1. Domov
  2. Zbirka gradiv
  3. Slovenščina
  4. Referati, seminarske naloge - književnost

Referati, seminarske naloge - književnost

 
Alighieri, Dante: Božanska komedija +80
Andersen, Hans Christian - 3 datoteke
Antična književnost - predstavitev +27
Antiutopija - 2 datoteki
Apulej: Zlati osel - predstavitev +10
Aškerc, Anton - 2 datoteki
Babilonsko-asirska književnost - predstavitev +26
Balada +58
Balantič, France +27
Barok, barok na Slovenskem - predstavitev +33
Barok na Slovenskem +18
Bartol, Vladimir: Alamut +4
Berni, Romana: Poredni dekleti - predstavitev +7
Bevk, France - 3 datoteke
Biblija: Svatba v Kani Galilejski +12
Biblija - Bog ustvari vesolje in človeštvo - 2 datoteki
Bleiweis, Janez - 2 datoteki
Boccaccio, Giovanni: Dekameron - predstavitev +11
Brenkova, Kristina +10
Brižinski spomeniki - 2 datoteki
Bronte, Emily: Viharni vrh +5
Byron, George Noel Gordon +24
Camus, Albert +48
Cankar, Ivan: Hlapec Jernej in njegova pravica - predstavitev +31
Cankar, Ivan: Kostanj posebne sorte - predstavitev +8
Cankar, Ivan: Pohujšanje v dolini Šentflorjanski - predstavitev 0
Cankar, Ivan - 25 datotek
Carmina Burana - 3 datoteke
Cervantes, Miguel de +5
Cervantes, Miguel de: Don Kihot - predstavitev +5
Chomsky, Noam 0
Cigler, Janez -2
Čater, Dušan +11
Čehov, Anton Pavlovič -16
Dalmatin, Jurij - 2 datoteki
Defoe, Daniel: Robinson Crusoe - predstavitev +14
Dekleva, Miran - predstavitev +4
Dickens, Charles: Veliko pričakovanje - umestitev v literarno zgodovinsko obdobje, utemeljitev romantičnega realizma +3
Dnevnik Anne Frank - 2 datoteki
Dostojevski, Fjodor Mihajlovič +8
Dostojevski, Fjodor Mihajlovič: Zločin in kazen +96
Dumas, Alexandre: Črni tulipan - 2 datoteki
Dürrenmatt, Friedrich: Fiziki +8
Egipčanska književnost - 3 datoteke
Ekstencializem, Sartre, Jean Paul: Zaprta vrata - predstavitev +3
Fienberg, Anna: Sposojena svetloba 0
Flaubert, Gustave: Gospa Bovary - 3 datoteke
Flaubert in Dostojevski 0
Frančič, Franjo: Izgubljeni jutri - 2 datoteki
Gibbons, Alan: Zdrži - predstavitev +6
Glasba v času reformacije in Primož Trubar +1
Gogolj, Nikolaj Vasiljevič: Revizor - predstavitev 0
Gorki, Maksim -4
Gradnik, Alojz: Žariš in žgeš - predstavitev +5
Gradnik, Alojz - 3 datoteke
Grafenauer, Niko: Skrivnosti - predstavitev +116
Grafenauer, Niko - 7 datotek
Gregorčič, Simon: Soči - 3 datoteke
Gregorčič, Simon - 3 datoteke
Grimmove pravljice +13
Grob in Efeška vdova - primerjava knjig -2
Grška književnost -15
Grum, Slavko: Dogodek v mestu Gogi - 2 datoteki
Hemingway, Ernest +4
Hemingway, Ernest: Starec in morje - predstavitev +1
Hrvatin, Asja: Od RTM do WTF - predstavitev +6
Hugo, Viktor Marie: Notredamski zvonar - predstavitev 0
Ibsen, Henrik: Hiša lutk - Nora - predstavitev +11
Impresionizem na Slovenskem - 3 datoteke
Indijska dramatika - 2 datoteki
Ingolič, Anton - 2 datoteki
Jalen, Janez - predstavitev +6
Japonska književnost [01] - predstavitev 0
Jenko, Simon: Obrazi 0
Jenko, Simon - 4 datoteke
Jenko, simon: Tilka - 2 datoteki
