Poročila, vaje

 
Absorbcija gama sevanja v aluminiju +15
Absorbcija žarkov gama -8
Balistično merjenje hitrosti - 2 datoteki
Balistično nihalo +4
Boylov zakon +9
Delilnik napetosti - 2 datoteki
Delo in energija pri teku ali hoji po stopnicah navzgor +2
Delo trenja na klancu - 4 datoteke
Določanje gostote kovinskih kroglic - 4 datoteke
Določanje gostote snovi - 8 datotek
Določanje koeficienta lepenja s klancem +4
Določanje koeficienta trenja in lepenja na ravni podlagi -2
Določanje optimalnih pogojev za delovanje sončnih celic -1
Določanje prožnostnega modula - 2 datoteki
Določanje rezultante sil - 4 datoteke
Določitev mejnega kota popolnega odboja za steklo -5
Drsno trenje -2
Dušeno nihanje električnega nihajnega kroga -1
Eksperimentalne vaje +4
Električni naboj žogice -2
Električni nihajni krog - 2 datoteki
Električno polje 0
Enačba konveksne leče +2
Enakomerno gibanje +4
Enakomerno in pospešeno gibanje -6
Enakomerno pospešeno gibanje - 2 datoteki
Energijske pretvorbe - Joulovo vreteno - 3 datoteke
Energijske pretvorbe - 2 datoteki
Energijske spremembe - Logger Pro - predstavitev +2
Fotocelica +2
Fotoefekt - 2 datoteki
Gibalna količina in kinetična energija pri trkih 0
Gibanje - 2 datoteki
Gibanje po klancu, prosti pad +4
Gibanje po klancu - 2 datoteki
Hookov zakon - 3 datoteke
Interferenca bele svetlobe +5
Interferenca svetlobe +8
Kalorimetrija - 2 datoteki
Karakteristika diode - 2 datoteki
Karakteristika uponika in žarnice +3
Karakteristika žarnice - 3 datoteke
Karakteristike električnih elementov -2
Karakteristike npn tranzistorja +1
Koeficient vzmeti +1
Konkavno zrcalo +1
Kopernik na Slovenskem +2
Krožeče nihalo -1
Lepenje - 2 datoteki
Lepenje in trenje - 6 datotek
Lom svetlobe +8
Lom svetlobe in lomni količnik - 2 datoteki
Lom svetlobe na stekleni prizmi in plošči +2
Lom svetlobnega curka na planvzporedni plošči +1
Magnetno polje paličastega magneta - 2 datoteki
Matematično nihalo +1
Mehanične lastnosti snovi -2
Mehurčkologija - 6 datotek
Meritve -5
Merjenje +4
Merjenje aktivnosti s praskačem +2
Merjenje časa +5
Merjenje debeline lista papirja - 2 datoteki
Merjenje debeline žice v svitku +3
Merjenje dolžine bakrene žice v svitku - 3 datoteke
Merjenje dolžine lista papirja +6
Merjenje dolžine s kljunastim merilom - 3 datoteke
Merjenje električnega toka in napetosti +8
Merjenje električne napetosti toka in upora z mikroampermetrom +1
Merjenje električnih količin z osciloskopom +3
Merjenje frekvence VF generatorja -1
Merjenje goriščne razdalje leče - 8 datotek
Merjenje gostote magnetnega polja - Hallova sonda - 9 datotek
Merjenje hitrosti izstrelka z nihalom +1
Merjenje hitrosti tekočinskea toka s Pitotovo in Venturijevo cevjo +3
Merjenje hitrosti zvoka s Kundtovo cevjo +2
Merjenje hitrosti zvoka z resonančno cevjo - 2 datoteki
Merjenje horizontalne komponente Zemeljskega magnetnega polja +1
Merjenje in uporaba kondenzatorja +4
Merjenje kapacitete kondenzatorja - 2 datoteki
Merjenje koeficienta viskoznosti - 2 datoteki
Merjenje nadomestne upornosti zaporedno in vzporedno vezanih upornikov 0
Merjenje napetosti 0
Merjenje nihajnega časa nitnega in vzmetnega nihala +6
Merjenje nihajnega časa nitnega nihala - 3 datoteke
Merjenje notranjega upora baterije +1
Merjenje notranjega upora virov napetosti - 3 datoteke
Merjenje obhodnega časa pri kroženju - 5 datotek
Merjenje osnovnih fizikalnih količin +2
Merjenje pospeška - 5 datotek
Merjenje pospeška in koeficienta trenja 0
Merjenje pospeška pri padanju telesa 0
Merjenje premera in gostote kovinskih kroglic - 7 datotek
