2015 40 50 61 72 84 / /
2014 40 50 61 72 83 / /
2013 40 50 61 72 83 / /
2012 40 50 61 72 83 / /
2011 40 50 60 71 82 / /
2010 40 50 60 70 82 / /
2009 40 50 60 70 82 / /
2008 40 50 60 70 82 / /
2007 40 50 60 70 82 / /
2006 40 50 60 70 82 / /
2005 40 50 60 70 82 / /
2004 40 50 60 70 82 / /
2003 40 50 57 70 82 / /
2002 39.2 49 60 73 85 / /
Prikaži starejše
Legenda
  • Leto - leto v katerem se je izvajala matura
  • PP - meja za pogojno pozitivno opravljen predmet
  • Ocene - število doseženih odstotkov pri predmetu, potrebnih za dano oceno
  • Znak / - ni podatka ali podatek še ni znan
  • © Dijaški.net 2000-2020
  • Vse pravice pridržane