Slovenščina

 
Izbor književnih besedil in seznam gesel za jezikovne naloge na ustnem delu izpita 2012 +160
Izbor književnih besedil in seznam gesel za jezikovne naloge na ustnem delu izpita 2014 +33
Izbor književnih besedil in seznam gesel za jezikovne naloge na ustnem delu izpita 2015 +13
Izbor književnih besedil in seznam gesel za jezikovne naloge na ustnem delu izpita 2016 +7
Izbor književnih besedil in seznam gesel za jezikovne naloge na ustnem delu izpita 2017 +11
Izbor književnih besedil in seznam gesel za jezikovne naloge na ustnem delu izpita 2018 0
Izbor književnih besedil in seznam gesel za jezikovne naloge na ustnem delu izpita 2019 0
Izbor književnih besedil in seznam gesel za jezikovne naloge na ustnem delu izpita 2020 +1
Izbor književnih besedil in seznam gesel za jezikovne naloge na ustnem delu izpita 2021 0
Izbor književnih besedil za ustni del 2007 +39
Izbor književnih besedil za ustni del 2008 +11
Izbor književnih besedil za ustni del 2009 +104
Književnost - povzetek besedil - 12 datotek
Književnost na maturi +43
Maturitetna pola 1 - priloga, jesenski rok 2004 -4
Maturitetna pola 1 - priloga, poskusni rok 2000 +29
Maturitetna pola 1 - priloga, spomladanski rok 2004 +1
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2004 +2
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2005 +80
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2006 +4
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2007 +6
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2008 +6
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2009 +5
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2010 +9
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2011 +4
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2012 +3
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2013 +2
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2014 +1
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2015 +1
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2016 +1
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2017 +1
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2018 0
Maturitetna pola 1, jesenski rok 2019 +1
Maturitetna pola 1, poskusni rok 2000 +10
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2004 +2
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2005 +19
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2006 +6
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2007 -3
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2008 +17
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2009 +37
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2010 +9
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2011 +9
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2012 +2
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2013 +4
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2014 +2
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2015 +2
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2016 -2
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2017 +2
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2018 0
Maturitetna pola 1, spomladanski rok 2019 0
Maturitetna pola 2 - priloga, jesenski rok 2004 +2
Maturitetna pola 2 - priloga, spomladanski rok 2004 +1
Maturitetna pola 2 - priloga poskusni rok 2000 +12
Maturitetna pola 2 - priloga poskusni rok 2004 +18
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2004 0
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2005 +23
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2006 +5
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2007 +6
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2008 +11
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2009 0
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2010 +1
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2011 +1
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2012 +3
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2013 +2
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2014 +1
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2015 +1
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2016 +1
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2017 +2
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2018 0
Maturitetna pola 2, jesenski rok 2019 0
Maturitetna pola 2, poskusni rok 2000 +10
Maturitetna pola 2, poskusni rok 2004 +9
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2004 +2
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2005 +6
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2006 +7
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2007 -2
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2008 +5
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2009 +36
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2010 +9
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2011 +8
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2012 +4
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2013 +5
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2014 +2
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2015 +2
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2016 +1
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2017 +1
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2018 0
Maturitetna pola 2, spomladanski rok 2019 0
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 1, jesenski rok 2004 +1
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 1, jesenski rok 2005 +4
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 1, jesenski rok 2006 +2
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 1, jesenski rok 2007 0
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 1, jesenski rok 2008 -1
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 1, jesenski rok 2009 -1
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 1, jesenski rok 2010 0
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 1, jesenski rok 2011 +1
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 1, jesenski rok 2012 +1
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 1, jesenski rok 2013 0
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 1, jesenski rok 2014 +2
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 1, jesenski rok 2015 +1
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 1, jesenski rok 2016 +1
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 1, jesenski rok 2017 +1
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 1, jesenski rok 2018 0
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 1, jesenski rok 2019 0
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 1, spomladanski rok 2004 +2
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 1, spomladanski rok 2005 +1
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 1, spomladanski rok 2006 0
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 1, spomladanski rok 2007 +4
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 1, spomladanski rok 2008 +2
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 1, spomladanski rok 2009 +4
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 1, spomladanski rok 2010 +1
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 1, spomladanski rok 2011 +2
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 1, spomladanski rok 2012 +2
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 1, spomladanski rok 2013 +2
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 1, spomladanski rok 2014 +2
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 1, spomladanski rok 2015 +1
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 1, spomladanski rok 2016 +1
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 1, spomladanski rok 2017 +1
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 1, spomladanski rok 2018 0
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 1, spomladanski rok 2019 0
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 2, jesenski rok 2004 +2
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 2, jesenski rok 2005 +3
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 2, jesenski rok 2006 +4
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 2, jesenski rok 2007 +1
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 2, jesenski rok 2008 +4
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 2, jesenski rok 2009 +2
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 2, jesenski rok 2010 +1
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 2, jesenski rok 2011 0
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 2, jesenski rok 2012 0
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 2, jesenski rok 2013 0
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 2, jesenski rok 2014 0
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 2, jesenski rok 2015 +2
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 2, jesenski rok 2016 0
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 2, jesenski rok 2017 0
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 2, jesenski rok 2018 0
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 2, jesenski rok 2019 0
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 2, poskusni rok 2004 +7
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 2, spomladanski rok 2004 0
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 2, spomladanski rok 2005 +2
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 2, spomladanski rok 2006 +8
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 2, spomladanski rok 2007 +2
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 2, spomladanski rok 2008 0
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 2, spomladanski rok 2009 +4
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 2, spomladanski rok 2010 +4
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 2, spomladanski rok 2011 +3
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 2, spomladanski rok 2012 0
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 2, spomladanski rok 2013 +1
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 2, spomladanski rok 2014 -1
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 2, spomladanski rok 2015 0
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 2, spomladanski rok 2016 0
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 2, spomladanski rok 2017 0
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 2, spomladanski rok 2018 0
Navodila za ocenjevanje - maturitetna pola 2, spomladanski rok 2019 0
Predmetni izpitni katalog 2007 in 2008 +3
Predmetni izpitni katalog 2009 +3
Predmetni izpitni katalog 2010 in 2011 +18
Predmetni izpitni katalog 2012 +5
Predmetni izpitni katalog 2013 +3
Predmetni izpitni katalog 2014 +2
Predmetni izpitni katalog 2014 - popravek +2
Predmetni izpitni katalog 2015 +3
Predmetni izpitni katalog 2016 +3
Predmetni izpitni katalog 2017 in 2018 +1
Predmetni izpitni katalog 2019 in 2020 +2
Predmetni izpitni katalog 2021 0
Slovnica - 4 datoteke
Tematski sklop 2007 +2
Tematski sklop 2008 - 2 datoteki
Tematski sklop 2009 +3
Tematski sklop 2010 +19
Tematski sklop 2011 +12
Tematski sklop 2012 +13
Tematski sklop 2014 +5
Tematski sklop 2015 +2
Tematski sklop 2016 +1
Tematski sklop 2017 +2
Tematski sklop 2018 +1
Tematski sklop 2019 +3
Tematski sklop 2020 +1
Tematski sklop 2021 -3
Ustni del - tretje vprašanje +40
Ustni del - 2 datoteki
Zapiski iz slovnice +32
  • © Dijaški.net 2000-2022
  • Vse pravice pridržane