Vaje, naloge

 
Binomski izrek +2
Določeni integral +32
Einsteinova uganka +18
Eksponentna enačba +34
Eksponentna in logaritemska funkcija - 2 datoteki
Elipsa -9
Enačbe, funkcije +64
Enačbe, funkcije, množice +44
Enačbe - 5 datotek
Funkcije, enačbe +15
Funkcije - 2 datoteki
Geometrija - 2 datoteki
Geometrija v prostoru +2
Geometrijska telesa in liki +3
Hiperbola -11
Izjave +3
Izjave, množice, preslikave -3
Izjave, množice, relacije -2
Izrazi - 3 datoteke
Kombinatorika +2
Kompleksna števila +3
Kotne funkcije, vektorji +2
Kotne funkcije - 4 datoteke
Krog - 3 datoteke
Krožnica +7
Kvadratna funkcija, enačbe, neenačbe +34
Kvadratna funkcija - 2 datoteki
Linearna funkcija - 4 datoteke
Logika +1
Logika in teorija množic - osnove +3
Matematične uganke +13
Metrična geometrija v ravnini +2
Naravna in cela števila +7
Nedoločen integral +2
Obratno sorazmerje +26
Odvod +5
Parabola -8
Ploščine +4
Podobnost v trikotniku +10
Polinomi in racionalne funkcije +3
Potence, koreni +10
Premica - naklonski kot, kot med premicama +1
Premo sorazmerje +21
Racionalna števila +6
Računski problemi +3
Realna števila - 2 datoteki
Statistika - 3 datoteke
Stožnice +4
Trigonometrija +4
Uporaba binomskega izreka +2
Valj -4
Verjetnost, statistika - 2 datoteki
Verjetnostni račun +2
Zaporedja - 3 datoteke
  • © Dijaški.net 2000-2020
  • Vse pravice pridržane