1. Domov
  2. Zbirka gradiv
  3. Zgodovina
  4. Testi, kontrolne naloge

Testi, kontrolne naloge

 
2. letnik +85
4. letnik -7
8. razred - 2 datoteki
17. in 18. stoletje +71
19. stoletje - 4 datoteke
20. stoletje - gospodarstvo, kultura, napredek +25
Absolutizem, konec starega reda +13
Absolutizem, razsvetljenstvo +5
Absolutizem - 2 datoteki
Absolutizem v Franciji +17
Aleksander Veliki +6
Aleksander Veliki, Rim Grčija +19
Alpski slovani, začetki parlamentarizma v Angliji +10
Arabci +20
Balkan v srednjem veku -2
Bizanc, arabci, islam +14
Čezmorska odkritja +7
Druga industrijska revolucija in njene posledice +8
Druga svetovna vojna - 4 datoteke
Egipt +48
Evropa med 1815 in 1848 -2
Fevdalizem, srednjeveška mesta -8
Francoska revolucija, nastanek ZDA, Dunajski kongres, Ilirske province +14
Frankovska država +21
Grčija - 6 datotek
Herezijske in verske sekte v 11. in 12. stoletju +10
Humanizem, renesansa +28
Industrijska revolucija - 2 datoteki
Jezuiti - delovni list +6
Jugoslavija v drugi svetovni vojni -2
Jugoslovansko vprašanje +16
Karantanija, Spodnja panonija +14
Karantanija, srednji vek +12
Kelti, Rimljani, preseljevanje -1
Kmečki upori na Slovenskem - delovni listi +20
Kraljevina SHS, Jugoslavija +6
Križarske vojne - delovni list +6
Ludvik XIV +6
Modeli vladanja 0
Nastajanje velikih mest in življenje v njih konec 19. stoletja +6
Obdobje med vojnama -2
Obdobje med vojnama, nastanek SHS -6
Odkritja -9
Odkritja, stoletja vojn -8
Prazgodovina, prve civilizacije +12
Prazgodovina - 2 datoteki
Preseljevanja ljudstev, Bizanc, Frankovska država, Karantanija +3
Prva Jugoslavija -2
Prva in druga svetovna vojna, obdobje med vojnama -14
Prva industrijska revolucija v Angliji -13
Prva svetovna vojna, obdobje med vojnama +6
Prva svetovna vojna - 5 datotek
Prve civilizacije - 2 datoteki
Razsvetljeni absolutizem +2
Razsvetljenstvo -1
Razvoj zgodovinskih dežel in slovenci - 2 datoteki
Reformacija +24
Reformacija, protireformacija, kmečki upori +9
Reformacija, verske vojne +2
Revolucije leta 1848 - 2 datoteki
Revolucije leta 1848, upori leta 1830 +3
Rimljani, Aleksander Veliki +6
Rimljani - 2 datoteki
Rimska kultura in rimljani na našem ozemlju +39
Rimsko cesarstvo - val preseljevanja ljudstev +8
Slovenci med drugo svetovno vojno +7
Slovenci med vojnama, druga svetovna vojna - 2 datoteki
Slovensko ozemlje v poznoantični in zgodnje-srednjeveški dobi +1
Soška fronta - delovni list +1
Srednjeveški samostani, meščanska znanost in kultura +7
Srednji vek, Karantanija - 2 datoteki
Srednji vek - 4 datoteke
Srednji vek na Slovenskem -2
Svet po drugi svetovni vojni - 2 datoteki
Turški vpadi, kmečki upori, reformacija na Slovenskem +3
Uvod v zgodovino, od prvih mestnih držav do imperijev -11
Uvod v zgodovino, prazgodovina -4
Uvod v zgodovino, prazgodovina, prve civilizacije -5
Verske vojne, absolutizem, razsvetljenstvo -3
Visoke civilizacije 0
Visoki in pozni srednji vek na Slovenskem +2
Vzhodna in jugovzhodna Evropa v srednjem veku -12
Vzpon meščanstva +7
Združitev Nemčije in Italije -1
Zgodnji kapitalizem -5
Zgodnji srednji vek - 2 datoteki
  • © Dijaški.net 2000-2020
  • Vse pravice pridržane