Poročila, vaje

 
Abiotski dejavniki +44
Agar kocke +7
Aktivnost celične membrane - 17 datotek
Ali količina kisika vpliva na hitrost rasti in razmnoževanje celic - 2 datoteki
Ali kvas porablja energijo, ali kvas raste +10
Alkoholno vrenje - 11 datotek
Anatomska zgradba ribe +4
Antibiogam +10
Bakterije 0
Bakterije, glive in lišaji +16
Bakterije in antibiogram +15
Bakterije v jogurtu - 2 datoteki
Barvanje jogurtovega razmaza z metilenskim modrilom -7
Barvila v zelenih listih - 15 datotek
Biogeneza in abiogeneza - 2 datoteki
Biološko raziskovanje neznanih snovi +9
Bris ustne sluznice +6
Celica in celične strukture vidne pod svetlobnim mikroskopom - 2 datoteki
Celični samomorilski program -17
Ceplivke -14
Cvet, zgradba semena in razvoj rastline plodovi +13
Čutila +17
Čutila in koža +5
Čutilna zaznava in obdelava sporočil -2
Čutilo za tip -12
Dedovanje barvne slepote - 2 datoteki
Delitev rastlinske celice - 7 datotek
Delovanje čutil - 12 datotek
Delovanje čutil v koži - 3 datoteke
Delovanje encimov - 2 datoteki
Delovanje enostavnih katalizatorjev - 49 datotek
Delovanje katalaze -1
Delovanje katalizatorjev +23
Delovanje katalizatorjev in biokatalizatorjev +6
Dializa - 2 datoteki
Diferencialno barvanje po Gramu ter priprava mikroskopskega preparata imenovanega razmaz -12
Diferencialno barvanje po gramu +1
Difuzijski antibiogram - 2 datoteki
Dihala +2
Dihotomni ključ - 7 datotek
Dokaz asimilacijskega škroba 0
Dokazovanje mikroorganizmov na rokah in delovnih površinah +4
Dokazovanje organskih spojin s pomočjo barvnih reakcij +6
Dokazovanje pravilnosti hipoteze -5
Določanje količine CO2 v izdihanem zraku - 25 datotek
Določanje razširjenosti mikroorganizmov - 9 datotek
Določanje reakcijskega časa - 3 datoteke
Določanje reakcijskega časa pri človeku -1
Določevalni ključi - 3 datoteke
Določevanje kvalitativnih in kvantitativnih podatkov 0
Encimi - 2 datoteki
Encimske reakcije 0
Evolucijske spremembe pri primatih - 2 datoteki
Fotosinteza - porabljanje CO2 in sproščanje O2 +4
Fotosinteza - 18 datotek
Genetske razlike v grahovih semenih - 3 datoteke
Gojenje bakterij 0
Hormonalna regulacija -7
Identifikacija bakterijskih kolonij in difuzijski antibiogram +1
Identifikacija bakterijskih kultur +1
Izdelava dihotomnega ključa za ribe +1
Izločala, spolovila 0
Izolacija DNA iz lastnih celic +4
Izolacija DNK iz paradižnika - 5 datotek
Jama Pekel +2
Jedrne faze pri mitozi -10
Jogurtov razmaz -3
Kaj se dogaja s CO2, če je rastlina na svetlobi in kaj če je v temi 0
Kako merimo, lastnosti plazmaleme - 2 datoteki
Kako merimo - 14 datotek
Kalitev semen +35
Kemoreceptorji - 13 datotek
Koliko bakterij pade na tla učilnice v 20 minutah 0
Kolonije bakterij -6
Kontraktilna vakuola paramecija +3
Kosmanec 0
Koža +15
Kraljestvo živali - mehkužci, mnogočlenarji +1
Kraljestvo živali - spužve, nečlenarji +1
Kri in krvne žile +1
Kromatografija - 7 datotek
Krvni razmaz 0
Krvni tlak -3
Laboratorijske vaje +38
Lastnosti encimov in njihova vloga v življenskih procesih 0
Lastnosti mikroskopske slike 0
Lastnosti plazmaleme - 16 datotek
Mahovi - 2 datoteki
Mahovi in praprotnice -1
Mečkanec +1
Merjenje in vrednotenje podatkov 0