Joyce, James: Ulikses - predstavitev +6
Joyce, James - 3 datoteke
Jurčič, Josip - 5 datotek
Jurčič in Levstik +8
Karlin, Alma Maximiliana - 3 datoteke
Katul, Gaj Valerij +1
Kersnik, Janko: Jara gospoda [01] - notranja zgradba +1
Kersnik, Janko - 9 datotek
Kette, Dragorin [10] - predstavitev +5
Kette, Dragotin - 9 datotek
Kishon, Ephraim +5
Kocbek, Edvard +15
Kopitar, Jernej - 2 datoteki
Kos, Janko: France Prešeren -1
Kosmač, Ciril: Sreča in kruh - predstavitev +3
Kosmač, Ciril: Tantadruj - 2 datoteki
Kosmač, Ciril - 2 datoteki
Kosovel, Srečko - 5 datotek
Kovič, Kajetan - 2 datoteki
Kozak, Juš +2
Kranjec, Miško - 3 datoteke
Kreft, Branko -6
Kreft, Branko: Celjski grofje - konflikt glavnih likov +1
Kuipers, Alice: Življenje na vratih hladilnika - predstavitev +4
Kveder, Zofka +10
Lainšček, Feri: Ločil bom peno od valov - predstavitev +120
Latinska poezija - 2 datoteki
Lermontov, Mihail Jurjevič: Jadro - predstavitev +1
Lermontov, Mihail Jurjevič: Junak našega časa - predstavitev -6
Levstik, Fran: Martin Krpan - 2 datoteki
Levstik, Fran - 5 datotek
Lew, Stanislaw: Nepremagljiva - predstavitev +1
Lindgren, Astrid +7
Linhart, Anton Tomaž: Matiček se ženi - 2 datoteki
Linhart, Anton Tomaž: Županova Micka - predstavitev +5
Linhart, Anton Tomaž - 6 datotek
Lipuš, Florjan +1
Lipuš, Florjan: Zmote dijaka Tjaža - 2 datoteki
Literarna mapa +1
Ljudske basni, socialne pesmi -5
Ljudsko slovstvo - 5 datotek
Makarovič, Svetlana: Teta Magda ali Vsi smo ustvarjalci - predstavitev +2
Mal, Vitan +30
Mal, Vitan: Baronov mlajši brat - predstavitev +12
Marquez, Gabriel Garcia: Sto let samote - 3 datoteke
Maurer, Neža +12
May, Karl: Vinetou - 2 datoteki
Menart, Janez - 2 datoteki
Milčinski, Fran - 2 datoteki
Moderna - predstavitev +12
Moderna na Slovenskem - predstavitev +16
Muck, Desa +29
Muck, Desa: Blazno resno o šoli - predstavitev +66
Muck, Desa: Blazno resno zadeti - 2 datoteki
Muck, Desa: Pod milim nebom - predstavitev +14
Murn, Josip Aleksandrov - 3 datoteke
Murn Aleksandrov, Josip [03] +13
Mušič, Janez: Zgodbe o Prešernu - predstavitev +5
Möderndorfer, Vinko - predstavitev +15
Naturalizem - 2 datoteki
Novak, Boris A. - 3 datoteke
Nova romantika, dekadenca, simbolizem, impresionizem - 2 datoteki
Odlike gledališke olike +3
Omahen, Nejka - 2 datoteki
Partljič, Tone: Hotel sem prijeti sonce - predstavitev +17
Pavček, Tone - 8 datotek
Pavšič, Vladimir - Matej Bor - 2 datoteki
Pesništvo in dramatika realizma na Slovenskem - predstavitev +9
Petan, Žarko +2
Plavt: Komedija o loncu - predstavitev +2
Po Prešernovih stopninjah +2
Prešeren, France: Krst pri Savici - predstavitev +3
Prešeren, France - 26 datotek
Prešernov dan - 8. februar - 2 datoteki
Prežihov Voranc: Samorastniki - predstavitev +17
Prežihov Voranc - 9 datotek
Prežihova bajta +2
Pripovedništvo slovenske moderne - 2 datoteki
Protestantizem - 3 datoteke
Protireformacija, barok, rokoko - predstavitev 0
Proust, Marcel +8
Publij Ovidij Naso +6
Puškin, Aleksander Sergejevič: Jevgenij Onjegin - 4 datoteke
