1. Domov
  2. Zbirka gradiv
  3. Kemija
  4. Testi, kontrolne naloge

Testi, kontrolne naloge

 
1. letnik - 3 datoteke
2. letnik +85
3. letnik +10
4. letnik - 3 datoteke
Alkalijske kovine +13
Alkani, alkeni, izomerija, nomenklatura +21
Alkoholi +44
Anorganska kemija, laboratorij +49
Anorganska kemija - 8 datotek
Atom -2
Atom, elementi +25
Atom, periodni sistem +3
Elektroliti, elektroliza - 2 datoteki
Elektroliti - 8 datotek
Elementi -3
Elementi, spojine, atom, raztopine - 2 datoteki
Elementi, spojine - 2 datoteki
Halogeni elementi - 3 datoteke
Kalorimetrija +6
Kemijske reakcije, kisikove organske spojine +11
Kemijske reakcije, raztopine - 3 datoteke
Kemijske reakcije - 4 datoteke
Kemijske reakcije organskih spojin -2
Kemijske vezi +16
Kemijske vezi, kemijske reakcije, raztopine - 2 datoteki
Kemijske vezi, kemijske reakcije - 2 datoteki
Kemijske vezi, periodni sistem +4
Kemijski elementi - 2 datoteki
Kemijsko ravnotežje, kisline, baze - 2 datoteki
Kemijsko ravnotežje, protolitske reakcije - 2 datoteki
Kemijsko ravnotežje - 9 datotek
Kemijsko ravnotežje v vodnih raztopinah +10
Kisikove organske spojine - 4 datoteke
Kisline, baze, redoks reakcije - 2 datoteki
Koordinacijske spojine 0
Kovine -2
Krom -4
Lastnosti materialov +12
Lipidi - delovni list 0
Masni delež, nevarne snovi, čiste snovi, zmesi +7
Ogljik +2
Ogljikovodiki, lipidi +5
Ogljikovodiki - 2 datoteki
Organska kemija - 20 datotek
Organske spojine - 4 datoteke
Periodni sistem, oksidi 0
Periodni sistem - 2 datoteki
Plini, kemijske reakcije, elementi -3
Plini - 2 datoteki
Poimenovanje organskih spojin, izomerija - 3 datoteke
Polimeri, premazi +3
Prehodni elementi -4
Protolitske reakcije, redoks reakcije, pH 0
Ravnotežje, ionske reakcije -6
Raztopine -1
Raztopine, kemijska kinetika, kristalohidrati, hitrost reakcij, teorija o trkih 0
Raztopine, plini, kemijske reakcije 0
Raztopine, poimenovanje, atom -9
Raztopine, reakcije, ravnotežje -6
Raztopine, zmesi, snovi - 2 datoteki
Reaktivnost organskih spojin, polimeri, oksidakcija, redukcija, etrenje, estrenje -3
Redoks reakcije - 7 datotek
Silicij -1
Snovi, zmesi -4
Snovi, zmesi, raztopine 0
Splošna in anorganska kemija - 3 datoteke
Spojine, kemijske reakcije - 2 datoteki
Spojine - 2 datoteki
Tekstilna vlakna +1
Voda -10
Zemeljoalkalijske kovine +1
Zmesi, spojine - 4 datoteke
Železo +3
  • © Dijaški.net 2000-2021
  • Vse pravice pridržane