Merjenje prožnostnega koeficienta vzmeti +5
Merjenje radioaktivnosti +2
Merjenje relaksacijskega časa in kapacitativnosti koncenzatorja +4
Merjenje s kljunastim merilom +8
Merjenje specifične toplote - 2 datoteki
Merjenje specifične toplote taline ledu +4
Merjenje specifične toplote trdne snovi - 16 datotek
Merjenje spektra z uklonsko mrežico - 2 datoteki
Merjenje s pomičnim merilom in mikrometrom -2
Merjenje talilne toplote ledu - 3 datoteke
Merjenje težnega pospeška z nitnim nihalom - 3 datoteke
Merjenje toplotne kapacitete posode - 2 datoteki
Merjenje torzijskega koeficienta žic -1
Merjenje valovne dolžine svetlobe z ukonsko mrežico - 7 datotek
Merjenje z osciloskopom +1
Merjenje zračnega tlaka - 7 datotek
Merjenje z računalniškim sistemom Vernier +3
Mikrovalovi +7
Model mostu in torzijska tehtnica +5
Navor +4
Navpični in poševni met +3
Newtnov zakon +3
Nihajni čas matematičnega nihala - 2 datoteki
Nihajni čas težnega nihala +5
Nihala +2
Nihanje +1
Nosilec na dveh oporah - model mostu +4
Obisk hiše ekspetimentov +3
Obremenitev prožne vzmeti +3
Odboj in lom svetlobe +8
Odklon elektronov v električnem in magnetnem polju - 2 datoteki
Ohmov zakon in vezava upornikov - 11 datotek
Ohranitveni zakoni -7
Opazovanje deformacije -1
Opazovanje gibanja vozička na klancu - 2 datoteki
Osciloskop +2
Plinski termometer in absolutna ničla - 7 datotek
Polnjenje in praznenje kondenzatorja - 9 datotek
Polprevodniki +1
Polprevodniška dioda 0
Popolni odboj svetlobe +4
Porazdelitev gostote magnetnega polja po dolžini tuljave 0
Pospešeno gibanje +1
Posredno merjenje dolžine in gostote -1
Povečanje merilnega območja voltmetrov -1
Premer in gostota valja +2
Premo gibanje +1
Prosti pad - 5 datotek
Prožni odboj -1
Računanje površine in prostornine sobe 0
Računanje težnega pospeška s prostim padom 0
Ravnovesje navorov - 3 datoteke
Ravnovesje sil -4
Ravnovesje sil na klancu -1
Ravnovesje togega telesa - 12 datotek
Ravnovesje vrtljivega telesa 0
Ravnovesje vzvoda - 3 datoteke
Ravno zrcalo +2
Razstavljanje teže na klancu - 3 datoteke
Razstavljanje teže na klancu in sestavljanje sil +1
Resonanca +1
Resonančna krivulja vsiljenega nihanja nihajnega kroga -3
Sestavljanje sil - 3 datoteke
Sestavljanje vzporednih sil +2
Sinusno nihanje nitnega nihala +2
Sončna celica - 2 datoteki
Specifična teža - vzgon -5
Specifična toplota snovi - predstavitev 0
Spekter bele svetlobe - 6 datotek
Stojece valovanje na vrvi - 16 datotek
Stoječe valovanje na vrvi in vzmeti +15
Stoječe zvočno valovanje - resonančna cev - 2 datoteki
Svetloba -5
Svetloba in slike +5
Temperatura snovi in nitno nihalo +4
Težno nihalo - odvisnost nihajnega časa od dolžine nihala 0
Težno nihalo - 2 datoteki
Toplotna prevodnost +8
Torzijska tehtnica - 3 datoteke
Transformator +1
Tranzistor +1
Trenje +2
Trenje in lepenje 0
Trenje na ravni podlagi - 2 datoteki
Uklon svetlobe 0
Umerjanje prožne vzmeti - 11 datotek
Umerjanje prožne vzmeti za merjenje sil +1
Umerjanje voltmetrov -3
Umerjanje vzmeti za silomer - 2 datoteki
Univerzalni električni merilni inštrumenti +1
Vaje za 1. in 2. letnik +13
Vezave upornikov -3
Vodoravni met - 4 datoteke
Vrvni poligon 0
Vsiljeno nihanje in resonanca - 5 datotek
Vsiljeno nihanje nitnega nihala +2
Vzgon - 4 datoteke
Vzgon in moč 0
Vzgon in navor - 2 datoteki
Vzmetno nihalo +4
Vzporedna in zaporedna vezava upornikov - 4 datoteke
Vzporedna vezava upornikov +4
Zaporedna vezava upornikov +2
Zmesna temperatura +4
Zveza med silo, maso in pospeškom - 14 datotek
  • © Dijaški.net 2000-2023
  • Vse pravice pridržane