Merjenje kompenzacijske točke fotosinzete 0
Merjenje velikosti ter enostavno in sestavljeno barvanje mikroorganizmov 0
Merjenje z mikroskopom - 6 datotek
Metabolizem gliv kvasovk in dokaz produktov vrenja -2
Mikrobiološke tehnike - 2 datoteki
Mikroskop, mikroskopiranje, merjenje z mikroskopom +27
Mikroskop in mikroskopiranje - 19 datotek
Mikroskopiranje - 20 datotek
Mikroskopiranje alg in uporaba dihotomnega ključa -2
Mikroskopiranje celic in plazmoliza +3
Mikroskopiranje celic ustne sluznice -3
Mikroskopiranje črk +5
Mikroskopiranje črk, las in račje zeli +41
Mikroskopiranje histoloških preparatov in delo z modeli -4
Mikroskopiranje in merjenje z mikroskopom - 2 datoteki
Mikroskopiranje in tipi celic - 2 datoteki
Mikroskopiranje ledvice +3
Mikroskopiranje ovarija +3
Mikroskopiranje prokariontske in evkariontske celice +4
Mikroskopiranje rastlinske celice in merjenje vidnega polja +8
Mikroskopiranje škrobnih zrn +3
Mikroskopiranje tkiv 0
Mikroskopiranje trajnega preparata +5
Mikroskopiranje živalskih in rastlinskih celic +5
Mišičje - 2 datoteki
Mišična moč in EKG +6
Mitoza - 8 datotek
Mitoza in mejoza +16
Mitoza pri čebuli - 2 datoteki
Naravni izbor in prilagoditev organizma -1
Naravni rezervat Strunjan +1
Nastajanje in dokaz škroba v rastlinah - 4 datoteke
Nastajanje koacervatov -3
Navodilo za pripravo laboratorijskega porocila -2
Obtočila 0
Obtok krvi v kapilarah - 2 datoteki
Ocenjevanje kakovosti tekočih voda -2
Ocenjevanje velikosti objektov pod mikroskopom - 2 datoteki
Odkod izvirajo bakterije in drugi mikroorganizmi -1
Odvisnost velikosti oljne kapljice na vodni površini od temperature vode +1
Oko sesalca - 4 datoteke
Okostje +1
Opazovanje alg +1
Opazovanje amebe in paramecija -2
Opazovanje celic +2
Opazovanje celic pod svetlobnim mikroskopom -10
Opazovanje dvigovanja vode -1
Opazovanje flore in faune -2
Opazovanje histoloških preparatov 0
Opazovanje listnih struktur -4
Opazovanje mahov -3
Opazovanje mahov in praprotnic -10
Opazovanje mitotskih faz z mikroskopom +1
Opazovanje nitaste zelene alge in volvoksa 0
Opazovanje parožnic 0
Opazovanje praprotnic - 2 datoteki
Opazovanje škrobnih zrn 0
Opazovanje trajnih preparatov tkiv +2
Opazovanje žil enokaličnic in dvokaličnic -2
Opazovanje živali -3
Opazovanje živalskih tkiv -3
Opazovanje živalskih vrst - iglokožci -1
Organske snovi v hrani 0
Osmotski tlak -1
Osmoza, plazmoliza, deplazmoliza +10
Papirna kromatografija +1
Patau sindrom trisomije - predstavitev 0
Plazmoliza - 5 datotek
Plazmoliza celice - površina luskolistih cebulic +5
Plazmoliza in deplazmoliza +1
Pomen oblike organizma za izmenjavo snovi z okoljem -2
Popisovanje lišajev +2
Popis razširjenosti lišajev +2
Postopek izlolacije molekule DNA -1
Prebava ogljikovih hidratov - 6 datotek
Prebavila +1
Prehajanje molekul skozi membrano - 4 datoteke
Prenašanje bakterij in inkubiranje 0
Prepoznavanje tkiv 0
Presnova vodne rastline -3
Preučevanje osmoze pri različnih rastlinskih tkivih in določanje reducirajočih sladkorjev 0
Preučevanje poteka celičnega cikla 0
Preučevanje prebave -3
Pridobivanje kvantitativnih in kvalitativnih podatkov 0