Puškin, Aleksander Sergejevič - 2 datoteki
Racin, Jean Baptiste +4
Ramayana in Mahabharata +4
Ravnikar, Matevž: Zgodba uči - 2 datoteki
Razsvetljenstvo na Slovenskem +12
Razsvetljestvo +8
Realizem - 2 datoteki
Rebula, Alojz -1
Reformacija na Slovenskem -10
Rimska književnost +7
Rimsko zgodovinopisje +8
Roman +7
Roman na Slovenskem +7
Romantika +26
Romantika na Slovenskem - 2 datoteki
Rostand, Edmond: Cyrano de Bergerac - 4 datoteke
Rotterdamski, Erazem: Hvalnica norosti - 2 datoteki
Rousseau, Jean Jacqes +12
Rousseau, Jean Jacques - predstavitev +4
Rowling, Joanne Kathlen +12
Rozman, Smilijan: Ta glavna Urša +6
Sachar, Louis: Zeleno jezero - predstavitev +4
Saint-Exupery, Antoine de - 3 datoteke
Sartre, Jean aul zaprta vrata - predstavitev +14
Seliškar, Tone +26
Shakespeare, William: Hamlet - predstavitev -11
Shakespeare, William: Romeo in Julija +63
Shakespeare, William - 6 datotek
Sivec, Ivan: Noč po mega žuru - predstavitev 0
Sivec, Ivan: Zadnji mega žur - predstavitev +27
Slovenci po letu 1850 +6
Slovenska književnost - obdobja +71
Slovenska ljudska glasba +2
Slovenska sodobna književnost - 2 datoteki
Služabniki v renesančnem, klasicističnem in razsvetljenskem svetu -10
Sofoklej - življenjepis -1
Sofoklej: Antigona - 2 datoteki
Srednjeveško pismenstvo -10
Starogrška književnost +4
Stritar, Josip - 2 datoteki
Strniša, Gregor +5
Stški rokopis - 2 datoteki
Suhodolčan, Primož: Kolesar naj bo - 2 datoteki
Svetokriški, Janez +3
Sveto pismo - 2 datoteki
Swift, Jonathan: Guliverjeva potovanja - predstavitev +4
Šalamun, Tomaž: Gobice - predstavitev +7
Šalamun, Tomaž - 3 datoteke
Štampe Žmavc, Bina: Cesar in roža - predstavitev 0
Tavčar, Ivan: Cvetje v jeseni - 3 datoteke
Tavčar, Ivan: Med gorami - 2 datoteki
Tavčar, Ivan: Visoška kronika - 2 datoteki
Tavčar, Ivan - 4 datoteke
Tolstoj, Lev Nikolajevič: Ana Karenina - 2 datoteki
Tolstoj, Lev Nikolajevič - 2 datoteki
Tora in Talmud - predstavitev +4
Trdina, Janez - 2 datoteki
Trubar, Primož: Pred bugom smo vsi glih +3
Trubar, Primož: Proti zidavi cerkva - 2 datoteki
Trubar, Primož - 20 datotek
Umetnostna besedila +28
Valvasor, Janez Vajkard: Slava vojvodine Kranjske +4
Valvasor, Janez Vajkard - 6 datotek
Vega, Jurij -17
Vidmar, Janja: Princeska z napako - predstavitev -2
Vidmar, Janja - 2 datoteki
Visoka pesem - predstavitev 0
Viteški roman +8
Vodnik, Valentin - 6 datotek
Voiltare: Kandid [01] -4
Vojnovič, Goran -9
Voltaire: Kandid [02] - predstavitev +1
Vraz, Stanko -8
Wilde, Oscar: Slika Doriana Graya - predstavitev +6
Zagoričnik, Franci: Agamemnon - predstavitev 0
Zajc, Dane: Črni deček - predstavitev -3
Zajc, Dane: Moja prva pesem - predstavitev +10
Zajc, Dane - 3 datoteke
Zidar, Pavle -21
Zois, Žiga -2
Zola, Emile: Beznica - 3 datoteke
Zorman, Ivo: V sedemnajstem - predstavitev 0
Zupan, Vitomil -3
Zupan, Vitomil: Menuet za kitaro - predstavitev 0
Zusak, Markus: Kradljivka knjig - predstavitev +13
Žižek, Fran -23
Župančič, Oton - 6 datotek
  • © Dijaški.net 2000-2022
  • Vse pravice pridržane