Primerjava kromosomskih kart pri človeku +1
Primerjava strukture in funkcije +3
Priprava kromatograma listnega ekstrakta - 3 datoteke
Priprava mikrobioloških preparatov +3
Priprava mikroskopskega preparata imenovanega kosmanec 0
Priprava svežega mikroskopskega preparata +1
Prokariontske in evkariontske celice - 2 datoteki
Proučevanje osmoze rastlinskih tkiv - 2 datoteki
Proučevanje prebave -1
Prstni odtisi +2
Rastlinska tkiva in organi +12
Rastlinski hormoni, ki uravnavajo rast rastlin - 2 datoteki
Raziskovanje modela zaloge genov - 13 datotek
Raziskovanje neznanih snovi - kvalitativno opazovanje - 7 datotek
Raziskovanje neznanih snovi - 28 datotek
Raziskovanje očesa - 2 datoteki
Raziskovanje transporta snovi v rastlinah - 2 datoteki
Raziskovanje znanstvenega problema +1
Različne vrste celic +4
Razlike med rastlinsko in živalsko celico - 2 datoteki
Razmerje med difuzijo in velikostjo celice - 33 datotek
Razmerje med hitrostjo difuzije in velikostjo celice +2
Razmerje med strukturo in funkcijo - 3 datoteke
Razmerje med velikostjo celice in njeno izmenjavo snovi z okoljem - 3 datoteke
Razmnoževanje cvetnic - 2 datoteki
Razmnoževanje rastlin - zgradba cveta +3
Razmnoževanje semenk 0
Raznolikost listov navadnega bršljana +3
Raznolikost znotraj vrste - 7 datotek
Razširjenost mikroorganizmov - 2 datoteki
Razvoj rastlinskega zarodka 0
Razvrščanje organizmov +4
Sekcija očesa - 2 datoteki
Sekcija ribe +6
Semenke - 2 datoteki
Sistematika - 2 datoteki
Spremembe organizmov zaradi različnih življenskih razmer +1
Spreminjanje temperature v gozdu in na travniku -2
Srce sesalca +9
Terenska vaja na temo ekologije - potok +8
Terensko delo +2
Terensko delo - določanje starosti drevesa, apnenca in pH prsti +6
Terensko delo - gibanje pri rastlinah +1
Terensko delo - metoda transekta +2
Terensko delo - popisovanje lišajev +3
Transekcija +2
Transport snovi pri živalih +1
Transport snovi v rastlini - 7 datotek
Transport vode v rastlinah +10
Travnik - poročilo iz terenskih vaj na temo ekologija +8
Ugotavljanje mutagenih dejavnikov - allium test +1
Ugotavljanje onesnaženosti zraka s pomočjo lišajev +4
Ugotavljanje prisotnosti organskih snovi s pomočjo barvnih reakcij - 4 datoteke
Ugotavljanje prisotnosti organskih snovi v hrani s pomočjo dokaznih reakcij +1
Umerjanje in merjenje z mikroskopom +3
Uporaba Hary-Heinbergovega pravila +2
Variabilnost znotraj vrste - 3 datoteke
Vezivno tkivo - 2 datoteki
Virusi in bakterije - 2 datoteki
Vpliv kisika na rast bakterij - 2 datoteki
Vpliv kisika na rast kvasovk - 2 datoteki
Vpliv kisika na razmnoževanje celic +1
Vpliv kislega dežja na rastline +2
Vpliv koncentracije limoninega soka na kalitev semen rukole +1
Vpliv koncentracije raztopine na koščke krompirja - 2 datoteki
Vpliv okolja na rodnost 0
Vpliv slanosti in temperature na izleganje solinskih rakcev +4
Vpliv svetlobe na nivo CO2 +2
Vrste celic v preparatu razmaza krvi -6
Vsebnost CO2 v izdihanem zraku in sprememba pH -1
Zgradba lista -9
Zgradba rastlinske in živalske celice +6
Zgradba semena, razvoj rastline, zgradba cveta kritosemenk -2
Živali +9
Živčevje - 2 datoteki
  • © Dijaški.net 2000-2022
  • Vse pravice pridržane